Hent som PDF - SKB.DK

skb.dk

Hent som PDF - SKB.DK

SKB nyt

Aktivitetkalender

Side 26 og 27


2 SKB nyt

Redaktion

Hugo Svendsen

Mail adresse: hws@ishoejby.dk

Annoncer: Anette Monrad

Mail adresse abmonrad@mail.tele.dk

Havnekontoret

Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve

Mail: hh@hundige-havn.dk

Tlf. 43 90 86 18 - Fax 43 90 14 04

Kontoret er åbent tirsdag - fredag kl. 09-15

Tirsdage er kontoret åbent til kl. 18.00

Havnefogeden træffes udenfor kontortiden

på tlf.: 43 90 86 18

Fra 1. november har kontoret åbent

tirsdag til fredag kl. 09-15

SEJLKLUBBEN KØGE BUGT

klubblad@skb.dk www.skb.dk

Hundige Havn 21, 2670 Greve

Tlf.: 43 90 41 56

Hvis der sker ændringer i Jeres klubmedlemskab gives

besked til Klubkasseren eller Havnekontoret.

SKB NYT

Medlemsblad for Sejlklubben

Køge Bugt

Gengivelse af bladets tekst og foto er ikke

tilladt uden kildeangivelse. Meninger, der

kommer til kende i bladet, er ikke

nødvendigvis i overensstemmelse med

klubbens og havnens synspunkter.

Tryk: Formegon ApS

Oplag: 650 stk.

Annoncepriser

Pris excl. Moms pr. nummer:

1/1 side 800,-

1/2 side 450.-

1/3 side 350,-

1/4 side 300,-

Bagside 1000,-

Baseret på reproklart materiale

Bannerreklame på hjemmesiden

Pr. år kr. 1500,-

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Sankt Hans

Side 4 Formandens tale

Side 7 Fisketure.

Side 9 Pinseturen

Side 12 Admiralitet arranger

Side 14 Nyt fra dykkerne

Side 16 Referat fra generalf.

Side 25 Krebsetur

Side 26 Aktivitetkalender

Side 27 Aktivetetkalender

Side 30 Kontakter


SKB nyt 3

SANKT HANS

SØNDAG DEN 23 JUNI -2013

Grillen tændes kl. 18.00 ved SKB`s klubhus

Mød op med bøffer pølser mm. og godt humør

Øl Vin og Vand kan købes i tutten

ALLE ER VELKOMMEN


4 SKB nyt

Formandens tale ved standerhejsning d. 21.04.2013

Allerførst vil jeg sige velkommen til jer alle sammen og herefter syntes jeg at vi skal

tage en gammel tradition op igen.

Nemlig en morgensang ( af B.S Ingemann – I Østen stiger solen op.)

Jeg synes, at det er pragtfuldt at nå hertil på året, hvor sejl-sæsonen starter og i dag

skal vi hejse vores stander for 36. gang.

Det er nu klart, at vinteren har sluppet sit tag og det gode vejr vi alle så længe har

ventet på for alvor kommet.

Vi mangler stadig at få bådene i vandet, men der knokles flittigt rundt omkring på

havnen med sejlere i kedeldragt.

De har spartel og pensel i hånd, mens de betragter den kære båd, hvad skal vi nu

gøre i år? Kan det klares med den sædvanlige vedligeholdelse, eller skulle man gå

helt i bund med den gamle bundmaling, eller findes der ikke en voks der er selvpolerende?

Det er nok det tidspunkt på året for mange af os, hvor man egentlig er rigtig godt tilpas

med at ens båd ikke er større.

Sejlklubben står foran nye udfordringer.

De aktive sejlere i klubben og i mange udvalg, har en høj gennemsnitsalder og må

forventes at de stopper i de kommende år.

Derfor skal et Generationsskifte til løbende fremover

Det er også blevet sværere at rekruttere frivillige til de forskellige opgaver der er i

klubben

Bestyrelsen har derfor nedsat en gruppe på

6 personer der nu arbejder på fuld tryk med at prøve at løse denne opgave.

Men mere om dette vil der kunne læses om på vores hjemmeside senere på året.

Vores nye hjemmeside er også ved at komme på plads.

Og den kan ses i en prøveversion på nettet allerede nu der er et link på den eksisterende

hjemmeside.

Grækenland. Ja mange går og drømmer om at komme ned i varmen og sejle

rundt.

Nu behøver i ikke mere gå og drømme for Ejvind Lund og Arne Frederiksen har hele

vinteren arbejdet på at få en tur op at stå, og det er lykkedes at få samlet sejlere nok

til 7½ båd. Som i kan høre mangler der et par erfarne sejlere til den sidste båd så

hvis der nogle der har lyst skal de bare kontakte Ejvind eller Arne

Ungdomsafdelingen har som sædvanligt rygende travlt. Jeg skal her nævne de

Kommende begivenheder og tanker i sæsonen

Forsat samarbejde med Greve Kommune om Klub Havana. Pt 2 hold kørende et


SKB nyt 5

første sæsons hold og 1 andet sæsons hold.

Fokus på tilgang af yngre medlemmer fra 8-10 år - indsats til at få gang i et decideret

hold af små nye optisejlere

• Arrangementer over forår og efterår i samarbejde med Dansk Sejlunion, herunder

"Prøv Noget Nyt" og Trænerfokus

• Begyndende samarbejde mellem ungdom og sejlerskole - Bygge bro ...... So

narsejlads måske en tanke til match race


• Træning fordelt på forskellige hold mandag, tirsdag, onsdag og torsdage.


• Mange stævner til vores gruppe af stævnesejlere.


Køge Bugt Kredsens ungdomstur til Stege i sommerferien

De har desuden en

• Topmotiverede og meget dygtig træner- og instruktørstab, Iris, Peter, Mads, Nicoli

ne, Gustau og Michelle - Stor ros for deres indsats

• Og en

• En god håndfuld af forældre som er Tordenskjolds soldater med vedligehold og

klargøring af joller, følgebåde og materiel.

Dansk Sejlunion har i år 100 års jubilæum – i den forbindelse har unionen udgivet

en jubilæumsbog.

Den fortæller mange forskellige sejler historier fra de sidste 100 år om tursejlads,

kapsejlads, ungdomsarbejde handikapsejlads, frivilligt arbejde, havnebyggeri mm.

I kan købe bogen på sejlershoppen .dk

Og den koster 200 kr. plus forsendelse

Og nu over til Admiralerne der jo nu har eksisteret i 20 år

Jeg vil nu lade Bjarne Hinnum, formand for Admiralitetet, få ordet – Og han vil traditionen

tro udnævne nye admiraler.

Afslutnings vis vil jeg godt benytte lejligheden til, at takke alle for deres aktive indsats

og virke i sejlklubben. Jeg synes vi kan være stolte af vores sejlklub og havn.

Der er ingen tvivl om at vi alle fortsat skal gøre en forskel så vi fortsat kan udvikle og

nyde vores gode sejlklub.

Må vi alle få en god sommer og en pragtfuld sejlsæson med mange gode udfordringer.

Herefter blev standeren hejst

Ungdomsafdelingen er af Dansk Sejlunion igen i året blevet udnævnt som ungdomsvenlig

Sejlklub og ungdomsafdelingen hejste DS flaget – ungdomsvenlig Sejlklub:

Jeg vil herved erklære den officielle sejlsæson åben og vi vil råbe et trefoldigt leve for

vores Sejlklub

Birger Monrad

Formand Sejlklubben Køge bugt.


6 SKB nyt


Flemming fik første præmien

også blev der delt ud , så alle

fik noget med hjem.

SKB nyt 7

Fisketuren d. 11/05—2013 foregik

for en gang skyld i rigtig godt vejr,

men det var ikke den store fangst

der blev bragt i land.


8 SKB nyt


SKB nyt 9

Pinseturen 2013

SKB’s Pinsetur 2013 gik til Flakfortet, og det blev en dejlig fællestur med det hele. En god stemning

havde bredt sig lørdag morgen efterhånden som solen spredte sig over en blå himmel. Vi nød

en dejlig morgenmad i klubhuset fra kl. 09.00, med brød pålæg og en lille en til halsen. En enkelt

båd var sejlet til Flakfortet allerede om fredagen, og derudover

var vi 11 både klar til at starte sæsonen op med en

fælles oplevelse.

Kl. 10.00 blev der blæst til afgang og en lind strøm af både

stævnede ud fra Hundige havn med kursen østover. Et

dejligt vejr tilsmilede os hele vejen, og vinden var så tilpas

at 80% kunne foregå for sejl. Turen tog 4½ time for en

gennemsnitsbåd, og afveg således ikke ret meget fra en

tur til Lynetten. Efter Dragør tog vi, (Humlebien og Shannon),

og krydsede storskibsruten for at sejle nord på langs

de røde bøjer. Omkring starten af de 18 vindmøller drejede

vi skarpt til styrbord og havde nu Flakfortet ret forude.

Et kvarter til tyve minutter og vi stævnede ind i havnen på

Flakfortet. Jørgen og Lise stod og tog imod os med et

langt stykke kaj hvor vi kunne ligge langskibs 2 og 2.

Efter programmet kunne den traditionelle moleøl serveres kl. 16.00 og stemningen var pinsehøj og

glad. Flakfortet er udstyret med alle bekvemmeligheder som samlede grillarrangementer i den ene

ende ved nogle langborde med oversejlspresenninger, vi dog først benyttede om søndagen. Kl.

18.30 var grillerne tændt og op af lugerne dukkede alle nu op for at sætte deres kulinariske evner

til skue, samt fortælle de mest fantastiske ”løgnehistorier”. Det blev en dejlig lang pinselørdagsaften,

hvor Ulla og Lejla som sædvanlig fabrikerede de mest pragtfulde ”Irish coffee”. Nogle må

blot fortælle Ulla at hun ikke må bytte om på mængden af kaffe og whisky. Det betyder at overskuddet

bliver mindre og apoteket ikke får solgt sovepiller. Om nogen fik set pinsesolen danse er

uvist.

Pinsedag skulle vi mødes kl. 10.00, hvad vi da også gjorde. Solen stod højt på himlen, men imellem

solen og os var der et fælt skydække med en del regn i. Planen var at gå en tur rundt om øen,

og på modsatte side holde pause og nyde en enkelt lille

dram. Her skulle alle deltagerne have udleveret en lille

opgave som de så skulle løse og aflevere til pinsefrokosten.

Det blev kun til drammen, hvor de så fik udleveret

opgaven da vi vendte tilbage til den overdækkede bordopstilling.

Men, som man siger. Vejret fejler ikke noget,

det er påklædningen det er galt med. Her havde de fleste

sikret sig i gummistøvler og regntøj. Og humøret fejlede

ikke noget.

Pinsefrokosten blev indtaget i klubhuset som vi havde

fået lov at låne, og det blev nøjagtigt lige så hyggeligt

som det plejer. Opgaven, som skulle løses var nogle

spørgsmål om Flakfortet, og alle havde lagt sig fantastisk

i selen. Der var 10 spørgsmål og vinderne blev Lene

og Frode samt Gitte og Eivind, som alle havde 10 rigtige og kunne modtage deres præmier.

Til aften blev det hæderligt vejr igen, og vi kunne sidde ude under overdækningen og nyde endnu

en grillaften. Claus, som havde været til barnedåb sluttede sig til os ved 18 tiden, og var således

båd nr. 13 på årets pinsetur. Stemningen var naturligt lidt mere mat end aftenen før, men det er

vel naturligt. DE er jo ikke helt unge længere.

2. pinsedag var hjemrejsedag, og vi tog af sted i små dryp. Hjemturen blev for en smule slappe

sejl og så ellers motor på. Vel hjemme i Hundige kunne vi se tilbage på en alt i alt dejlig pinsetur.

En af Tursejlerudvalgets arbejdsmænd


10 SKB nyt

Som medlem af SKB får du

10% på regningen

Du skal blot fremvise medlemskort

ved ankomst

Gælder mandag-torsdag

Med venlig hilsen

Henrik Schou Schadegg

Restaurant Fregatten

Hundige Havn

2670 Greve

43601835

www.fregatten.dk

im@imsadelmager.dk


SKB nyt 11


12 SKB nyt

Kære admiraler

Vi indbyder til sommertogt til Køge lystbådehavn

Lørdag d. 08. juni 2013

Vi mødes i klubhuset kl. 9,00 til morgenkaffe. Derefter fordeler vi os på bådene,

der samlet afgår til Køge hvor der efter ankomsten vil blive tændt op i grillen.

Medbring selv mad og drikke, kom og hyg dig/jer med os alle i godt selskab.

Efter en forhåbentlig god frokost lægger vi kursen hjemover, med ankomst senest

kl.18.00

Skriv jer uforbindende på tilmeldingslisten i klubhuset eller på

telefon 43906012 eller 21705007 til Astrid & Bjarne.

Søndag 11. august 2013

Admiralitetet præsenterer

Jazz på Kajen

Fra kl. 13.00-16.00

Fremført af Danish Jazzmen

Deres repertoire spænder fra `de gode gamle hits`til nyere ørehængere.

Er du interesseret i at hjælpe til med diverse opgaver ved grillen eller

salg af øl og vand samt andre fælles opgaver, så meld dig!

Med sejlerhilsen

Astrid og Bjarne

Tlf. 43906012 mobil 21705007

NB ny mail: bjarne.hinnum@gmail.com


SKB nyt 13

Velholdte sejl og

bådkalecher

holder længere!

Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og bådkalecher,

så de bliver helt rene og fri for salt.

• Bådkalecher, rens + imprægnering

pr. kg. kr. 285,- (min. 2 kg.)

• Sejl, vask pr. m 2 kr. 66,-

•Gulvtæppesæt til båd kr. 750,-. (Max. 6 m2)

• Polstrede bådhynder, efter tilbud

Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr.

over næsten hele landet.

Telt- og Sejlvaskeriet,

Ryttermarken 2 B, 3520 Farum,

telefon 4499 4141

Mail: renseriet@renseriet.dk

Hjemmeside: www.teltrens.dk


14 SKB nyt

Nyt fra Dykkerudvalget/Greve Sportsdykker Klub

Lysekil

De forrige års succes blev gentaget, da pinseturen igen i år gik til Lysekil i Sverige.

Der blev foretaget en masse gode dyk og nye steder kom med på kortet til næste års tur.

Igen var vejret formidabelt og stemningen høj og der blev hygget igennem til mør-ket faldt

på.

Mange tak til alle for en rigtig hyggelig tur.

Aftensmaden nydes sammen i det fri Dykkere på dybdekursus til 30 meter

Tillykke til de nye Advanced-dykkere

I Lysekil blev Otto, Casper, Mikael, Michael, og Nikki færdiguddannet som advanceddykker,

så nu er de klar til, at dykke på vrag til sommer.

Dykkerne på kursus på havnen i Lysekil Dykkerne star klar på klippen I vandet som

blev døbt SKB-øen


Bådene

SKB nyt 15

Bådene er nu gjort klar til den nye sæson. Den ene båd skal med på Roskilde Festival,

hvor vi igen i år holder rescue-vagt på badesøen.

Roskilde Festival

Roskilde Festival er nu snart meget tæt på og vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne

og vagtskemaet.


16 SKB nyt

Dagsorden:

Valg af dirigent

Ib Andersen blev valgt til dirigent

Referat af generalforsamlingen

Tirsdag den 19. Marts. 2013 kl. 19.00

Bestyrelsens Beretning for sejlåret 2012

En klub er kendetegnet ved at være et fællesskab omkring en fælles identitet og en

fælles interesse. Det er i vor klub også medlemmerne og især de frivillige som gen-

nem mange timer i en sæson præger og tegner klubben. Det er netop dette fælles-

skab med interesse og engagement omkring sejlads og klubliv som gør SKB til no-

get specielt.

Vi har derfor et stærkt fundament for fortsat at udvikle SKB til fælles gavn og fornø-

jelse.

I bestyrelsen har vi brugt meget tid og stemmekraft på at se lidt ud over horisonten

for vor klub. Hvad og hvor skal vi hen. Der er blandt andet oprettet et underudvalg

Bestående af

Jan Flindt – Ken Seitzberg – Jens Villumsen – Christian Christensen

Udvalget skal forsøge at lave nogle initiativer der kan tiltrække de yngre generatio-


SKB nyt 17

ner ( 20 – 50 år ) samt finde ideer til hvordan klubben kan tjene nogle flere penge.

Men mere om det kan man læse om på vores hjemmeside i løbet af året

Forhåbentligt kan noget af dette realiseres i det indeværende år til fælles gavn og

glæde for os alle.

Vort medlemstal i klubben har det forløbne år desværre været præget af tilbagegang.

Vi er nu 683 medlemmer mod sidste år på samme tid 745 medlemmer.

Dette kan ikke undgå også at præge vor økonomi idet vore samlede klubkontingenter

er faldet fra kr.390,000 i 2011 til i 2012 at være

360.000 kroner. Dette modsvarer omkring 30 familie kontingenter.

Udover faldende indtægter fra kontingent er der også faldende indtægter fra andre

ting som

klubaktiviteter og sponsorater samt Stævner. Det kommunale tilskud

Og større udgifter som til Prioritetsbetalinger på vore klubhuse.

Her bemærkes at vi har 2 respektive 5 år tilbage på vore lån og at der er forsøgt flere

steder at få disse omlagt. Desværre uden succes.

Større udgifter har vi også til vedligehold af vore klubhuse som jo også bliver ældre

og er udsatte for vind og vejr. Samt det seneste fra vor skatteminister; en ekstra skat

på båd kaskoforsikringer på 0,34%.

Omkring forsikringer konstaterede vi i starten af 2012, at de ville stige endnu en gang

hos vores forsikringsselskab Tryg. Bestyrelsen iværksatte derfor et arbejde for at un-

dersøge markedet for alternativer til Tryg, alternativt at presse priserne hos Tryg.

Resultatet af arbejdet er, at SKB har skiftet alle forsikringer til CODAN.

De nuværende forsikringer har forskellige forfaldsdato, og nogen løber over flere år.


18 SKB nyt

Når den samlede forsikringsportefølje er skiftet vil SKB opnå en besparelse på ca.

25.000,- pr år, idet vores samlede forsikringsengagement vil være i niveauet

155.000,- mod før 180.000.

Dette er dog kalkuleret før skatteministerens varslede stigninger.

Så selv om vi i året løb har været fremme i skoene for at finde besparelser og bl.a.

har sikret en ny forsikringsaftale med Codan forsikring har det ikke helt været nok til

at komme hjem med vort budget for næste år.

Vi har bl.a. andet været nødt til at se på vores klub kontingentet samt vort blad.

Vi har kunnet beholde vores lave kontingent i en lang periode, men stigende udgifter

og faldende indtægter har medført at vi ser os nødsaget til at hæve kontingentet mo-

derat. Mere om dette senere.

Vort blad er blevet en meget dyr fornøjelse især grundet med de meget høje distribu-

tions og trykomkostninger samt faldende annonceindtægter.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at bladet som forsøg trykkes og udsendes én

gang årligt i februar måned og offentliggøres på vor hjemmeside de resterende gan-

ge. I alt vil bladet udkomme 4 gange årligt.

Det er også bestyrelsens opfattelse at Internettet / Hjemmesiden / nyhedsmail er

fremtiden.

Som vor WEB redaktør skrev ved nytårstide – så var 2012 ikke at huske som det

bedste sejl år, med sigte på vejrets luner og timing. Personligt var det først gang, at

jeg ( Jan Ellebirke ) mødte en sky pumpe på havet.


SKB nyt 19

Men klubliv, engagement og samvær med venner – ja det har ikke manglet i det for-

løbne år.

Jeg vil her remse op hvad jeg – utilstrækkeligt - har noteret mig i det forløbne år:

I overskrifter kan nævnes:

UNGDOM

Ungdomsleder Jan Flint blev udnævnt til årets ungdomsleder af Sejlunionen

De har afholdt Påske camp - Klub Havana - Stege tur - Plus meget meget mere

TURSEJLERNE

Pinsetur til Lynetten - Krebsetur til Klagshamn - Familiekapsejlads

Dejlige arrangementer til stor glæde for alle deltagere

FISKEUDVALG

Forårs og aften fiske konkurrencer samt ikke mindst Pokal fiskeri

Men desværre gemte fiskene sig i bugten

SEJLERSKOLEN

Navigationsundervisning - Sommer sejlskole

Sommer tur til Køge med sejlerskolen og admiralitet

Tovværkskursus - Søsikkerhedskursus

Her skal også nævnes at sejlerskolen i året blev certificeret af sejlunionen og at de

gæve gutter har stablet et Y3 uddannelsesforløb på benene.

Ja de har sandelig haft travlt.

DYKKERE


20 SKB nyt

Dykkerne har været på pinsetur til Lysekil i Sverige

De har afholdt Sommerarrangementer og fond raising ved at arbejde på Roskilde fe-

stival Og de har haft travlt med Færdiggørelse af grej huset.

ADMIRALITETET

Har afholdt Petanque og bowling turnering

Rock på kajen blev en stor succes med mange glade deltagere

Og ikke mindst Informationsmøder for nye medlemmer hvor deltagere fra de enkelte

udvalg mødte op fortalte om deres aktiviteter

Og vi skal selvfølgelig ikke glemme det årlige Julebanko

HANDICAP

Handicap afdelingen har haft fornøjelsen af besøg fra kommunalbestyrelsesmedlem-

mer (Bjarke Abel og Jette Andersen) fra Greve Kommune i forbindelse med Frivillig

Fredag hvor man så hvad SKB kan Gøre for de handicappede i kommunen. Dette hå-

ber vi på at der på sigt kan komme noget konstruktivt ud af

Diverse festlige arrangementer over sæsonen kan nævnes

Standerhejsning - Sct. Hans - Afriggerfest

Julebanko -TUT søndage

HAVNEN

vi fik snakket om båd stativer

Og fik indkaldt til møde hvor vi fik stukket en ror-pind i bugtens vindmøller


Og så har jeg / vi sikkert glemt en masse

SKB nyt 21

På sidste generalforsamling kom vores hjemmeside noget hovedkuls op og køre, da

det var denne dag vores tidligere udbyder lukkede ned for siden. Der blev hurtigt

etableret en erstatning for denne da arbejdet allerede var undervejs, men ikke helt

færdigt. Hjemmesiden er nu oppe, men vores visioner for brugen går videre end hvad

den nuværende platform umiddelbart kan byde.

Ejvind har taget rollen som webmaster, og har gjort et stort arbejde i at lægge indhold

på. Der er dog visse begrænsninger som ønskes udvisket, hvorfor overvejelserne nu

er en "version 3" af hjemmesiden.

Bladet er som nævnt reduceret til kun 1 årlig udgivelse og i denne sammenhæng bør

indlæg som tidligere var sendt til bladet, ligeledes lægges på hjemmesiden. Alle ud-

valg er oprettet på hjemmesiden som redaktører, men kun få har anvendt muligheden

for selv at lægge noget på.

Ved generalforsamlingen i 2012 blev der valgt en ny hovedkasserer for SKB. Des-

værre måtte Leif Stangebye trække sig sidst på året, og til alt held for SKB har sup-

pleant Gitte Møller kunnet hjælpe SKB gennem de resterede 2 måneder af året med

at varetage kasserer posten. Tak til Gitte for at træde til.

Slutteligt en tak til alle medlemmer, udvalg, sejlere, trænere, sponsorer og frivillige

med ønsket om god vind i sejleråret 2013.

Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til

godkendelse

Gitte gennemgik regnskab og efter en kort diskussion omkring fremgangsmåden med fordeling af udgifter i de enkelte

udvalg blev regnskabet godkendt.

Budgettet blev fremlagt og efter en kort diskussion omkring de samme punkter blev budgettet også godkendt. Budgettet

viser et beskedent overskud.


22 SKB nyt

Fastsættelse af kontingent og indskud

Bestyrelsen har lagt op til en mindre stigning i kontingentet, til dels pga. de stigende forsikringsudgifter, men også

da klubbens kontingent til DS er steget. Det fremlagte forslag blev herefter vedtaget.

Behandling af evt. Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget 2 forslag fra Carsten Seest.

Ad. 1 – Der skal være synlige udvalgsbudgetter

Carsten fremlagde forslaget, med udgangspunkt i dykkerafdelingsns forsikringsudgifter for hvilke dykkerafdelingen

bliver belastet 100%. Med udgangspunkt i at dette ikke er tilfældet for øvrige udvalg hermed ønsket om at dette skulle

standardiseres for alle udvalg – og derfor ønsket om at budgetterne blev synlige. Det pointeret at det ved dykkernes

indtræden i SKB var en fast aftale at udvalget skulle være selvfinansieret, hvorfor fremgangsmåden er som den

er.

Det blev dog fastslået at budgetterne kan ses af alle medlemmer ved henvendelse.

Ad. 2 – Udvalgsbudgetter skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Med udgangspunkt i AD1. Fremlagde Carsten Seest forslaget om at budgetter skal godkendes på generalforsamlingen.

Da disse ligger til grund for det overordnede budget, sker dette som udgangspunkt, og skal dette tages op som

et selvstændigt punkt kræver dette ændringer i vedtægterne. Med udgangspunkt i indblik i øvrige udvalgsbudgetter

ved ønske om dette blev forslaget frafaldet.

Valg af formand på ulige årstal

Birger Monrad stillede op som eneste kandidat og blev efterfølgende valgt. Vi ønsker stort tillykke til Birger.

Valg af kasserer på lige årstal

Da Leif i utide har fratrådt sin post som kasserer, skulle der findes an anden løsning på dette. Da der ingen kandidater

til posten var, foreslog bestyrelsen af administrationsaftalen og kasserer posten blev udliciteret til anden side

som en samlet opgave. Det blev besluttet at overdrage arbejdet med administration, samt posten som kasserer til

Gitte Lund. Tak til Gitte for hendes ønske om at hjælpe klubben.

Det blev derfor besluttet at bestyrelsen skal opsige samarbejdsaftalen omkring administration med havnen, men at

enkelte opgaver (såsom salg af vimpler og indmelding og udmelding) stadigvæk kan foregå på havnen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På grund af den rokade som er sket da Birger Monrad rokerer til Formandsposten, blev Ken Seitzberg valgt til at

overtage Birgers post i bestyrelsen.

Jan Ellebirke samt Lars Coling træder helt ud af bestyrelsen, og som erstatning for Lars Coling blev Jens Villumsen

enstemmigt valgt.

Ved valg af suppleanter til bestyrelsen, oplevede vi i år at skulle have kampvalg, idet både Christian Christiansen,

Carsten Seest samt Ejvind Lund ønskede at stille op til posterne. Efter et par afstemninger og en enkelt omafstemning

blev Christian Christensen valgt på posten som suppleant i 2 år, og Carsten Seest som suppleant i 1 år. Vi ønsker

begge velkommen i bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde i årene der kommer.

Valg af revisorer samt suppleant

Som revisorer blev i år genvalgt Jørgen Andersen samt Kirsten F. Jensen. Som suppleant blev Helene Frederiksen

valgt

Valg af udvalg

Ingen ændringer i forhold til tidligere år

Eventuelt

Birger Monrad takkede de fratrædende bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Især lød en stor tak til Gitte

Møller, som i mange år har varetaget posten som kasserer og efter Leifs udtræden igen sprang til. Også tak til Lars og

Jan, som begge har lagt en stor indsats i klubben

Mødet sluttede i go ro og orden


SKB nyt 23


24 SKB nyt

Køge Bugt Kro A/S

Stedet man spiser!!!

Rigtig god gammeldags mad til rimelige priser.

Beliggende på Hundige Strandvej nr.21

lige ved nedkørslen til Hundige Havn.

Tlf.: 43 90 02 90

www.koge-bugt-kro.dk


SKB nyt 25

Krebsetur 2013

Krebseturen 2013 går igen i år til Klagshamn i Sverige.

Den finder sted lørdag den 17 & søndag den 18 august.

Vi samles som sædvanlig i klubhuset lørdag den 17 august

kl. 09.00 til morgenkaffe

og med afgang kl. ca. 10.00

Der vil blive opsat tilmeldingsliste i klubhuset, og vi håber

der vil komme rigtig mange med.

Alle er velkomne, både motor og sejlbåde.

Med venlig hilsen Tursejlerudvalget


26 SKB nyt


SKB nyt 27


28 SKB nyt

Kommende aktiviteter i året 2013

Lørdag 23. marts Admiralitetets forårsfrokost samt Dagsbefaling nr.13

Søndag 21. april Udnævnelse af nye admiraler ved standerhejsning.

Tirsdag 7. maj Petanque, start kl.10.45

Lørdag 8. juni Fælles sejltur til Køge, medb. frokost, vi mødes kl. 9.00

i klubhuset.

Søndag 11. aug. Jazz på Kajen (13.00-16.00)

Tirsdag 3. sept. Petanqueturnering.

Onsdag 11. sept. Infomøde for nye medlemmer, (annulleres,

eller overtages af andet udvalg)

Tirsdag 1. okt. Petanque, sæson afslutning.

Onsdag 27. nov. Julebanko.

Søndag 1. dec. Admiralernes julefrokost.

Bojsen-Møller Sails

Få et godt tilbud på nye sejl

●Reparation af sejl

●Rullesystemer

Ved Klædebo 12B ● 2970 Hørsholm

Tlf: 23443707 ●www.bmsails.dk ●email:jacob@bmsails.dk


Klubhus, Hejren 21, HHH. 2670 Greve Tlf.43904156 Klubhusudvalg

Ungdomshus, Hejren 15, 2670 Greve Tlf. 43694156 F Birger Monrad 43404861-22124860

Bestyrelse K Helene Frederiksen 43994826

F Birger Monrad 43404861-22124860 Helle Bernfeld 43902239

N Ken Seitzberg 40303430 Susanne Schultz 22596930

K Gitte Møller 20789848

Peter Møller 40303868 Ro-Kano-Kajakudvalg

Jan Flindt 20219646-43909646

Steen Henriksen 20801648 Sejlerskole

Lars Coling 43904000-40324000 F Christian Christensen 26852707

Admiralitet I

K Henning Christoffersen 43905329-26859001

I Birger Monrad 43404861-22124860

F Bjarne Hinnum 43906012-21705007 I Jens Villumsen 29271585

K Astrid Hinnum 43906012 I Bolette Daugaard 28740763

Hans Jørn Seest 43904864 I Karsten Jørgensen 44842605

Blad/Webudvalg I Kurt Palmqvist 43611026-22308282

W Ejvind Lund 42128914 I Rolf Olsen 26150474

K Anette Monrad 43404861 I Torben Bergenhagen 43906394-22704915

R Hugo Svendsen 26122650 I Morten Andersson 23727374

Dykkerudvalg I Jørgen Andersen 43601490

F Carsten Seest 40108528 B Peter Adolf 44914349

K Susanne Carow 23719072

J Nick Seest 26198528 Sejlertutten

Fiskeudvalg F Joan Nielsen 26645930

F Flemming Funder 40114301 K Ole Aslund 29629689

K Flemming Jakobsen 23380903 Henning Buch 40864544

Svømmeudvalg

Handicapudvalg F Jette Lysberg 43902902-30234902

F Gitte Møller 20789848 Tursejlerudvalg

K Erik Aabye Hansen 23116793 F Lejla Christoffersen 43905329-53539002

B Kurt Johs Jensen 43902417-23643410 K Niels Erik Wille 30255925

Elo Jensen 43601846 Rolf Olsen 39272600-26150474

Ungdomshusudvalg

Havnebestyrelse-SKB-representanter Peter Møller 40303868

F Kurt Palmquist 43611026-22308282 Elo Jensen 43601846

K Torben Petersen 36461046-20745406 Arne Frederiksen 22700886

Jørgen Vibe 44653545 Steen Henriksen 20801648

René Christensen 43909426 Espen Thygesen

Kapsejladsudvalg

F Per Davidsen 36169877-40114445 Ungdomsudvalg

Jens Villumsen 29271585 / klubmåler F Jan Flindt 20219646

Frode Nielsen 60826089 N Lars Coling 43904000-40324000

Træskibsudvalg K Käte Flindt 27280186

F Erling Grün 43908184-40111628

Henning Elmer 23922872


Sejlklubben Køge Bugt

Hejren 21, Hundige Havn

2670 Greve

Evt.: ” Returneres ved varig adresseændring ”

B post

PP Danmark

More magazines by this user
Similar magazines