Læs om: KIRKEnyt - Gårslev Kirke

gaarslev.kirke.dk

Læs om: KIRKEnyt - Gårslev Kirke

Gudstjenester

ved sognepræsten,

medmindre andet anført

4/9 11.s.e.trin.: Kl. 10.*

Børneprogram. Fernisering**.

11/9 12.s.e.trin.: Kl. 10.

18/9 13.s.e.trin.: Kl. 10.

Høstgudstjeneste. Frokost**.

25/9 14.s.e.trin.: Kl. 10.

Ole Pihl**.

Børnehjørne.

2/10 15.s.e.trin.: Kl. 10*.

9/10 16.s.e.trin.: Kl. 10.

Børneprogram.

16/10 17.s.e.trin.: Kl. 9 (NB!).

Erik Steen Nielsen.

23/10 18.s.e.trin.: Kl. 10.

30/10 19.s.e.trin.: Kl. 10.

Holger Skovenborg.

BUSK med børnehjørne**.

6/11 Alle Helgen: Kl. 10.

Kurt Kristensen*.

13/11 21.s.e.trin.: Kl. 10.

Carl Peder Behrens.

Børneprogram. Frokost**.

20/11 Sidste s. i kirkeåret: Kl. 10.

25/11 kl. 19,30:

Lovsangsgudstjeneste

ved Roar Steffensen.

27/11 1. s. i advent: Kl. 10.

Spejderne medvirker

med faner. Børnehjørne*.

4/12 2. s. i advent: Kl. 10.

*Indsamlinger:

4/9 Israelsmissionen.

2/10 Indre Mission.

6/11 Danske Sømands- og

Udlandskirker.

27/11 Trankebarfondet.

Børnehjørne:

Indslag for børn i formessen.

Børneprogram:

I Kirkehuset, under prædikenen.

Lovsang:

Særligt indslag på dage med

børnehjørne eller børneprogram.

Kirkekaffe:

I Kirkehuset efter de fleste gudstjenester.

Bekendtgøres i Kirken.

Kirkenyt 4 Gårslev Sogn

( Fortsat fra forsiden )

enbårne søn, for at enhver, som tror

på ham, ikke skal fortabes, men have

evigt liv”.

Gud begyndte forfra med verden for

at give os mennesker, der var underlagt

syndens og dødens magt, plads

hos sig ved Himmerigets bord. Han

gjorde det ved sit Ord, det som blev

kød og blod i Jesus.

Fra gammel tid står der øverst på

prædikestolen på latin: ”Herrens ord

forbliver til evig tid”. Nu er der til dette

skriftsted føjet et nyt (fra begyndelsen

af Johannesevangeliet) oppe på himlen:

”I ordet var liv, og livet var menneskers

lys”. Det giver god baggrund for

skriftstedet nederst på prædikestolen:

”Salige er de, som hører Guds ord og

bevarer” (det).

Gud begyndte forfra med os i Jesus.

Han gjorde det med dig, da du blev

døbt, og kaster nyt lys over det med

sit ord, til stadig ny tro og nyt liv. Og

til evig salighed for dig, som hører og

bevarer hans ord.

H.K. Debel-H.

**Gudstjeneste-noter:

4/9 Efter gudstjenesten: Fernisering i

Kirkehuset. Kirsten Kjær-Hansen åbner

en udstilling af ikoner, som hun har

malet.

18/9 Høstgudstjeneste med efterfølgende

frokost i Kirkehuset. Børn indbydes

til at deltage i processionen med

blomster, frugter og grønsager. Høstofferet

fordeles mellem BDM, Danmission,

Ethiopermissionen, Indenlandsk

Sømandsmission, KFUM’s soldatermission

og Mission Afrika. Har man

ønske med hensyn til kvittering eller

formål kan gaven lægges i en kuvert

påført dette. Efter gudstjenesten er der

frokost i Kirkehuset med auktion over

effekter fra processionen.

25/9 Ole Pihl konfirmerer Emil Jedig.

30/10 BUSK-gudstjeneste (Børn,

Unge, Sogn, Kirke) med optrin ved

Holger og Helle. Efter gudstjenesten

frokost i Sognegården med underholdning

eller løb. Arrangeres af byens foreninger

for børn, unge og voksne sammen

med menighedsrådet.

13/11 Alle er velkommen til frokost i

Kirkehuset efter gudstjenesten.

Forældrebønnen

Ved dåb i Gårslev Kirke beder én af

forældrene (evt. præsten) følgende

bøn.

Holger Lissner har formet ordene, men

enhver kan tage dem til hjerte:

Herre vor Gud, himmelske Far!

Vi takker dig for vores barn, for det

under, du har lagt i vore hænder, og

den tillid, du har vist os. Tak for, at

han/hun kom godt igennem fødslen,

og at du lod glæden fødes af smerten.

Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for

ham/hende, og derfor beder vi dig:

Tag ham/hende ind i din nærhed, lad

ham/hende ikke møde mere ondt, end

han/hun kan bære. Giv ham/hende

din Helligånd og velsignelse i dåben,

så han/hun altid må høre dig til, kende

din styrke og får hjælp til at leve i sandhed

og kærlighed alle sine dage.

Amen

Mandagscafé

Alle der har lyst er velkommen mandage

i ulige uger fra kl. 14 -16 i Kirkehuset.

Der er hyggeligt samvær med

kaffe, sang, spil, snakke- og strikketøj.

Der kan aftales transport eller én at

følges med hos Lissi Graversen tlf.

7586 1298.

Kirkehøjskole

15/9 Martin Schwarz Lausten og Anne

Lise Marstrand-Jørgensen. rt Larsen,

Birgitte og Leif Arffmann.

Se program lagt frem i Kirkehuset.

Menighedsrådets møder

Menighedsrådet holder sine møder i

Kirkehuset. Følgende datoer og klokkeslæt

er planlagt:

6/9 og 11/10 kl. 17.

3/11 og 8/12 kl. 19.

Møderne er offentlige.

Præstens fravær

23. – 28. september.

15. – 19. oktober.

29. oktober – 14. november.

Susanne Rysgaard, Egeskov

(tlf. 7595 7744) afløser.

More magazines by this user
Similar magazines