Bo Wetterstein: Nyt liv på klippeøen - HK

secure.hk.dk

Bo Wetterstein: Nyt liv på klippeøen - HK

Bo Wetterstein:

Nyt liv

klippeøen

Farvel til lederposten

Lav ledighed, men job til flere

Tema: Status år 2007 Litauen rummer det hele Tal til din computer

Forår 2007


Kolofon

Rum udgives af Akademi-

Merkonomer i HK. Bladet udsendes

til HK-medlemmer, der

er registreret som akademimerkonomer,

merkonomer/

teknonomer eller -studerende,

og distribueres

handelsskoler og tekniske

skoler.

Adresse:

Rum

Weidekampsgade 8

0900 København C

Tlf.: 33 30 43 43

Fax: 33 30 46 86

E-mail:

akademimerkonom@hk.dk

Website:

www.akademimerkonom.dk

Deadline til næste nummer:

20. juni 2007.

Bladet udkommer:

13. august 2007.

Oplag:

15.000 stk.

Ansvarshavende redaktør:

Søren Jacobsen

Redaktion:

Bestyrelsen

Meiken Søndergaard

Maj-Britt Kjærgaard

Maria B. Svejstrup

Produktion og tekst:

Kommunikationsbureauet

Reflekt

Design og layout:

VIVA

Tryk:

PE Offset, Varde

ISSN:

1602 9267

Forside:

Bo Wetterstein

L E D E R I N D H O L D

Dit helt eget Rum

Hvor går du hen, når du vil gøre noget godt for dig selv?

Måske vil du fremover vælge at gå lige herind. Ind i dit

helt eget Rum.

Vi har nemlig relanceret dit fagblad og givet det navnet

”Rum” som et billede , hvordan vi håber, du vil bruge

bladet. Nemlig som “dit helt eget rum, hvor du kan gå

ind, når du vil have viden og inspiration til din hverdag.

Hvad enten du har en time eller 10 minutter.”

Men navnet er langt fra det eneste nye. Dit fagblad

har også fået nye grafiske linjer, former og farver, og

indholdsmæssigt har vi sat endnu større fokus , at du

skal have viden og inspiration til din hverdag.

Derfor finder du øverst mange af siderne et videnbånd

med ekstra fakta og henvisninger til, hvor du kan

blive endnu klogere et emne. Ligesom du finder

flere artikler, der omhandler stof med relation til de

linjer, du og dine med-medlemmer læser eller har læst.

Det kan være trends inden for finansiering, ledelse og

Bestyrelsen for AkademiMerkonomer i HK

kommunikation. For eksempel kan du denne gang fordybe

dig i emner som open source og talegenkendelse.

Men selvom fordybelse er dejligt, er der tidspunkter,

hvor tiden eller humøret er mere til bare at skimme

lidt hist og her. Og det kan du også bruge Rum til. Vi

har nemlig skruet op for mængden af noter og korte

artikler, som kan læses i en fart.

Så velkommen til dit nye Rum. Vi tror, du vil føle dig

hjemme. Det er jo for din skyld, at vi hele tiden udvikler

os, så vi også i morgen kan være din kilde til viden og

inspiration. Uanset, hvor du selv måtte udvikle dig hen

– både fagligt og personligt.

Søren Jacobsen, formand

Stort spillerum: Østersøens perle har plads til det hele side 4

Tema: Status år 2007

• Er du fremtidens medarbejder? side 6

• Jonglering i det offentlige side 8

• Ligestillingen er langtfra lige side 9

• Janteloven under lup side 10

Noter side 12

It: Nye muligheder med open source side 14

Årets studietur går til Litauen. Tag med! side 15

Lav ledighed – men ikke alle job hænger træerne side 16

Vind store præmier i vores medlemskonkurrence side 18

Noter side 19

Afsked med lederposten side 20

Kommunikation: Snup en snak med din computer side 22

Noter side 24

Forårets kursuskatalog:

Hent viden og inspiration i dette helt nye nummer af Rum.

Bliv blandt andet klogere arbejdsmarkedet anno 2007, og læs

om morgendagens kompetencekrav, computerkommunikation og

årets studietur. Og vind store præmier i vores konkurrence.

• Om kurserne side 25

• Landsdækkende kurser side 26

• Lokale aktiviteter side 28

Fotos: Camilla Kinch, Gitte Sofie

Formand

Næstformand

Per B. Mikkelsen

Gitte Bergenholz

Hansen og Augenis Kasputis

Søren Jacobsen

Connie Bjerregaard

Parkvej 51, 1 th.

Toftegårdsvej 29,

Sønderjyllands Allé 31 Mosevangen 17

2630 Tåstrup

Erritsø

9900 Frederikshavn

4220 Korsør

Prv. 43 99 24 06

7000 Fredericia

Prv. 98 43 02 78

Prv. 35 38 54 61

Mobil 29 93 89 13

Prv. 75 94 10 93

Mobil 61 16 52 25

Mobil 27 34 02 99

per.b.mikkelsen@mail.dk Mobil 21 48 21 32

jacobsen@oncable.dk conniebjerregaard@

gitte.bergenholz@gmail.com

hotmail.com

Ingelise Nordbjerg

Annelise Bilsted Ebbe

Udgårdsvej 34

Sandhøj 9

Lilly Pedersen

8600 Silkeborg

5700 Svendborg

Saltebakken 34

Prv. 86 82 05 59

Prv. 62 21 64 74

9900 Frederikshavn

inghhlp@get2net.dk

2

Mobil 24 25 16 64

sandhoej@privat.dk

Prv. 98 42 86 49

lilly@email.dk

3


P O R T R Æ T

Vidste du ...

... at det også er muligt at videreuddanne sig til

akademimerkonom solskinsøen? Det foregår

Bornholms Erhvervsskole i Rønne. Læs mere

om mulighederne www.bhes.dk.

I resten af landet ...

... kan du selvfølgelig også genoptage studierne.

Klik ind www.akademimerkonom.dk, og

læs mere om uddannelsessteder og -retninger.

Og tjek mulighederne for fjernundervisning.

Bornholm:

Rum til både job og fritid

Merkonom Bo Wetterstein og hans familie tog i efteråret springet

og flyttede fra Albertslund til Bornholm. Det betød en stor ændring

jobfronten, men deres nye liv klippeøen er det hele værd

Tekst: Nathali Selmeczi Leth Foto: Camilla Kinch

Bornholm nettet

Planlægger du at bruge et par fridage ferieøen,

er der gode tips at hente om udstillinger,

arrangementer, overnatningsmuligheder og

meget mere www.bornholm.info.

Bornholm, Bornholm, Bornholm – du’

den dejligste ferieø ...

Indtil for kort tid siden passede omkvædet fra

den gode, gamle Far til fire-klassiker egentlig

meget godt Bo Wettersteins forhold til

klippeøen i Østersøen, hvor han har tilbragt

mange af sin barndoms ferier. Men før jul blev

øen til meget mere end en ferieø. Bo Wettersteins

kone er nemlig født øen, og parret

besluttede at tage et stort spring. At flytte

deres faste bopæl fra Albertslund til Aakirkeby.

BORNHOLMSKE BILER

Det var en flytning, der krævede mere end

”Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte studierne, og

i den forbindelse oplever jeg faktisk ingen hindringer

i at bo Bornholm. For selv hvis det er umuligt at

tage fagene her øen, er der jo gode muligheder for

fjernundervisning.” Bo Wetterstein

blot et nyt hus. Den krævede også overvejelser

om jobmulighederne i øsamfundet.

- Vi snakkede selvfølgelig meget om det,

men jobsituationen har ingen måde gjort

os nervøse. Hvis man er lidt fremme i skoene

og selv er overbevist om, at det kan lade sig

gøre, skal man nok finde et job – også selvom

jobbene er færre Bornholm. Og Susanne,

min kone, og jeg har begge en god portion

erfaring med os, både uddannelses- og erhvervsmæssigt,

siger han og forklarer, at han

derfor afsøgte jobmarkedet og prøvede lykken

med uopfordrede ansøgninger.

Og den strategi virkede. I dag er han ansat

som bilsælger hos Peugeot i Rønne – en markant

ændring jobfronten for en merkonom,

der aldrig før i sit liv har solgt en bil.

- Inden vi flyttede, var jeg ansat i et firma,

der solgte entreprenørmaskiner, så det var

et stort spring at gå over til salg af biler. Men

der er også mange lighedstegn mellem de

to job. Eksempelvis solgte jeg før gravema-

skiner og tromler til op mod 500.000 kroner,

og det krævede samme måde som med

bilerne, at jeg satte mig ind i sagerne og

vidste nok om de forskellige produkter til

at kunne forklare kunderne om forskellene,

fremhæver han og uddyber, at han desuden

har en god ballast i sine tre merkonomfag;

to i virksomhedsøkonomi og et i ledelse og

samarbejde.

GLAD FOR MERKONOM

Og netop merkonomerfaringerne sætter han

stor pris i dagligdagen.

- Både i mit tidligere job og i det nye trækker

jeg den viden, jeg har opnået, især inden

for ledelse og samarbejde. Det er en stor fordel

at kende til forskellige ledelsesmåder og

at vide, hvad der motiverer. Og økonomifagene

giver mig mulighed for at forstå virksomhedens

økonomi, selvom det ligger uden for

mit umiddelbare arbejdsområde, forklarer han

og tilføjer, at han vil tage flere merkonomfag,

når tiden bliver til det.

Bornholm for dig?

På websitet www.bornholm.dk finder du

informationer om bolig, job, kulturtilbud, uddannelse,

transportnet og mange andre ting,

som er gode at kende til, hvis du overvejer at

flytte til øen.

- Jeg måtte stoppe efter tre fag, fordi jeg blev

formand for den lokale badmintonklub med

400 medlemmer, og det pludselig kneb med

tiden. Men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte

studierne, eksempelvis i markedsføring,

og i den forbindelse oplever jeg faktisk ingen

hindringer i at bo Bornholm. For selv hvis

det er umuligt at tage fagene her øen, er

der jo gode muligheder for fjernundervisning,

understreger han.

MERE TID TIL HINANDEN

Indtil videre går det meste af fritiden dog

med at gøre det 207 kvadratmeter store hus

i Aakirkeby i stand. Og så selvfølgelig med

parrets to små børn - Emil tre år og Emma

et halvt. For netop forholdet til børnene

og resten af familien var en af de primære

årsager til, at familien rykkede teltpælene op

og sejlede over Østersøen.

- Vi ville gerne flytte tættere Susannes

familie, som stadig bor herovre. Og så tror

vi også, at vi her øen kan give vores børn

mere nærvær, og at vi får større overskud og

mere tid til hinanden, forklarer han.

Og selv om familien kun har boet ganske få

måneder klippeøen, kan de allerede slå

fast, at det er noget andet at bo Bornholm.

- På mange måder er det jo meget lig vores

liv Sjælland, men der er ting, som er

anderledes. For eksempel er her meget stille.

Der er ingen motorvej, der hele tiden summer

i baggrunden. Og så er her mere familiært.

Selvom vi bor i Bornholms næststørste by, så

hilser alle hinanden, smiler Bo Wetterstein

og føjer til, at han sætter stor pris den

venlige bornholmske kultur hos sine kolleger

og kunder. Om end den lokale dialekt stadig

volder ham lidt problemer.

- Bornholmsk er fantastisk svært at forstå, så

de kan jo alle sammen snøre mig, hvis de vil.

Men så må man jo bare sige ligeud, at man

ikke fatter en pløk, griner han.

4 5


S T A T U S 2 0 0 7

Efteruddannelse til alle

Udvid dine kompetencer gennem kurser. Tjek

for eksempel HK’s mange kursustilbud

www.mithk.dk eller bladr dig igennem kursuskataloget

de sidste sider i dette blad.

Status år 2007

Udnyt MUS’en

Brug MUS-samtalen til at tale med din chef om

dine tanker og ønsker – måske er de realiserbare

der, hvor du er. Find gode råd til MUS-samtalen

www.samtalens123.dk.

Det travle liv

Hvilke kompetencer vil være arbejdsgivernes foretrukne i 2007 og fremover?

Hvordan står det til med ligestillingen her i de første dage af det nye år, og kan

vi overhovedet tale om jantelov i en tid præget af individualisme? Og hvad med

det offentlige – er det system, vi alle sammen betaler til via vores skat, overhovedet

gearet til fremtiden? Læs svarene de næste sider, hvor vi gør status år 2007.

Vi får alle mere og mere travlt. Så det bliver også en

ledelsesopgave i fremtiden at give medarbejderne

plads til en gang imellem at stoppe op. Og den

måde hjælpe med til at holde stress fra døren.

Læg en karriereplan

Kun du selv kan tage hånd om din karriere og

dit arbejdsliv. Vær derfor bevidst om dine muligheder,

og vær aktiv. Prioriterer du din karriere,

bør du lægge en plan for den.

Er du klædt til

fremtidens arbejdsmarked?

De stærke faglige kompetencer skal være i orden, men nutidens og fremtidens arbejdsmarked lægger

også vægt , at du har de blødere kompetencer med i bagagen. Især er dine samarbejdsevner efter-

tragtede Af Henriette Grønnebæk Paulsen Foto: Gitte Sofie Hansen

Det er langtfra længere nok, at du som

administrativ medarbejder arbejder

hurtigt som en gazelle computerens

taster, eller at du som økonom kan bruge den

store lommeregner. I dag skal du for at blive

– og forblive – attraktiv arbejdsmarkedet

have langt mere end den faglige ballast med

dig. Vi lever nemlig i en dynamisk og foranderlig

verden, der kræver omstillingsparathed,

fleksibilitet og nye kvalifikationer.

- Faktorerne ændrer sig hele tiden. Fra den

dag, du siger ja til et job, skal du være klar

til at tage ansvar for dig selv og være åben

over for, at tingene ændrer sig og skal gøres

nye måder. For at være med i konkurrencen

om jobbene, skal du altså undgå at være

for firkantet, siger Inger Marie Ingvardsen,

rekrutteringschef i rekrutteringsvirksomheden

Excellent Match, som årligt formidler tusindvis

af job inden for områder som salg, marketing,

ledelse, økonomi, regnskab og it.

HARDCORE FAGLIG BALLAST

ELLER BLØDE VÆRDIER?

Ifølge hende bliver det de blødere kompetencer,

der kommer til at betyde mest

fremover.

- For nogle mennesker er det helt naturligt

at kunne begå sig socialt og håndtere og

løse konflikter. Men mange bør arbejde

at blive bedre til det, for i langt de fleste job

bliver du i dag en del af et team, og så skal

du helst kunne både give og tage, forklarer

rekrutteringschefen, der understreger, at

de faglige kompetencer selvfølgelig også

Stil dig selv spørgsmål som:

• Hvad vil du bruge din karriere til?

• Hvor vil du være om et, fem og ti år?

• Hvilken retning vil du arbejde i?

• Hvad er dine mål – og delmål?

er vigtige, men at de er anderledes lette at

opnå ved, at du dyrker og udvikler dem gennem

jobbet.

Især er det oplagt, at du udvikler dine kompetencer

inden for samarbejde og ledelse, for

det er nogle af de kvalifikationer, der vil blive

vægtet højt af arbejdsgivere fremover.

- Virksomhederne har brug for de rette folk

til at fastholde og erobre nye markedsandele.

Folk, som blandt andet skal kunne lede og

samarbejde internationalt. Mange virksomheder

lægger nu deres produktionsenheder

i lavtlønsområder, og det betyder, at du i

fremtiden i højere grad kan have både kolleger

og ledere i udlandet. Og det kræver

medarbejdere med gode, sproglige færdigheder

og kulturel forståelse, pointerer Inger

Marie Ingvardsen.

GLOBALT SAMARBEJDE

Og den betragtning er Jan Ryholl, HR Director

for Recruitment i Danfoss, enig i. Det er netop

medarbejdere med samarbejdsevner og kulturel

forståelse, han retter sit fokus mod, når han

skal ansætte nye ansigter i organisationen.

- Uanset om du er økonom, marketingschef

eller arbejder med udvikling, skal du som

fremtidig medarbejder have de faglige kompetencer

plads. Men du skal også være god

til at samarbejde – specielt i globale teams,

for vi arbejder tæt sammen med kolleger i

blandt andet Kina, Indien, USA og Frankrig,

peger han og tilføjer, at det stiller krav til

medarbejdernes evne og lyst til at tilegne sig

kulturel viden og forståelse.

Stop også op en gang imellem, og tjek:

• Hvor er jeg nu?

• Hvordan kommer jeg videre herfra?

• Hvad er næste skridt i min karriere?

• Hvor er jeg andre områder i mit liv?

Og den kunst, det er at kunne teamworke globalt,

bliver i fremtiden endnu mere efterspurgt.

- Vi bliver mere og mere globale og kommer

til at arbejde endnu mere tværkulturelt

fremover. Derfor fokuserer vi at give vores

medarbejdere adgang til værktøjer, der hjælper

dem med at samarbejde, ligesom vi laver

intern træning og også sommetider bringer

hjælp ind udefra i form af ekstern coaching,

slutter Jan Ryholl.

Fremtidsforsker

Carsten Beck

siger:

”Nu og i fremtiden

skal du have de

faglige kompetencer

plads inden for dit fag – og

her stiger kravene antageligt også til

dine færdigheder. Men de blødere

værdier får også stor betydning i

fremtiden, og vi får især behov for

at beherske kommunikerende, værdibaserede

områder bedre. Desuden

skal virksomhedsledere have øje

for at igangsætte flere tværfaglige

projekter for at øge samarbejdet

mellem kolleger store arbejdspladser,

hvor der er langt mellem de

enkelte medarbejdere."

6 7


S T A T U S 2 0 0 7

Støtte til medlemmerne

HK har afsat 30 millioner til statslige og kommunale

medlemmer – ressourcer, som blandt

andet har været brugt til at etablere et reformsekretariat.

Læs mere om reformen

www.hkkommunal.dk/sw505.asp.

Pres offentligt ansatte

Ifølge ugebrevet A4 arbejder næsten 6 ud af

10 offentligt ansatte mere, end de har lyst til.

Desuden er de målt stress, arbejdstempo

og balance mellem arbejds- og familieliv under

hårdere pres end privatansatte.

Fremtidsparat eller

offentligt cirkus?

De fleste offentlige virksomheder har de seneste år levet en

mildest talt tumultagtig tilværelse. Og der er stadig mange bolde,

der skal gribes, hvis virksomhederne skal være gearet til fremtiden

Af Henriette Grønnebæk Paulsen Foto: Gitte Sofie Hansen

De fleste offentlige virksomheder har

været igennem Store Flyttedag. Men

selvom flyttebilen har læsset af, og

kasserne er pakket ud, betyder det langtfra,

at trængslerne er forbi. For få kvalificerede

medarbejdere, mangel uddannelse og en

stressfyldt hverdag er bare nogle af de udfordringer,

det offentlige område nu brydes med.

- Mange medarbejdere har nægtet at flytte, og

mange flygter grund af for stort arbejdspres.

Og det har skabt mandskabsproblemer, siger

Peter Plougmann, direktør i New Insight, der

laver arbejdsmarkedsanalyser, og forklarer,

at situationen længere sigt kan risikere at

skabe et rettighedsproblem for borgerne i form

af lang ventetid sagsbehandling.

OFFENTLIG ADFÆRDSÆNDRING

- Vi står altså over for en ledelsesmæssig

udfordring i at overtale de gode medarbejdere

til at blive. Og det skal ske andre parametre

end lønnen, nemlig det meningsfyldte

arbejde, bedre arbejdsmiljø og lignende, poin-

Det svære hverdagscirkus

HK’s hjemmeside Cirkus Stress og Jag kan

du hente inspiration til, hvordan du undgår

stress, og lære, hvordan du skaber bedre sammenhæng

mellem arbejds- og familieliv. Find

balancen www.hk02.dk/cirkus.

terer han og understreger, at den offentlige

sektor også skal blive bedre til at tiltrække

unge medarbejdere, da de store årgange om

få år begynder at forlade arbejdsmarkedet.

Desuden skal medarbejderne i højere grad

motiveres og videreuddannes.

- Fagforeningerne skal hjælpe med til at give

ansatte mulighed for at udvikle sig. Og da

reformændringerne har gjort de administrative

stillinger lettest at rationalisere, skal især

HK’ere have mere videreuddannelse for at

slippe ud af risikozonen, peger han.

MERE KOMMUNAL UDDANNELSE

Og at kommunale HK-medlemmer skal have

mere uddannelse, er Bodil Otto, næstformand

i HK/Kommunal, enig i.

- HK fik i sin tid skrevet en kompetenceaftale

ind i overenskomsterne, som skulle sikre alle

medlemmer en udviklingsplan. Men kun 15

procent har indtil videre fået lavet planen, forklarer

hun og understreger, at den ellers er et

godt værktøj til at skabe dialog om medarbejdernes

fortsatte opdatering af kvalifikationer.

At så få har fået lavet planen, skyldes i høj

grad travlhed. Og samme travlhed har skabt

et tredje problem. Nemlig stress.

- Vi skal have afviklet den store overarbejdspukkel,

mange har fået oparbejdet, ligesom alle

hurtigst muligt skal få arbejdstid og opgaver

til igen at passe sammen. Ellers bliver stress et

endnu større problem i fremtiden, slutter hun.

Fremtidsforsker

Carsten Beck siger:

”Reformprocessen slutter ikke foreløbig,

for nu skal alle de forskellige

rutiner og kulturer først til at lære at

spille sammen. Men det er personafhængigt,

hvordan medarbejderne

tackler de udfordringer, de nu står

over for. Mens nogle har svært ved

at danne sig et billede af fremtiden

og bliver usikre og bekymrede, vil

andre trives fantastisk godt med

omvæltningerne.”

”Kvinder i flok bliver ofte sammenlignet med en

hønsegård. Men statistisk set taler mænd mere end

kvinder. Hvis kvinder har talt 25 procent af tiden til

eksempelvis et møde, føler de mandlige deltagere, at

kvinderne har kaglet løs.” Vibeke Ejlertsen, HR-konsulent i HK

Ligestillingen

stadig i ubalance

Der er stadig lang vej til ligestilling det danske arbejdsmarked

– ikke mindst når det gælder lønnen. Men det skal kønsmainstreaming

lave om , mener HR-konsulent i HK, Vibeke Ejlertsen

Af Henriette Grønnebæk Paulsen Foto: Gitte Sofie Hansen

Har vi her i begyndelsen af 2007 opnået

ligestilling i Danmark? Niks. Vi vil gerne

tro det. Og vi er også kommet et godt

stykke af vejen, især i uddannelsessystemet.

Men arbejdsmarkedet udgør de danske

lønninger stadig en uforklarlig forskel 8,3

milliarder kroner kønnene imellem.

Lønningerne er dog langtfra det eneste problem,

og derfor fortsætter kampen. Heldigvis

med et godt ligestillingsvåben i baghånden.

Nemlig kønsmainstreaming.

- Kønsmainstreaming er en metode, hvor køn

tænkes ind i alle sammenhænge. Vi bruger

det for eksempel i forbindelse med overenskomstforhandlinger,

hvor vi blandt andet

Nummer otte i verden

Verdensøkonomisk Forum har bedømt ligestillingen

i 115 lande ud fra parametre som økonomi,

uddannelse, helbred og politisk indflydelse, og

her kom Danmark sidste år ind en ottendeplads.

Læs mere www.weforum.org.

kigger , hvad de forskellige forslag betyder

for mænd og for kvinder, forklarer HR-konsulent

i HK, Vibeke Ejlertsen, og understreger, at

fagforeningerne har en vigtig rolle at spille i

kampen for et ligestillet samfund.

ET GODT LIGESTILLINGSVÆRKTØJ

Hun arbejder selv med medarbejder- og

lederudvikling i HK og ser det som en fornem

opgave at medvirke til at kønsmainstreame

det danske samfund.

- Kønsmainstreaming er et rigtig godt værktøj.

Det er bevist, at mangfoldighed giver bedre

resultater bundlinjen, så det kan altså

betale sig at have kvinder ansat. Derudover

handler det om retfærdighed og demokrati.

Hvis kvinder bidrager med halvdelen af den

danske arbejdsstyrke, bør vi vel også have

halvdelen af magten, siger hun.

Og HR-konsulenten råder til, at du også selv

tænker grundigt over, hvordan du udtrykker dig.

- Vi skal opbløde arbejdsmarkedet og holde

op med at tale om stereotyper. Siger du altid

”han” om en leder? Og bruger du ordet ”pige”

om en voksen kvinde? For det kan være farligt

for den måde, hun kommer til at fremstå .

Når du siger ”pige”, ser mange nemlig et barn

med rottehaler og bøjle tænderne, frem for

en voksen, myndig, kompetent og ansvarlig

kvinde, pointerer hun og understreger, at

sprog jo har en voldsom definitionsmagt.

Fremtidsforsker

Carsten Beck siger:

”Køn vil også være en parameter om

20 og 50 år. Der er positive tegn,

blandt andet uddannelsesområdet,

hvor flere piger end drenge uddanner

sig, men vi støder en stor,

fremtidig udfordring lederniveau,

hvor vi, hvis vi vil have flere kvindelige

topledere, blandt andet er nødt

til at kigge en ændring af barselsreglerne.

For trediveårsalderen, hvor

de fleste opnår deres første lederjob,

er også alderen, hvor kvinder ofte

føder deres første barn.”

8 9


S T A T U S 2 0 0 7

Jantelovens 10 bud

Begrebet jantelov blev skabt af Aksel Sandemose

i romanen En flygtning krydser sit spor fra 1933

og betyder ifølge Nudansk Ordbog “det forhold

at folk ... holder hinanden nede og ikke tillader

nogen at gøre sig bemærket for dygtighed osv.”

Du skal ikke tro, du er noget.

Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.

Du skal ikke tro, at du er klogere end os.

Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.

Du skal ikke tro, at du ved mere end os.

Janteloven

mister grebet

Vores større tro egne evner og muligheder er et

tydeligt tegn , at janteloven er for nedadgående

Af Henriette Grønnebæk Paulsen Foto: Gitte Sofie Hansen

Du skal ikke tro, at du er mere end os.

Du skal ikke tro, at du duer til noget.

Du skal ikke le ad os.

Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.

Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

"Man kan bekymre sig om, hvorvidt vi med jantelovens

forsvinden husker den stille tvivl og eftertanken og blot

kaster os hovedkulds ud i nye ting. Også fordi ingenting

i dag jo må tage mere end 10 minutter ..."

De tider, hvor vi helst skulle undgå at

skabe unødig opmærksomhed om

vores person, er forbi. Janteloven er

ved at give plads for nye tider, hvor vi skruer

op for ambitionerne, viser vores evner og

tager chancer.

- Janteloven har bestemt haft bedre tider. For

eksempel viser statistikkerne, at der bliver

flere iværksættere. Flere får succes med egen

virksomhed, og dem, der mislykkes første

gang, tør prøve igen. Og så kommer der desuden

flere kvindelige iværksættere til, siger

erhvervspsykolog Karen Schultz og forklarer,

at der er to grunde til, at janteloven er vej

ud af billedet.

INDIVIDUALISMENS INDTOG

- Den ene er en øget amerikanisering af vores

samfund, hvor vi efterligner det amerikanske

mod. Og den anden er en mere generel

samfundstendens i Europa, hvor vi ser en

ændring fra fællesskab til individualisme. Vi

har fået et nyt selvbillede – nu er det mig,

det gælder, fortæller hun og understreger, at

Navn: Thomas Madsen

Alder: 36 år

Stilling: Lønmedarbejder i

Beskæftigelsesministeriets

administrationscenter (BAC)

Uddannelse: Merkonom

i organisation, personale og administrative

systemer

”Jeg synes godt, at janteloven kan bruges

positivt. Hvis man tør konfrontere hinanden og

spørge, ”hvorfor er du bedre end mig?”, kan

det blive en frugtbar snak om kompetencer og

fordeling af arbejdsopgaver. Jeg har selv oplevet

janteloven i forbindelse med en sammenlægning

min arbejdsplads – og her kom en

masse uformelle hierarkier pludselig i spil. Janteloven

træder helt naturligt i kraft, når vi føler

os truet vores position, men hvis vi bruger

den konstruktivt, er den ikke en dårlig ting.”

Karen Schultz, erhvervspsykolog

fællesskabet dog består, selvom vi har fået et

mere selvoptaget verdensbillede.

- Vi har stadig brug for samhørighed og

relationer. Unge i dag opdrages til at tro, at de

er noget, men har stadig et instinktivt behov

for at danne netværk og tilknytning til andre

mennesker, pointerer hun og afviser dermed,

at vi ender helt uregerlige, egoistiske og

egenrådige.

Og der er andre positive toner i kølvandet

jantelovens tilbagetog.

- Flere oplever en stærk følelse af, at de kan

lede andre. At de kan være noget for andre,

at de tør tage ansvar. Så vi vil se flere, der

byder deres lederevner til lederposter, som

tillidsrepræsentanter, i festudvalg og lignende,

fastslår erhvervspsykologen.

MANGLENDE BEHERSKELSE

Men jantelovens aftagende effekt har også en

slagside.

- Vi lukker i stigende grad op for vores aggressioner

og sviner hinanden til, for eksempel i

trafikken eller i telefonen. Det er ikke længere

Navn: Jette Maria Madsen

Alder: 22 år

Stilling: 2.-årselev i modebutikken

What’s Up i Salling

Stormagasin, Aalborg

Uddannelse: Læser

akademimerkonom i international handel og

markedsføring

”Janteloven florerer efter min overbevisning

ikke umiddelbart min arbejdsplads. Mine

kolleger og jeg formår at rådgive, hjælpe og

forstå hinanden positiv vis – og teamets

individuelle og forskellige evner og forcer

skønnes frem for misundes. Der kan

selvfølgelig opstå skuffelser, når goder eller

belønninger tilfalder den enkelte ansatte,

men jeg tror efterhånden, at janteloven er

udvisket og ikke kommer til at være en begrænsning

arbejdsmæssigt i fremtiden.”

HK hjælper dig

Oplever du, at kolleger eller chefer modarbejder

dig eller gør din hverdag sur jobbet, så lad

HK hjælpe dig med at løse problemerne. Klik

dig ind www.hk.dk og se, hvor du finder din

nærmeste afdeling.

en dyd at beherske sig, når noget går galt,

men snarere blevet legalt at skælde nogen ud

for det, peger Karen Schultz.

Fremtidsforsker

Carsten Beck siger:

”Janteloven er langt sigt vej

ud. Det bliver mere og mere accepteret,

når nogen siger ”jeg vil det

her”. Og når det gælder danske filmfolk,

innovatører eller designere, der

klarer sig godt, så er holdningen til

deres succes i stigende grad positiv,

og vi hylder dem, som amerikanske

pionerer altid er blevet hyldet. Men

det ligger samtidig i vores kultur at

stræbe efter et forholdsvis lige samfund,

så politisk bliver det sværere at

smide janteloven væk.”

Navn: Birgitte Riis

Alder: 56 år

Stilling: Ledig

Uddannelse: Butiksuddannet

og merkonom i

markedsføring

”Janteloven har ikke fyldt meget i mit

arbejdsliv, men et tidspunkt var jeg ansat

i puljejob i en statsstøttet organisation, og

her opførte specielt én akademiker sig meget

nedladende over for os fra HK. Jeg er blevet

bedre til at håndtere den slags opførsel med

alderen. Nu siger jeg fra og går langt uden

om arbejdspladser med dårligt arbejdsmiljø.

Jeg mener, det er ledelsens ansvar at sørge

for, at de fysiske og psykiske rammer fungerer,

så der er plads til nye medarbejdere.”

10 11


12

N O T E R

Aftale om

røgfri miljøer

plads

I fremtiden skal ingen

danskere ufrivilligt udsættes

for passiv rygning. Så klart

er formålet med fremtidens

rygepolitik. Som hovedregel

bliver al røg de danske

arbejdspladser forbudt efter

1. april 2007. Dog med

den undtagelse, at du må

ryge eget kontor, hvis

du har et helt for dig selv

– forudsat altså, at du heller

ikke her udsætter nogen

for passiv rygning. Og virksomheder

kan frit indrette

rygebokse og rygerum.

Er dit hjem også din

arbejdsplads, må du heller

ikke ryge her, når dine

medarbejdere er tilstede.

Og rum, hvor børn opholder

sig, skal ligeledes være

røgfrie døgnet rundt. Læs

mere om rygeforbud i det

offentlige rum Indenrigs-

og Sundhedsministeriets

hjemmeside www.im.dk.

Kalender • forår

Weekenden 20. - 21. januar

Manglende ledelse og

stresshåndtering

Kursus: Bliv i stand til at genkende

de faktorer, der fører til stress, og

Kvinder klarer

sig bedst i chefstolen

En undersøgelse blandt mere end 2.000 HK-medlemmer afslører, at

kvindelige chefer klarer sig bedre end de mandlige.

Det er især evnen til at håndtere svære situationer – såsom fyringer,

uoverensstemmelser og mobning – og den måde, de tager vare kolleger

med personlige problemer, der gør, at de kvindelige chefer klarer

sig bedst i undersøgelsen. Desuden er de mindre konfliktsky end deres

mandlige modstykker.

Og de bløde sider er ingen hindring for andre sider af de kvindelige

chefers arbejde, for de er ifølge undersøgelsen også en smule bedre

fagligt rustet end mændene.

Læs mere om undersøgelsen www.hk.dk.

Kampen om

indflydelse

Virksomhedens gennemslagskraft

i medierne kan styrkes ved

hjælp af medielobbyisme, som

er et strategisk værktøj, kombineret

af journalistik, kommunikation

og pr. Det handler Erik

Harrs nye bog Medielobbyisme

– kunsten at sætte en dagsorden

om. Bogen giver i tre dele

indblik i, hvad medielobbyisme

er, og hvordan det fungerer i

praksis og beskriver, blandt andet

gennem cases fra erhvervslivet,

hvordan virksomheder med

fordel kan anvende deres egne

medier, såsom en hjemmeside

eller et nyhedsbrev, til bevidst

at skabe interesse og virke

mediebilledet.

Erik Harr: Medielobbyisme

– kunsten at sætte en dagsorden,

Børsens Forlag, 2006, 249 kroner.

GRATIS BØGER PÅ NETTET

På forlaget Ventus’ hjemmeside kan du gratis downloade

en lang række faglige kompendier og opgavebøger om

blandt andet finansiering, økonomi, sprog og marketing.

Og som noget helt nyt har Ventus også udgivet gratis karrierebøger,

der giver råd om cv’er, ansøgninger og jobsamtaler.

Find bøgerne www.ventus.dk.

få viden om, hvordan dit arbejdsmiljø

bliver bedre.

Torsdag den 8. februar

Generalforsamling i

HK Østjylland

HK Østjylland afholder generalforsamling

og har ledige pladser

i bestyrelsen, hvis du har mod

at prøve kræfter med nye opgaver.

Weekenden 3. - 4. marts

Nyt job? – Hvor skal jeg

begynde?

Kursus: Trænger du til at prøve

kræfter med et nyt job, men er i

tvivl om, hvad det skal være? Så

få styrket din bevidsthed, så du

får nemmere ved at gå målrettet

efter ønskejobbet.

Weekenden 2. - 3. juni

Simple Living: Gør det

vigtigste først

NY AKADEMIUD-

DANNELSE FOR

MEDARBEJDERE I

DETAILHANDEL

Ansatte i detailhandlen får

mulighed for at få en akademiuddannelse,

der er nøje

tilrettet deres hverdag. Det nye

profilforløb ”AU retail” dækker

nemlig behovet for en kompetencegivende

uddannelse.

Samtidig er der med denne profiluddannelse

åbnet mulighed

for at få direkte adgang til HD

retail 2. del.

Mette Christiansen fra Arbejdsliv-

og analysesekretariatet i HK

har fulgt tilblivelsen af det nye

profilforløb.

- Det dækker et åbenlyst behov,

og samtidig er det godt, at der

er sikret mulighed for kunne gå

direkte ind HD 2. del, siger

Mette Christiansen.

AU retail målretter sig mod

både ansatte i butikkerne og

medarbejdere i baglandet.

Fagmodulerne omfatter et obligatorisk

og tre valgfrie moduler

fra det merkantile område. Det

obligatoriske modul handler om

konceptstyring i detailhandlen.

I oplægget til profilforløbet

er der foreslået fem andre

moduler, som er målrettet de

studerende i AU retail. Ifølge

fuldmægtig Amanda Fossat,

Undervisningsministeriet, kan

der ske nogle justeringer af

modulerne før den endelige

godkendelse af studieordningen

for AU retail. Hun forventer, at

det nye profilforløb vil være klar

til august 2007.

Kursus: Ved du, hvad der er

vigtigst i dit liv? Kurset her sætter

fokus Simple Living – et

værktøj, der lærer dig at droppe

de overflødige ting i dit liv og at

prioritere din tid og dine ressourcer,

så du undgår at brænde

ud.

Stærkere end traditionelle

præsentationer

Fortællinger taler til både venstre og højre hjernehalvdel. Altså til

både logikken og følelserne. Og det får folk til at lytte en hel anden

måde end ved de traditionelle præsentationer, vi ellers kender

fra vores arbejdsdag. Sådan lyder et af budskaberne i Svend-Erik

Enghs bog Fortæl en historie – Bliv hørt, bliv forstået, skab vekselvirkning. En bog, der

er skrevet i fortællende form og derfor kræver lidt ekstra af læseren, når forfatteren via egne erfaringer og

cases viser, hvordan historiefortælling kan hjælpe erhvervslivet. For eksempel som et værktøj til at udtrykke

virksomhedens værdier og som en del af den interne kommunikation.

Svend-Erik Engh: Fortæl en historie – Bliv hørt, bliv forstået, skab vekselvirkning, Fokus Forlag, 2006, 269 kroner.

Danmark er

verdens femte

mest demokratiske

land

Kun Sverige, Island, Holland

og Norge er mere demokratiske

end Danmark,

viser en analyse blandt

167 lande foretaget af den

britiske avis The Economist.

Danmark får topkarakterer

for sit valgsystem, mens

den politiske deltagelse

trækker ned.

Undersøgelsen viser

også, at udbredelsen af

demokratier i verden er

stagneret, blandt andet

fordi den voldsomme

stigning efter kommunismens

fald nu giver en

naturlig nedgang. Men de

mange nye demokratier

har ifølge analysen stadig

et stykke vej, før de kan

kalde sig fuldbyrdige

demokratier.

Den 4. - 8. august

Studietur til Litauen

Tag med AkademiMerkonomer

i HK studietur, og oplev fem

dage med masser af nye indtryk

og oplevelser i et land fyldt

med kontraster. Læs mere

side 15.

Er du udbrændt?

Mange kender fornemmelsen af, at batterierne føles lidt flade i en

periode. Det kan for eksempel skyldes, at arbejdet er gået i tomgang,

og der bliver længere mellem de opløftende udfordringer. Men nye undersøgelser

peger faktisk , at tilfredshed arbejdspladsen i lige så

høj grad hænger sammen med den feedback og respons, chefen giver,

og den støtte og anerkendelse, du får fra kollegerne.

På Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside kan du tjekke efter, om du er

udbrændt. Og om udmattelsen er arbejdsrelateret eller bunder i mere

personlige forhold. Mærk efter www.ami.dk under ”Spørgeskemaer”.

Mandag den 13. august

Studiestart

Mandag den 13. august

Næste nummer af Rum

udkommer

Deadline for indlevering af stof

til bladet er onsdag den 20. juni.

Weekenden 25. - 26. august

På dybt vand

Kursus: Den smukke, gamle galease

Hjalm danner rammen om

en weekend, der byder teamforståelse

og samarbejde, intense

oplevelser og ny inspiration til job

og privatliv.

13


I T

Open source giver

Der findes alternativer til Word, Excel og Internet Explorer fra

Microsoft. Undersøg for eksempel mulighederne for open

source-software, som kan bruges både i privaten og jobbet

Af Jens Alkjær

nye muligheder

De fleste computere er i dag udstyret

med software fra Microsoft. Næsten

uden undtagelse er de født med et

Windows-styresystem, ligesom Officepakken

med programmer som Word, Excel og Power-

Point for mange næsten er blevet synonym

med computerens arbejdsredskaber.

Men software udviklet som "open source" kan

vise sig at være mere fordelagtigt.

- Open source betyder fri softwareudvikling,

udveksling og åben adgang til softwarens

byggesten – altså kildekoderne – så du frit kan

videreudvikle og fejlrette i programmerne,

fortæller Karl Erik Jessen, der til daglig er

afdelingsleder i webfirmaet Whyse.

Han forklarer, at open source blandt andet

skal ses som en reaktion mod kommercielle

virksomheder, der binder brugerne til deres

software gennem forskellige licens- og supportordninger.

Open source-software kan du

nemlig hente gratis fra nettet eller som større

pakkeløsninger til en minimal pris i forhold til

det, eksempelvis Microsoft tilbyder.

FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER

Prisen til trods står open source ingen

måde tilbage for den software, du ellers betaler

i dyre domme for.

- Som modsvar til Microsofts Officepakke

tilbyder open source for eksempel et væld af

programmer, der kan det samme, og giver dig

samtidig alle fordelene ved at være en del af

et community, der i fællesskab arbejder

at optimere og udvikle nye løsninger, så softwaren

kan opfylde dine behov endnu bedre,

pointerer han og tilføjer, at hagen ved open

source dog kan være et mindre gnidningsfrit

forhold til eksempelvis Microsofts produkter.

HK MED OPEN SOURCE

Det potentielle samarbejdsproblem udviklede

HK sig dog ud af, da organisationen i oktober

2006 lancerede deres nye open source-baserede

website.

- Da vi i HK besluttede os for et open sourcesystem

til vores hjemmeside, var et af kravene

til vores systemleverandør, at sitet skulle

fungere uklageligt med alle dominerende

browsere, inklusive Internet Explorer, siger

webredaktør i HK, Kaj Noppenau Sørensen.

Han forklarer, at valget af et open sourceprodukt

både var motiveret af den tekniske

modenhed, som produkterne har i dag, og af

muligheden for at få en service- og supportløsning

med softwareleverandøren, som

den ene side var attråværdig økonomisk, og

den anden side ville give HK langt større

indflydelse udviklingen af systemet, end

de ville få med de licensaftaler, brugere sædvanligvis

tegner.

- Licensaftaler, som ingen måder garanterer

en udvikling, som gavner dine systembehov,

fremhæver han og understreger, at HK

med den indgåede aftale har forvandlet de

låste licenskroner til aktive udviklingskroner.

Hvad er open source?

Open source er software, der leveres

en måde, så brugeren har adgang

til kildekoden, har ret til at ændre den

og ret til at dele ændringerne med

andre. Læs mere www.gnu.org

under ”What is free software”.

Stærke links

På www.nordicos.org finder du

en bred vifte af forskellige open

source-programmer, du kan downloade

kvit og frit. Du finder et dansksvensk

open source-community

www.sslug.dk, og det engelske

site www.sourceforge.net får du

indsigt i det hav af open sourceprojekter,

der konstant er under

videreudvikling.

S T U D I E T U R

Oplev Litauen ...

Tag med AkademiMerkonomer i HK studietur

Har du lyst til at opleve Litauen, så tag

med AkademiMerkonomer i HK studietur.

Det bliver fem dage i hyggeligt

selskab med andre medlemmer med masser

af nye indtryk og oplevelser i det fantastiske

Litauen.

Landet er fyldt med kontraster. Øst møder

vest, og nyt møder gammelt. Litauen er smuk

natur med endeløse skovstrækninger og byer,

der byder smuk arkitektur og et kosmopolitisk

natteliv med restauranter, teaterforestillinger

og barer.

Landets fortid som en del af zarernes Rusland

fornægter sig ikke. Imponerende gamle

bygninger troner side om side med vestlige

modebutikker, og det litauiske folkekøkken

serverer robuste supper og kødretter, der bør

spises med lokal øl og vodka til.

Det er bare 15 år siden, at denne baltiske

perle var del af det sovjetiske imperium,

men landet har siden trådt sine første, spæde

skridt vejen mod både demokrati og EUmedlemskab.

- Litauen er et spændende land i rivende

udvikling. Du fornemmer tydeligt gamle tiders

storhed og forfald men også de nye generationers

optimisme og vilje til at skabe en god

fremtid. Og vi vil gerne give vores medlemmer

en chance for at opleve Litauens helt

særlige stemning, før det er for sent, siger

Connie Bjerregaard, næstformand i Akademi-

Merkonomer i HK.

Vi satser blandt andet at besøge byerne

Vilnius, Kleipeda og Kaunas studieturen.

Og de har alle masser at byde : Litauens

hovedstad Vilnius har en af Europas største,

gamle bydele. Her ligger blandt andet

byens rådhus og katedralen, der blev opført

i 1800-tallet og overlevede 2. Verdenskrigs

bombardementer. Kaunas er landets næststørste

by og inviterer til ferie og afslapning med

sit berømte spabad og musikfestivaler, der

byder klassisk musik om sommeren og jazz

om efteråret. Kleipeda ligger Litauens 100

Vil du med?

• Vi tager af sted den 4.-8. august

2007.

• Vi flyver fra København og arran-

gerer bustransport fra forskellige

opsamlingssteder i Jylland og

Fyn, alt efter behov.

• Prisen for medlemmer er 2.500

kroner for overnatning i delt

dobbeltværelse. Der vil være

begrænset mulighed for enkeltværelse

mod ekstra betaling

(prisen oplyses senere).

• Er der flere tilmeldte, end der er

pladser til, trækker vi lod om

pladserne.

• Seneste tilmeldingsfrist er den

15. februar 2007 44mbk@hk.dk

eller 33 30 46 47.

• Betaling skal ske til sekretariatet

senest den 15. marts 2007.

• Vil du vide mere, så kontakt

Connie Bjerregaard 35 38 54 61

eller sekretariatet 33 30 43 43.

kilometer lange kyststrækning og er landets

største havneby. Herfra udgår størstedelen af

al trafik til Østersøen og færgeforbindelserne

til Skandinavien. Og om sommeren, når vejret

er dejlig varmt, forvandler kystbyen sig til

en livlig badeby, hvor mange litauere holder

ferie.

14 15

Fotos: Viktorija Visnkute, Aiste Baubliene, Augenis Kasputis og Julijus Fisas


16

J O B S Ø G N I N G

Undgå tunnelsyn

Er du jagt efter nyt job, så husk at søge bredt.

Måske er drømmejobbet noget helt andet, end

du gik og troede. Husk også, at stort set identiske

stillinger kan have mange forskellige betegnelser.

Stadig rum til flere

arbejdsmarkedet

Ledigheden er lav. Men vi kan stadig få flere i arbejde, mener

virksomhedskonsulent fra Jobcenter Aalborg

Af Nathali Selmeczi Leth Foto: Gitte Sofie Hansen

Det går godt beskæftigelsesområdet.

Rigtig godt faktisk. Inden for flere

brancher er der ligefrem mangel

kvalificeret arbejdskraft, og det er længe

siden, den samlede ledighed har været så lav

som nu.

Men selvom opsvinget er over os, og det i

medierne kan lyde som om, jobbene hænger

træerne, er det langtfra hele sandheden.

- Selvfølgelig er der nogle brancher, hvor det

går forrygende. Eksempelvis er der stor mangel

ingeniører. Men ikke alt er rosenrødt,

og der er stadig mange – både med lange

og mellemlange uddannelser – der skal finde

vej ud jobmarkedet, slår virksomhedskonsulent

Alex Rasmussen fra Jobcenter Aalborg

fast.

Og jobbene er der. Også til merkonomer. Men

det kræver i mange tilfælde, at du tænker

lidt anderledes, end du måske har gjort hidtil.

- 1990’erne blev kaldt det økonomiske

årti. Dengang hamrede blandt andet cand.

merc.’ere derudad og sørgede for at skabe

grønne tal bundlinjerne rundt omkring. Så

nu, hvor der i høj grad er styr økonomien,

satser mange virksomheder de medmenneskelige

relationer, hvilket giver job inden

for mere bløde områder som eventplanlæg-

Få flere jobtips

Få endnu flere tips til, hvordan du giver

karrieren et kærligt skub i den helt rigtige

retning, under ”Karriereguide”

www.akademimerkonom.dk.

ning, kundefastholdelse, medarbejderpleje

og lignende, forklarer han.

TÆNK ANDERLEDES

Og her kan viden fra mange af merkonomfagene

bruges.

- Slå dine bløde værdier, uanset hvor

”hård” din uddannelse er. Mange jobsøgere

skal blive bedre til at tænke nyt, når de

søger job, mener Alex Rasmussen, der igennem

sin kontakt til både arbejdsgivere og

ledige har et godt indblik i, hvor det typisk

går galt.

- Tænk bredt, når du søger job. Hvis en biolog

kun vil forske i frøer i Esrum Sø, er jobmulighederne

begrænsede. Og sådan er det

jo også for merkonomer, så pas med at

fastlåse din jobsøgning, råder virksomhedskonsulenten

og understreger, at du desuden

skal sørge for at være konkret, når du skal

forklare en potentiel arbejdsgiver om dine

kompetencer.

- I øjeblikket er der især job at få i SMV’erne,

altså de små og mellemstore privatvirksomheder.

Ofte ved direktøren i Svend-Bents

Autohandel med 50 medarbejdere bare intet

om, hvilke kompetencer din uddannelse har

givet dig. Men er du konkret og fortæller ham,

at du kan lave hans hjemmeside eller ordne

Husk mitHK.dk

Under ”Job og karriere” www.mitHK.dk

finder du et væld af stillingsopslag, ligesom du

kan oprette en jobagent, så du får en mail, når

relevante job dukker op.

Vidste du...

... at Jobcentrenes hjemmeside www.jobnet.dk

er den største danske jobdatabase? Her har du

også mulighed for at lægge dit cv ind, så potentielle

arbejdsgivere kan finde dig.

Andre jobsites

Der findes en lang række gode jobsites

nettet. Prøv for eksempel www.jobindex.dk,

www.stepstone.dk, www.jobzonen.dk eller

www.job-i-staten.dk.

hans regnskaber, får han pludselig øjnene

op for, at du har noget at byde , siger Alex

Rasmussen og uddyber, at især ledige med en

dåbsattest af lidt ældre dato kan have brug

for et skub.

STEM DØRKLOKKER

- Igennem årene har jeg lavet mange såkaldte

seniorprojekter, og det er tydeligt, at det

med alderen kan blive nødvendigt at skifte

strategi i jobsøgningen. For desværre bliver

det senere i livet sværere at sælge sig selv

et stykke papir, og derfor er kodeordene

initiativ, handlekraft og engagement. Brug

din personlighed, og mød op arbejdspladsen,

så de kan se, hvem du er, råder han og

minder om, at merkonomer i øvrigt har den

fordel, at de oftest ud over uddannelsen har

masser af erhvervserfaring, som er værd at

huske i ansøgningssituationen.

Så der er ingen grund til at tro, at du er fed

og færdig, bare fordi du har rundet din 40-års

fødselsdag, understreger Alex Rasmussen,

der selv blev opsagt efter 20 års ansættelse

hos Københavns Sporveje og HT.

- Jeg var så heldig at få tre års rådighedsløn,

fordi det var en tjenestemandsstilling. Så den

tid brugte jeg at tage 13 eksamener i fem

merkonomspecialer. Og jeg fandt ud af, at jeg

manglede noget viden om økonomi og it, så

det tog jeg også kurser i, forklarer han og uddyber,

at hvis du ved, hvor der er huller i din

viden, er det bare om at tage noget efteruddannelse.

Så du er endnu mere attraktiv for

mulige arbejdsgivere.

Blå bog

Alex Rasmussen, 52 år. Virksomhedskonsulent

hos Jobcenter Aalborg. Merkonom i personaleadministration/-udvikling,

driftsledelse, butiksledelse,

organisation og markedsføring.

AF forsvinder –

Jobcentre etableres

Ved årsskiftet blev Arbejdsformidlingen

nedlagt og i stedet erstattet af

jobcentre i 91 af landets nye kommuner.

Strukturændringen skal sikre,

at alle jobsøgere og arbejdsgivere

har én samlet indgang til at finde

hinanden. Som bruger vil du opleve,

at jobcentrene fungerer stort set

samme måde, som AF gjorde.

17


K O N K U R R E N C E

Vi samler medlemmer

- du samler vinderchancer

Spred budskabet om fordelene ved at være medlem af AkademiMerkonomer

i HK, og vær med i lodtrækningen om en række fantastiske

præmier:

• En gratis plads vores studietur til Litauen (se omtalen side 15)

• 5 USB-nøgler

• 5 gavekort til FONA

• 10 x 2 biografbilletter

Reglerne er helt enkle: Skaffer du et nyt medlem til landsforeningen, som

allerede er medlem af HK, får du ét lod i puljen. Skaffer du derimod et

nyt medlem til både HK og AkademiMerkonomer i HK, får du to lodder.

Så jo flere medlemmer du skaffer, jo større er dine chancer for at vinde.

Og husk at din ven naturligvis også deltager i konkurrencen med et lod.

Når du skal fortælle din ven om de mange fordele ved et medlemskab,

så husk at nævne:

• Fagbladet Rum

• Vores faglige og juridiske rådgivning

• Lønstatistikken

• De udviklende kurser og studieture

• Invitationerne til faglige og sociale arrangementer

• Medlemskabet af den lokale brancheklub

• Betydningen af at have en stærk fagforening i ryggen, som arbejder

at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår

Send kuponen inden den 15. juni 2007 til:

AkademiMerkonomer i HK

Weidekampsgade 8, 0900 København C

(eller fax 33 30 46 86)

Eller tilmeld dig via www.akademimerkonom.dk.

o Jeg er medlem af HK og vil gerne være medlem af AkademiMerkonomer i HK.

o Jeg er ikke medlem i forvejen, men vil gerne være medlem af HK og AkademiMerkonomer i HK.

Navn: Navn:

Adresse: Adresse:

Postnr. og by: Postnr. og by:

Tlf.nr.: Tlf.nr.:

E-mail: E-mail:

Jeg fik det gode tip af min ven:

N O T E R

Hold gode møder

Bo Krügers nye bog om mødeledelse

er et overskueligt værktøj

til alle, der vil holde gode og

effektive møder. Mange virksomheders

mødekultur har ikke

formået at udvikle sig i takt med

verden og medarbejderne – med

det resultat, at deltagerne kommer

for sent, møder uforberedte

op og keder sig bravt. Og det er

en skam, for gode møder skaber

bevægelse og giver et større udbytte,

end de enkelte deltagere

kan skabe hver for sig.

Forfatteren, der er direktør,

skuespiller og ekspert i læring

og kreativitet, fortæller let og

levende om at skabe viden,

energi, fælles forståelse,

relationer og ideer. Og også om

fornyelse af mere velkendte emner

som forberedelse, mødefaciliteter,

opfølgning og evaluering.

Desuden giver bogen en række

henvisninger til litteratur og

websites, hvor du kan finde

mere information om emnet.

Bo Krüger: Mødeledelse,

Børsens Forlag, 2006,

199 kroner.

Kommunikation

som formidling

Kommunikation er et vidt begreb,

der bliver brugt i mange forskellige

sammenhænge. Derfor er

der også nogle, der spørger, om

akademiuddannelsens kommu-

Fæld stressen,

før den fælder dig

Stress er vej til at blive en folkesygdom linje med ondt i ryggen.

Derfor har HK/Privat lanceret en ny ambitiøs hjemmeside, hvor

du kan få inspiration til, hvordan du forebygger stressen, før den for

alvor bliver negativ. Ligesom du får gode råd til at komme oven

igen, hvis du allerede føler dig overkørt.

På sitet kan du blandt andet hente information om de fysiske og

psykiske faresignaler, du skal være opmærksom for at tage

stressen i opløbet. Du får desuden vejledning i, hvordan arbejdsmiljøet

øver indflydelse din trivsel og velvære, og hvilke

faktorer der hovedsageligt spiller ind en stressfremkaldende arbejdsdag.

Desuden kan du finde tal og generel statistik om omfanget

af stressepidemien i Danmark og i Europa samt links til andre fora, der

omhandler stress.

Besøg www.stresset.nu og læs mere.

nikationslinje handler om it og

teknologi eller om vægten mest

ligger formidling.

Og det er det sidste, der er det

korrekte. Uddannelsen hedder

da også Akademiuddannelse i

Kommunikation og formidling

og er målrettet de, der vil lære

noget om, hvordan virksomheder

bedst formidler et budskab til

forskellige målgrupper. De studerende

får et godt overblik over de

forskellige former for kommunikation,

som en virksomhed skal

kunne håndtere både internt og

Det offentlige

dumper nettet

Det kniber med brugervenligheden

hele to

tredjedele af de statslige

nævn, råd og styrelsers

hjemmesider, viser en

undersøgelse fra Handelshøjskolen

i København,

der har undersøgt 100

websites. Undersøgelsen

kritiserer blandt andet,

at hjemmesiderne ikke

udnytter de mange muligheder,

som digitalisering

giver. Læs mere om

undersøgelsens resultater

www.cbs.dk.

Bliv gladere

for dit arbejde

Har du svært ved at sætte

ord og tanker , hvad du

ønsker dig af dit job, så kig

i HK/Stats pjece "Sådan

får du drømmejobbet",

som giver dig inspiration

til, hvordan du forbedrer

dine opgaver, kompetencer

og jobsituation. Download

pjecen www.hk.dk/stat

under ”Publikationer”.

eksternt, ligesom de lærer om

de forskellige interessenter, en

virksomhed kan have samt principperne

for, hvad, og hvordan

der skal kommunikeres med de

enkelte målgrupper.

19


L E D E L S E

Hjælp din kollega

En degraderet kollega har det ofte svært

arbejdspladsen. Men du kan hjælpe ham

eller hende ved at fokusere , hvordan I

bedst muligt arbejder sammen under de nye

betingelser.

Farvel til lederposten

Manglende evner, fusioner eller omstruktureringer. Uanset

årsagen kan en degradering være svær at håndtere

følelsesmæssigt for den, der får frataget sit lederansvar

Af Nathali Selmeczi Leth Foto: Gitte Sofie Hansen

En stor del af karrieren går med at kravle

op ad en stige, hvor både løn, ansvar

og prestige stiger for hvert skridt. Men

nogle gange går det den modsatte vej. For

eksempel har kommunesammenlægningerne

medført, at nogle merkonomer har måttet

vinke farvel til deres lederansvar.

- Det er en situation, der fremkalder stærke

følelser som skam og ydmygelse, fortæller

erhvervspsykolog Stina Ørgård fra erhvervspsykologer.com,

der blandt andet hjælper

medarbejdere, der bliver flyttet nedad i

hierarkiet.

Vær ikke bange for at spørge din kollega, hvordan

han/hun har det – men husk at respektere,

hvis vedkommende er uvillig til at tale om det.

Og vær klar til at rumme de reaktioner, der

kommer.

FORSKELLIGE REAKTIONSMØNSTRE

Hun fastslår, at alle reagerer individuelt, men

at forløbet omkring ansvarsfratagelsen har

stor betydning.

- Reaktionen afhænger i høj grad af, hvordan

degraderingen er foregået. Ved en større

fusion ved du, at truslen er der, og du har

mulighed for at gøre dig nogle overvejelser

om situationen, inden den indtræffer. Men

andre gange kommer det fuldstændig som et

chok, siger hun og uddyber, at uanset hvordan

degraderingen er sket, er der forskellige

reaktionsmønstre.

Er det dig ...

... der skal degradere eller ligefrem afskedige

en medarbejder, kan du hente råd til, hvordan

du forholder dig, i pjecen ”En værdig afskedigelse?”,

som du finder sammen med mange andre

gode tips til ledere www.hklederforum.dk.

- Nogle bliver vrede og vælger straks at søge

væk fra virksomheden, mens andre trods frustrationer

vælger at indordne sig. Og så er der

faktisk også en gruppe, der bliver lettede over

en degradering, fortæller hun og tilføjer, at

det kan skyldes, at de oplever lederansvaret

som for stort et pres eller hellere vil fokusere

det faglige.

BESLUT, HVAD DU VIL

Taber du lotteriet om lederansvaret, må du

derfor afgøre med dig selv, hvordan dit fremtidige

arbejdsliv skal se ud.

- Find ud af, om du har lyst til at fortsætte i

virksomheden som menig medarbejder, eller

om du hellere vil ansættes et andet sted.

Uanset hvad du vælger, bør du dog få en forklaring

, hvorfor netop du blev degraderet.

Og her skal ledelsen være ærlig om motivationen,

for åbenhed hjælper den degraderede

til at kapere forandringen. Det er misforstået

hensyntagen blot at sige ”jamen, vi skulle jo

vælge en af jer”, pointerer erhvervspsykolo-

På mitHK.dk finder du onlineværktøjet minKarriereplan, der gennem en række øvelser og

spørgsmål giver dig tips til og mod at sætte nye mål for din karriere. Og hjælpen stopper

ikke der. HK tilbyder dig nemlig også et gratis møde med en karrierevejleder, så I sammen kan

snakke om dine fremtidsmuligheder og lægge en slagplan. Læs mere om værktøjet i artiklen

”Hjælp til karrieren med HK www.akademimerkonom.dk, eller gå direkte til www.mitHK.dk.

gen, der anbefaler, at du efter en hierarkisk

rutschetur også spørger om, hvad du konkret

kan gøre for igen at få et job samme

niveau.

Stina Ørgård råder dig også til at snakke din

situation igennem med en udenforstående.

- Er du heldig, tilbyder ledelsen samtaler med

en coach eller psykolog, og ellers er det en

god idé selv at betale for det. Det er nemlig

en stor hjælp at have et sted, hvor du kan

rase ud og komme af med dine frustrationer

til en, der er upartisk, slår hun fast og understreger,

at du desuden skal væbne dig med

tålmodighed.

- Det tager tid at acceptere sin nye position

som medarbejder, og derfor er det helt i

orden, at du det første stykke tid har svært

ved at være en superengageret kollega, slutter

hun.

BØGER TIL INSPIRATION

Lederjobbet – både før og efter

Både ansættelsen i og afgangen fra et lederjob er i fokus i den nye bog Til og fra lederjobbet.

Her bidrager tre vidt forskellige rådgivere med deres indsigt og erfaringer

med lederjobbets mange facetter. Det handler blandt andet om vejen til lederstillingen,

ansættelsesforhold og opsigelsessituationer. Bogen, som ledsages af cases og

eksempler, er delt op i to dele. Den første handler om lederens vej til jobbet og den

sidste del forholder sig til at forlade lederjobbet.

Finn Schwarz, Hanne Nordholm-Carstensen og Kenneth V. Mortensen:

Til og fra lederjobbet, Forlaget Børsen, 2006, 460 kroner.

Forandringerne i fokus

Vil du blive endnu klogere forandringer generelt, kan du for eksempel søge

inspiration i bogen Fornemmelse for forandring, der er skrevet af Benedicte

Strøm og Esben Q. Harboe og udgivet Børsens Forlag. Bogen giver en række

bud , hvordan både virksomhed og medarbejdere kommer helskindet igennem

en forandringsproces. Læs mere om den og meget andet godt læsestof

www.akademimerkonom.dk.

20 21


K O M M U N I K A T I O N

Tal til pc’en ...

... og skriv breve, e-mails og andre dokumenter

ved hjælp af computerprogrammet Dictus. Læs

mere om programmet, og hvordan det bruges

www.pdc.dk/dictus.

Brug også stemmen ...

... til at navigere nettet. Børge Lindberg er

en af udviklerne af et redskab, som kan hjælpe

dig til at surfe uden brug af musen. Se mere

www.indtal.dk.

Aflast musearmen

Arbejder du meget med mus og tastatur til daglig,

kan dikteringsprogrammer som Dictus give

dine hænder en kærkommen pause – og den

måde forebygge museskader og andre skavanker.

- Med computerprogrammet Dictus og

lidt øvelse kan du give tastaturet en

pause og i stedet diktere dine tekster,

forklarer Jens Kjærum fra PDC.

Øget effektivitet

Talegenkendelse kan være en genvej til markante

effektivitetsforbedringer. I gennemsnit går

det tre gange hurtigere at diktere en tekst med

stemmen end at skrive den.

Har du talt med

Forestil dig, at du sidder i sofaen og med

høj, klar stemme siger ”Taleservice: Gør

spabadet klar” og vupti! – så løber vandet

ude i badeværelset. Det lyder måske som

noget fra en science fiction-film, men faktisk

er det et helt realistisk eksempel , hvordan

fremtiden kan komme til at se ud inden for

få år, mener Børge Lindberg, institutleder

Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg

Universitet.

Og vejen dertil går gennem talegenkendelse.

Det vil sige, at du med stemmen kan betjene alt

fra pc’en til telefonen og de hårde hvidevarer.

- Talegenkendelse er evnen til at omsætte et

talesignal til en sekvens af ord. Nogle kalder

det også tale-til-tekst, men det er egentlig

lidt misvisende, for talegenkendelse bruges

også, uden at der kommer tekst ud af det. For

eksempel når et system reagerer en talt

kommando, forklarer han.

HÅNDFRI BETJENING

Og selv om det måske lyder meget teknisk,

er talegenkendelse faktisk noget, som mange

kan have glæde af.

- Talegenkendelsen har primært to målgrupper.

Den ene er dem, der har et behov for at

bruge stemmen i stedet for hænderne. Det

kan eksempelvis være handikappede, folk, der

staver dårligt, eller personer, der skal bruge

Det italienske parlament har oplevet en effektivitetsforbedring

40 procent ved at indføre et

referatsystem med talegenkendelse. PDC arbejder

i øjeblikket et lignende system til Folketinget.

din computer i dag?

Din stemme kan bruges til mere end kommunikation med

andre mennesker. Den er også et brugbart værktøj, når du skal

betjene en computer. Nemlig ved hjælp af talegenkendelse

Af Nathali Selmeczi Leth Foto: Gitte Sofie Hansen

hænderne til noget andet. For eksempel

tandlæger, der ved hjælp af talegenkendelse

kan indtale oplysninger i patientens journal,

mens de bruger hænderne til at undersøge

tænderne, nævner Børge Lindberg og uddyber,

at den anden målgruppe er firmaer, der kan

spare penge ved hjælp af teknologien.

- Det kan for eksempel være callcentre, der

giver kunderne mulighed for selv at udføre

bestillinger over telefonen ved hjælp af deres

stemme, eller informationstjenester, hvor du

kan ringe op og få oplyst, hvornår næste færge

fra Odden til Ebeltoft sejler, opremser han.

Så mulighederne inden for taleteknologi er

mange. Og udviklingen området går stærkt.

- De ting, vi kan i dag, er ting, vi kun turde

drømme om for ti år siden. Men de engelske

talegenkendelsesværktøjer er nået endnu

længere, pointerer han og tilføjer, at der er

udfordringer for den danske taleteknologi.

- En af problemstillingerne er, at man fra politisk

hånd langt hen ad vejen har den holdning,

at talegenkendelse er et felt, som industrien

selv må klare, og derfor bliver der kun givet få

bevillinger området. Men uden øget fokus

talegenkendelsen risikerer vi for alvor at

komme bagud, fastslår Børge Lindberg.

LILLE SPROGOMRÅDE

Og det er en problemstilling, som Jens

Vil du vide mere ...

... om, hvordan sprog og teknologi kan spille

sammen, så kig forbi Center for Sprogteknologis

website www.cst.dk, hvor du finder information

om mange andre sider af sprogteknologien.

Kjærum fra PDC, Prolog Development Center,

der udvikler systemer til talegenkendelse, kan

nikke genkendende til.

- Hvor teknologi normalt er global, er

sprogteknologien sprogafhængig. Altså skal

systemerne udvikles specifikt til dansk, som

jo er et lille sprogområde, og det er ressourcekrævende.

Men vi er nødt til at finde ressourcerne,

for ellers kommer vi til at tale engelsk

til computerne. For talegenkendelsen kommer

under alle omstændigheder, sr han.

Nogle penge bliver der dog bevilliget til området.

Senest har PDC i samarbejde med DR og

TV 2 og med støtte fra Kultur- og Videnskabsministeriet

udviklet et system til onlinetekstning

af tv-programmer. Og i den forbindelse har de

også udgivet dikteringssystemet Dictus, der

henvender sig til private forbrugere.

- Ved hjælp af Dictus kan du igennem en mikrofon

diktere tekster i stedet for at taste dem.

De eneste tekniske krav er en computer med

Windows XP samt et headset af god kvalitet.

For dårlig lyd giver et dårligt resultat. Derudover

kræver systemet blot, at du selv yder en indsats

og bruger tid at træne. For det er nødvendigt

at være omhyggelig med udtalen, fremhæver

han og uddyber, at Dictus genkender cirka

64.000 ord, hvorimod professionelle systemer,

som eksempelvis det DR og TV 2 bruger til

tekstning, indeholder cirka 150.000 ord.

Og Jens Kjærum og Børge Lindberg er enige

om, at netop antallet af ord, som talegenkendelsessystemerne

kan forstå, er et af de

områder, der skal udvikles i fremtiden.

- Og så skal systemernes robusthed over

for støj forbedres. De systemer, vi har i dag,

kræver ro og en meget god mikrofon, så der

er stadig langt til, at du kan stå i larmen

gaden og tale til din håndholdte computer

eller mobil, siger Børge Lindberg.

22 23


24

N O T E R

Har du husket

at tegne en

lønforsikring?

Det kan være ubehageligt

pludselig at stå

uden arbejde. Også for

pengepungen. Men ufrivillig

ledighed behøver ikke

at betyde et voldsomt

økonomisk tilbageslag.

Med en lønforsikring fra

HK kan du sikre, at du ved

ledighed får udbetalt op til

80 procent af din hidtidige

løn. HK+ Lønforsikring

fungerer nemlig som et

økonomisk supplement til

den tryghed, som a-kassen

giver dig. Og den billigste

forsikring koster kun 21,50

kroner om måneden. Læs

mere www.hk.dk under

”Medlemsservice."

Fleks gør glad

Langt størstedelen af de

danskere, der sidder i et

fleksjob, er overordentligt

glade for deres arbejde,

viser en ny undersøgelse

blandt 5.000 fleksjobbere.

Faktisk siger hele 96

procent, at de er tilfredse

eller meget tilfredse med

deres arbejde. 98 procent

fortæller, at de har et godt

eller meget godt forhold til

kollegerne, og 97 procent

har det tilsvarende godt

med den nærmeste leder.

Læs mere om undersøgelsen

www.hk.dk.

Coaching

- helt enkelt

Coaching er blevet et populært

redskab både til faglig og personlig

udvikling. En lille bog giver nu

en overskuelig introduktion til,

hvad coaching egentlig går ud ,

Meget lille frafald inden eksamen

Der er et meget lille frafald blandt studerende

merkonom- og akademimerkonomuddannelserne.

Det viser tal fra Erhvervsakademiet ved Århus

Købmandsskole, som opfordring af Rum har

undersøgt frafaldet.

I forårssemesteret 2006 var der 438 tilmeldte

merkonom- og akademimerkonomuddannelserne og

af dem gik 389 til eksamen. Det svarer til 89 procent.

Med andre ord: Et frafald 11 procent.

- Jeg er overrasket over, at frafaldet er så lille, og det

er endda endnu mindre, når man tager i betragtning,

at der altid vil være nogle, som af forskellige årsager

er nødt til at melde sig til sygeeksamen, siger uddannelsesleder

Arne Schøtt-Hansen, Erhvervsakademiet.

Der findes ingen samlet opgørelse over frafaldet

landets erhvervsakademier, og flere af dem har slet

ingen opgørelse. Det bliver ændret i fremtiden, da

erhvervsakademierne har dannet et netværk, AUnetværket,

som blandt andet vil udarbejde statistik

over frafaldet.

E-MAILS FORSTYRRER

25 minutter. Så lang tid går der typisk, fra du bliver forstyrret

af en e-mail, opringning eller sms, til du igen er

fuldt koncentreret om den opgave, du var i gang med. Det

betyder, at blot få afbrydelser om dagen kan være nok til

at stresse medarbejderne, skriver www.comon.dk.

og hvad det kræver at udfylde

rollen som coach. Bogen Basis

Coaching er en del af bogserien

Kort Til Viden og viser blandt

andet, hvordan et coachingforløb

foregår i praksis, ligesom den

tager fat i de grundlæggende

teknikker, som coachen anvender.

Desuden får du et indblik i, hvad

coaching kan og ikke kan, samt

gode råd til, hvordan du vælger

den rette coach.

Stig Kjerulf: Basis Coaching, Børsens

Forlag, 2006, 199 kroner.

Foråret 2007

DIT KURSUSKATALOG

Velkommen til en ny, spændende kursussæson hos AkademiMerkonomer i HK.

Vi har igen sammensat en række kurser, som kan gøre en forskel for dig i din

hverdag, og håber at se dig ude kursusstederne.

OPHOLD, TRANSPORT OG FORTÆRING

På weekendkurserne dækker vi dine udgifter til ophold og fortæring

og betaler din transport til og fra kursusstedet svarende

til DSB standard inkl. pladsbillet. Kørsel i egen bil refunderes

ikke. På kurset skal du opgive dit registreringsnummer og kontonummer

og angive og kvittere for dine faktiske transportomkostninger.

Beløbet overføres så til din konto umiddelbart efter

kurset. Der vil således ikke foregå en kontant transportrefusion

kurset.

KURSUSBEVIS

På kurserne vil der blive udstedt et kursusbevis.

TILMELDING OG BETALING

Tilmelding skal ske via www.mithk.dk. Har du mistet din pinkode,

kan du bestille en ny www.mithk.dk. Tilmelding kan

også ske direkte under hvert enkelt kursus vores hjemmeside

www.akademimerkonom.dk.

Umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist vil du få besked om,

hvorvidt du er optaget kurset eller ej. Sammen med meddelelsen

om optagelse vil du modtage alle nødvendige praktiske

oplysninger i forbindelse med kurset, ligesom du vil blive bedt

om at indbetale et evt. kursusgebyr i løbet af 8 dage. Du skal

således ikke indbetale noget, før du har fået besked om, at du

er optaget det enkelte kursus.

Såfremt der er flere tilmeldt per kursus, end der er pladser til,

vil der blive trukket lod om pladserne.

AFBUD

Tilmelding til kurserne er bindende. Bliver du forhindret i at

deltage, bedes du så hurtigt som muligt melde afbud til HK’s

kursusafdeling kursusafdelingen@hk.dk eller tlf. 33 30

42 00. Da tilmelding til kurserne er bindende, vil et eventuelt

indbetalt kursusgebyr ikke blive refunderet.

FÆLLESKURSER

AkademiMerkonomer i HK, DMA, LAK og SAM-DATA udbyder

såkaldte fælleskurser i samarbejde med HK’s kursusafdeling. På

de kurser, der afholdes i samarbejde med de andre foreninger,

vil deltagerkredsen være sammensat af medlemmer fra alle

foreninger.

25


26

F O R Å R 2 0 0 7

Landsdækkende kurser

Manglende ledelse og stresshåndtering

Tid og sted:

Weekenden 20.-21. januar 2007

Christiansminde, Svendborg. Kurset

starter med frokost lørdag kl. 12.00

og afsluttes med frokost søndag kl.

12.00. Der er mulighed for at blive

hentet Nyborg station og køre

med bus til Svendborg. Nærmere

oplysninger herom sendes med

meddelelsen om optagelse.

Kursusnr.: 0791-07-01

Formål:

At gøre deltageren i stand til at

genkende faktorer, der fører til

stress, og viden om, hvad der

skal til for at forberede arbejdsmiljøet.

Indhold:

• Hvad er stress?

• Arbejdstilrettelæggelse og stress

Nyt job? – Hvor skal jeg begynde?

Tid og sted:

Weekenden den 3.-4. marts 2007

Christiansminde, Svendborg.

Kurset starter med frokost lørdag

kl. 12.00 og afsluttes med frokost

søndag kl. 12.00. Der er mulighed

for at blive hentet Nyborg

station og køre med bus til Svendborg.

Oplysninger herom sendes

med meddelelsen om optagelse.

Kursusnr.: 0791-07-02

Formål:

Kurset har til formål at øge

deltagernes muligheder for at

finde et nyt job, der er i overensstemmelse

med deres ønsker og

kvalifikationer.

Indhold:

• Dit karriereforløb og

• Krop og stress

• Metoder til stressførstehjælp

• Indretning af stressfrie arbejds-

pladser

• Arbejde og det øvrige liv

familie og egen opladning

Mål:

Efter kurset har deltageren:

• Viden om, hvad der er

nødvendigt for at skabe et

stressfrit arbejdsmiljø

• Viden om årsager til stress og

udbrændthed

• Prøvet at arbejde med

redskaber til at reducere stress

Forløb:

Sygehuse og forskere melder

om voksende problemer med

ødelæggende stress hos ansatte

vidensarbejdspladser. Flere og

flere rammes af stress, der kan

dine kvalifikationer

• Alder og karrierevalg

• Dit nuværende job kontra dine

fremtidige ønsker

• Afdækning af kvalifikationer

• Dit ønskværdige fremtidsbillede

• Det første skridt mod fremtiden

Mål:

Efter kurset har deltageren:

• Afdækket sine kompetencer og

jobmuligheder

• Lavet vision og mål

• Besluttet sig for det første

skridt mod det nye job

Desuden får deltageren:

• Større bevidsthed med hensyn

til sine prioriteringer og

fremtidigt ståsted, for

eksempel andre karriere-

ødelægge hukommelse og koncentration

og føre til depression.

Medarbejdere arbejdspladser

med løse rammer, for eksempel

arbejde i selvforvaltende teams,

bliver ofte ramt af stress. Utydelige

retningslinjer, ansvar der ikke

hænger sammen med kontrol,

at man bliver sin egen værste

arbejdsgiver og derfor stiller for

store krav til sig selv, er nogle

af de elementer, der bidrager til

stress.

Undervisningsform:

Kursusformen veksler mellem

korte teoretiske oplæg, øvelser

og aktiviteter samt refleksion

over egen situation. Kursusformen

er levende og afvekslende.

Den sætter rammen for et klima,

der er præget af kreativitet og

godt humør og giver den bedste

og jobretninger

• Overblik over sine kvalifikationer

• Kendskab til betydning af

livsfaser i forhold til jobvalg

• Et bedre grundlag for at skabe

sammenhæng mellem arbejds-

og familieliv samt personlige

interesser

Forløb:

På kurset arbejder deltageren

med strategisk jobsøgning,

afklarer egne ønsker, styrker og

svagheder og bliver mere bevidst

om, hvilke jobmuligheder der

er attraktive og realistiske. Efter

kurset har deltageren grundlaget

for at tage det første skridt mod

sit ønskejob.

Undervisningsform:

Kursusformen veksler mellem

forudsætning for at lære. I det

omfang, det er muligt, kan den

enkelte deltager få personlig

sparring.

Undervisningsprofil:

Torben Krarup er indehaver

af KRARUP UDVIKLING. Han er

merkonom i markedsføring

og har en diplomuddannelse i

udviklingsledelse. Han arbejder

med organisationsudvikling og

lederudvikling.

Pris:

Kr. 500,-

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfristen er overskredet,

men kontakt HK’s kursusafdeling

kursusafdelingen@hk.dk eller

33 30 42 00 for eventuelt

ledige pladser.

korte teoretiske oplæg, øvelser og

aktiviteter samt refleksion over

egen situation. I det omfang, det

er muligt, kan den enkelte deltager

få personlig sparring.

Underviserprofil:

Torben Krarup er indehaver

af KRARUP UDVIKLING. Han er

merkonom i markedsføring

og har en diplomuddannelse i

udviklingsledelse. Han arbejder

med organisationsudvikling og

lederudvikling.

Pris:

500,- kr.

Tilmeldingsfrist:

Den 2. februar 2007.

Simple Living: Gør det vigtige først

Tid og sted:

Weekenden den 2.-3. juni 2007

Christiansminde, Svendborg.

Kurset starter med frokost lørdag

kl. 12.00 og afsluttes med frokost

søndag kl. 12.00. Der er mulighed

for at blive hentet Nyborg

station og køre med bus til

Svendborg. Nærmere oplysninger

herom sendes med meddelelsen

om optagelse.

Kursusnr.: 0791-07-03

Indhold:

Det spørgsmål, der trænger sig

mere og mere i vores tid, er:

Hvad er det vigtigste?

Spørgsmålet trænger sig ,

fordi vi lever med flere og flere

valg, informationer, deadlines,

muligheder, fristelser – og arbejde.

Vi har hver eneste dag 100

gange flere valg og 100 gange

mere information end generationen

før os – og derfor har vi

brug for at finde ud af, hvordan

vi håndterer kompleksiteten. Udviklingen

accelererer, og det kan

og skal vi ikke lave om . Men

det, vi kan lave om , er vores

måde at tackle accelerationen

– og stressen – .

Simple Living er et sorteringsapparat,

der kan hjælpe os med

at skelne mellem, hvad der er

væsentligt, og hvad der ikke er.

Simple Living kan hjælpe os med

at ”leve det vigtigste” – hele

tiden og hver dag.

Men hvordan finder man ud

af, hvad der betyder noget?

Hvordan lærer man at prioritere

sin tid og sine ressourcer, så

man ikke brænder ud? Hvordan

lærer man at gøre det vigtigste

først – både i arbejdslivet og

privatlivet? Hvordan lærer man

sin “indre radar” at kende, så

man kan styre derhen, hvor det

er mest fordelagtigt for en selv

På dybt vand – teamforståelse og gode oplevelser til søs

Tid og sted:

Weekenden den 25.-26. august

2007 Holbæk Havn og Galeasen

Hjalm. Kurset starter lørdag

kl. 11.00 og afsluttes søndag kl.

17.00.

Kursusnr.: 0791-07-04

Indhold:

Et smukt gammelt træskib danner

rammen om personlig succes

og positiv kommunikation. Du

får ny inspiration i relation til

job og privatliv. Du oplever, at

du er værdsat. Du lærer at lytte

og samarbejde. Indholdet tager

udgangspunkt i teamforståelse,

samarbejde og gode oplevelser.

Som deltager mærker du synergieffekt,

glæde og intensitet.

Forløb:

Weekenden foregår ombord

skibet eller de steder, hvor vi

lægger til. I løbet af kurset præsenteres

du og din gruppe med

korte intervaller for nye opgaver.

I løser dem i fællesskab, lærer

sammen og præsenterer

underholdende vis jeres udbytte.

Fantasi og kreativitet bliver

udfordret.

Underviser:

Oplyses senere.

og for den arbejdsplads, man er

ansat ?

På dette interaktive kursus vil

du få inspiration til, hvordan du

kan udvikle “din indre radar”,

så du “lever det, der betyder

noget”, og dropper alt andet. Det

overflødige. Det, vi let kommer

til at fylde i vores liv, fordi

de andre gør det, eller fordi vi

selv har for vane at gøre det, og

måske glemmer at spørge os

selv, om det i bund og grund er

vigtigt. Om det i bund og grund

er det, vi vil.

Så hvad er det vigtigste ...? Kom

og vær med til at stille dette

spørgsmål og få redskaber og

ideer til dit eget liv og arbejdsliv.

Mål:

Deltageren får:

• Hjælp til at finde ud af, hvad

der virkelig betyder noget!

• Inspiration til, hvordan du kan

Tilmeldingsfrist:

Den 18. juni 2007.

Særlige vilkår:

Deltagerne medbringes sovepose,

varmt tøj – gerne uldent,

vindtæt jakke, hue, regntøj,

badetøj, løbesko.

Pris:

500,- kr.

udvikle dig, så du ”lever det, der

betyder noget”.

Forløb:

Et interaktivt kursus er et

dynamisk og varieret forløb.

Programmet starter med en

introduktion til emnet ”gør det

vigtigste først”, (og senere vil der

løbende komme andre korte indlæg),

sat sammen med et miks

af individuelle, “to-og-to” og

gruppebaserede dialoger, musik,

gode spørgsmål, mindre opgaver,

bevægelse, visualisering og indre

fordybelse.

Underviserprofil:

Gitte Jørgensen, freelancejournalist

(DJ), forfatter og

simple living-coach.

Tilmeldingsfrist:

Den 3. maj 2007.

Pris:

500,- kr.

Vi modtager

ikke visdom;

vi må opdage

den for os selv

efter en rejse, som

ingen anden kan

tage for os eller

spare os for

- Marcel Proust

27


28

F O R Å R 2 0 0 7

Lokale aktiviteter

Thisted

Herning

Sydvestjylland

Vejle Amt

Sønderjylland

VENDSYSSEL

Praktiske oplysninger: Tilmelding

skal ske til hk.vendsyssel@hk.dk

eller 33 64 18 00.

Kaffens historie og verden

Tirsdag den 16. januar 2007 kl.

19.00, HK huset, Harald Lundsgade,

Frederikshavn.

Poul Erik Ledet, indehaver af en

specialforretning, kommer og fortæller

om kaffens historie. Hvorfor

drikker vi kaffe, og hvordan

får vi forståelse for kaffen? For

kaffe er ikke bare kaffe. Poul Erik

Ledet bearbejder den selv, køber

de bedste bønner og blander og

rister selv kaffen med nænsom

hånd. Der vil være smagsprøver,

som bl.a. vil blive lavet ”Madam

Blå”, en almindelig kaffemaskine

og en stempelkande.

Der bliver samtidig serveret

”blødt brød” og forskellige slags

chokolader. Du er velkommen til

at tage en ledsager med. Prisen

er kr. 30,00 for både medlemmer

og ledsagere. Sidste tilmelding er

tirsdag den 9. januar 2007. Kontakt

herefter hk.vendsyssel@hk.

dk for eventuelle ledige pladser.

Kursusnr.: 01-2007

Fyn

Vendsyssel

Nordjylland

Østjylland

Kronjylland-Djursland

Landsdækkende:

Post &

Kommunikation

Nordsjælland

København

Holbæk-Kalundborg-

Slagelse

Storstrøm

Efterløn og

pensionsmøde

Tirsdag den 27. februar 2007, kl.

19.00 i HK huset, Harald Lundsgade,

Frederikshavn.

Arbejdernes Landsbank og HK

stiller denne aften professionelle

medarbejdere med god indsigt

i a-kassens regler til rådighed.

Et udsnit af emner, som vil blive

berørt denne aften, er:

• Kan det betale sig at indbetale

til efterlønsordningen?

• Efterløn som 60-årig? Eller som

62-årig?

• Hvis du ikke går efterløn og

har betalt til den?

• Hvad bliver du modregnet for

i efterlønnen, hvis du går som

60-årig?

• Skal du vælge kapital- eller

ratepension?

Der serveres sandwich, øl/vand

og kaffe kurset, som er gratis.

Du er velkommen til at tage en

ledsager med. Sidste tilmelding

er mandag den 12. februar 2007.

Kursusnr.: 02-2007

Aktuel skat

Lørdag den 10. marts 2007, kl.

08.30 i HK Huset, Hasserisvej

124, Aalborg.

I samarbejde med HK Nordjylland

udbyder vi igen dette årlige

kursus/foredrag ved Egon Larsen

om de sidste nyheder skatteområdet.

Der vil blive serveret

morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Kurset forventes at

vare til kl. ca. 16.00. Pladser uddeles

efter først til mølle-princippet.

Sidste tilmelding er onsdag

den 28. februar 2007.

Kursusnr.: 03-2007

Socialpsykiatri i

Frederikshavn kommune

Onsdag den 14. marts 2007, kl.

19.00 i HK Huset, Harald Lundsgade,

Frederikshavn.

Støtte- og kontaktperson Henrik

Markussen fra Socialpsykiatrien i

Frederikshavn kommune besøger

folk i hjemmene efter henvisning

fra læge, familie eller lignende

og vil i aftenens foredrag fortælle

om bl.a. sindslidende, forskellige

former for kriser, udstødte grupper,

folk som skærer i sig selv,

selvmordskandidater og personer,

som oplever tingene i sort eller

hvidt med indre kaos. Der vil

blive serveret sandwich og kaffe

under aftenens arrangement,

som koster 50 kr. for medlemmer.

Sidste tilmelding er onsdag

den 7. marts 2007.

Kursusnr.: 04-2007

Spændende rundvisning

Martin Professionals

Torsdag den 26. april 2007

Martins adresse, Niels Bohrsvej,

Frederikshavn, kl. 18.50.

Martin Professionals er verdens

førende producent af intelligent/

computerudstyret lys, der bl.a.

anvendes i underholdningsindustrien

samt til promotion og

arkitektonisk belysning. Martins

har hovedkontor i Aarhus, men

produktionsenheden ligger i

Frederikshavn og her gives der en

god rundvisning og fortælling om

firmaets visioner og arbejde med

lys til moskeer, lysshow mv. Du er

velkommen til at tage en ledsager

med. Arrangementet er gratis, og

der serveres kaffe og brød i kantinen

bagefter. Tilmelding senest

mandag den 23. april 2007.

Kursusnr.: 05-2007

Skagens Bryghus

Torsdag den 24. maj 2007 med

busafgang kl. 18.15 fra HK Huset,

Harald Lundsgade, Frederikshavn.

Unik og spændende rundvisning

af brygmester Carsten Østergård

med smagsprøver forskellige

slags øl. Han fortæller om

de forskellige øl, hvordan de

brygges og tappes og om ideen

til bryghusets opståen. I 2004 fik

bryghuset guldmedalje for øllen

Holger D og i 2005 bronze for

Barley Wine Skagen wine. Der

er mulighed for at handle i bryggeriets

butik/bar. Snyd ikke dig

selv for denne rundvisning, mens

bryggeriet stadig er nyt og

”begynderstadiet”. Du er velkommen

til at tage en ledsager med.

Arrangementet koster 150 kroner

for medlemmer og 175 kroner for

ledsagere, inklusive bustransport.

Der vil blive serveret lidt godt i

bussen vej til Skagen. Sidste

tilmelding er mandag den 14.

maj 2007.

Kursusnr.: 06-2007

NORDJYLLAND

Praktiske oplysninger: Tilmelding

kan først ske, når arrangementet

bliver annonceret i HK

Bladet Nordjylland.

Ølsmagning

Torsdag den 11. januar 2007 kl.

18.30- 21.00 i HK Nordjyllands

lokaler, Hasserisvej 124, Aalborg.

Denne aften vil vi afholde

ølsmagning med HaandBryggeriet,

som er et lille bryggeri, der

laver specialøl til blandt andet

ølentusiaster. Du er velkommen

til at tage en ledsager med.

Der vil være deltagerbetaling.

Tilmeldingsfristen er overskredet,

men kontakt HK Nordjylland for

ledige pladser.

En aften med spænding

Casino Aalborg

Torsdag den 8. februar 2007 kl.

18.00- 22.00 Casino Aalborg,

Ved Stranden 16, 9000 Aalborg.

Som jernet

ruster ved

manglende

brug, således gør

også vores intellekt

– Leonardo

da Vinci

Denne aften vil vi mødes

Casino Aalborg og prøve lykken.

Der vil efter en instruktion blive

mulighed for gratis at prøve at

spille Black Jack og Amerikansk

Roulette. Besøget indeholder

en restaurantmiddag samt en

velkomstdrink. Du er velkommen

til at tage en ledsager med. Der

vil være deltagerbetaling.

Aktuel skat

Lørdag den 10. marts 2007 kl.

08.30-16.00 i HK Nordjyllands

lokaler, Hasserisvej 124, Aalborg.

Den tidligere kontorchef ved

Aalborg skattevæsen, Egon

Larsen, vil sin velkendte

måde igen i år holde foredrag

om de sidste nyheder skatteområdet.

”Hvorfor beruser vi os?”

Torsdag den 12. april 2007 kl.

19.00- 21.30 i HK Nordjyllands

lokaler, Hasserisvej 124, Aalborg.

Er misbrug af rusmidler et

moralsk, socialt eller medicinsk

problem? Og kan det forebygges?

Foredrag med misbrugskonsulent

Alice Thaarup fra Foldbjergcentret.

Du er velkommen til at tage

en ledsager med.

Teateraften:

Musicalen ”Hair” med

rundvisning og middag

Torsdag den 24. maj 2007 kl.

18.00- 22.30 Aalborg Teater,

Jernbanegade 11, 9000 Aalborg.

Teateraftenen starter med en

rundvisning teateret. Herefter

nyder vi en teaterplatte inklusiv

1 glas vin, inden forestillingen

starter. Du er velkommen til at

tage en ledsager med. Der vil

være deltagerbetaling.

ØSTJYLLAND

Praktiske oplysninger: Yderligere

information og tilmelding skal ske

www.hkoestjylland.dk/AkademiMerkonomer-aktiviteter.htm.

Hvis du ikke har adgang til internettet,

kan du ringe til Pia Jensen,

HK Østjylland, 33 64 33 06. Du

er først endelig tilmeldt et arrangement,

når du har modtaget en

bekræftelse. Yderligere oplysninger

om, hvordan du betaler et

eventuelt deltagergebyr fremgår

også af din bekræftelse.

Generalforsamling med

efterfølgende besøg af

latterpræsidenten

Torsdag den 8. februar 2007 i

Århus.

29


30

F O R Å R 2 0 0 7

Lokale aktiviteter

Vi starter med spisning kl. 17.00.

Herefter afholder vi generalforsamling.

Mød op og få indflydelse

– vi har ledige pladser i bestyrelsen,

hvis du har lyst til at prøve

kræfter med nye spændende

opgaver. Aftenen slutter vi af

med at grine sammen med latterpræsident

Søren Kjær Jensen,

og det bliver en latteroplevelse,

du aldrig glemmer. Ledsagere er

velkomne til latterarrangementet.

Sidste tilmeldingsfrist er den

18. januar 2007.

Kursusnr.: 1601 07 8901

Pudseklud for sjælen, psykisk

arbejdsmiljø, stress,

ledelse og professionelle

medarbejdere

Mandag den 30. april 2007 kl.

19.00–21.00 i Århus.

Tirsdag den 25. september 2007

kl. 19.00-21.00 i Silkeborg.

Det bliver bestemt ikke kedeligt.

Humoren kommer prøve,

og Jørgen Topsøe lover, at vi vil

komme til at se med andre øjne

vores hverdag. Cheferne vil

få nogle ”overraskelser”, når I

har deltaget i dette foredrag. Der

skulle være noget at tage med

hjem i bagagen. I aftenens løb

giver vi en kop kaffe/te. Ledsagere

er velkomne. Pris 25 kr. pr.

deltager.

Sidste tilmeldingsfrist er den

16. april 2007 til arrangementet

i Århus – og den 4. september

2007 til arrangementet i

Silkeborg.

Kursusnr. til arrangementet i

Århus: 1601 07 8902

Kursusnr. til arrangementet i

Silkeborg: 1601 07 8903

VEJLE AMT

ELVIS, historien om

hans liv

Fredag den 26. januar 2007, kl.

20.00 i Vejle Musikteater, Vedelsgade

27, Vejle.

Kom og oplev den nyskrevne

danske musical, der er spækket

med mange af hans allerstørste

hits gennem tiderne. Det er

i høj grad en menneskevarm

historie om Elvis – om hans liv

og ikke mindst hans skæbne.

Mange spørgsmål er printet ind

eftertidens nethinde, bl.a.

hvordan en ung knægt, der er

født i et slumkvarter, håndteret at

have millioner af dollars mellem

hænderne?

Selvom vi

studerer, til vi

bliver gamle,

bliver vi aldrig

færdige med at

lære

– Kinesisk

ordsprog

Tilmelding skal ske senest den

19. januar 2007 til HK Kolding

33 64 36 00. Arrangementet

koster 50 kr. for medlemmer og

170 kr. for ledsagere. Beløbet

indbetales ved tilmeldingen

konto nr. 5346 0403215 og er

bindende, når der er betalt. Der

er et begrænset antal billetter til

arrangementet.

Kursusnr.: 4010070126

Danish Crown

Onsdag den 21. marts kl. 18.30

hos Danish Crown, Østbirkvej 2,

8700 Horsens.

Tag med et spændende virksomhedsbesøg

i Europas største

slagteri. Vi har arrangeret en

guidet tur, hvor vi kommer rundt

i det meste af den store virksomhed

og bl.a. skal se, hvordan en

del af det kød, vi spiser, bliver

forarbejdet med den nyeste

teknik området. Arrangementet

er gratis for medlemmer og

eventuelle ledsagere. Vi mødes

ved hovedindgangen. Tilmelding

er bindende og skal ske senest

den 17. februar 2007 til HK Kolding

tlf. 33 64 36 00.

Kursusnr.: 4010-07-03-21

Tur til København:

Oplev en operette,

arkitektur og kunst

Lørdag den 19. maj – søndag den

20. maj 2007. Afgang sker fra

Vejle lørdag morgen kl. 7.30 og

fra Kolding kl. 8.00.

Ja, det er rigtigt, den 19. skal vi

se operetten Flagermusen og

den 20. skal vi have en guidet

rundtur i den smukke bygning.

Derudover har vi planlagt at se

den Sorte Diamant, vort Nationale

Bibliotek, for at fornemme

den smukke bygning, og sidst,

men ikke mindst, skal vi se det

nyrenoverede Glyptotek (eller

andet efter eget valg). Vi sørger

for bus, billetter, overnatning,

forfriskninger i bussen og aftensmad

– dog ikke for drikkevarer til

aftensmaden.

Tilmeldingen er bindende og skal

ske senest den 10. januar til HK

Kolding 33 64 36 00. Prisen

for medlemmer er kr. 575 (+ evt.

tillæg for enkeltværelse, kr. 200)

og for ledsagere kr. 1.775. Beløbet

skal indbetales ved tilmeldingen

kontonr. 5346 0403215 og er

først accepteret, når betalingen er

registret. Vi har reserveret 25 billetter

til operaen, så skynd dig!

Kursusnr.: 4010-07-05-19

KØBENHAVN

Praktiske oplysninger: Tilmelding

til arrangementer skal ske til

HK Service, Artillerivej 30, 2300

København S. Mærk kuverten

”AkademiMerkonomer”. Du skal

oplyse cpr-nr., navn, adresse,

postnr. og by, tlf.nr. arbejde

og privat. Tilmelding kan også

ske merkonom.kbh@hk.dk

eller via www.hkservice.dk

under ”brancheklubber”. Har du

tilmeldt dig et kursus, men bliver

forhindret, skal dette meddeles

tlf. 33 30 29 52. Det er vigtigt

at give besked, da en anden

ventelisten så kan deltage i

stedet.

Hvad skal man bruge en

biskop til i folkekirken?

Tirsdag den 30. januar 2007 kl.

17.00 i Bispegården, Nørregade

11, København.

Biskop Erik Norman Svendsen

vil fortælle om sine gøremål

og funktioner. Tilmelding skal

ske senest den 10. januar 2007.

Arrangementet koster 50 kroner

og er kun for medlemmer. Der er

plads til max 25 personer.

Lean

Onsdag den 14. februar 2007 kl.

17.00 i HK København, Artillerivej

30, København S.

Hvad er Lean, og hvordan kan det

bruges i administrationen? Vi vil

høre om erfaringer med Lean i en

offentlig virksomhed. De første pionervirksomheder

administrations-

og serviceområdet kan nu se

resultaterne af arbejdet med Lean.

Med Lean som ledelsesværktøj

har det vist sig muligt markant at

reducere sagsbehandlingstider,

forbedre kundeservice, reducere

medarbejderstress, øge effektiviteten

og bruge færre ressourcer.

Foredraget er med Christian Ahle,

Valcon A/S. Arrangementet koster

50 kroner og er kun for medlemmer.

Tilmelding skal ske senest

den 24. januar 2007.

Stresshåndtering

Tirsdag den 6. marts 2007 kl.

17.00 i HK København, Artillerivej

30, København S.

Kurset handler om, hvad den

enkelte kan gøre for at forebygge

stress, samt hvordan vi bliver

bedre til at håndtere stress. Det

handler også om, hvad vi som

kolleger kan gøre for at skabe

bedre betingelser for at forebygge

og afhjælpe stress. Alle

snakker om stress – men hvad

kan vi gøre? Personlige redskaber

til at navigere i en stressfyldt

hverdag er centrale – desuden

kan enkle teknikker reducere

den enkeltes følelse af stress og

dermed modvirke en stor del af

stressens følgevirkninger. Der

arbejdes med oplæg, øvelser

og dialog samt inddragelse af

deltagererfaringer m.m. Kurset

undervises af Heidi Østergaard

fra Team-Consult. Arrangementet

koster 50 kroner og er kun for

medlemmer. Tilmelding skal ske

senest mandag den 12. februar

2007.

Byvandring:

”Fæstningen, der blev

til haver”

Onsdag den 2. maj 2007. Vi

mødes ved Konge Porten til Kastellet,

ud mod Esplanaden.

Omkring det gamle København

ligger der en ring af parker og

grønne haver. Det er resterne af

den gamle fæstning, der i 700 år

omkransede byen. Den ældste

del af denne fæstning blev

begyndt i midten af 1100-tallet

og senere udvidet i midten

af 1600-tallet. Kastellet forblev

i militærets varetægt, herfra opstod

Østre Anlæg, Botanisk Have,

Israels Plads, Ørsteds Parken og

søen i Tivoli. Rundviser og fortæller

byvandringen er Allan

Mylius Thomsen. Turen koster 50

kr. for medlemmer og eventuelle

ledsagere. Tilmelding skal ske

senest mandag den 2. april 2007.

STORSTRØMS

AKADEMIMERKONOMER

Praktiske oplysninger: Der

udsendes en folder til medlem-

Det fine ved

at lære noget

er, at ingen

kan tage det fra dig

– B. B. King

merne med papirpost i god tid

før aktiviteten. Deltagergebyr

betales ved tilmelding.

Foredrag med Erik Dyhr

Thomsen, Never2Late

Tirsdag den 16. januar 2007 kl.

19.00, HK Nykøbing F.

Et morsomt og samtidigt eftertænksomt

foredrag over emnet

”godt, det snart er weekend”

med Erik Dyhr Thomsen, Janderup.

Se hjemmesiden www.

never2late.dk. Arrangementet

koster 50 kroner per deltager.

Ledsagere kan deltage.

Kursus i køb af aktier

Onsdag den 7. februar 2007 kl.

17.30 i HK’s lokaler i Nykøbing F.

Et godt kursus ved direktør Claus

Silfverberg fra Dansk Aktionærforening.

Kom og lær om handel

med aktier af en professionel

underviser. Se hjemmesiden

www.shareholders.dk. Tilmelding

skal ske medio januar 2007.

Arrangementet koster 75 kroner

per deltager. Ledsagere kan

deltage.

Arrangement

Musikskolen

Skolegade i Nykøbing F

April 2007 Musikskolen.

Et musikalsk arrangement med

Benny Andersen og Arne Alstrup

for medlemmerne hos Lægesekretærerne

og AkademiMerkonomer

i HK. Tilmelding skal ske

i marts 2007. Arrangementet

koster 50 kroner per deltager.

Ledsagere kan deltage.

Besøg Avnø

Naturcenter

Tirsdag den 12. juni 2007 kl.

17.30.

Et kør selv-arrangement til

Avnø Naturcenter med guidet

tur og mulighed for at se sæler.

Tilmelding skal ske primo juni

2007. Arrangementet koster 50

kroner per deltager. Ledsagere

kan deltage.

Besøg øen Lindholm

En aften i august 2007.

Sejltur med den lille færge

fra Kalvehave til Lindholm og

efterfølgende rundvisning

øen Lindholm. Tilmelding skal

ske i juli 2007. Deltagergebyret

er endnu ikke fastsat. Ledsagere

kan deltage.

31


HK Danmark

AkademiMerkonomer i HK

Weidekampsgade 8

0900 København C

Kære Kirsten

Undskyld, jeg ikke har fået skrevet før nu, men jeg har været lidt bombet af

de mange indtryk min nye arbejdsplads. Som om januar ikke tapper én

nok for energi :o) Men vi er jo i bund og grund vanedyr, så når tingene pludselig

skal gøres anderledes, kræver det stor koncentration og opmærksomhed.

Opmærksomhed er lige præcis, hvad en af mine nye kollegaer viste mig i

dag. Jeg sad med en opgave, som var lidt svær at få hul – og det må min

kollega have bemærket. I hvert fald kom hun over og sagde, at jeg kunne

hente inspiration i noget lignende arbejde, som hun havde lavet tidligere, hvis

jeg havde lyst. Lyst? Jeg blev simpelthen så glad over, at hun ville hjælpe.

Lige dér gik det op for mig, at jeg nok har været lidt nervøs for, om mine nye

kollegaer ville tage godt imod mig.

Er det ikke utroligt – selvom vi skriver år 2007 og kalder os individualister, så

er janteloven alligevel ikke helt død. For hvorfor skulle de ikke tage godt imod

mig?

Jeg er så glad for at være havnet et sted, hvor den største succes, er den, der

kan deles af alle. For det siger mig, at jeg arbejder i en virksomhed med god

kommunikation, hvor ingen bliver ladt i tvivl om deres værd.

Håber, det fortsætter sådan – og at alt også står vel til hos dig – giv lyd, når

du får tid, ikk’?

Knus Christine

B

Altid i nærheden

Vi er til for at hjælpe. Ring derfor til din lokale

HK-afdeling, hvis du har spørgsmål eller problemer.

I alle afdelinger har vi medarbejdere, som sidder

klar til at tage sig specielt af AkademiMerkonomer

i HK’s medlemmer:

Bornholm

Centrum

56 95 06 08 Line Andersen

Sjælland

Djursland-

56 67 80 00 Jull Egebak

Kronjylland 70 10 10 15 Louise Madsen

Herning 97 21 06 00 Jytte Johansen

Holstebro 97 42 19 44 Jonna Mølgaard

Horsens 33 64 36 00 Vivi Lund

Kolding 33 64 36 00 Hanne Baden

København 33 30 20 00 Evy Hansen

Lillebælt 63 41 21 00 Gert Christensen

Nordjylland 96 30 43 04 Claus Gade

Nordsjælland 70 12 90 90 Allan Skriver

Næstved 55 75 28 77 Lillian Hesteng

Odense 33 64 30 00 Klavs B. Larsen

Sjælland 33 64 16 00 Kim Christensen

Storstrøm 54 84 50 00 Torben Burholt

Struer-Lemvig 96 84 34 34 Karen Margrethe

Bjerregaard

Svendborg 33 64 31 00 Johnny Duvander

Sydvestjylland 33 64 15 00 Per Kronborg

Sønderjylland 73 32 60 00 Frederik Jühne

Thisted 96 17 81 81 Poul Henrik Kusk

Kristensen

Vejle 33 64 36 00 Janne Nissen

Vendsyssel 33 64 18 00 Anna-Marie Lehm

Vestsjælland

Viborg-Skive-

58 50 30 00 Karl Peter Autzen

Nykøbing 33 64 12 00 Ole Gamskjær

Østjylland 33 64 33 64 Britta Poulsen

Post &

Kommunikation 33 30 45 00 Eigil Johannesen

Trafik & Jernbane 33 30 43 00 Lene G. Treffner

32

More magazines by this user
Similar magazines