LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

Indledning

Silkeborg Kommune har miljøvurderet forslag til lokalplan 25-004 for et boligområde ved Søndermarksgade i

Ans i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lokalplanområdet omfatter et område på ca. 2 ha. øst for Søndermarksgade i Ans. Lokalplanen giver mulighed

for opførelse af op til 36 boliger som åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige virkninger på landskaber

omfattet af skovbyggelinie.

LOKALPLAN 25-004 34

More magazines by this user
Similar magazines