LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

13ai

52

Søndermarksgade

38

40

Lokalplan 25-004

13ah

13ab

13ac 58

Eksisterende forhold

54

62

64

6613ad

68

70

72

74

76 78

84

82

80

Teknik- og Miljøafdelingen

Søvej 3, 8600 Silkeborg. Tlf. 89 70 10 00

Mål 1:1500

Dato 21.09.2012

Konstr.

Bygninger er vist ved tagudhæng / Evt. skel er kun til oversigtsbrug / Koter er angivet i DVR90

60

13ø

21

13aa

23

39

37

Tegn. mv

13p

13o

Rev.dato

Sag nr.

Tg.nr.

Kortbilag 1

Copyright Silkeborg Kommune

More magazines by this user
Similar magazines