LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

9. Betingelser for at tage ny bebyggelse

i brug

9.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

● Bebyggelsen er tilsluttet fælles forsynings- og ledningsanlæg jf.

§ 6,

● Veje, trampestier samt fælles adgangs- og parkeringsarealer

er etableret jf. § 5,

● Fælles grønne friarealer er anlagt og beplantet jf. § 5 og § 8,

eller der foreligger en godkendt plan for områderne med

tidsfrister for etablering.

● Der er etableret anlæg til regnvandshåndtering som angivet i

pkt. 8,

● Der er etableret afskærmningsforanstaltninger, såsom anlæg af

støjvold, mur o.lign. jf § 8,

● Det ved beregninger er godtgjort, at de gældende støjkrav kan

overholdes jf. § 8.

Såfremt en bebyggelse ikke opføres under ét, skal der til hver

udbygningsetape være anlagt en tilsvarende del af fællesarealerne.

LOKALPLAN 25-004 16

More magazines by this user
Similar magazines