LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

Lokalplanens formål og baggrund

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at udtykke flere grunde til boliger. Boligudbygningen skal bidrage til

at imødekomme efterspørgsel af boliger i Ans og samtidig sikre, at oplevelsen af dalen og de skovklædte

skrænter opretholdes.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af max. 36 boliger som en tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med

forskellige boligtyper og med adgang til rekreative grønne omgivelser. Det nye boligområde ligger i naturlig

forlængelse af det eksisterende boligområde ved Rugvænget.

LOKALPLAN 25-004 22

More magazines by this user
Similar magazines