Arkitekturpolitik Friluftsparken - Kommuneplanen for Kerteminde ...

kerteminde.odeum.com

Arkitekturpolitik Friluftsparken - Kommuneplanen for Kerteminde ...

Arkitekturpolitik

Friluftsparken

Lyset over Kerteminde, baggrunden

Friluftsparken er et af områderne fra konkurrencenprojektet ”Lyset over Kerteminde”.

Kerteminde har det hele!

For kort tid siden var byen kendetegnet ved modsætningen mellem den poetiske købstadshistorie og

den upolerede industrifortælling. Med realiseringen af den nye havneplan er byens egenart og fortælling

tydeliggjort i en arkitektonisk nyfortolkning og planen har tilføjet nye bymæssige lag til den fremtidige

udvikling.

Arkitekturpolitikken skal ses i kombination med lokalplan 42, som gælder for en del af området.

Forbindelser og sammenhænge

Friluftsparken er et åbent område ved Nordstranden og den nordlige del af Marinaen.

Marinaens nordligste afgrænsende pier indgår i friluftsparken med dens faciliteter.

Stinettet fra den sydlige del af havnen videreføres gennem Friluftsparken i et kurvet forløb, som indskriver

parken i byen.

Hovedparten af området er strandeng og strand med hårdføre græsser og lave buske.

Funktioner, stemning og karakter

Nordstranden er i dag et meget attraktivt og velbesøgt område, som ikke alene henvender sig til badegæster,

men som også tilbyder aktiviteter som f.eks. volleyball, spil og minigolf.

Med status af Friluftspark bliver stedet ramme om traveture, motionsløb, leg og familieudflugter.

Bygningerne i området

De omkringliggende sommerhusbebyggelser giver inspirationen til nye bygninger. Derfor skal nye bygninger

opføres i træ med tagpap på lister, så de fremstår som lette sommerhusagtige bygninger i et moderne

formsprog.

www.kerteminde.dk

Kerteminde Kommune - Hans Schacksvej 4 - 5300 Kerteminde


Der udarbejdes en inventarmanual i samarbejde

med Miljø og Teknikudvalget. Som også

bliver gældende for området her.

Odder har f.eks. brugt http://www.inventarrum.

dk/ som udgangspunkt for en inventarmanual

se

http://www.oddernettet.dk

Ophold

For at skabe sammenhæng i området skal inventaret harmonere med de lette bygninger. Elementer som

har en robusthed, der gør dem velegnede til ophold i det åbne land - året rundt. For at skabe genkendelighed

anvendes de samme elementer i resten af havneområdet og i Kerteminde by i en lidt anden udforming.

Afskærming

Nogle steder er der behov for let afskærming, f.eks. ved minigolf. Og her anvendes lave bøgehække som

også skærmer efter løvfald. Der anvendes kun afskærming, hvor det er nødvendigt - da indtrykket af friluftsparken

- er det flotte kig til herregårdslandskabet, bebyggelse, strand og vand.

Skiltning

For at fastholde helheden i friluftsparken må der kun skiltes direkte på bygninger med firmaets navn. Der

gives dispensation til opstilling af blå flag og informationer som har med sikkerheden at gøre.

Der gives også dispensation til skiltning af stisystemer og naturoplevelser.

Belysning i det åbne land og på bygninger

Med belysning synliggøres stiforbindelse i friluftsparken - en diskret belysning der kun lige markerer stiforbindelserne.

På bygningerne skal belysningen harmonere med det lette udtryk - og skal primært være funktionslys,

f.eks. i forbindelse med indgangen.

Bæredygtighed

Miljø

Det anbefales at miniere brugen af trykimprenæret træ.

Og for at fremme et bæredygtigt byggeri anbefales det, at anvende transparent maling med et højt tørstofsindhold

på min. 50%. Herved opnås, at træets struktur og åretegninger fremhæves samtidig med at beskyttelsen

bliver optimalt.

Socialt

For at synliggøre Kerteminde Kommune sundhedsprofil opstilles der vandposter i området. Vandposternes

udtryk er i overensstemmelse med det øvrige inventar i området.

More magazines by this user
Similar magazines