Sonar® dB sortimentet - Produkter - Rockfon

produkter.rockfon.dk

Sonar® dB sortimentet - Produkter - Rockfon

Rockfon Sonar dB sortimentet har den

klassiske glatte overflade. Sortimentet

består af 4 forskellige lofttyper med

forskellige grader af lydisolerende og

lydabsorberende egenskaber.

Sonar ® dB sortimentet

Sonar dB 35

Sonar dB 40

Sonar dB 42

Sonar dB 44


90 Sonar ® dB 35

Sonar dB 35 består af en lufttæt bagsidebeklædning som,

sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum.

Sonar dB 35 er med sin lave vægt på

3,5 kg pr. m 2 og sin lave produkttykkelse

meget let at montere.

Sortiment

Modulmål

Kant

(mm)

A24 600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25

E15 600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25

E24 600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.

Sonar dB 35

ap 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Tykkelse (mm) /

0,0

Konstruktionshøjde (mm)

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz

a w NRC

25 / 200

0,40 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

DK

Sonar dB 35 leveres med klassisk glat

overflade.

Tun

varenummer

-

-

LydiSoLering

Lydisoleringsevnen rum til rum er målt for Sonar dB 35 i et

certificeret laboratorium og giver en Dn,f,w (C;Ctr) på 35 (-2;-8) dB.

Lydisoleringsfaktoren er målt i henhold til ISO 10848-2. En konstruktions

totale lydisoleringsevne er afhængig af mange forskellige faktorer, f.eks.

skillevægge, loftbeklædning, tilslutninger og gennemføringer.

Lydisoleringsværdien for Sonar dB 35 er målt i et certificeret laboratorium

og giver en Rw (C;Ctr) på 19 (-1;-3) dB. Lydisoleringsværdien er målt i

henhold til ISO 140-3.

Pladens

vægt (kg/m²)

3,5

3,5

LydaBSorPtion

Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354.

Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.

NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

-

-

-

-

Absorptionsklasse

3,5

3,5

3,5

3,5

MKH *) / MKH *) for

demontage (mm) Montagesystem

50 / 110

50 / 110

60 / 110

60 / 110

60 / 110

60 / 110

System SY24

System SY24 XL

System SY15

System SY24

System SY24 XL


Brandhæmmende egenSkaBer

Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld.

Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en

Klasse 1 beklædning.

FugtmodStand og FormFaSthed

(BøjningStrækStyrke)

Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til

100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.

Akklimatisering er ikke nødvendig.

LySreFLekSion

Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

hygiejne

Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for

skadelige mikroorganismer.

rengøring

Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let

basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp

eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor.

eFterBehandLing

Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling, PVA

vandbaseret specialmaling med sikkerhedskode 00-1, påført med en Airless

sprøjte med god kapacitet i den korrekte mængde. Overfladen skal være

ren og tør, og gammel maling skal sidde fast.

Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader nedsætter lydabsorptionen med ca. 10 %.

Skjolder fra vandskader bør lukkes med alkydmaling eller lignende spærre,

for at skjolder og rande ikke træder frem igen. Dette areal bør ikke udgøre

mere end 5 % af loftarealet af hensyn til lydabsorptionen.

miLjø

Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt

Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Sonar dB 35 kan genanvendes.

Sonar ® dB 35

91


92 Sonar ® dB 40

Sonar dB 40 består af en lufttæt bagsidebeklædning som,

sammen med stenulden, reducerer støj fra rum til rum.

På grund af sin lave vægt (5,0 kg/m²) er

Sonar dB 40 meget let at montere. Pladerne

tilskæres let med en almindelig hobbykniv.

Sortiment

Modulmål

Kant

(mm)

A24 600 x 600 x 30

1200 x 600 x 30

Sonar dB 40

30 / 230

30 / 330

D 600 x 600 x 30

1200 x 600 x 30

a p

Tykkelse (mm) /

Konstruktionshøjde (mm)

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz

a w NRC

0,45 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

DK

Sonar dB 40 leveres med den klassiske

glatte overflade.

Tun

varenummer

-

-

LydiSoLering

Lydisoleringsevnen rum til rum er målt for Sonar dB 40 i et

certificeret laboratorium og giver en Dn,f,w (C;Ctr) på 40 (-2;-6) dB.

Lydisoleringsfaktoren er målt i henhold til ISO 10848-2. En konstruktions

totale lydisoleringsevne er afhængig af mange forskellige faktorer, f.eks.

skillevægge, loftbeklædning, tilslutninger og gennemføringer.

Lydisoleringsværdien for Sonar dB 40 er målt i et certificeret laboratorium

og giver en Rw (C;Ctr) på 21 (-1;-2) dB. Lydisoleringsværdien er målt i

henhold til ISO 140-3.

Pladens

vægt (kg/m²)

5,0

5,0

LydaBSorPtion

Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354.

Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.

NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

-

-

Absorptionsklasse

5,0

5,0

MKH *) / MKH *) for

demontage (mm) Montagesystem

50 / 150

50 / 150

70 / 70

70 / 70

System SY24

System SY24 XL

System D-XL

System D

D/AEX 600 x 600 x 30 ** - 5,0 - System Bandraster

E15 600 x 600 x 30

1200 x 600 x 30

E24 600 x 600 x 30

1200 x 600 x 30

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.

**) Kontakt Rockfon for andre formater.

-

-

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

60 / 150

60 / 150

60 / 150

60 / 150

System SY15

System SY24

System SY24 XL


Brandhæmmende egenSkaBer

Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld.

Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en

Klasse 1 beklædning.

FugtmodStand og FormFaSthed

(BøjningStrækStyrke)

Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til

100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.

Akklimatisering er ikke nødvendig.

LySreFLekSion

Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

VarmeLedningSeVne

Sonar dB 40 med en tykkelse på og over 30 mm er målt i

overensstemmelse med EN 12667 og har opnået følgende

værdi: λD = 40 mW/mK.

hygiejne

Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for

skadelige mikroorganismer.

rengøring

Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let

basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp

eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor.

eFterBehandLing

Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling, PVA

vandbaseret specialmaling med sikkerhedskode 00-1, påført med en Airless

sprøjte med god kapacitet i den korrekte mængde. Overfladen skal være

ren og tør, og gammel maling skal sidde fast.

Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader nedsætter lydabsorptionen med ca. 10 %.

Skjolder fra vandskader bør lukkes med alkydmaling eller lignende spærre,

for at skjolder og rande ikke træder frem igen. Dette areal bør ikke udgøre

mere end 5 % af loftarealet af hensyn til lydabsorptionen.

miLjø

Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt

Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Sonar dB 40 kan genanvendes.

Sonar ® dB 40

93


94 Sonar ® dB 42

Sonar dB 42 består af en sandwich-konstruktion, der gør

produktet usædvanligt let. Sonar dB 42 tilbyder en stærk

kombination af høj lydisolering og god lydabsorption.

Sonar dB 42 består af 2 absorberende

plader af stenuld (hhv. 25 mm og 15

mm). Mellem disse har loftpladen et

lufttæt mellemlag, der sikrer en effektiv

lydisolering.

Sortiment

Modulmål

Kant

(mm)

A24 600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40

Med sin lave vægt på 7,0 kg. pr. m 2 er

produktet nemt at montere og tildanne.

Sonar dB 42 leveres med den klassiske

glatte overflade.

LydiSoLering

Lydisoleringsevnen rum til rum er målt for Sonar dB 42 i et

certificeret laboratorium og giver en Dn,f,w (C;Ctr) på 42 (-1;-7) dB.

Lydisoleringsfaktoren er målt i henhold til ISO 10848-2. En konstruktions

totale lydisoleringsevne er afhængig af mange forskellige faktorer, f.eks.

skillevægge, loftbeklædning, tilslutninger og gennemføringer.

Lydisoleringsværdien for Sonar dB 42 er målt i et certificeret laboratorium

og giver en Rw (C;Ctr) på 23 (-1;-4) dB. Lydisoleringsværdien er målt i

henhold til ISO 140-3.

LydaBSorPtion

Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354.

Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.

NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

Sonar dB 42

ap 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Tykkelse (mm) /

0,0

Konstruktionshøjde (mm)

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz

a w NRC

40 / 240

0,40 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

DK

Tun

varenummer

-

-

Pladens

vægt (kg/m²)

7,0

7,0

Absorptionsklasse

MKH *) / MKH *) for

demontage (mm) Montagesystem

50 / 200

System SY24

50 / 200

D/AEX 600 x 600 x 40 ** - 7,0 - System Bandraster

E15 600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40

E24 600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.

**) Kontakt Rockfon for andre formater.

-

-

-

-

7,0

7,0

7,0

7,0

60 / 200

60 / 200

60 / 200

60 / 200

System SY15

System SY24


Brandhæmmende egenSkaBer

Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld.

Stenuld er ubrændbart og har et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A2-s1,d0 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en

Klasse 1 beklædning.

FugtmodStand og FormFaSthed

(BøjningStrækStyrke)

Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til

100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.

Akklimatisering er ikke nødvendig.

LySreFLekSion

Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

VarmeLedningSeVne

Sonar dB 42 med en tykkelse på og over 30 mm er målt i

overensstemmelse med EN 12667 og har opnået følgende

værdi: λD = 40 mW/mK.

hygiejne

Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for

skadelige mikroorganismer.

rengøring

Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let

basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp

eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor.

eFterBehandLing

Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling, PVA

vandbaseret specialmaling med sikkerhedskode 00-1, påført med en Airless

sprøjte med god kapacitet i den korrekte mængde. Overfladen skal være

ren og tør, og gammel maling skal sidde fast.

Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader nedsætter lydabsorptionen med ca. 10 %.

Skjolder fra vandskader bør lukkes med alkydmaling eller lignende spærre,

for at skjolder og rande ikke træder frem igen. Dette areal bør ikke udgøre

mere end 5 % af loftarealet af hensyn til lydabsorptionen.

miLjø

Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt

Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Sonar dB 42 kan genanvendes.

Sonar ® dB 42

95


96 Sonar ® dB 44

Sonar dB 44 består af en sandwich-konstruktion, der

gør produktet meget let. Sonar dB 44 tilbyder en

usædvanlig stærk kombination af høj lydisolering

(på 44 dB) og effektiv lydabsorption i bedste klasse

(absorptionsklasse a).

Sonar dB 44 består af 2 absorberende

plader af stenuld (hhv. 30 mm og 20

mm). Mellem disse har loftpladen et

lufttæt mellemlag, der sikrer en effektiv

lydisolering.

Sortiment

Modulmål

Kant

(mm)

A24 600 x 600 x 50

1200 x 600 x 50

Med sin lave vægt på 8,5 kg. pr. m 2 er

produktet nemt at montere og tildanne.

Sonar dB 44 leveres med den klassiske

glatte overflade.

LydiSoLering

Lydisoleringsevnen rum til rum er målt for Sonar dB 44 i et

certificeret laboratorium og giver en Dn,f,w (C;Ctr) på 44 (-1;-7) dB.

Lydisoleringsfaktoren er målt i henhold til ISO 10848-2. En konstruktions

totale lydisoleringsevne er afhængig af mange forskellige faktorer, f.eks.

skillevægge, loftbeklædning, tilslutninger og gennemføringer.

Lydisoleringsværdien for Sonar dB 44 er målt i et certificeret laboratorium

og giver en Rw (C;Ctr) på 27 (-1;-4) dB. Lydisoleringsværdien er målt i

henhold til ISO 140-3.

LydaBSorPtion

Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354.

Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.

NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

Sonar dB 44

ap 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Tykkelse (mm) /

0,0

Konstruktionshøjde (mm)

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz

a w NRC

50 / 250

0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

DK

Tun

varenummer

-

-

Pladens

vægt (kg/m²)

8,5

8,5

Absorptionsklasse

MKH *) / MKH *) for

demontage (mm) Montagesystem

50 / 200

System SY24

50 / 200

D/AEX 600 x 600 x 50 ** - 8,5 - System Bandraster

E15 600 x 600 x 50

1200 x 600 x 50

E24 600 x 600 x 50

1200 x 600 x 50

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.

**) Kontakt Rockfon for andre formater.

-

-

-

-

8,5

8,5

8,5

8,5

60 / 200

60 / 200

60 / 200

60 / 200

System SY15

System SY24


Brandhæmmende egenSkaBer

Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld.

Stenuld er ubrændbart og har et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A2-s1,d0 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en

Klasse 1 beklædning.

FugtmodStand og FormFaSthed

(BøjningStrækStyrke)

Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til

100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.

Akklimatisering er ikke nødvendig.

LySreFLekSion

Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

VarmeLedningSeVne

Sonar dB 44 med en tykkelse på og over 30 mm er målt i

overensstemmelse med EN 12667 og har opnået følgende

værdi: λD = 40 mW/mK.

hygiejne

Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for

skadelige mikroorganismer.

rengøring

Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let

basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp

eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor.

eFterBehandLing

Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling, PVA

vandbaseret specialmaling med sikkerhedskode 00-1, påført med en Airless

sprøjte med god kapacitet i den korrekte mængde. Overfladen skal være

ren og tør, og gammel maling skal sidde fast.

Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader nedsætter lydabsorptionen med ca. 10 %.

Skjolder fra vandskader bør lukkes med alkydmaling eller lignende spærre,

for at skjolder og rande ikke træder frem igen. Dette areal bør ikke udgøre

mere end 5 % af loftarealet af hensyn til lydabsorptionen.

miLjø

Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt

Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Sonar dB 44 kan genanvendes.

Sonar ® dB 44

97


ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon udvikler gennemtænkte loftløsninger, som aktivt forholder sig til en række

vigtige aspekter i moderne nybyggerier og renoveringsprojekter.

Rockfon produkter er kendetegnet ved design, æstetik og enkelhed i installationsfasen

– og desuden bidrager loftløsningerne aktivt på vigtige områder som brandsikkerhed og

optimal akustik.

Dette placerer vores loftløsninger blandt de bedste og mest tids- og

omkostningsbesparende på markedet i dag.

Et omfattende udvalg af loftløsninger til alle anvendelsesområder sikrer vores kunder

muligheden for aktivt at forøge bygningens værdi ved at skabe det optimale indeklima.

Derfor siger Rockfon “ACTIVATE YOUR CEILING”.

Rockfon

(Rockwool A/S)

Hovedgaden 501

2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22

Fax: 46 56 40 30

www.rockfon.dk

Rockfon® er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt

for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

10.2010

More magazines by this user
Similar magazines