LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

4. Udstykning

4.1

Udstykning skal ske i overensstemmelse med kortbilag 2A og 2B. Der

kan dog foretages mindre skeljusteringer.

4.2

Grunde til åben/lav bebyggelse må ikke udstykkes med et mindre

areal end 700 m2 og et større areal end 1000 m2.

Grunde til tæt/lav bebyggelse må ikke udstykkes med et areal

mindre end 200m2 og større end 350m2. Grundene skal ialt have en

gennemsnitlig størrelse på min. 250 m2.

Indenfor delområde II kan der max. udstykkes 4 grunde til åben/lav

eller 10 grunde til tæt/lav boliger.

Indenfor delområde III kan der max. udstykkes 23 grunde til tæt/lav

boliger.

4.3

Parcellerne kan udstykkes i overensstemmelse med de vejledende

illustrationsplaner, som vist på kortbilag 4 og 5.

Ad 4.1: Der kan ske mindre

justeringer i planen, hvis der er behov

for en anden fordeling af boligtyperne.

Der er fastsat bestemmelser om

udstykning for at tilgodese § 10A i

Byggeloven. Hvis området skal

udstykkes, skal ejendommenes del af

etagearealet, parkeringspladser,

opholdsarealer, adgang til fælles

forsyningsledninger m.m. tinglyses på

ejendommene.

ad. 4.2. Bestemmelsen skal sikre, at

der opnås større sammenhængende

grønne fællesarealer.

LOKALPLAN 25-004 5

More magazines by this user
Similar magazines