Plejemidler til møbler | Furniture Care | Pflegemittel für Möbeln - Ilva

ilva.dk

Plejemidler til møbler | Furniture Care | Pflegemittel für Möbeln - Ilva

Plejemidler til møbler | Furniture Care | Pflegemittel für Möbeln


2

Guardian Protection Products A/S producerer og markedsfører/marknadsför pleje-/pleie- og vedligeholdelses-/

vedlikeholdsprodukter/produkter för vård och underhåll, hovedsagligt/huvudsakligen til møbelbranchen, og har et bredt

sortiment der dækker/täcker alle produktgrupper/materialer til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll

af møbler.

Det er vigtigt for os, at vores produkters brugervenlighed/användarvänlighet og kvalitet hører til blandt de bedste på

markedet/bästa på marknaden – at der er indbygget perfektionisme/at perfeksjonisme er integrert/att det är perfektionism

inbyggd, således/slikk/så at man opnår perfekte resultater ved anvendelse/bruk af produkterne/produkterna

används. Alle produkter bliver produceret/produceras uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten eller miljøet.

Dette betyder/innebär blandt andet; at ingen produkter indeholder silikone, at alle sprayflasker er fremstillet med kulsyre

som drivmiddel, ligesom en stor del af vore produkter er testet af Teknologisk Institut og er tildelt/har försetts med inomhusmiljömärkningen

”Indeklimamærket”.

Alle møbler kræver/kräver pleje/pleie/vård! Med den rette pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll

vil materialerne beholde/behåller materialen sine naturlige egenskaber og udseende, ligesom holdbarheden vil blive

forlænget/og i tillegg vil holdbarheten bli forlenget/och på samma sätt blir hållbarheten längre.

Husk at pleje dine møbler… / Husk at pleie møblene dine… / Husk at vårda dina möbler…

Guardian Protection Products A/S produces and markets care and maintenance products, mainly for the furniture

industry, and has a wide assortment, which covers all product lines/materials for care and maintenance of furniture.

It is important for us that the user-friendliness and quality of our products belong with the best on the market – that perfectionism

is built-in, in such a way that perfect results will be reached by using the products. All products are developed

without making any compromises as far as quality and environment are concerned. Among other things, this means; that

no products contain silicone, that all sprays are produced with carbon dioxide as a propellant, just as a large part of our

products have been tested by the Danish Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. All

furniture requires care! With the right care and maintenance materials will maintain their natural properties and looks,

just as the durability will be prolonged.

Remember to take care of your furniture...

Guardian Protection Products A/S produziert und vermarktet hauptsächlich in der Möbelbranche ein breites Sortiment

an Pflege- und Instandhaltungsprodukten für Möbel, die alle Produktgruppen und Materialien abdecken.

Für uns ist es wichtig, dass die Nutzerfreundlichkeit und Qualität der Produkte zu den besten auf dem Markt zählen – also

ein eingebauter Perfektionismus um perfekte Ergebnisse bei der Anwendung der Produkte zu erreichen. Alle Produkte

werden so hergestellt, dass weder Qualität noch Umwelt darunter leiden müssen. Dies bedeutet u.a., dass keines der

Produkte Silikone enthält, dass alle Sprayflaschen Kohlensäure als Treibmittel beinhalten und dass ein Großteil unserer

Produkte vom Technologischen Institut in Dänemark getestet wurden und das Produktgütesiegel für Innenraumklima zugeteilt

bekommen haben.

Alle Möbel erfordern Pflege! Mit der richtigen Pflege und Instandhaltung bewahrt das Material seine natürlichen Eigenschaften

und sein natürliches Erscheinungsbild. Zudem wird die Haltbarkeit verlängert.

Deshalb lohnt es sich, seine Möbel zu pflegen…


Indhold | Content | Inhalt

Tekstil Imprægnering / Textil Protection / Textil Imprägnierung . . . . . . . . . . 4

Tekstilrens / Textile Cleaner / Textil Reiniger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Anti Static . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Brandimprægnering / Fire Protection / Brandschutzimprägnierung . . . . . . . . 7

Lugt- & Bakteriedræber / Smell and Bacteria Killer / Geruch- und Bakerienkiller . . 8

Læder Imprægnering / Leather Protection / Leder Imprägnierung. . . . . . . . . 9

Læderplejesæt / Leather Care Kit / Lederpflegeset . . . . . . . . . . . . . . 10

Læderplejesæt til By Cast læder / Leather Care Kit for By Cast leather /

Lederpflegeset für By Cast Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lædercreme / Leather Conditioner / Ledercreme . . . . . . . . . . . . . . . 14

Læderrens / Leather Cleaner / Ledereiniger . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Lædercreme med ekstra voks / Leather Conditioner with extra wax/

Ledercreme mit extra Wachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Lædersæbe / Leather Soap / Lederseife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Stærk Læderrens Serviet / Strong Leather Cleaner Wipes /

Stark Lederreiniger Serviette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Læder Protector Serviet / Leather Protector Wipe / Leder Protector Serviette . . 19

Læderfarve / Leathercolour / Lederfarbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Blæk- & Læbestiftfjerner / Ink & Lipstick Remover / Tinten- & Lippenstiftentferner . . 21

Vaskemiddel / Laundry Detergent / Waschmittel . . . . . . . . . . . . . . . 22

Sæbespåner / Soap Flakes / Seifenflocken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Træsæbe Natur / Woodsoap Nature / Holzseife Natur . . . . . . . . . . . . 24

Træsæbe hvidpigmenteret / Wood Soap white Pigmented /

Holzseife weiß Pigmentiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Bio-Olie / Bio-Oil / Bio-Öl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ædeltræsolie / Wood Oil / Edelholzöl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Træolie med voksforsegler / Wood Oil with wax sealer /

Holzöl mit Wachversiegelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Hvidpigmenteret Olie / White pigmented Oil / Weißpigmentiertes Öl . . . . . 29

Voks - mørkt træ / Wax - dark wood / Wachs - dunkles Holz . . . . . . . . . 30

Voks - lyst træ / Wax - light wood / Wachs - helles Holz. . . . . . . . . . . . 31

Bivoks til træ / BeeWax - for wood / Bienenwachs für Holz . . . . . . . . . . 32

Trærens / Wood Cleaner / Holzreiniger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Lakpleje / Furniture Polish / Lackpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Lak Vask / Varnish Wash / Lackwäsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Stålrens / Steel Cleaner / Stahlreiniger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Stone Sealer / Stone Sealer / Steinversiegelung . . . . . . . . . . . . . . . 37

Stenolie / Stone Oil / Steinöl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Laminatrens / Laminate Clean / Laminatreiniger . . . . . . . . . . . . . . . 39

Linoleum Sæbe / Linoleum Soap / Linoleumseife . . . . . . . . . . . . . . . 40

G-Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Glasrens / Glass Cleaner / Glas reiniger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Poly Wash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Pleje- & vedligeholdelsessæt / Care and Maintenance Set / Pflegeserie . . . . 44

Udendørs Træolie / Outdoor Wood Oil / Holzöl für den Außengebrauch . . . 46

Ædeltræsrens / Precious Wood Cleaner / Edelholzreiniger . . . . . . . . . . 47

Farvekort / Colour card / Farbkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-50

3


4

Tekstil Imprægnering

Textilimpregnering / Tekstilimpregnering

>> Guardian Tekstil Imprægnering giver effektiv beskyttelse/imprægnering/impregnering til/

skyddar effektivt møbler med stofbetræk/stofftrekk/tygklädda möbler og andre boligtekstiler/

hemtextilier. Meget let/Mycket enkel at anvende/bruke; spray/spreja et jævnt/jevnt/jämnt

lag på ny eller nyrenset/nyligen rengjord overflade, så det bliver ”vådt”/”våt”/”blöt”. Lad

emnet/materialet tørre/tørke/torka i ca. 90 minutter ved 20° C. Herefter er emnet

imprægneret/Emnet er nå impregnert/Därefter är materialet impregnerat. Tekstilimprægneringen/-impregnering

ændrer/endrer/ändrar ikke/inte ved stoffets udseende eller åndbarhed/pusteevne/genomtränglighet,

men giver/gir det en usynlig beskyttelse/osynligt skydd.

For at kontrollere om behandlingen er tilstrækkelig/tilstrekkelig/tillräcklig, kan der – når

imprægneringen/impregneringen er helt tør/torr – påsprøjtes/spreja på lidt vand/litt vann/

lite vatten. Hvis/Om vandet/vannet/vattnet ikke ”perler”/”pärlar sig” på overfladen/ytan,

bør behandlingen gentages/gjentas/upprepas. Guardian Tekstilimprægnering er af miljø- og

sikkerhedshensyn/säkerhetsskäl fremstillet/framställt med kulsyre/kolsyra som drivmiddel.

Ønskes det at rense tekstiler/textilier anbefales/rekommanderas Guardian Tekstilrens

>> Textile Protection

Guardian Textile Protection provides effective protection/impregnation for furniture with

upholstery fabric as well as other home textiles. Very easy to use; spray an even layer on the

new or newly-cleaned surface, to get it “wet”. Let the material dry for approximately 90 minutes

at 20° C. Consequently the material is impregnated. Impregnation of textiles does not

alter the look or change the breathable capacities of the fabric, but provides imperceptible

protection. In order to control whether the treatment is sufficient, a little water can be sprayed

unto the fabric – however, not until the impregnation is completely dry. If the water does not

form “pearls” on the surface, the process should be repeated. Guardian Textile Protection is

for environment- and safety reasons produced with carbon dioxide as a propellant.

We recommend Guardian Textile Cleaner for cleansing of textiles.

>> Textil Imprägnierung

Guardian Textil Imprägnierung sorgt für einen effektiven Schutz und imprägniert Möbel mit

Stoffbezug und andere Textilien im Wohnbereich. Ganz einfach zu gebrauchen: Man sprüht

die Imprägnierung gleichmäßig auf die frisch gereinigte Oberfläche, bis diese “feucht“ ist.

Danach ca. 90 Minuten bei 20° C trocknen lassen und die Imprägnierung ist fertig. Die

Imprägnierung ändert weder das Aussehen des Stoffes noch dessen Atmungsfähigkeit, sie

verleiht somit einen nicht sichtbaren Schutz. Um zu kontrollieren, ob die vorgenommene

Imprägnierung ausreichend ist, kann man, wenn die Imprägnierung völlig trocken ist, etwas

Wasser auf das Textil sprühen. Wenn das Wasser nicht perlenförmig erscheint, sollte die

Behandlung wiederholt werden. Guardian Textil Imprägnierung hat aus Umwelt- und Sicherheitsgründen

Kohlensäure als Treibmittel.

Um Textilien zu reinigen, empfehlen wir Guardian Textil Reiniger.

500 ml


Tekstilrens

Textilrengöringsmedel

>> Guardian Tekstilrens, et unikt produkt, er fremstillet til at/laget for å/framtagen för att

fjerne/avlägsna pletter/flekker/fläckar/rense/göra rent. Anvendes/Brukes/Används

på alle former/typer for tekstiler/textilier – også/även microfiber. En god/effektiv

”plet-/flekkfjerner/fläckborttagare”, der kan fjerne/avlägsnar både vand- og oliebaserede

pletter/vann- og oljebaserte flekker/vatten- och oljebaserade fläckar. Guardian

Tekstilrens kan også/även anvendes/brukes/användas til tøj/klær/kläder og tæpper/

tepper/mattor. Indeholder ingen sundhedsskadelige midler/helseskadelige stoffer/skadliga

ämnen eller nogen form for blegemiddel/blekemidler/blekmedel.

>> Textile Cleaner

Guardian Textile Cleaner, a unique product, is developed with the purpose of removing

stains/ cleansing. Can be applied to all types of textiles – also microfibre. A good

“stain remover” which can remove both water- and oil based stains. Guardian Textile

Cleaner can also be applied to clothes and carpets. Contains no health hazardous

substances or any types of bleaching agents.

>> Textil Reiniger

Guardian Textil Reiniger ist ein einzigartiges Produkt zur Reinigung von Textilien und

Entfernung von Flecken. Er kann auf allen Arten von Textilien – auch Mikrofiber –

verwendet werden. Ein guter Fleckenreiniger entfernt sowohl wasser- als auch ölhaltige

Flecken. Guardian Textil Reiniger kann auch für Bekleidung und Teppiche angewandt

werden. Das Produkt enthält weder gesundheitsschädliche Stoffe noch Bleichmittel.

500 ml

5


6

Anti Static

>> Guardian Anti Static fjerner/avlägsnar effektivt statisk elektricitet og virker forebyggende

mod/förebygger statisk elektricitet. Anti Static anvendes/brukes/används på alle

former for/typer tekstiler, møbler, tæpper/tepper/mattor, gardiner og andre boligtekstiler/hemtextilier,

hvor/där statisk elektricitet opstår eller forefindes/forekommer. Spray/

Spreja på et jævnt/jevnt lag så emnet/materialet bliver ”vådt”/”vått”/”blöt”, lad det

tørre/tørke/låt det torka og straks er den statiske elektricitet fjernet/vips försvinner den

statiska elektriciteten.

>> Anti Static

Guardian Anti Static effectively removes static electricity and functions preventively

against static electricity. Anti Static can be applied to all types of textiles; furniture,

carpets, curtains, and other home textiles, where static electricity is generated or exists.

Spray an even layer to get the material “wet”, let it dry and the static electricity is

removed immediately.

>> Anti Static

Guardian Anti Static entfernt effektiv statische Elektrizität und hat eine vorbeugende

Wirkung gegen statische Elektrizität. Anti Static kann bei allen Arten von Textilien,

Möbeln, Teppichen, Gardinen und anderen Textilien im Wohnbereich, wo statische

Elektrizität vorkommt oder auftritt, angewandt werden. Das Objekt gleichmäßig mit

Anti Static besprühen, bis es “ feucht” ist und anschließend trocknen lassen. Die

statische Elektrizität ist verschwunden!

500 ml


Brandimprægnering

Brannimpregnation / Brandimpregnering

>> Guardian Brandimprægnering er brandhæmmende/-hemmende/-förebyggande og

anvendes/används på alle absorberende materialer - både/såväl natur og syntetiske/

syntetmaterial; møbler, gardiner, tæpper/tepper/mattor, teaterkostumer/-kostymer/drakter,

papir/papper, karton, tørrede/tørkede blomster/torkade blommor, adventskranse,

juletræer/julgranar og lignende. Spray/Spreja et jævnt/jevnt/jämnt lag så

emnet bliver ”vådt”/”vått”/”blöt”. Tørre-/tørke-/Torktiden kan være op til 180 minutter

ved 20° C. OBS! Da der ofte bliver introduceret/lansert/dyker upp nye materialer,

anbefales/rekommenderas det altid at/å alltid foretage/företa en test på emnet/

materialet inden endelig/slutgiltig behandling. Guardian Brandimprægnering er af

miljø- og sikkerhedshensyn/säkerhetsskäll fremstillet/framställt med kulsyre/kolsyra som

drivmiddel.

>> Fire Protection

Guardian Fire Protection is fire-retardant and can be applied to all absorbing materials

– natural as well as synthetic; furniture, curtains, carpets, theatre costumes, paper,

cardboard, dried flowers, Advent wreaths, Christmas trees and the like. Spray an even

layer to get the material “wet”. The drying time can be up to 180 minutes at 20° C.

NB! As new materials are introduced frequently, it is recommended always to carry

out a test on the material prior to the actual treatment. Guardian Fire Protection is for

environment- and safety reasons produced with carbon dioxide as a propellant.

>> Brandschutzimprägnierung

Guardian Brandschutzimprägnierung ist brandhemmend und kann bei allen absorbierenden

Materialien – natürlichen und synthetischen – angewandt werden. Z. B. Möbel,

Gardinen, Teppiche, Theaterkostüme, Papier, Karton, getrocknete Blumen, Adventskränze,

Weihnachtsbäume u.ä. Anwendung: Das Objekt gleichmäßig bespühen bis es

“feucht“ ist. Die Trocknungszeit kann sich auf bis zu 180 Minuten bei 20° C belaufen.

Bei neuartigen Materialien auf dem Markt empfiehlt sich vorher ein Test des Materials

bevor es mit Brandschutz-Imprägnierung behandelt wird. Aus Umwelt- und Sicherheitsgründen

wird Kohlensäure als Treibmittel für Guardian Brandschutzimprägnierung

verwendet.

500 ml

7


8

Lugt- & Bakteriedræber

Lukt- og bakteriedreper / Lukt- & Bakteriedödare

>> Guardian Lugt- & Bakteriedræber fjerner/avlägsnar effektivt uønsket/dåligt lugt/lukt og

bakterier. Kan anvendes/brukes på møbler, tæpper/tepper/mattor og andre boligtekstiler/hemtextilier.

Fjerner uønskede lugte/uønsket lukt/dålig lukt og bakterier fra urin,

sved/svette, afføring/avföring, madrester, skimmel/mugg/mögel og lignende. Produktet

er færdig-/ferdigblandet/färdigblandad, og der må derfor ikke tilsættes/tilsettes/

tilsättas andre produkter – heller ikke vand/vann/inte ens vatten.

>> Smell and Bacteria Killer

Guardian Smell and Bacteria Killer effectively removes unwanted smells and bacteria.

Can be applied to furniture, carpets and other home textiles. Removes unwanted smells

and bacteria from urine, faeces, leftovers, mildew and the like. The product is readymixed,

and other products must therefore not be added – not even water.

>> Geruchs- und Bakterienkiller

Guardian Geruchs- und Bakterienkiller entfernt schnell und effektiv sowohl unerwünschten

Geruch als auch Bakterien. Kann bei Möbeln, Teppichen und anderen Textilien

im Wohnbereich angewandt werden. Entfernt z. B. Geruch und Bakterien von Urin,

Schweiß, Exkrementen, Speiseresten, Schimmel u.ä. Das Produkt ist gebrauchsfertig

und darf nicht mit anderen Produkten vermischt bzw. auch nicht mit Wasser verdünnt

werden.

500 ml


Læder Imprægnering

Läder/Lær Impregnering

>> Guardian Læder Imprægnering er specielt udviklet/framtaget til beskyttelse/skydd/imprægnering

af “ru” læder/for å beskytte/impregnere ”rutt” lær/skydd/impregnering af

“strävt” läder; ruskind/ru-/råskinn, nubuck, slebet læder/slipt lær/slipat läder og lignende.

Spray/Spreja et jævnt/jevnt/jämnt lag/lager på ny eller nyrenset overflade/nyligen

rengjor yta, så/slikk det bliver ”vådt”/”vått”/”blöt”. Lad møblerne tørre/torka i op til 120

minutter ved 20° C. Herefter er læderet imprægneret/Læret er nå impregnert/Därefter

är lädret impregnerat. Læderimprægneringen ændrer/endrer/ändrar ikke ved læderets/

lærets/lädrets udseende eller åndbarhed/pusteevne/genomtränglighet, men/utan giver det

en usynlig beskyttelse/skydd. For at kontrollere om behandlingen er tilstrækkelig, kan der –

når imprægneringen er helt tør – påsprøjtes lidt vand/Sprut gjerne på litt vann når impregneringen

er helt tørr for å kontrollere at behandlingen er tilstrekkelig/För att kontrollera att

behandlingen är tillräcklig kan man, när impregneringen är helt torr, spreja på lite vatten.

Hvis vandet ikke ”perler”/”pärlar” på overfladen/ytan, bør behandlingen gentages/upprepas.

Guardian Læder Imprægnering er af miljø- og sikkerhedshensyn/-skäl fremstillet/

framställt med kulsyre/kullsyre/kolsyra som drivmiddel/-medel.

Når læderet/læret/lädret ved normalt brug/användning er ”slidt”/”slitt” glat/har blivit

blankslitet, kan der anvendes Guardian Lædercreme og Guardian Læderrens.

>> Leather Protection

Guardian Guardian Leather Protection is developed especially for protection/impregnation

of “rough” leather; suede, Nubuck, rugged leather and the like. Spray an even layer on the

new or newly-cleansed surface, to get it “wet”. Let the furniture dry for up to 120 minutes at

20° C. Consequently the leather is impregnated. Proofing of leather does not alter the look

or change the breathable capacities of the leather, but provides imperceptible protection.

In order to control whether the treatment is sufficient, a little water can be sprayed unto

the leather – however, not until the proofing is completely dry. If the water does not form

“pearls” on the surface, the process should be repeated. Guardian Leather Protection is for

environment- and safety reasons produced with carbon dioxide as a propellant.

When the leather, because of normal use, has been “worn” smooth, Guardian Leather

Cleaner and Guardian Leather Conditioner can be applied.

>> Leder Imprägnierung

Guardian Leder Imprägnierung wurde insbesondere zum Schutz/zur Imprägnierung von

rauem Leder, Wildleder, Nubuk, Brushleder u.ä. entwickelt. Die neue oder gereinigte

Oberfläche gleichmäßig besprühen, bis sie “feucht“ ist. Das Leder bis zu 2 Stunden bei

ca. 20° C trocknen lassen. Danach ist das Leder imprägniert. Die Imprägnierung ändert

nicht das Aussehen oder die Atmungsfähigkeit des Leders, sondern verleiht einen unsichtbaren

Schutz. Will man kontrollieren, ob die Imprägnierung ausreichend ist, kann man,

wenn das Leder trocken ist, die imprägnierte Fläche mit ein bisschen Wasser bespritzen.

Wenn das Wasser an der Oberfläche nicht perlt, dann sollte man die Imprägnierung

wiederholen. Aus Umwelt- und Sicherheitsgründen wird Kohlensäure als Treibmittel für

Guardian Leder-Imprägnierung verwendet.

Wenn das Leder durch normale Abnutzung glatt geworden ist, kann auch Guardian Ledercreme

und Guardian Lederreiniger verwendet werden.

500 ml

9


10

Læderplejesæt

Ledervårds-kit / Lærpleiesett

>> Alt hvad der skal bruges/som trengs/som behövs til pleje/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/

underhåll af anilin, semianilin og dækfarvet læder/dekkfarget lær/täckfärgat läder.

Guardian Læderplejesæt indeholder/innehåller:

• 250 ml. Guardian Læderrens

• 250 ml. Guardian Lædercreme

• 2 stk. Påføringssvampe

Dårligt vedligeholdt læder/vedlikeholdt lær/underhållet läder får ofte små revner/sprickor i

overfladen/ytan, falmer/bleknar og bliver mere modtageligt/mottakelig for pletter/flekker/fläckar

og ridser/riper/revor. Læder/Lær/Läder er meget følsomt overfor omgivelserne/mycket omgivningkänsligt.

Direkte sollys/solljus, tør/torr varme (brændeovn/vedovn/kamin og radiator/element) nedbryder/bryter

ned læderets/lærets/lädrets naturlige egenskaber. Alt læder/lær/läder patineres/

åldras, men med den rette/riktig pleje/rätt vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll vil

læderet/læret/lädret bevare smidighed/smidighet og udseende. Guardians læderplejeprodukter/

lærpleieprodukter/lädervårdsprodukter indeholder midler/stoffer/ämnen, som opretholder/bevarar

læderets/lærets/lädrets naturlige egenskaber og mindsker/reduserer/minskar risikoen for udtørring/uttørking/uttorkning,

ridser/riper/revor og falmning/blekning.

Det anbefales, at læder bliver behandlet/å behandle lær/Lädret bør behandlas med Guardian

Læderrens og Guardian Lædercreme 4-6 gange årligt/i året/om året.

Produkterne i Guardian Læderplejesæt er testet af Teknologisk Institut og tildelt ”Indeklimamærket”.

For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.

>> Leather Care Kit

Alt Everything you need for the care and maintenance of aniline, semi aniline and top

coated leather.

Guardian Leather Care Kit contains:

• 250 ml. Guardian Leather Cleaner

• 250 ml. Guardian Leather Conditioner

• 2 sponges for applying the products

Badly maintained leather often get small cracks in the surface, fades in colour and

becomes more sensitive to stains and scratches. Leather is very sensitive to its surroundings.

Direct sunlight, dry heat (woodburning stoves and radiators) disintegrates

the natural properties of the leather. All leather patinates, but with the right care and

maintenance the leather will retain its elasticity and its look. Guardian’s leather care

products contain agents that maintain the natural properties of the leather and reduce

the risk of the leather desiccating, being scratched or fading.

It is recommended for leather to be treated with Guardian Leather Cleaner and Guardian

Leather Conditioner 4-6 times a year.

The products in Guardian Leather Care Kit have been tested by the Danish Technological

Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”.

For further information please see www.teknologisk.dk/specialister/253.


Lederpflegeset

Alt Alles für die Pflege und Erhaltung von Anilin-, Semianilin- und deckgefärbtem Leder.

Die Guardian Lederpflegeset enthält:

• 250 ml Guardian Lederreiniger

• 250 ml Guardian Ledercreme

• 2 Schwämme zum Auftragen

Schlecht gepflegtes Leder bekommt in der Oberfläche oft kleine Risse, verblasst und

wird schmutzanfällig. Leder ist sehr empfindlich bezüglich der Umgebung. Direktes

Sonnenlicht, trockene Wärme (Kaminofen, Heizkörper) zersetzen die natürliche

Widerstandskraft des Leders. Jedes Leder wird patiniert, doch mit der korrekten Pflege

und Instandhaltung bewahrt das Leder seine Geschmeidigkeit und sein Aussehen. Die

Produkte der Guardian Lederpflegeset enthalten Stoffe, welche die natürlichen Eigenschaften

des Leders erhalten und das Risiko für Austrocknen, Risse und Verblassung

mindern.

Es wird empfohlen, das Leder mit Guardian Lederreiniger und Guardian Ledercreme

4-6 x jährlich zu behandeln.

Die Produkte der Lederpflegeset sind vom Technologischen Institut in Dänemark getestet

und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen.

Für weitere Informationen www.teknologisk.dk/specialister/253.

11


12

Læderplejesæt - til By Cast læder

Lærpleiesett -til By Cast-lær / Lädervårdsset - för By Cast-läder

>> By Cast læder kræver, ligesom alt andet læder/i likhet med annet lær/liksom allt annat läder,

pleje/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll.

Guardian Læderplejesæt – By Cast indeholder/innehåller:

• 250 ml. Guardian Læderrens

• 250 ml. Guardian Lædercreme

• 1 stk. Scratch Away

• 2 stk. Påføringssvampe

Overfladebehandlet læder/lær/läder, som By Cast er, vil ofte få et mere “patineret”/“föräldrat”

udseende i form af ridser/riper/revor. Med den rette/riktig pleje/rätt vård vil læderets/lærets

smidighed bevares/bli bevart/bevaras lädrets smidighet, risikoen for ridser minimeres/riper bli

redusert til et minimum/risken för revor minimeras og, hvis uheldet er ude, lettere at reparere/reparasjoner

bli enklere å udføre/lädret blir lättare att reparera om oturen skulle vara framme.

Guardian Lædercreme påføres/appliceras i et tyndt lag/tunt lager med medfølgende svamp/

svampen som følger med (vær særlig omhyggelig/spesielt nøye/särskilt noga med slidfladerne/

slitytorna). Lædercremen skal tørre/absorberes i læderet/inn i læret/torka in i/tas upp av lädret.

Efter ca. 15 minutter aftørres/poleres/torkas overskydende lædercreme/ska overskytende lærkrem/

överflödskrämen tørkes bort/poleres af med en blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa.

Guardian Læderrens påføres på/stryks ut på den medfølgende svamp/med svampen som følger

med, og der vaskes med bløde/mjuka cirkulære bevægelser på emnet/vask emnet med forsiktige,

sirkulære bevegelser/appliceras med mjuka cirkelrörelser på materialet. Når læderet/læret/lädret

er tørt/torrt, behandles det med Guardian Lædercreme.

Scratch Away anvendes/brukes/används til at fjerne/avlägsna mindre ridser/riper i overfladen/ytliga

revor. Påfør/Stryk på Guardian Scratch Away direkte på ridsen/ripen/revan eller på en blød/

myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa, og gnid/gni/gnugga forsigtigt hen over ridsen/ripen/

revan til den forsvinder.

Det anbefales, at By Cast læder bliver behandlet/bör behandlas med Guardian Læderpleje ca. 4

gange årligt/i året/om året.

Produkterne i Guardian Læderplejesæt til By Cast - Guardian Læderrens og Guardian Lædercreme -

er testet af Teknologisk Institut og tildelt/försedda med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”.

For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.

>> Leather Care Kit for By Cast leather

By Cast leather requires, like any other leather, care and maintenance.

Guardian Leather Care Kit – By Cast contains:

• 250 ml. Guardian Leather Cleaner

• 250 ml. Guardian Leather Conditioner

• 1 Scratch Away

• 2 sponges for applying the products

Surface treated leather, which By Cast is, will often get a more “patinated” look in the

form of scratches. With the right care the elasticity of the leather will be preserved,

the risk of scratches minimised and, in case of bad luck, it will be easier to repair the

leather.

Guardian Leather Cleaner is applied with the enclosed sponge, and the material is

washed with soft circular motions. When the leather is dry, it is treated with Guardian

Leather Conditioner.

Guardian Leather Conditioner is applied in a thin layer with the enclosed sponge (be

extra careful with the wearing surfaces). The Leather Conditioner is to dry/be absorbed

into the leather. After approximately 15 minutes the surplus leather conditioner is wiped

off/polished with a soft, lint free cloth.

Scratch Away is used to remove smaller scratches in the surface. Apply Guardian

Scratch Away directly onto the scratch or with a soft, lint free cloth, and rub carefully

across the scratch until it goes away.

It is recommended for By Cast leather to be treated with Guardian Leather Care approximately

4 times a year.

The products in Guardian Leather Care Kit for By Cast – Guardian Leather Cleaner and

Guardian Leather Conditioner – have been tested by the Danish Technological Institute

and have been conferred “The Indoor Climate Label”.

For further information please see www.teknologisk.dk/specialister/253.


Lederpflegeset Für By cast Leder

Dieses Leder benötigt wie jedes andere Leder Pflege und Instandhaltung.

Die Guardian Lederpflegeset für By cast Leder enthält:

• 250 ml Guardian Lederreiniger

• 250 ml Guardian Ledercreme

• 1 “Scratch Away“ zu Behandlung von Rissen

• 2 Schwämme zum Auftragen

Bei oberflächenbehandeltem Leder, wie By cast Leder, können Risse aufgrund des

glatten Aussehens oft mehr sichtbar werden. Mit der richtigen Pflege wird die Geschmeidigkeit

des Leders bewahrt und die Gefahr von Rissen minimiert. Falls es doch

geschehen sollte, kann man diese leicht reparieren.

Guardian Ledercreme wird mit dem mitgelieferten Schwamm in einer dünnen Schicht

aufgetragen (an den abgenutzten Flächen besonders sorgfältig vorgehen). Die

Ledercreme muss im Leder einziehen/trocknen. Nach ca. 15 Minuten muss man evtl.

überschüssige Ledercreme mit einem weichen, fuselfreien Lappen abtrocknen/polieren.

Guardian Lederreiniger wird mit dem mitgelieferten Schwamm aufgetragen. Die Reinigung

wird mit weichen, zirkulierenden Bewegungen durchgeführt. Wenn das Leder

trocken ist, wird es mit Guardian Ledercreme behandelt.

Scratch Away benutzt man, um kleinere Risse von der Oberfläche zu entfernen.

Guardian Scratch Away direkt auf den Riss oder auf einen weichen, fuselfreien Lappen

auftragen und vorsichtig über den Riss “einmassieren“ bis dieser verschwindet.

Es wird empfohlen, By Cast Leder mit Guardian Lederpflege ca. 4 x jährlich zu behandeln.

Die Produkte der Lederpflegeset für By cast Leder – Guardian Lederreininger und

Guardian Ledercreme – sind vom Technologischen Institut in Dänemark getestet und

haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen.

Für weitere Informationen www.teknologisk.dk/specialister/253.

13


14

Lædercreme Lädercreme / Lærcreme

>> Guardian Lædercreme anbefales/rekommenderas til pleje/vård og vedligeholdelse/underhåll

af anilin, semianilin og dækfarvet læder/dekkfarget lær/täckfärget läder. Dårligt

vedligeholdt/underhållet læder/lær/läder får ofte små revner/sprickor i overfladen/ytan,

falmer/bleknar og bliver mere modtageligt for pletter/flekker/fläckar og ridser/riper/revor.

Læder/Läder er meget følsomt overfor omgivelserne/omgivningskänsligt; direkte sollys, tør/

torr varme (brændeovn/vedovn/kamin og radiator/element) nedbryder/bryter ner læderets/

lærets/lädrets naturlige egenskaber. Alt læder/lær/läder patineres/åldras, men med den

rette pleje/riktig pleie/rätt vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll vil læderet/læret/

lädret bevare smidighed og udseende. Guardian Lædercreme indeholder midler/stoffer/

ämnen, som opretholder læderets/lærets/lädrets naturlige egenskaber og mindsker risikoen

for udtørring/uttørking/uttorking, ridser/riper/revor og falmning/blekning. Det anbefales,

at anvende/å bruke Guardian Lædercreme 4-6 gange årligt/i året/om året. Guardian

Lædercreme er testet af Teknologisk Institut og tildelt/försedda med inomhusmiljömärkningen

”Indeklimamærket”. For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.

Til ”ru” læder/”rutt” lær/”strävt” läder, ruskind/ru-/råskinn, nubuck, slebet læder/slipt lær/

slipat läder og lignende anbefales/rekommenderas Guardian Læder Imprægnering.

>> Leather Conditioner

Guardian Leather Conditioner is recommended for the care and maintenance of aniline, semi

aniline and top coated leather. Badly maintained leather often get small cracks in the surface,

fades in colour and becomes more sensitive to stains and scratches. Leather is very sensitive to

its surroundings; direct sunlight, dry heat (woodburning stoves and radiators) disintegrates the

natural properties of the leather. All leather patinates, but with the right care and maintenance

the leather will retain its elasticity and its look. Guardian Leather Conditioner contains agents,

that maintain the natural properties of the leather and reduces the risk of the leather desiccating,

being scratched and fading. The use of Guardian Leather Conditioner is recommended

4-6 times a year. Guardian Leather Conditioner has been tested by the Danish Technological

Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For further information please

see www.teknologisk.dk/specialister/253. Guardian Leather Protection is recommended for

“rough” leather; suede, Nubuck, rugged leather and the like.

>> Ledercreme

Guardian Ledercreme wird für die Pflege und Erhaltung von Anilin-, Semianilin- und deckgefärbtem

Leder empfohlen. Leder, das nicht gepflegt wird, bekommt oft kleine Risse in der

Oberfläche, verblasst und wird leichter anfällig für Verschmutzung und Risse. Leder ist sehr

empfindlich bezüglich der Umgebung. Direktes Sonnenlicht, trockene Wärme (Kaminofen,

Heizkörper) zersetzen die natürliche Widerstandskraft des Leders. Jedes Leder wird patiniert,

doch mit der korrekten Pflege und Instandhaltung bewahrt das Leder seine Geschmeidigkeit

und sein Aussehen. Guardians Ledercreme enthält Stoffe, welche die natürlichen Eigenschaften

des Leders erhalten und das Risiko für Austrocknen, Risse und Verblassung mindern.

Es wird empfohlen, das Leder mit Guardian Ledercreme 4-6 x jährlich zu behandeln.

Guardian Ledercreme ist vom Technologischen Institut in Dänemark getestet und haben das

“Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen www.teknologisk.

dk/specialister/253. Für Rauleder, Wildleder, Nubuk, Brushleder u.ä. wird Guardian Leder-

Imprägnierung empfohlen.

250 ml


Læderrens

Läderrengöringsmedel / Lærrens

>> Guardian Læderrens anbefales/används til anilin, semianilin og dækfarvet læder/

dekkfarget lær/täckfärgat läder. Påfør/Stryk på Guardian Læderrens på en blød/myk/

smjuk svamp eller en blød/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa. Vask/Rengör herefter

emnet med bløde/forsigtige/mjuka cirkulære/sirkulære bevægelser/cirkelrörelser.

Det er vigtigt, at læderet/læret/lädret bliver jævnt ”vådt”/jevnt ”vått”/”jämnblött”

for at undgå/undvika eventuelle skjolder/fläckar. Rens/Tvätta derfor altid hele flader/

ytan. Når læderet/læret/lädret er tørt/torrt, skal det behandles med Guardian Lædercreme.

Det anbefales at anvende Guardian Læderrens 4-6 gange årligt/i året/om året

eller efter/ved behov. Guardian Læderens er testet af Teknologisk Institut og tildelt/

försett med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”. For flere oplysninger henvises

til www.teknologisk.dk/specialister/253.

>> Leather Cleaner

Guardian Leather Cleaner is recommended for aniline, semi aniline and top coated

leather. Apply Guardian Leather Cleaner with a soft sponge or a soft, lint free cloth.

Afterwards wash the material in soft circular motions. It is important that the leather is

evenly “wet” to avoid potential blotches. Therefore always clean entire surfaces. When

the leather is dry, treat it with Guardian Leather Conditioner. The use of Guardian

Leather Cleaner is recommended 4-6 times a year or as needed. Guardian Leather

Cleaner has been tested by the Danish Technological Institute and have been conferred

“The Indoor Climate Label”. For further information please see www.teknologisk.dk/

specialister/253.

>> Lederreiniger

Guardian Lederreiniger wird für Anilin-, Semianilin- und deckgefärbtes Leder empfohlen.

Guardian Lederreiniger mit einem weichen Schwamm oder einem weichen,

fuselfreien Lappen auftragen. Danach das Leder mit weichen, zirkulierenden Bewegungen

“waschen“. Es ist wichtig, dass das Leder gleichmäßig befeuchtet wird, um evtl.

Flecken/Ränder zu vermeiden. Deshalb immer ganze Flächen reinigen. Wenn das

Leder trocken ist, sollte es mit Guardian Ledercreme behandelt werden. Eine Behandlung

mit Guardian Lederreiniger empfiehlt sich 4-6 x jährlich bzw. je nach Bedarf.

Guardian Lederreiniger ist vom Technologischen Institut in Dänemark getestet und

haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen

www.teknologisk.dk/specialister/253.

250 ml

15


16

Lædercreme / Lærkrem / Läderkräm

-Med ekstra voks / Med ekstra voks / Med extra vaks

>> Guardian Lædercreme med ekstra voks, er specielt udviklet/framtaget til pleje/vård

og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll af voksbehandlet læder/lær/läder. Voksbehandlet

læder/lær/läder kendetegnes/kjennestegnes/kännetecknas ved, at man kan

”tegne”/”rita” i det. Disse ”tegninger”/”Tekningarna” fjernes/avlägsnas ved at behandle

læderet/læret/lädret med Guardian Lædercreme med ekstra voks. Dårligt vedligeholdt/underhållet

læder/lær/läder får ofte små revner i overfladen/sprickor i ytan, falmer/bleknar

og bliver mere modtageligt for pletter/flekker/fläckar og ridser/riper/revor. Læder/Lær/

Läder er meget følsomt overfor omgivelserne/omgivningskänsligt; direkte sollys, tør/

torr varme (brændeovn/vedovn/kamin og radiator/element) nedbryder/bryter ned/ner

læderets/lærets/lädrets naturlige egenskaber. Alt læder/lær/läder patineres/åldras, men

med den rette pleje/riktig pleje/rätt vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll vil

læderet/læret/lädret bevare smidighed og udseende. Guardian Lædercreme med ekstra

voks indeholder midler/stoffer/ämnen, som opretholder/bevarar læderets/lærets/lädrets

naturlige egenskaber og mindsker risikoen/minskar risken for udtørring/uttørking/uttorking,

ridser/riper/revor og falmning/blekning. Det anbefales, at anvende/å bruke Guardian

Lædercreme med ekstra voks 4-6 gange årligt/i året/om året.

>> Leather Conditioner - With extra wax

Guardian Leather Conditioner with extra wax is developed especially for care and maintenance

of wax-treated leather. Wax-treated leather is characterised by the ability to “draw”

on it/in the surface. These “drawings” are removed by treating the leather with Guardian

Leather Conditioner with extra wax. Badly maintained leather often get small cracks in the

surface, fades in colour and becomes more sensitive to stains and scratches. Leather is very

sensitive to its surroundings; direct sunlight, dry heat (woodburning stoves and radiators)

disintegrates the natural properties of the leather. All leather patinates, but with the right

care and maintenance the leather will retain its elasticity and its look. Guardian Leather

Conditioner with extra wax contains agents, that maintain the natural properties of the

leather and reduces the risk of the leather desiccating, being scratched and fading. The use

of Guardian Leather Conditioner with extra wax is recommended 4-6 times a year.

>> Ledercreme - Mit extra Wachs

Guardian Ledercreme mit extra Wachs wurde speziell für die Pflege und Erhaltung von

gewachstem Leder entwickelt. Ein Kennzeichen für gewachstes Leder ist, dass man darauf

“zeichnen“ kann. Diese “Zeichnungen“ entfernt man, indem man das Leder mit Guardian

Ledercreme mit extra Wachs behandelt. Leder, das nicht gepflegt wird, bekommt oft

kleine Risse in der Oberfläche, verblasst und wird leichter anfällig für Verschmutzung und

Risse. Leder ist sehr empfindlich bezüglich der Umgebung. Direktes Sonnenlicht, trockene

Wärme (Kaminofen, Heizkörper) zersetzen die natürliche Widerstandskraft des Leders.

Jedes Leder wird patiniert, doch mit der korrekten Pflege und Instandhaltung bewahrt das

Leder seine Geschmeidigkeit und sein Aussehen. Guardians Ledercreme mit extra Wachs

enthält Stoffe, welche die natürlichen Eigenschaften des Leders erhalten und das Risiko für

Austrocknen, Risse und Verblassung mindern. Es wird empfohlen, das Leder mit Guardian

Ledercreme mit extra Wachs 4-6 x jährlich zu behandeln.

500 ml


Lædersæbe Lädersäpa / Lærsäpe

>> Guardian Lædersæbe anvendes/används på ”glatte” læder-/lær-/lädertyper og renser/

rengör samtidig med at det tilfører/tilför læderet/læret/lädret næring/näring. Guardian

Lædersæbe er klar til brug/färdig att använda og let at/enkel å anvende/lätt att hantera.

Ryst/Rist/Skala flasken og påfør/applicera Guardian Lædersæbe på en blød/myk/mjuk

svamp eller fnugfri/lofri/dammfri, blød/myk/mjuk klud/trasa og vask/rengör med bløde/

forsiktige/mjuka cirkulære bevægelser/cirkelrörelser på læderet/læret/lädret. Behandlingen

skal ske/utföras på hele møblet, eller hele flader/ytan, for at undgå eventuelle skjolder/fläckar.

Lad Guardian Lædersæbe sidde/tørre/sitte/tørke/sitta kvar/torka i ca. 10

minutter hvorefter der tørres efter/og tørk deretter/varefter den torkas av over med blød/

myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri, let opvredet/oppvridd/urvriden klud/trasa. Lad læderet

tørre/læret tørke/lädret torka ved almindelig/i vanlig/i normal stue-/rumstemperatur.

Det anbefales, at anvende/å bruke Guardian Lædersæbe ca. 8 gange årligt/i året/om

året. Guardian Lædersæbe er testet af Teknologisk Institut og tildelt/försett med inomhusmiljömärkningen

”Indeklimamærket”. For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.

dk/specialister/253. På flere af ”de glatte” lædertyper/lærtypene/lädertyperna; anilin og

semianilin, anvendes alternativt/er det mulig å bruke/användas Guardian Læderrens og

Guardian Lædercreme i stedet for/istället.

>> Leather Soap

Guardian Leather Soap can be applied to all “smooth” leather types, and it cleans while is

also supplies nutrition to the leather. Guardian Leather Soap is ready for use and easy to

apply. Shake the bottle and apply Guardian Leather Soap with a soft sponge or a lint free,

soft cloth, and wash the leather in soft circular motions. The treatment has to be on the entire

furniture, or on entire surfaces, to avoid potential blotches. Leave Guardian Leather Soap to

dry for approximately 10 minutes, then wipe off with a soft, lint free, lightly wringed cloth.

Let the leather dry at normal living room temperature. The use of Guardian Leather Soap is

recommended approximately 8 times a year. Guardian Leather Soap has been tested by the

Danish Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For further

information please see www.teknologisk.dk/specialister/253. On more of the “smooth”

leather types; aniline and semi aniline, Guardian Leather Cleaner and Guardian Leather

Conditioner can be applied alternatively.

>> Lederseife

Guardian Lederseife wird bei “glatten“ Lederarten verwendet. Sie reinigt und nährt gleichzeitig

das Leder. Guardian Lederseife ist gebrauchsfertig und leicht anzuwenden. Die Flasche

vor Gebrauch schütteln und Guardian Lederseife auf einen weichen Schwamm oder

einen fuselfreien Lappen geben und das Leder mit weichen, zirkulierenden Bewegungen

waschen. Die Behandlung sollte über das ganze Möbelstück bzw. die ganze Fläche erfolgen,

um evtl. Ränder zu vermeiden. Guardian Lederseife ca. 10 Minuten lang einwirken

lassen und danach mit einem weichen, fuselfreien, leicht feuchten Lappen nachwischen.

Das Leder bei normaler Zimmertemperatur trocknen lassen. Es wird empfohlen, Leder mit

Guardian Lederseife ca. 8 x jährlich zu behandeln. Guardian Lederseife ist vom Technologischen

Institut in Dänemark getestet und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt

bekommen. Für weitere Informationen www.teknologisk.dk/specialister/253. Auf mehreren

der “glatten“ Lederarten, Anilin und Semianilin, kann alternativ Guardian Lederreiniger und

Guardian Ledercreme verwendet werden.

500 ml

17


18

Stærk Læderrens Serviet

Stark Läderrengöringsduk / Sterk Lærrensserviett

>> Guardian Stærk Læderrens Serviet er udviklet/framtagen til rensning/rengöring og

affedtning/avfetting af læder/lær/läder, der er misfarvet/misfarget af overskudsfarve/farge/överskottsfärg

fra tøj/klær/tyg, make-up/sminke, blæk/blekk/bläck og lignende

farve-/fargestoffer/färgämnen. Vask læderet af/av læret/lädret med servietten/duken

i cirkulære bevægelser/cirkelrörelser med let tryk. Vask/rens/Tvätta/rengör herefter af

med Guardian Læderrens. Rens/Rengör altid hele flader, så der/slikk at det ikke opstår

misfarvninger/misfarging/missfärgningar eller farve-/farge-/nuanceforskelle/färg-/

nyansskillnader på læderet/læret/lädret. Når læderet/læret/lädret er tørt/torrt, bør

det behandles med Guardian Lædercreme eller Guardian Læder Serviet.

>> Strong Leather Cleaner Wipes

Guardian Strong Leather Cleaner Wipes are developed for cleansing and degreasing

of leather, which has been discoloured by surplus colour from clothes, make-up, ink

and similar colourants. Wash the leather with the wipe in circular motions with light

pressure. Wash/clean afterwards with Guardian Leather Cleaner. Always clean entire

surfaces so that no discolouration or colour/nuance differences will emerge on the

leather. When the leather is dry, it should treated with Guardian Leather Conditioner or

Guardian Leather Protector Wipe.

>> Starke Lederreiniger Serviette

Die Guardian Starke Lederreiniger Serviette wurde zur Reinigung und Entfettung

von Leder entwickelt, das durch Bekleidung, Make-up, Tinte oder ähnliche Farbstoffe

verfärbt wurde. Das Leder mithilfe der Serviette mit zirkulierenden Bewegungen unter

leichtem Druck waschen. Anschließend mit Guardian Lederreiniger behandeln. Immer

ganze Flächen behandeln, sodass keine Verfärbungen oder Unterschiede auf dem

Leder entstehen. Wenn das Leder trocken ist, sollte es mit Guardian Ledercreme oder

mit der Guardian Lederserviette nachbehandelt werden.


Læder Protector Serviet

Läderduk / Lærserviett

>> Guardian Læder Serviet er specielt udviklet/framtagen til at/for å beskytte/skydda ”de

glatte” læder-/lær-/lädertyper som anilin, semianilin og dækfarvet læder/dekkfarget

lær/täckfärgat läder, i lyse/ljusa farver/farger/färger, mod misfarvninger/misfarging/

missfärgningar fra tøj/klær/tyg, make-up/sminke og lignende. Påføres læderet/læret/

lädret med let tryk/lätt tryck i cirkulære bevægelser/cirkelrörelser. Efter påføring/applicering

skal læderet tørre/læret tørke/lädret torka i mindst 2 timer inden brug/før

bruk/innan användning.

>> Leather Protector Wipe

Guardian Leather Protector Wipe is developed especially for protection of the “smooth”

leather types such as aniline, semi aniline and top coated leather, in light colours,

against discolouration from clothes, make-up and the like. Apply to leather with light

pressure in circular motions. After application the leather needs to dry for at least 2

hours before use.

>> Leder Protector Serviette

Die Guardian Leder Protector Serviette wurde speziell für den Schutz gegen Verfärbungen

durch Bekleidung, Make-up o.ä. von “glatten“, hellen Lederarten wie Anilin,

Semianilin oder deckgefärbtem Leder entwickelt. Die Serviette auf dem Leder mit

leichtem Druck und zirkulierenden Bewegungen anwenden. Anschließend mindestens 2

Stunden trocknen lassen.

19


20

Læderfarve

Läderfärger / Lærfarge

>> Guardian Læderfarve er unik til genopfarvning/oppfrisking/förbättring av fargen af

krakeleret og/eller falmet/blekt læder/lær/läder. Rens læderet/læret/lädret grundigt

med Guardian Læderrens. Når læderet/læret/lädret er helt tørt/torrt påføres Guardian

Læderfarve i et tyndt/tunt, jævnt/jevnt/jämnt lag med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/

dammfri klud/trasa eller svamp med bløde/mjuka, cirkulære bevægelser/cirkelrörelser.

Hvis farvningen/resultatet/färgresultatet ikke er ensartet/jevnt/enhetligt når farven

er helt tør/torr efter 24 timer, gentages farvebehandlingen/gjentas fargebehandlingen/upprepas

färgbehandlingen. Efter 3 døgn/dygn efterbehandles/etterbehandles

læderet/læret/lädret med Guardian Lædercreme. Herefter bør læderet/læret/lädret

regelmæssigt vedligeholdes/vedlikeholdes regelmessig/regelbundet underhållas med

Guardian Lædercreme 4-6 gange årligt/i året/om året.

Se farvekort/fargekartet/färgkarta bagerst/bakerst/längst bak i kataloget.

>> Leathercolour

Guardian Leathercolour is unique for re-colouring of crackled and/or faded leather.

Clean the leather carefully with Guardian Leather Cleaner. When the leather is

completely dry, apply Guardian Leathercolour in a thin, even layer with a soft, lint free

cloth or sponge, in soft circular motions. If the colouration is not even after the colour

has dried for 24 hours, the colour treatment is repeated. After 3 days the leather is

given a finishing treatment with Guardian Leather Conditioner. Hereafter the leather

should be maintained regularly with Guardian Leather Conditioner, 4-6 times a year.

See colour chart at the back of the catalogue.

>> Lederfarbe

Guardian Lederfarbe eignet sich ganz besonders für die Auffrischung von rissigem

oder verblasstem Leder. Das Leder gründlich mit Guardian Lederreiniger säubern.

Wenn das Leder trocken ist, Guardian Lederfarbe in einer dünnen Schicht mit einem

weichen, fuselfreien Lappen bzw. einem Schwamm mit weichen, zirkulierenden

Bewegungen auftragen. Wenn die Färbung nach einer Trockenzeit von 24 Stunden

nicht gleichmäßig erscheint, den Färbungsvorgang wiederholen. Nach 3 Tagen das

Leder mit Guardian Ledercreme nachbehandeln. Eine regelmäßige Pflege mit Guardian

Ledercreme 4-6 x jährlich wird empfohlen.

Eine Farbkarte finden Sie am Ende des Katalogs.

150 ml


Blæk- & Læbestiftfjerner

Bläck- & Läppstiftsborttagning / Blekk- og Leppestiftfjerner

>> Guardian Blæk- & Læbestiftfjerner er vandbaseret/vattenbaserad og fremstillet til at/

laget for å/framtagen för att fjerne/avlägsna blæk-/blekk-/bläck- eller læbe-/leppestiftmærker/läppstiftmärken

fra læder/lær/läder.

Påfør/Applicera produktet direkte på den uønskede/oönskade plet/flekken/fläcken et

par gange med cirkulære bevægelser/cirkelrörelser. Når pletten opløses/flekken har

løst seg opp/fläcken har lösts upp, bruges/används en blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/

dammfri klud/trasa til at fjerne/avlägsna både produkt og plet/flekk/fläck. Gentag/

upprepa behandlingen om nødvendigt/ved behov. Anvend/Bruk/Använd altid Guardian

Læderrens og Guardian Lædercreme efter brug/användning af Guardian Blæk- &

Læbestiftfjerner.

>> Ink & Lipstick Remover

Guardian Guardian Ink & Lipstick Remover is water-based and developed for removing

ink- and lipstick marks from leather. Apply the product directly onto the unwanted stain

a couple of times in circular motions. As the stain is dissolved, a soft, lint free cloth is

used to remove both product and stain. Repeat the process is necessary. Always apply

Guardian Leather Cleaner and Guardian Leather Conditioner after using Guardian Ink

& Lipstick Remover.

>> Tinten- & Lippenstiftentferner

Guardian Tinten- & Lippenstiftentferner ist auf Wasserbasis zur Entfernung von Tinten-

oder Lippenstiftflecken auf Leder entwickelt worden. Den Entferner direkt einige Male

auf den Fleck mit zirkulierenden Bewegungen auftragen. Wenn der Fleck sich auflöst,

nimmt man einen weichen, fuselfreien Lappen und wischt sowohl den Entferner als

auch die Farbreste des Fleckens weg. Die Behandlung muss ggf. bei Bedarf wiederholt

werden. Nach dem Gebrauch von Guardian Tinten- und Lippenstiftentferner immer mit

Guardian Lederreiniger und Guardian Ledercreme nachbehandeln.

21


22

Vaskemiddel / Tvättmedel

Til uld, lammeskind & dun / Til ull, lammeskinn

og dun / För ull, fårskinn & dun

>> Guardian Vaskemiddel er specielt udviklet/framtaget til maskinvask/-tvätt af

lammeskind/-skinn/fårskinn, uld-/ull- & dunprodukter. Vask på et skåne-/skonprogram

(program med høj vandstand/högt vattenstånd og lav/låg tromlerotation/-rotasjon/

trumrotation) ved 30° C. Guardian Vaskemiddel er let biologisk nedbrydeligt/nedbrytbart/lättnedbrytbart

og er ikke tilsat/innehåller inga tillsatta optisk hvidt/hvitt eller

konserveringsmiddel. OBS! Ikke alle produkter i lammeskind/-skinn/fårskinn, uld/ull

og dun tåler maskinvask/-tvätt, følg derfor altid vaskeanvisningen/tvättrådet, der medfølger/følger

med produktet. Guardian Vaskemiddel er testet af Teknologisk Institut og

tildelt/försett med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”. For flere oplysninger

henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.

>> Laundry Detergent - for wool, sheepskin and down

Guardian Laundry Detergent is developed especially for machine washing of sheepskin,

wool- and down products. Select a gentle wash programme (a programme with

high water level and low drum rotation speed) at 30° C. Guardian Laundry Detergent

is biodegradable and no optical brighteners or preservatives have been added. NB!

Not all sheepskin, wool and down products are machine washable, therefore always

adhere to the product’s care label. Guardian Laundry Detergent has been tested by the

Danish Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For

further information please see www.teknologisk.dk/specialister/253.

>> Waschmittel - für Wolle, Lammfell und Daunen

Guardian Waschmittel wurde speziell für die Maschinenwäsche von Lammfellen, Woll-

und Daunenprodukten entwickelt. Mit Schonprogramm (hoher Wasserstand und geringe

Trommelrotation) bei 30° C waschen. Guardian Waschmittel ist biologisch leicht

auflösbar und enthält keine chemischen Bleich- oder Konservierungsmittel. Beachten

Sie bitte, dass nicht alle Lammfelle, Daunen- oder Wollprodukte zum Waschen in

der Waschmaschine geeignet sind. Deshalb empfiehlt es sich, vorher die jeweilige

Waschanweisung zu lesen. Guardian Waschmittel ist vom Technologischen Institut in

Dänemark getestet und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für

weitere Informationen www.teknologisk.dk/specialister/253.

250 ml


Sæbespåner / Tvålflingor / Såpespon

Til læder og træ / Til lær og tre / För läder och trä

>> Guardian Sæbespåner, til pleje/vård og vedligeholdelse/underhåll af både læder/lær/

läder og træ/tre/trä, er ”den gammeldags måde/måte”/”gammal metod” at behandle og

pleje/vårda møbler på. Vælger man at anvende sæbespåner/Ved bruk av såpespon/Väljer

man att använda tvålflingor skal det sikres/må man alltid kontrollere, at sæbespånerne/

såpesonene/tvålflingorna er ”rene”/”rena” – det vil sige uden tilsætnings-/tilsettingsstoffer/utan

tillsatser. Guardian Sæbespåner, der er kogt/kokt på palmekerne-/palmkärn- og

kokosolie, indeholder ikke parfume/parfyme, farve/farge/färgämnen, optisk hvidt/vitmedel

eller blegemiddel/blekemidler og må derfor betegnes som den ægte/ekte/äkta vare. Det

anbefales at anvende Guardian Sæbespåner 6-8 gange årligt/i året/om året. Guardian

Sæbespåner er testet af Teknologisk Institut og tildelt/försett med inomhusmiljömärkningen

”Indeklimamærket”. For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.

Til pleje/vård og vedligeholdelse/underhåll af læder/lær/läder, kan der alternativt anvendes/istället

använda Guardian Læderrens og Guardian Lædercreme.

Til pleje/vård og vedligeholdelse/underhåll af møbler i træ/tre/trämöbler, kan der alternativt

anvendes/istället använda Guardian Træsæbe.

>> Soap Flakes - for leather and wood

Soap Flakes, for the care and maintenance of both leather and wood, is the “old-fashioned”

way of treating and caring for furniture. If one chooses to apply soap flakes, it is necessary

to make sure that the soap flakes are “clean” - that is without additives. Guardian Soap

Flakes, which are produced from palm seed oil and coconut oil, do not contain perfume,

colour, optical brighteners or bleach and can therefore be described as the real deal. The

use of Guardian Soap Flakes is recommended 6-8 times a year. Guardian Soap Flakes

have been tested by the Danish Technological Institute and have been conferred “The Indoor

Climate Label”. For further information please see www.teknologisk.dk/specialister/253.

For care and maintenance of leather, Guardian Leather Cleaner and Guardian Leather Conditioner

can be used alternatively.

For care and maintenance of wood furniture, Guardian Wood Soap can be used alternatively.

>> Seifenflocken - Für Leder und Holz

Die Anwendung von Seifenflocken zur Pflege und Erhaltung von Leder und Holz ist die

althergebrachte Methode. Wählt man Seifenflocken, sollte man sicher sein, dass sie “rein“

sind und nicht irgendwelche Zusatzstoffe enthalten. Guardian Seifenflocken sind aus Palmkernöl

und Kokosöl hergestellt und enthalten weder Parfüm noch Farbstoffe, Weißmacher

oder Bleichmittel und können deshalb als “echte Ware“ bezeichnet werden. Es empfiehlt

sich, Guardian Seifenflocken 6-8 x jährlich anzuwenden. Guardian Seifenflocken sind vom

Technologischen Institut in Dänemark getestet und haben das Produktgütesiegel für Innenraumklima

zugeteilt bekommen. Guardian Seifenflocken sind vom Technologischen Institut in

Dänemark getestet und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere

Informationen www.teknologisk.dk/specialister/253. Vor der Behandlung mit Guardian

Seifenflocken wäre eine Behandlung mit Guardian Holzreiniger von Vorteil. Zur Pflege und

Erhaltung von Leder, wird Guardian Lederreiniger und Guardian Ledercreme empfohlen.

Zur Pflege und Erhaltung von Holzmöbel, wird Guardian Holzseife empfohlen.

300 g

23


24

Træsæbe

Trävårdsmedel / Tresåpe - Natur / Naturell

>> Guardian Træsæbe Natur, et unikt produkt, er færdig-/ferdig-/färdigblandet og klar til brug/

klar att använda. Anvendes på ubehandlet/obehandlat eller sæbe-/såpe-/tvålbehandlet træ/

tre/trä. Guardian Træsæbe er kogt/kokt på palmekerne-/palmkärn- og kokosolie, indeholder

ikke parfume/parfyme, farve/farge/färgämnen, optisk hvidt/vitmedel eller blegemiddel/

blekemidler. Påfør Guardian Træsæbe i træets/treets/träets åreretning/ådring med blød/

myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa eller svamp. Behandles bordplader/bordsskivor,

bør begge sider/båda sidorna behandles. Ved behandling af egetræ/eiketre/ekträ, vil

garvesyren i enkelte tilfælde/tilfeller komme til overfladen/ytan og derved vil træet/få treet

til å fremstå mørkere. Dette er ikke en fejl/feil/fel, men blot en naturlig reaktion. Garvesyren

kan vaskes ud/tvättas bort med en blanding af varmt vand/vatten og Guardian Trærens.

Det anbefales at anvende Guardian Træsæbe 4-6 gange årligt/i året/om året. Guardian

Træsæbe er testet af Teknologisk Institut og tildelt/försett med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”.

For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.Der

kan med fordel anvendes Guardian Trærens inden behandling med Guardian Træsæbe.

Ønskes det, at træet/Hvis det er ønskelig at treet/Vill du att träet skal fremstå lysere/ska se

ljusare ut – white wash – anbefales/rekommenderas Guardian Træsæbe Hvidpigmenteret.

>> Wood Soap - Nature

Guardian Wood Soap, a unique product, is ready-mixed and ready for use. Can be applied

to untreated or soap-treated wood. Guardian Wood Soap is produced from palm seed oil

and coconut oil, do not contain perfume, colour, optical brighteners or bleach. Apply Guardian

Wood Soap in the grains’ direction with a soft, lint free cloth or sponge. When treating

table tops both sides should be treated. When treating oak wood, the tannic acid will in a

few cases surface and because of this, the wood will appear darker. This is not a defect, but

simply a natural reaction. The tannic acid can be washed out with a mixture of hot water

and Guardian Wood Cleaner. The use of Guardian Wood Soap is recommended 4-6 times a

year. Guardian Wood Soap has been tested by the Danish Technological Institute and have

been conferred “The Indoor Climate Label”. For further information please see www.teknologisk.dk/specialister/253.

Guardian Wood Cleaner can be used with advantage prior to the

treatment with Guardian Wood Soap. If the wish is for the wood to look lighter – white wash

– Guardian Wood Soap White Pigmented is recommended.

>> Holzseife - Natur

Guardian Holzseife Natur ist ein einzigartiges, gebrauchsfertiges Produkt für die Behand lung

von unbehandeltem oder mit Seife behandeltem Holz. Guardian Holzseife ist aus Palmkernöl

und Kokosöl hergestellt und enthält weder Parfüm noch Farbstoffe, Weißmacher oder

Bleichmittel. Guardian Holzseife wird mit einem weichen, fuselfreien Lappen oder Schwamm

in Richtung der Maserung des Holzes aufgetragen. Tischplatten sollten beidseitig behandelt

werden. Bei der Behandlung von Eichenholz kann die Gerbsäure in einzelnen Fällen an die

Oberfläche kommen und deshalb das Holz dunkler erscheinen lassen. Dies ist kein Fehler,

sondern eine natürliche Reaktion. Die Gerbsäure kann mit einer Mischung von warmem Wasser

und Guardian Holzreiniger entfernt werden. Es empfiehlt sich, Guardian Holzseife 4-6 x

jährlich anzuwenden. Guardian Holzseife ist vom Technologischen Institut in Dänemark getestet

und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen

www.teknologisk.dk/specialister/253. Vor der Behandlung mit Guardian Holzseife wäre

eine Behandlung mit Guardian Holzreiniger von Vorteil. Soll das Holz heller – White wash –

erscheinen, wird die Anwendung von Guardian Holzseife weiß Pigmentiert empfohlen.

600 ml


Træsæbe / Trävårdsmedel / Tresåpe

Hvidpigmenteret / Hvitpigmentert / Vitpigmenterad

>> Guardian Træsæbe Hvidpigmenteret, et unikt produkt, er færdigblandet/färdigblandad og klar

til brug/att använda. Anvendes på ubehandlet/obehandlat eller sæbe-/såpe-/tvålbehandlet

træ, hvor der ønskes hvidpigmentering. Guardian Træsæbe/Tresåpe er kogt på palmekerne-/

palmkärn- og kokosolie, indeholder ikke parfume/parfyme, farve/farge/färg, optisk hvidt/

vitmedel eller blegemiddel/blekemidler. Påfør Guardian Træsæbe i træets/treets/träets åreretning/ådring

med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa eller svamp. Behandles

bordplader/bordsskivor, bør begge sider behandles. Ved behandling at egetræ/eiketre/ekträ,

vil garvesyren i enkelte tilfælde/tilfeller komme til overfladen/ytan og derved vil træet/treet/

träet fremstå mørkere. Dette er ikke en fejl/feil/fel, men blot en naturlig reaktion. Garvesyren

kan vaskes ud med en blanding af varmt vand/vatten og Guardian Trærens. Det anbefales at

anvende Guardian Træsæbe 4-6 gange årligt/i året/om året. Guardian Træsæbe er testet af

Teknologisk Institut og tildelt/försett med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”. For flere

oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253. Der kan med fordel an vendes

Guardian Trærens inden behandling med Guardian Træsæbe. Ønskes der ikke en hvidpigmenteret

overflade/Hvis en hvitpigmentert overflate ikke er ønskelig/Önskas ingen vitpigmenterad yta, anbefales/rekommenderas

Guardian Træsæbe Natur.

>> Wood Soap - white Pigmented

Guardian Wood Soap White Pigmented, a unique product, is ready-mixed and ready for use.

Can be applied to untreated or soap-treated wood, where a white pigmentation is desired.

Guardian Wood Soap is produced from palm seed oil and coconut oil, do not contain perfume,

colour, optical brighteners or bleach. Apply Guardian Wood Soap in the grains’ direction with

a soft, lint free cloth or sponge. When treating table tops both sides should be treated. When

treating oak wood, the tannic acid will in a few cases surface and because of this, the wood

will appear darker. This is not a defect, but simply a natural reaction. The tannic acid can be

washed out with a mixture of hot water and Guardian Wood Cleaner. The use of Guardian

Wood Soap is recommended 4-6 times a year. Guardian Wood Soap has been tested by the

Danish Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For further

information please see www.teknologisk.dk/specialister/253. Guardian Wood Cleaner can be

used with advantage prior to the treatment with Guardian Wood Soap. If a white pigmentation

is not desired, Guardian Wood Soap Nature is recommended.

>> Holzseife - weiß Pigmentiert

Guardian Holzseife weiß pigmentiert ist ein einzigartiges, gebrauchsfertiges Produkt für die

Behandlung von unbehandeltem oder mit Seife behandeltem Holz, wobei eine Weißpigmentierung

erwünscht ist. Guardian Holzseife ist aus Palmkernöl und Kokosöl hergestellt und enthält

weder Parfüm noch Farbstoffe, Weißmacher oder Bleichmittel. Guardian Holzseife wird mit einem

weichen, fuselfreien Lappen oder Schwamm in Richtung der Maserung des Holzes aufgetragen.

Tischplatten sollten beidseitig behandelt werden. Bei der Behandlung von Eichenholz kann

die Gerbsäure in einzelnen Fällen an die Oberfläche kommen und deshalb das Holz dunkler

erscheinen lassen. Dies ist kein Fehler, sondern eine natürliche Reaktion. Die Gerbsäure kann mit

einer Mischung von warmem Wasser und Guardian Holzreiniger entfernt werden. Es empfiehlt

sich, Guardian Holzseife 4-6 x jährlich anzuwenden. Guardian Holzseife ist vom Technologischen

Institut in Dänemark getestet und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für

weitere Informationen www.teknologisk.dk/specialister/253. Vor der Behandlung mit Guardian

Holzseife wäre eine Behandlung mit Guardian Holzreiniger von Vorteil. Wünscht man keine weiß

pigmentierte Oberfläche, verwendet man Guardian Holzseife Natur.

600 ml

25


26

Bio-Olie

Bio-olja / Bio-olje

>> Guardian Bio-Olie er baseret på de absolut fineste/beste og reneste olier/oljer og inde -

holder ikke opløsningsmidler/løsemidler/lösningsmedel. Anvendes til oliering/oljebe -

handling/inoljning af ludbehandlet træ/lutet tre/lutbehandlat samt de ”bløde”/”myke”/

”mjuka” træ-/tres-/träorter som fyr/furu/fur og gran. Olien/Oljen virker vandafvisende/

vattenavstötande, ”imprægnerer”/”impregnerer” træet/treet/träet og beskytter/skyddar

mod udtørring/uttørking/uttorkning. Påfør/Applicera Guardian Bio-Olie i træets/treets/

träets åreretning/ådring med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa eller

svamp. Behandles bordplader/bordsskivor, bør begge sider behandles/båda sidorna

behandlas. Det anbefales/rekommenderas, at anvende/å bruke Guardian Bio-Olie 4-6

gange årligt/i året/om året. Guardian Bio-Olie er testet af Teknologisk Institut og tildelt/

försett med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”. For flere oplysninger henvises til

www.teknologisk.dk/specialister/253. Der kan med fordel anvendes/brukes/användas

Guardian Trærens inden behandling med Guardian Bio-Olie. Til oliering/oljebehandling/

inoljning af hårde træ-/tre-/träsorter som ask, bøg/bøk/bok, eg/eik/ek, teak, merbau og

lignende anbefales/rekommenderas Guardian Ædeltræsolie.

Til udendørs brug/utomhusbruk anbefales/rekommenderas Guardian Udendørs Træolie.

>> Bio-Oil

Guardian Guardian Bio-Oil is based on the absolute finest and purest oils and contains

no solvents. Is used for oiling of lime treated wood and for the “soft” wood species such

as pine and spruce. The oil is water-repelling, “impregnates” the wood and protects it

from desiccating. Apply Guardian Bio-Oil in the grains’ direction with a soft, lint free cloth

or sponge. When treating table tops both sides should be treated. The use of Guardian

Bio-Oil is recommended 4-6 times a year. Guardian Bio-Oil has been tested by the Danish

Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For further information

please see www.teknologisk.dk/specialister/253. Guardian Wood Cleaner can

be used with advantage prior to the treatment with Guardian Bio-Oil. Guardian Wood Oil

is recommended for treatment of “hard” wood species such as ash, beech, teak, merbau

and the like. For outdoor use Guardian Outdoor Wood Oil is recommended.

>> Bio-Öl

Guardian Bio-Öl ist auf der Grundlage von feinsten und reinsten Ölen hergestellt und enthält

keine Lösungsmittel. Es wird zum Ölen von laugenbehandeltem Holz und Weichholzarten

wie Kiefer und Fichte verwendet. Das Öl hat eine wasserabweisende Eigenschaft,

“imprägniert“ das Holz und schützt es vor dem Austrocknen. Guardian Bio-Öl in Richtung

der Maserung mit einem weichen, fuselfreien Lappen oder Schwamm auftragen. Tischplatten

sollten beidseitig behandelt werden. Es empfiehlt sich, Guardian Bio-Öl 4-6 x jährlich

anzuwenden. Guardian Bio-Öl ist vom Technologischen Institut in Dänemark getestet und

haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen www.

teknologisk.dk/specialister/253. Vor der Behandlung mit Guardian Bio-Öl wäre eine

Behandlung mit Guardian Holzreiniger empfehlenswert. Bei der Behandlung von Hartholzarten

wie Esche, Buche, Eiche, Teak, Merbau u.ä. empfehlen wir Guardian Edelholzöl. Für

Gartenmöbel etc. empfehlen wir Guardian Holzöl für den Außengebrauch.

500 ml


Ædeltræsolie

Ädelträolja / Edeltreolje

>> Guardian Ædeltræsolie som er baseret på de absolut fineste/beste og reneste olier/oljer,

og anvendes til oliering/brukes til oljebehandling/används för inoljning af de ”hårde”/

”harde” træ-/tre-/träsorter; ask, bøg/bøk/bok, eg/eik/ek, teak, merbau og lignende.

Ædeltræsolien virker vandafvisende/vattenavstödande, ”imprægnerer”/”impregnerer” træet/

treet/träet og beskytter mod udtørring/uttørking/uttorkning. Påfør Guardian Ædeltræsolie i

træets/treets/träets åreretning/ådring med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa

eller svamp. Behandles bordplader/bordsskivor bør begge sider behandles/båda sidorna

behandlas. Guardian Ædeltæsolie indeholder ikke terpentin eller andre opløsningsmidler/

løsemidler/lösningsmedel, og derfor er tørre-/tørketiden/torktiden længere/lenger/längre

end andre olier/oljer. Det anbefales at anvende Guardian Ædeltræsolie 4-6 gange årligt/i

året/om året. Guardian Ædeltræsolie er testet af Teknologisk Institut og tildelt/försett med

inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”. For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.

Der kan med fordel anvendes Guardian Trærens inden behandling

med Guardian Ædeltræsolie. Ønskes det at træet/Hvis det er ønskelig at treet/Vill du at träet

skal fremstå lysere – white wash – anbefales Guardian Hvidpigmenteret Olie. Til udendørs

brug/utomhusbruk anbefales/rekommenderas Guardian Udendørs Træolie.

>> Wood Oil

Guardian Wood Oil is based on the absolute finest and purest oils, and is used for oiling

of the “hard” wood species; ash, beech, oak, teak, merbau and the like. The Wood Oil is

water-repelling, “proofs” the wood and protects it from desiccating. Apply Guardian Wood

Oil in the grains’ direction with a soft, lint free cloth or sponge. When treating table tops both

sides should be treated. Guardian Wood Oil does not contain turpentine or other solvents,

and therefore the drying time is longer than for other kinds of oil. The use of Guardian Wood

Oil is recommended 4-6 times a year. Guardian Wood Oil has been tested by the Danish

Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For further

information please see www.teknologisk.dk/specialister/253. Guardian Wood Cleaner can

be used with advantage prior to the treatment with Guardian Wood Oil. If the wish is for

the wood to look lighter – white wash – Guardian Wood Soap White Pigmented is recommended.

For outdoor use Guardian Outdoor Wood Oil is recommended.

>> Edelholzöl

Guardian Edelholzöl ist auf der Grundlage von feinsten und reinsten Ölen hergestellt und

wird zum Ölen von Hartholzarten wie Esche, Buche, Eiche, Teak, Merbau u.ä. verwendet.

Das Öl hat eine wasserabweisende Eigenschaft, “imprägniert“ das Holz und schützt es vor

dem Austrocknen. Guardian Edelholzöl in Richtung der Maserung mit einem weichen, fuselfreien

Lappen oder Schwamm auftragen. Tischplatten sollten beidseitig behandelt werden.

Guardian Edelholzöl enthält weder Terpentin noch andere Lösungsmittel. Deshalb ist ein

längerer Zeitraum zum Trocknen erforderlich. Es empfiehlt sich, Guardian Edelholzöl 4-6

x jährlich anzuwenden. Guardian Edelholzöl ist vom Technologischen Institut in Dänemark

getestet und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen

www.teknologisk.dk/specialister/253. Vor der Behandlung mit Guardian Edelholzöl

wäre eine Behandlung mit Guardian Holzreiniger empfehlenswert. Wünscht man, dass das

Holz heller erscheint, empfiehlt es sich, Guardian weißpigmentiertes Öl zu verwenden. Für

Gartenmöbel etc. empfehlen wir Guardian Holzöl für den Außengebrauch.

600 ml

27


28

Træolie / Träolja / Treolje

- Med voksforsegler / Med vaxförsegling / Med voks

>> Guardian Træolie med voksforsegler er baseret på naturlige olier/oljer og voks.

Olien/Oljen anvendes/brukes/används på alt ubehandlet/obehandlat eller

olieret/oljet/inoljet træ/tre/trä, beskytter/skyddar træet/treet/träet og efterlader/lämnar

en silkemat glans. Olien/Oljen virker vandafvisende/vattenavstötande,

”imprægnerer”/”impregnerer” træet/treet/träet og beskytter mod udtørring/uttørking/

uttorkning. Påfør olien/oljen i træets/treets/träets åreretning/ådring med blød/myk/

mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa eller svamp. Behandles bordplader/bordsskivor,

bør begge sider behandles. Det anbefales at anvende/bruke Guardian Træolie med

voksforsegler 4-6 gange årligt/i året/om året.

Alternativt kan der anvendes/brukes Guardian Ædeltræsolie.

Der kan med fordel anvendes/brukes Guardian Trærens inden olie-/oljebehandlingen.

Til udendørs brug/För utomhusbruk anbefales/rekommenderas Guardian Udendørs

Træolie.

>> Wood Oil - with wax sealant

Guardian Wood Oil with wax sealant is based on natural oils and wax. The oil can

be used on all untreated or oil-treated wood, protects the wood and leaves a silk matt

finish. The oil is water-repelling, “proofs” the wood and protects it from desiccating.

Apply the oil in the grains’ direction with a soft, lint free cloth or sponge. When treating

table tops both sides should be treated. The use of Guardian Wood Oil with wax

sealant is recommended 4-6 times a year.

Guardian Wood Oil can be used alternatively.

Guardian Wood Cleaner can be used with advantage prior to the oil treatment.

For outdoor use Guardian Outdoor Wood Oil is recommended.

>> Holzöl - mit Wachsversiegelung

Guardian Holzöl mit Wachsversiegelung ist auf der Grundlage von natürlichen Ölen

und Wachs hergestellt. Es wird für das Ölen von unbehandeltem oder geöltem Holz

benutzt, beschützt das Holz und verleiht dem Holz einen seidenen Glanz. Das Öl hat

eine wasserabweisende Eigenschaft, “imprägniert“ das Holz und schützt es vor dem

Austrocknen. Guardian Holzöl in Richtung der Maserung mit einem weichen, fuselfreien

Lappen oder Schwamm auftragen. Tischplatten sollten beidseitig behandelt werden.

Es empfiehlt sich, Guardian Holzöl mit Wachsversiegelung 4-6 x jährlich anzuwenden.

Vor der Behandlung mit Guardian Holzöl wäre eine Behandlung mit Guardian Holzreiniger

von Vorteil.

Für Gartenmöbel etc. empfehlen wir Guardian Holzöl für den Außengebrauch.

500 ml


Hvidpigmenteret Olie

Hvitpigmentert Olje / Vitpigmenterad Olja

>> Guardian Hvidpigmenteret Olie er baseret på de absolut fineste/beste og reneste olier/oljer.

Anvendes til oliering/oljebehandling/inoljning af ubehandlet/obehandlat træ/tre/trä, hvor

der ønskes et hvidt pigment/for å opnå hvitpigmentering/där vitt pigment (lys overflade/ljus

yta) önskas eller til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll af i forvejen/

redan hvidpigmenteret/hvitpigmentert olieret/oljeret/inoljat træ/tre/trä. Olien/Oljen virker

vandafvisende/vattenavstödande, ”imprægnerer”/”impregnerer” træet/treet/träet og beskytter/skyddar

det mod udtørring/uttørking/uttorkning. Påfør/Applicera Guardian Hvidpigmenteret

Olie i træets/treets/träets åreretning/ådring med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri

klud/trasa eller svamp. Behandles bordplader/bordsskivor, bør begge sider behandles.

Guardian Hvidpigmenteret Olie indeholder ikke terpentin eller andre opløsningsmidler/

løsemidler/lösningsmedel, og derfor er tørretiden/torktiden længere end andre olier/oljer.

Det anbefales at anvende Guardian Hvidpigmenteret Olie 4-6 gange årligt/i året/om året.

Guardian Hvidpigmenteret Olie er testet af Teknologisk Institut og tildelt/försedd med inomhusmiljömärkningen

”Indeklimamærket”. For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.

dk/specialister/253. Der kan med fordel anvendes Guardian Trærens inden olie-/oljebehandlingen.

>> White-pigmented Oil

Guardian White-pigmented Oil is based on the absolute finest and purest oils. Is used for

oiling of untreated wood, where a white pigmentation (a lighter surface) is desired, or for

the care and maintenance of already white-pigmented oil-treated wood. The oil is waterrepelling,

“proofs” the wood and protects it from desiccating. Apply Guardian White-Pigmented

Oil in the grains’ direction with a soft, lint free cloth or sponge. When treating table

tops both sides should be treated. The oil does not contain turpentine or other solvents, and

therefore the drying time is longer than for other kinds of oil. The use of Guardian Whitepigmented

Oil is recommended 4-6 times a year. Guardian White-pigmented Oil has been

tested by the Danish Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate

Label”. For further information please see www.teknologisk.dk/specialister/253. Guardian

Wood Cleaner can be used with advantage prior to the oil treatment.

>> Weißpigmentiertes Öl

Guardian weiß pigmentiertes Öl ist auf der Grundlage von feinsten und reinsten Ölen hergestellt.

Es wird für das Ölen von unbehandeltem Holz verwendet, wo eine helle Oberfläche

(weißes Pigment) erwünscht ist oder zur Pflege und Erhaltung Holz, das bereits mit weiß pigmentiertem

Öl behandelt ist. Das Öl hat eine wasserabweisende Eigenschaft, “imprägniert“

das Holz und schützt es vor dem Austrocknen. Guardian weiß pigmentiertes Öl in Richtung

der Maserung mit einem weichen, fuselfreien Lappen oder Schwamm auftragen. Tischplatten

sollten beidseitig behandelt werden. Guardian weiß pigmentiertes Öl enthält weder Terpentin

noch andere Lösungsmittel. Deshalb ist ein längerer Zeitraum zum Trocknen erforderlich.

Es empfiehlt sich, Guardian weiß pigmentiertes Öl 4-6 x jährlich anzuwenden. Guardian

weiß pigmentiertes Öl ist vom Technologischen Institut in Dänemark getestet und haben das

“Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen www.teknologisk.

dk/specialister/253. Vor der Behandlung mit Guardian weiß pigmentiertem Öl wäre eine

Behandlung mit Guardian Holzreiniger empfehlenswert.

400 ml

29


30

Voks / Voks / Vax

- mørkt træ / Mørkt tre / Mörkt trä

>> Guardian Voks – Mørkt træ er udviklet/framtaget specielt til pleje/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll

af mørkt/mørktbejdset/mørkbeiset/mörktbetsat træ/

tre/trä. Guardian Voks tilfører træet/treet/träet næring/näring, giver træet/treet/träet

en ensartet/enhetlig overflade/yta og vil i mange tilfælde fjerne/avlägsnar i många

fall ”hvide ringe”/”hvite ringer”/”vita ringar”. Påfør/Applicera voksen/vaxet i træets/

treets/träets åreretning/ådring med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa

eller svamp. Behandles bordplader/bordsskivor, bør begge sider behandles. Det anbefales

at anvende/bruke Guardian Voks 3-4 gange årligt/i året/om året.

Der kan med fordel anvendes Guardian Trærens inden behandling med Guardian

Voks.

>> Wax - dark wood

Guardian Wax – Dark wood is developed especially for the care and maintenance

of dark/dark stained wood. Guardian Wax supplies nutrition to the wood, gives the

wood an even surface and will in many cases remove “white stains/marks“. Apply the

wax in the grains’ direction with a soft, lint free cloth or sponge. When treating table

tops both sides should be treated. The use of Guardian Wax is recommended 3-4 times

a year.

Guardian Wood Cleaner can be used with advantage prior to the treatment with

Guardian Wax.

>> Wachs - dunkel Holz

Guardian Wachs für dunkles Holz wurde speziell für die Pflege und Erhaltung von

dunklem/dunkel gebeiztem Holz entwickelt. Guardian Wachs versorgt das Holz mit

Nahrung, verleiht eine gleichmäßige Oberfläche und entfernt oft “weiße Ringe“.

Guardian Wachs in Richtung der Maserung mit einem weichen, fuselfreien Lappen

oder Schwamm auftragen. Tischplatten sollten beidseitig behandelt werden. Es empfiehlt

sich, Guardian Wachs 3-4 x jährlich anzuwenden.

Vor der Behandlung mit Guardian Wachs wäre eine Behandlung mit Guardian Holzreiniger

empfehlenswert.

350 ml


Voks / Voks / Vax

- Lyst træ / Lyst tre / Ljust trä

>> Guardian Voks – Lyst træ er udviklet/framtaget til pleje/vård og vedligeholdelse/

vedlikehold/underhåll af lyse ubehandlede/obehandlade eller voksbehandlede/

vaxbehandlade træ-/tresorter/träslag. Anvendes/Brukes også/även til syret/syrebehandlet/syrat

egetræ/eiketre/ekträ. Guardian Voks tilfører træet/treet/träet næring/

näring, giver træet/treet/träet en ensartet/enhetlig, i nogle tilfælde/tilfeller/ibland lidt

mørkere, overflade/yta og beskytter/skyddar træet/treet/träet mod udtørring/uttørking/uttorkning.

Behandles bordplader/bordsskivor, bør begge sider behandles. Det

anbefales at anvende Guardian Voks 3-4 gange årligt/i året/om året.

Der kan med fordel anvendes/brukes Guardian Trærens inden behandling med

Guardian Voks.

>> Wax - light Wood

Guardian Wax – Light wood is developed for the care and maintenance of light

untreated or wax-treated wood species. Is also used for acid-treated oak wood. Guardian

Wax supplies nutrition to the wood, gives the wood an even, in some cases a bit

darker, surface, and protects the tree from desiccating. When treating table tops both

sides should be treated. The use of Guardian Wax is recommended 3-4 times a year.

Guardian Wood Cleaner can be used with advantage prior to the treatment with

Guardian Wax.

>> Wachs - helles Holz

Guardian Wachs für helles Holz wurde speziell für die Pflege und Erhaltung von hellen,

nicht behandelten oder mit Wachs behandelten Holzarten entwickelt. Kann auch

für laugengebeizte Eiche verwendet werden. Guardian Wachs versorgt das Holz mit

Nahrung, verleiht eine gleichmäßige, in manchen Fällen eine etwas dunklere Oberfläche

und schützt das Holz vor Austrocknung. Tischplatten sollten beidseitig behandelt

werden. Es empfiehlt sich, Guardian Wachs 3-4 x jährlich anzuwenden.

Vor der Behandlung mit Guardian Wachs wäre eine Behandlung mit Guardian Holzreiniger

empfehlenswert.

350 ml

31


32

Bivoks / Bivoks / Bivax

- til træ / Til tre / För trä

>> Guardian Bivoks er fremstillet/framställt af naturprodukter og anvendes på fyr/furu/fur,

gran, ask, bøg/bøk/bok, eg/eik/ek, mahogni, teak, ludbehandlet/lutet og olieret træ/

oljet tre/inoljat trä, hvor der ønskes voksbehandling/overflade/där vaxbehandling/

ytbeläggning önskas. Voksen tilfører træet/treet/träet næring/näring, giver træet/

treet/träet en lidt mørkere/dybere farve/farge og beskytter/skyddar træet/treet/träet

mod udtørring/uttørking/uttorkning. Påfør voksen i træets/treets/träets åreretning/

ådring med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa eller svamp. Behandles

bordplader/bordsskivor, bør begge sider behandles. Det anbefales at anvende Guardian

Bivoks 3-4 gange årligt/i året/om året.

>> BeeWax - for wood

Guardian BeeWax is produced from natural products and can be applied to pine,

spruce, ash, beech, oak, mahogany, teak, lime-treated and oil-treated wood, where a

wax-treatment/surface is desired. Wax supplies nutrition to the wood, gives the wood

a bit darker/more profound colour, and protects the tree from desiccating. Apply the

wax in the grains’ directions with a soft, lint free cloth or sponge. When treating table

tops both sides should be treated. The use of Guardian BeeWax is recommended 3-4

times a year.

>> Bienenwachs - für Holz

Guardian Bienenwachs ist aus Naturprodukten hergestellt und wir für Holzarten wie

Kiefer, Fichte, Buche, Eiche, Mahagoni, Teak sowie laugenbehandeltes und geöltes

Holz verwendet, wenn eine gewachste Oberfläche gewünscht wird. Guardian

Bienenwachs in Richtung der Maserung mit einem weichen, fuselfreien Lappen oder

Schwamm auftragen. Tischplatten sollten beidseitig behandelt werden. Es empfiehlt

sich, Guardian Bienenwachs 3-4 x jährlich anzuwenden.

350 ml


Trærens

Trätvått / Trerens

>> Guardian Trærens er specielt udviklet til rengøring og affedtning/avfetting af indendørs

træoverflader, der ikke er lakeret/ulakkerte treflater innendørs/olackerade träytor

inomhus. Trærensen er fremstillet af naturlige sæber/såper/tvålämnen og er et effektivt

universalt rengøringsmiddel/universalrengjøringsmiddel til træ/tre/trä. Blandes med

varmt vand/vatten og påføres/appliceras i træets/treets/träets åreretning/ådring med

blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa eller svamp hvorefter der skures/

varefter det skuras. Hvis træet/treet/träet ”rejser sig”/”reser sig”/bliver ru/rutt/strävt,

efter brug af Trærens, slibes med let hånd/lett for hånd/slipa med fint sandpapir/papper

i åreretningen/ådringen. Guardian Trærens er testet af Teknologisk Institut og

tildelt/försedd med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”. For flere oplysninger

henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253. Efter brug/användning af Guardian

Trærens anbefales/rekommenderas det, at træet/treet/träet efterbehandles med enten/

antingen olie/olje eller sæbe/såpe/tvål.

>> Wood Cleaner

Guardian Wood Cleaner is developed especially for cleaning and degreasing of

indoor wood surfaces, which are not lacquered. The wood cleaner is produced from

natural soaps and it is an effective universal cleaning agent for wood. Mix with hot

water and apply in the grains’ directions with a soft, lint free cloth or sponge, and then

scrub. If the wood becomes uneven or rough after the use of Wood Cleaner, use sandpaper

and sand with light pressure in the grains’ directions. Guardian Wood Cleaner

has been tested by the Danish Technological Institute and have been conferred “The

Indoor Climate Label”. For further information please see www.teknologisk.dk/specialister/253.

After using Guardian Wood Cleaner, it is recommended to give a finishing

treatment with oil or soap.

>> Holzreiniger

Guardian Holzreiniger wurde speziell für die Reinigung und das Entfetten von nicht

lackierten Holzoberflächen im Innenbereich entwickelt. Der Holzreiniger ist aus

natürlichen Seifen hergestellt und ist ein effektives Universalreinigungsmittel für Holz.

Mit warmem Wasser vermischen und in Richtung der Maserung mit einem weichen,

fuselfreien Lappen oder Schwamm auftragen und danach scheuern. Wenn das Holz

nach dem Gebrauch von Holzreiniger rau wird, schleift man es behutsam mit feinem

Schmirgelpapier in Richtung der Maserung. Guardian Holzreiniger ist vom Technologischen

Institut in Dänemark getestet und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt

bekommen. Für weitere Informationen www.teknologisk.dk/specialister/253.

Nach Gebrauch von Guardian Holzreiniger empfiehlt sich eine Nachbehandlung des

Holzes mit Öl oder Seife.

500 ml

33


34

Lakpleje

Lackvårdsmedel / Lakkpleie

>> Guardian Lakpleje er specielt udviklet/särskilt framtagen til pleje/pleie/vård og

vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll af lakerede/lakerte/lackerade blanke træ-/

treoverflader/träytor i alle træ-/tresorter/träslag. Renser/Rengör lakken, fjerner/avlägsnar

mindre ridser/riper/revor samt efterlader/-lämnar en beskyttende/skyddande

hinde/voks/hinna/vax. Påfør/Applicera Guardian Lakpleje på en blød/myk/mjuk,

fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa og poler emnet/polera in det i materialet med bløde/

forsigtige/mjuka, cirkulære bevægelser/cirkelrörelser. Lad lakplejen/lackvården tørre/

torka i ca. 15 minutter, hvorefter der poleres efter med tør/torr, blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri

klud/trasa. Det anbefales at anvende Guardian Lakpleje ca. 4 gange

årligt/i året/om året.

Til mat-lakerede overflader/ytor anbefales/rekommenderas Guardian Lak Vask

>> Furniture Polish

Guardian Furniture Polish is developed especially for the care and maintenance of

shiny lacquered wood surfaces of all types of wood. Cleans the lacquer, removes

smaller scratches and leaves a protective membrane/wax. Apply Guardian Furniture

Polish with a soft, lint free cloth and polish the material in soft, circular motions. Leave

the polish treatment to dry for approximately 15 minutes, after which a finishing polish

is carried out with a dry, soft, lint free cloth. The use of Guardian Furniture Polish is

recommended approximately 4 times a year.

Guardian Varnish Wash is recommended for mat lacquered surfaces.

>> Lackpflege

Guardian Lackpflege wurde speziell für die Pflege und Erhaltung glatter, lackierter

Oberflächen von allen Holzarten entwickelt. Lackpflege reinigt den Lack, beseitigt

kleinere Risse und verleiht einen schützenden Belag. Guardian Lackpflege mit einem

weichen, fuselfreien Lappen auftragen und mit weichen, zirkulierenden Bewegungen

polieren. Die Lackpflege ca. 15 Minuten einziehen lassen und mit einem trockenen,

weichen, fuselfreien Lappen nachpolieren. Es empfiehlt sich, Guardian Lackpflege 4 x

jährlich anzuwenden.

Für matt lackierte Oberflächen wird Guardian Lackwäsche empfohlen.

250 ml


Lak Vask

Lakkvask / Lacktvätt

>> Guardian Lak Vask er specielt udviklet/särskilt utvecklat til rengøring/rengjøring, pleje/

pleie/vård samt beskyttelse/skydd af mat-lakerede overflader/ytor i alle træ-/tresorter/

träslag. Guardian Lak Vask er vand-/vattenbaseret og indeholder ingen opløsningsmidler/

løsemidler/lösningmedel. Produktet er færdigblandet og klar til brug/att använda. Påfør/Applicera

(vask/tvätta) i åreretningen/ådringens riktning med Guardian Lak Vask med en blød/

myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa. Herefter aftørres/Torka efter med hårdt opvredet

klud/godt oppvridd klut/hårt urvriden trasa for at fjerne/avlägsna eventuelt overskydende

produkt. Lad herefter/Låt sedan det behandlede emne tørre/torka ved normal stuetemperatur/vanlig

romtemperatur/normal rumstemperatur. Guardian Lak Vask er testet af Teknologisk

Institut og tildelt/försett med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”. For flere oplysninger

henvises til www.teknologisk.dk/specialister/253.

Til blank-lakerede overflader/ytor anbefales/rekommenderas Guardian Lakpleje.

>> Varnish Wash

Guardian Varnish Wash is developed especially for the cleaning, care and protection of

mat lacquered surfaces of all types of wood. Guardian Varnish Wash is water based and

contains no solvents. The product is ready-mixed and ready for use. Apply (wash with)

Guardian Varnish Wash in the grains’ directions with a soft, lint free cloth. Afterwards wipe

off with a hardly wringed cloth to remove any surplus. Then leave the material to dry at

normal living room temperature. Guardian Varnish Wash has been tested by the Danish

Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For further

information please see www.teknologisk.dk/specialister/253. Guardian Furniture Polish is

recommended for polished surfaces.

>> Lackwäsche

Guardian Lackwäsche wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von allen

matt lackierten Oberflächen aller Holzarten entwickelt. Guardian Lackwäsche ist auf

Wasserbasis hergestellt und enthält keine Lösungsmittel. Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Guar dian Lackwäsche mit einem weichen, fuselfreien Lappen in Richtung der Maserung

auftragen (waschen). Anschließend eventuell überschüssige Flüssigkeit mit einem gut

ausgewrungenen Lappen abtrocknen. Die behandelte Fläche bei normaler Zimmertemperatur

trocknen lassen. Guardian Lackwäsche ist vom Technologischen Institut in Dänemark

getestet und haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen

www.teknologisk.dk/specialister/253. Für glattlackierte Oberflächen empfehlen wir

Guardian Lackpflege.

500 ml

35


36

Stålrens

Stålrens / Stålrengöring

>> Guardian Stålrens renser/rengör og beskytter/skyddar effektivt rustfrit stål og andre

blanke metaloverflader/metallytor, beskytter/skyddar mod oxidering/oksidering og

korrosion/korrosjon. Pletter/Flekker/Fläckar, fingeraftryk, fedt og lignende fjernes/

avlägsnas nemt og effektivt. Spray/Spreja et jævnt/jämnt, tyndt/tunt lag/lager på

emnet/materialet, lad det sidde i ca. 1 minut hvorefter der tørres/poleres/torka sedan

efter med tør/torr, blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa – Brug aldrig

køkkenrulle/kjøkkenpapir/hushållspapper! Ved meget/mycket smudsige overflader/

ytor gentages/upprepas behandlingen. Guardian Stålrens er af miljø- og sikkerhedshensyn/säkerhetsskäl

fremstillet med kulsyre som drivmiddel.

>> Steel Cleaner

Guardian Guardian Steel Cleaner effectively cleans and protects stainless steel and

other shiny metal surfaces, protects from oxidation and corrosion. Stains, fingerprints

and the like are easily and effectively removed. Spray an even, thin layer on the

material, leave it for approximately 1 minute, then wipe off/polish with a dry, soft, lint

free cloth – never use paper towels! In case of very dirty surfaces repeat the process.

Guardian Steel Cleaner is for environment and safety reasons produced with carbon

dioxide as a propellant.

>> Stahlreiniger

Guardian Stahlreiniger reinigt und beschützt effektiv Edelstahl und andere blanke

metallische Oberflächen vor Oxidierung und Korrosion. Guardian Stahlreiniger

gleichmäßig auf das Objekt in einer dünnen Schicht sprayen und ca. 1 Minute lang

einwirken lassen, anschließend mit einem weichen, trockenen, fuselfreien Lappen

trocknen/polieren. Keine Küchenrolle benutzen. Bei sehr schmutzigen Oberflächen die

Behandlung wiederholen. Aus Umwelt- und Sicherheitsgründen wird Kohlensäure als

Treibmittel für Guardian Stahlreiniger verwendet.

500 ml


Stone Sealer

>> Guardian Stone Sealer er specielt fremstillet/framtagen til beskyttelse og imprægnering/impregnering

af sugende/absorberende/uppsugande og/eller

”åbne”/”åpne”/”öppna” stentyper/-sorter; beton, granit, terrazzo, skifer og lignende.

Guardian Stone Sealer påføres/appliceras emnet/materialet i et jævnt/jämnt tyndt/

tunt lag/lager med svamp eller blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa. Lad

produktet tørre/torka i ca. 15 minutter, hvorefter/tørk deretter av/torka sedan bort

eventuelt overskydende tørres af. Tørretid/Torktid ca. 2 timer. For at kontrollere om

behandlingen er tilstrækkelig/tillräcklig, kan der – når emnet/materialet er helt tørt/

torrt – påsprøjtes lidt vand/sprut på litt vann/spreja på lite vatten. Hvis vandet/vattnet

ikke ”perler”/”pärlar sig” på overfladen/ytan, bør behandlingen gentages/upprepas.

Behandling bør gentages 3-6 gange årligt/i året/om året.

Til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll af lakerede eller polerede

sten-/steinoverflader/stenytor anbefales/rekommenderas Guardian G-Polish.

>> Stone Sealer

Guardian Stone Sealer is developed especially for the protection and impregnation

of absorbent and/or “open” stone types; concrete, granite, terrazzo, shale and the

like. Guardian Stone Sealer is applied in a thin layer with a sponge or a soft, lint free

cloth. Leave the material to dry for approximately 15 minutes, after which any surplus

is wiped off. Drying time approximately 2 hours. In order to control whether the treatment

is sufficient, a little water can be sprayed unto the material – however, not until

the proofing is completely dry. If the water does not from “pearls” on the surface, the

process should be repeated. The treatment should be repeated approximately 3-6 times

a year.

Guardian G-Polish is recommended for the care and maintenance of lacquered or

polished stone surfaces.

>> Steinversiegelung

Guardian Steinversiegelung wurde speziell zum Schutz/zur Imprägnierung von

porösen/offenen Steintypen wie Beton, Granit, Terrazzo, Schiefer u.ä. entwickelt.

Guardian Steinversiegelung mit einem Schwamm oder einem weichen, fuselfreien Lappen

in dünner Schicht auftragen. Ca. 15 Minuten einwirken lassen und ggf. überschüssige

Flüssigkeit abtrocknen. Trockenzeit ca. 2 Stunden. Um zu kontrollieren, ob die

Behandlung ausreichend ist, kann das Objekt, wenn es ganz trocken ist, mit Wasser

bespritzt werden. Wenn das Wasser an der Oberfläche nicht abperlt, sollte man den

Behandlungsvorgang wiederholen. Guardian Steinversiegelung sollte 3-6 x jährlich

angewendet werden.

Zur Pflege und Erhaltung von lackierten oder polierten Steinoberflächen empfehlen wir

Guardian G-Polish.

250 ml

37


38

Stenolie

Steinolja / Stenolje

>> Guardian Stenolie trækker/trekker/tränger ind i emnet/materialet og giver en flot

dybere/djupare/mørkere farve/färg/overflade/yta. Anvendes/Brukes på sugende/

absorberende/uppsugande og/eller “åbne”/“åpne”/”öppna” stentyper/-sorter; beton,

granit, terrazzo, skifer og lignende. Påfør/Applicera Guardian Stenolie i et jævnt/

jämnt, tyndt/tunt lag/lager med svamp eller blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri

klud/trasa. Olien trækker/tränger ind i emnet/stenen/materialet og tørrer/tørker/

torkar efter ca. 20 minutter. Det anbefales at anvende Guardian Stenolie ca. 4 gange

årligt/i året/om året.

Alternativt kan der anvendes/brukes/användas Guardian Stone Sealer

Til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll af lakerede eller polerede

sten-/steinoverflader/stenytor anbefales/rekommenderas Guardian G-Polish.

>> Stone Oil

Guardian Stone Oil absorbs into the material and leaves a nice darker/more profound

colour/surface. Can be applied to absorbing and/or “open” stone types; concrete,

granite, terrazzo, shale and the like. Apply Guardian Stone Oil in an even, thin layer

with a sponge or a soft, lint free cloth. The oil will absorb into the material/stone and

dries after approximately 20 minutes. The use of Guardian Stone Oil is recommended

approximately 4 times a year.

Guardian Stone Sealer can be used alternatively.

Guardian G-Polish is recommended for the care and maintenance of lacquered or

polished stone surfaces.

>> Steinöl

Guardian Steinöl zieht in das Objekt ein und verleiht eine tiefere/dunklere Farbe/

Oberfläche. Kann für alle porösen/offenen Steintypen wie Beton, Granit, Terrazzo,

Schiefer u.ä. verwendet werden. Eine dünne Schicht Guardian Steinöl gleichmäßig mit

einem Schwamm oder einem weichen, fuselfreien Lappen auf das Objekt auftragen.

Das Öl zieht in den Stein ein und trocknet innerhalb 20 Minuten. Es wird empfohlen,

Guardian Steinöl ca. 4 x jährlich anzuwenden.

Alternativ kann ggf. Guardian Steinversiegelung benutzt werden.

Zur Pflege und Erhaltung von lackierten oder polierten Steinoberflächen wird Guardian

G-Polish empfohlen.

250 ml


Laminatrens

Laminatrengöring / Laminatrens

>> Guardian Laminatrens anvendes/brukes til rengøring af laminat og lignende (vinyl,

plast, formica/respatex/plastlaminat m.v.), hvor det rengør og ”frisker” overfladen

op/”fräschar upp” ytan. Spray/Spreja et meget/mycket tyndt/tunt, jævnt/jämnt

lag/lager på emnet/materialet og lad det sidde i ca. 1 minut hvorefter der tørres/

poleres/torka sedan efter med tør/torr, blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/

trasa – brug/använd aldrig køkkenrulle/kjøkkenpapir/hushållspapper! På ru/sträva

eller ujævne/ojämna overflader/ytor kan der med fordel anvendes en børste/kan det

vara bra att använda en borste. Guardian Laminatrens er af miljø- og sikkerhedshensyn

fremstillet med kulsyre som drivmiddel.

>> Laminate Clean

Guardian Laminate Clean is used for cleaning of laminate and the like (vinyl, plastic,

formica et cetera), where it cleans and “freshens“ the surface. Spray an even, very thin

layer on the material and leave it for approximately 1 minute, after which it is wiped

off/polished with a dry, soft, lint free cloth – never use paper towels! A brush can be

used with advantage on rough or uneven surfaces. Guardian Laminate Clean is for

environment and safety reasons produced with carbon dioxide as a propellant.

>> Laminatreiniger

Guardian Laminatreiniger verwendet man zur Reinigung und Auffrischung der

Oberfläche von Laminat u.ä. (Vinyl, Kunststoff etc.). Eine dünne Schicht gleichmäßig

aufsprühen und ca. 1 Minute lang einwirken lassen. Danach mit einem trockenen,

weichen, fuselfreien Lappen (nie Küchenrolle verwenden) abtrocknen/polieren. Auf

rauen oder unebenen Oberflächen kann man ggf. eine Bürste benutzen. Aus Umwelt-

und Sicherheitsgründen wird Kohlensäure als Treibmittel für Guardian Laminatreiniger

verwendet.

500 ml

39


40

Linoleum Sæbe

Linoleumsåpe / Linoleumtvål

>> Guardian Linoleum Sæbe er udviklet/framtagen specielt, så den både renser og beskytter/skyddar

overflader/ytor af Linoleum. Et naturprodukt som linoleum kræver, som

mange andre materialer, pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll

for at bevare sine naturlige egenskaber. Guardian Linoleum Sæbe er færdigblandet

og klar til brug/klar att använda. Påfør/Applicera sæben/såpen/tvålen med en blød/

myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa og vask/polera hele emnet/materialet med

bløde/forsiktige/mjuka, cirkulære bevægelser/cirkelrörelser. Det anbefales at anvende

Guardian Linoleum Sæbe 4-6 gange årligt/i året/om året. Guardian Linoleum Sæbe er

testet af Teknologisk Institut og tildelt/försedd med inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket”.

For flere oplysninger henvises til www.teknologisk.dk/specia lister/253.

>> Linoleum Soap

Guardian Linoleum Soap is developed specifically so that it both cleans and protects

Linoleum surfaces. A natural product like linoleum requires care and maintenance, like

many other products, to preserve its natural properties. Guardian Linoleum Soap is

ready-mixed and ready for use. Apply the soap with a soft, lint free cloth and wash the

entire surface in soft, circular motions. The use of Guardian Linoleum Soap is recommended

4-6 times a year. Guardian Linoleum Soap has been tested by the Danish

Technological Institute and have been conferred “The Indoor Climate Label”. For further

information please see www.teknologisk.dk/specialister/253.

>> Linoleumseife

Guardian Linoleumseife wurde speziell zur Reinigung und Erhaltung von Linoleumoberflächen

entwickelt. Ein Naturprodukt wie Linoleum erfordert, wie viele andere

Materialien, Pflege und Instandhaltung um die natürlichen Eigenschaften zu bewahren.

Guardian Linoleumseife ist gebrauchsfertig. Die Seife mit einem weichen, fuselfreien

Lappen auftragen und die ganze Fläche mit weichen, zirkulierenden Bewegungen

waschen. Es wird empfohlen, Guardian Linoleumseife ca. 4-6 x jährlich anzuwenden.

Guardian Linoleumseife ist vom Technologischen Institut in Dänemark getestet und

haben das “Gütesiegel Raumklima” zugeteilt bekommen. Für weitere Informationen

www.teknologisk.dk/specialister/253.

500 ml


G-Polish

>> Guardian G-Polish er specielt udviklet/framtagen til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll

af polerede og/eller lakerede sten-/steinoverflader/

stenytor. Produktet renser, polerer og efterlader/efterlämnar en beskyttende/skyddande

hinde/hinna/voks/vax. Påfør/Applicera Guardian G-polish med en blød/myk/mjuk,

fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa og poler emnet/materialet med bløde/forsiktige/

mjuka, cirkulære bevægelser/cirkelrörelser. Lad emnet/materialet tørre/torka i ca. 15

minutter, hvorefter der poleres/torka sedan efter med tør/torr, blød/myk/mjuk, fnugfri/

lofri/dammfri klud/trasa.

Guardian G-Polish anvendes/används også til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/

ved likehold/underhåll af farvelakerede/fargelakkerte/färglackerade højglansoverflader/høyglansede

overflater/högglansiga ytor.

>> G-Polish

Guardian G-Polish is developed especially for the care and maintenance of polished

and/or lacquered stone surfaces. The product cleans, polishes and leaves a protective

membrane/wax. Apply Guardian G-Polish with a soft, lint free cloth and polish the

material in soft, circular motions. Let the material dry for approximately 15 minutes,

after which a finishing polish is carried out with a dry, soft, lint free cloth.

Guardian G-Polish is also used for care and maintenance of colour lacquered high

lustred surfaces.

>> G-Polish

Guardian G-Polish wurde speziell zur Pflege und Erhaltung von polierten und/oder

lackierten Steinoberflächen entwickelt. Das Poliermittel reinigt, poliert und verleiht

eine schützende “Haut“. Guardian G-Polish mit einem weichen, fuselfreien Lappen

auf das Objekt auftragen und mit weichen zirkulierenden Bewegungen polieren. Ca.

15 Minuten einwirken lassen und mit einem trockenen, weichen, fuselfreien Lappen

nachpolieren.

Guardian G-Polish verwendet man auch für die Pflege und Erhaltung von farblackierten

Hochglanzoberflächen.

250 ml

41


42

Glasrens

Glasrengöring / Glassrens

>> Guardian Glasrens fjerner/avlägsnar effektivt snavs/smuss og fedtfilm/fetthinnor fra

alle former/typer for glas; glasborde, spejle/speil/speglar, vinduer/fönster og lignende.

Produktet virker også antistatisk. Spray/Spreja et jævnt/jämnt, tyndt/tunt lag/

lager på emnet/materialet, lad det sidde/sitta i ca. 1 minut, hvorefter der tørres/poleres/torka

sedan efter med tør/torr, blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri klud/trasa –

brug aldrig køkkenrulle/kjøkkenpapir/hushållspapper! Ved meget smudsige overflader

gentages behandlingen/Gjenta behandlingen hvis overflaten er meget tilsmusset/På

mycket smutsiga ytor upprepas behandlingen. Guardian Glasrens indeholder ingen

opløsningsmidler/løsemidler/lösningsmedel, er 100% biologisk nedbrydeligt/nedbrytbart

og er af miljø- og sikkerhedshensyn fremstillet med kulsyre som drivmiddel.

>> Glass Cleaner

Guardian Glass Cleaner effectively removes dirt and fatty film off all kinds of glass;

glass tables, mirrors, windows and the like. The product also has an antistatic effect.

Spray an even, thin layer on the material, leave for approximately 1 minute, after

which the material is wiped off/polished with a dry, soft, lint free cloth – never use

paper towels! In case of very dirty surfaces the process is repeated. Guardian Glass

Cleaner contains no solvents, is a 100% biodegradable and is for environment and

safety reasons produced with carbon dioxide as a propellant.

>> Glas reiniger

Guardian Glasreiniger entfernt effektiv Schmutz und Fettfilm von allen Glasoberflächen,

Glastischen, Spiegeln, Fenstern u.ä. Das Produkt hat auch eine antistatische Eigenschaft.

Eine dünne Schicht auf die zu reinigende Fläche sprayen und ca. 1 Minute

lang einwirken lassen, anschließend mit einem trockenen, weichen, fuselfreien Lappen

trocknen/polieren – nie Küchenrolle verwenden! Bei sehr schmutzigen Flächen die

Behandlung wiederholen. Guardian Glasreiniger enthält keine Lösungsmittel, ist 100%

biologisch auflösbar und ist aus Umwelt- und Sicherheitsgründen mit Kohlensäure als

Treibmittel versehen.

500 ml


Poly Wash

>> Guardian Poly Wash er udviklet/framtaget specielt til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll

af have-/hagemøbler/trädgårdsmöbler i polyrattan,

non-wood og lignende materialer. Poly Wash indeholder både rensende/rengörande

sæber/såper/tvålämnen og nærende/närande/beskyttende/skyddande voks/vax.

Guardian Poly Wash blandes i forholdet 1 del Poly Wash til 25 dele vand/vatten.

Blandingen påføres/appliceras emnet/materialet og vaskes/stryks ut med blød/

myk/mjuk børste/borste. Efter ca. 2 minutter skylles/sköljs emnet/materialet med rent

vand/vatten. For at undgå/undvika at alger, skidt/smuts og forurening/föroreningar

sætter sig fast/tränger in i materialet og nedbryder/bryter ned/bryter ner møblerne,

anbefales det at anvende/bruke Guardian Poly Wash 3-4 gange i løbet af sæsonen/

sesongen/säsongen.

>> Poly Wash

Guardian Poly Wash is developed especially for the care and maintenance of garden

furniture made from Poly Rattan, non-wood and similar material. Poly Wash contains

both cleansing soaps and nourishing/protective wax. Guardian Poly Wash is mixed

in the ratio 1 part Poly Wash for 25 parts water. The mixture is applied to the material

and is washed with a soft brush. After approximately 2 minutes, rinse the material with

clean water. To avoid alga, dirt and pollution from getting stuck to the material and

disintegrate the furniture, the use of Guardian Poly Wash is recommended 3-4 times

during the season.

>> Poly Wash

Guardian Poly Wash wurde speziell für die Pflege und Erhaltung von Gartenmöbeln

aus Polyrattan, Kunststoff u.ä. Materialien entwickelt. Poly Wash enthält sowohl reinigende

Seifen als auch nährendes/beschützendes Wachs. Guardian Poly Wash wird

mit Wasser im Verhältnis 1:25 gemischt. Diese Mischung trägt man auf die Möbel auf

und wäscht sie mit einer weichen Bürste. Nach ca. 2 Minuten mit klarem Wasser nachspülen.

Um zu vermeiden, dass sich Algen, Schmutz und dgl. auf dem Material wieder

festsetzen und die Möbel beschädigen, wird empfohlen, Guardian Poly Wash 3-4 x im

Laufe der Saison zu anzuwenden.

1000 ml

43


44

Pleje- & vedligeholdelsessæt

Pleie- og vedlikeholdssett / Vård- & Underhållssats

-Til havemøbler af træ / Til hagemøbler av tre / För trädgårdsmöbler i trä

>> Guardian Pleje- & vedligeholdelsessæt indeholder alt til pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll

af have-/hagemøbler/trädgårdsmöbler i træ/tre/trä.

Guardian Pleje- & vedligeholdelsessæt indeholder:

• 600 ml. Guardian Udendørs Træolie

• 1000 ml. Guardian Ædeltræsrens

• 2 stk. Påførings svampe

• 2 stk. Slibepuder/slipeputer/slipkuddar

Udendørs træmøbler/Utomhusmöbler er udsat/utsätts for store klimaforskelle/-variationer (nedbør/

nederbörd, sollys, varierende temperaturer) hvilket danner grundlag/ger underlag for mug- og

skimmelangreb/mugg- og soppangrep/mögel- och svampangrepp. Risikoen for mug- og skimmelangreb/mugg-

og soppangrep/mögel- och soppangrepp minimeres ved omhyggelig/omsorgsfull

pleje/pleie/vård og vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll.

Ved brug/hjelp/användning af produkterne i dette plejesæt/sats, kan både/såväl nye og brugte

have-/hagemøbler/trädgårdsmöbler modtage den rette pleje/vård.

>> Care and Maintenance Set - for wooden garden furniture

Guardian Care and Maintenance Set contains everything needed for the care and

maintenance of wooden garden furniture.

Guardian Care and Maintenance Set contains:

• 600 ml. Guardian Outdoor Wood Oil

• 1000 ml. Guardian Precious Wood Cleaner

• 2 sponges for applying the products

• 2 pieces of fine sandpaper

Outdoor wooden furniture is exposed to large differences in climate (precipitation,

sunlight, varying temperatures) which form the basis for mould and mildew attacks. The

risk of mould and mildew attacks is minimised by meticulous care and maintenance.

By using the products in this care set, both new and used garden furniture can receive

the correct care.


Pflegeserie - für Gartenmöbel aus Holz

Diese Guardian Pflegeserie enthält alles für die Pflege und Erhaltung von Gartenmöbeln

aus Holz.

Die Guardian Pflegeserie enthält:

• 600 ml Guardian für den Außengebrauch

• 1000 ml Guardian Edelholzöl

• 2 Schwämme zum Auftragen

• 2 Schleifkissen

Gartenmöbel im Freien sind großen Klimaunterschieden ausgesetzt (Niederschläge,

Sonnenlicht, variierende Temperaturen), welches oft zu Schimmel- und Pilzbildung führt.

Sorgsame Pflege und Instandhaltung verhindern Derartiges.

Die Produkte der Pflegeserie geben sowohl neuen als auch gebrauchten Gartenmöbeln

die richtige Pflege.

45


46

Udendørs Træolie

Utendørs Treolje / Utomhusträolja

>> Guardian Udendørs Træolie er specielt udviklet/framtagen til pleje/pleie/vård og

vedligeholdelse/vedlikehold/underhåll af udendørs træ/tre, som ikke er lakeret/olackert

trä utomhus. Olien er baseret på vegetabilske olier/oljer. Udendørs træmøbler/

Utomhusmöbler er udsat for store klimaforskelle/-variationer (nedbør/nederbörd, sollys,

varierende temperaturer) hvilket danner grundlag for mug- og skimmelangreb/mugg-

og soppangrep/mögel- och svampangrepp. Risikoen for mug- og skimmelangreb/

mugg- og soppangrep/mögel- och svampangrepp minimeres ved regelmæssig/regelbunden

oliering/oljering/inoljning. Guardian Udendørs Træolie påføres/appliceras

i træets/treets/träets åreretning/ådring med blød/myk/mjuk, fnugfri/lofri/dammfri

klud/trasa eller svamp og aldrig i direkte sollys/solljus. Det anbefales at anvende

Guardian Udendørs Træolie 4-6 gange i løbet af sæsonen/sesongen/säsongen.

Der kan med fordel anvendes/brukes/användas Guardian Ædeltræsrens inden olie-/

oljebehandlingen

>> Outdoor Wood Oil

Guardian Outdoor Wood Oil is developed especially for the care and maintenance

of outdoor wood, which is not lacquered. The oil is based on vegetable oils. Outdoor

wooden furniture is exposed to large differences in climate (precipitation, sunlight,

varying temperatures) which form the basis for mould and mildew attacks. The risk of

mould and mildew attacks is minimised by regular oiling. Apply Guardian Outdoor

Wood Oil in the grains’ directions with a soft, lint free cloth or sponge and never in

direct sunlight. The use of Guardian Outdoor Wood Oil is recommended 4-6 times

during the season.

Guardian Precious Wood Cleaner can be used with advantage prior to the oil treatment.

>> Holzöl für den Außengebrauch

Guardian Holzöl für den Außengebrauch wurde besonders für die Pflege und Erhaltung

von nicht lackiertem Holz, das im Freien steht, entwickelt. Das Öl ist auf der Grundlage

von vegetabilischen Ölen hergestellt. Gartenmöbel im Freien sind großen Klimaunterschieden

ausgesetzt (Niederschläge, Sonnenlicht, variierende Temperaturen), welches

oft zu Schimmel- und Pilzbildung führt. Sorgsame Pflege und Instandhaltung verhindern

Derartiges. Guardian Holzöl für den Außengebrauch mit einem weichen, fuselfreien

Lappen oder Schwamm in Richtung der Maserung auftragen – doch nie bei direktem

Sonnenlicht! Es wird empfohlen, Guardian Holzöl für den Außengebrauch ca. 4-6 x im

Laufe der Saison anzuwenden.

Vor einer Behandlung mit Holzöl ist eine Behandlung mit Guardian Edelholzreiniger

empfehlenswert.

600 ml


Ædeltræsrens

Ädelträrengöringsedel / Edeltrerens

-Til udendørs brug / Til utendørs bruk / för utomhusbruk

>> Guardian Ædeltræsrens er udviklet/framtaget til udendørs hårdttræ/hardtre/hårda

träslag utomhus; kirsebær/körsbär, teak, mahogni, merbau, nyatoh og lignende træsorter.

Ædeltræsrens anvendes/brukes på snavset/tilsmusset/smutsigt, gråt, jordslået

træ/tre/jordförankrat trä og dræber/dreper/eliminerar mug- og skimmelangreb/

mugg- og soppangrep/mögel- och svampangrepp der naturligt opstår i træ/tre/trä der

står ude. Guardian Ædeltræsrens blandes med vand/vatten i forholdet 1:1. Blandingen

påføres/appliceras emnet/materialet med svamp eller klud/trasa. Vask herefter

i træets/treets/träets åreretning/ådring med hård/hard børste/borste. Efter ca. 10

minutter skyldes/sköljs emnet/materialet grundigt/noggrant af med rent vand/vatten.

Efter brug/användning af Guardian Ædeltræsrens anbefales/rekommenderas det at

træet/treet/träet efterbehandles med Guardian Udendørs Træolie.

>> Precious Wood Cleaner - for outdoor use

Guardian Precious Wood Cleaner is developed for outdoor “hard” types of wood;

cherry, teak, mahogany, Merbau, Nyatoh and similar types of wood. Precious Wood

Cleaner is applied to dirty, grey, mildewy wood and kills mould and mildew attacks,

that naturally develops in wood, which is placed outdoors. Guardian Precious Wood

Cleaner is mixed in the ratio 1:1. The mixture is applied to the material with a sponge

or a cloth. Then wash in the grains’ directions with a hard brush. After approximately

10 minutes, rinse the material thoroughly with clean water.

After treatment with Guardian Precious Wood Cleaner, a finishing treatment with

Guardian Outdoor Wood Oil is recommended.

>> Edelholzreiniger - für den Außengebrauch

Guardian Edelholzreiniger wurde für Möbel aus Hartholz (Kirsche, Teak, Mahagoni,

Nyatoh u.ä), die im Freien stehen, entwickelt. Edelholzreiniger verwendet man bei

schmutzigem, grauem und stockfleckigem Holz; damit tötet man Schimmel- und Pilzbakterien,

die natürlich im Holz, das im Freien steht, vorkommen. Guardian Edelholzreiniger

verdünnt man mit Wasser im Verhältnis 1:1. Die Mischung wird auf das Holz mit

einem Schwamm oder Lappen aufgetragen. Danach das Holz mit einer harten Bürste

in Richtung der Maserung waschen. Nach ca. 10 Minuten die Möbel gründlich mit

sauberem Wasser abspülen.

Nach Gebrauch von Guardian Edelholzreiniger wird eine Nachbehandlung mit Guardian

Holzöl für den Außengebrauch empfohlen.

1000 ml

47


48

Farvekort / Colour card / Farbkarte

De viste farver er vejledende / The printed colours are indications / Die gedruckten Farben sind Indikationen


001 White 003 Baroque

brown

010 Yellow

brown

004 Cream 005 Medium

beige

006 Medium

brown

007 Yellow beige 008 Camel

brown

009 Fauve

orange brown

011 Light brown 012 Natural 013 Red brown 014 Medium grey 015 Light blue 016 Dark brown 017 Olive green

018 Grass green 019 Red 020 Medium blue 021 Dark blue 022 Light grey 023 Graphite

grey

026 Mocca 027 Silver blue 028 Sunset 029 Rosa 030 Pearl 031 Seagreen

024 Black 025 Apricot

49


50

032 Aluminium 033 Safari 034 Ebony 035 Canary 036 Winred 037 Ruby 038 Turquise 039 Coffee

040 Soft Caramel 041 Cactus 042 Mexico 043 Pink 044 Bronze 045 Thunder 046 Ocean 047 Cork

048 Aubergine 049 Aqua 050 Jade 051 Cola 052 Granito 053 Mauve 054 Melon 055 Salmon

056 Azur 057 Anthracite

green

058 Tomato 059 Ceder 060 Peach


Guardian Protection Products A/S · Profilvej 16 · 6000 Kolding · Denmark · Tel. +45 75 47 17 67 · Fax +45 75 47 17 87 · E-mail: guardian@guardian.dk · www.guardian.dk

More magazines by this user
Similar magazines