Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

6 Forslag (mio.kr.) S´s provenuvurdering ift. FFL05 FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 Ungdomsuddannelserne Flere skolepraktikpladser 0 0 0 0 0 0 0 0 S vil finansiere en forhøjelse af antallet af skolepraktikpladser via en præmieordning, som indebærer, at de virksomheder, der ikke bidrager med praktikpladser skal finansiere de ekstra skolepraktikpladser. En sådan præmie kan blive meget høj, idet besparelserne ved at reducere skolepraktikoptaget fra 5.000 til 1.200 er betydelige (provenuet blev anvendt til en række initiativer, der skulle skabe flere ordinære praktikpladser). I 2005 spares der således 97 mio.kr. på skolepraktikdriften og 154 mio.kr. på ydelsen. Besparelserne stiger betydeligt i BO-årene i takt med, at de gamle årgange, hvor optaget var 5.000 elever, erstattes med årgange med 1.200 elever. Alt afhængig af, om S vil give eleverne den samme ydelse som tidligere, vil S’s forslag indebære, at der alene til skolepraktik i 2005 skal opkræves op til ca. 250 mio.kr. fra de virksomheder, som ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager med praktikpladser. Dertil skal lægges den præmie, som disse virksomheder skal betale til de virksomheder, der udbyder tilstrækkeligt med praktikpladser. Hvis det antages, at de virksomheder, der ikke bidrager med praktikpladser, udgør halvdelen af arbejdsstyrken, vil dette indebærer, at AER-bidraget alene for at finansiere en øget skolepraktik skal hæves med ca. 250 kr. pr. medarbejder for disse virksomheder. Flerårsplan for erhvervsuddannel- 250 250 250 250 250 250 250 250 S vil tilføre ”de økonomisk trængte” erhvervsskoler og serne produktionsskoler 250 mio.kr. Det fremgår ikke, hvordan de tænker sig de 250 mio.kr. udmøntet. Regeringen har sammen med RV og DF gennemført en flerårsaftale for erhvervsskolerne, der indebærer et rammeløft på 100 mio.kr. årligt. Det er ikke regeringens opfattelse, at hverken erhvervsskolerne eller produktionsskolerne skulle være økonomisk nødlidende. Særligt produktionsskolerne oplever pt. en markant vækst i elevantallet og får derfor stadig flere taxameterindtægter.

More magazines by this user
Similar magazines