Download - Rct

dignityinstitute.dk

Download - Rct

16 Tortur • En tikkende bombe

særlige tilladelser?

En del af det tankegods henter Jan Reemtsma i den

europæiske afvisning af tortur. En afvisning, der har rødder

tilbage til 1700-tallet, hvor oplysningsfilosoffen Beccaria

skrev om tortur: ”Det er en sikker vej til frikendelsen af

brutale banditter og domsfældelse over svage uskyldige”.

I tiden efter Beccaria ophørte man med at bruge tortur i

sager mod kriminelle i Europa. I dag kan tilståelser, der er

fremkommet under tortur, ikke bruges som et gyldigt bevis i

nogen vestlige retssale.

Men lige som dét er et faktum, er det også et faktum, at

tortur stadig bliver brugt i stater verden over. Tortur holder

i nogle situationer politiske modstandere fra at vælte

magthaverne. Eller man kan ifølge myndigheder bruge det i

helt særlige tilfælde, hvor man føler, at staten er truet af fx

terrorister. I mange stater bruges tortur og mishandling som

en ganske almindelig metode for at få almindelige kriminelle

til at tilstå forbrydelse. Mange jurister verden over argumenterer

for, at man må bruge tortur i nogle tilfælde. En af dem

er den amerikanske jurist Alan Derschowitz, der går ind for,

at man bruger særlige tilladelser til tortur, når man mener at

have fanget en såkaldt tikkende bombe.

“Jeg synes, det er meget, meget bedre, at vi indrømmer, at vi

gør det, eller at vi ikke bruger tortur overhovedet. Men når

vi gør det som nu ved at lade andre gøre det, er det meget

bedre at give tilladelser i særlige tilfælde,” forklarer Alan

Dershowitz på CNN den 4. marts 2003

den gode bøddel

Alan Dershowitz’ modstandere argumenterer med, at hans

eksempel forudsætter, at man får nyttige oplysninger ud

af tortur. Og det er der ingen klare beviser for. Desuden

angriber de idéen om den tikkende bombe, der mere er et

hypotetisk spørgsmål end noget, der sker i virkeligheden.

Den amerikanske filosof, David Luban spørger: ”Hvis du

havde 100 fanger og kun én indsat sad inde med de

informationer, du havde brug for, ville du så torturere alle

100?””Selvom stort set ingen mennesker har oplevet at stå

over for en tikkende bombe, bliver det altid brugt som det,

der skal retfærdiggøre en ændring af vores lovgivning. Men

ændrer du først den lov, vil tortur blive brugt hele tiden,”

siger David Luban.

Han mener desuden, at billedet med den tikkende bombe

indikerer, at den, der bruger tortur, bliver stillet i et meget

mere positivt lys. ”Han er ikke en ond mand eller en sadistisk

mand eller en brysk, ufølsom mand. I stedet er bødlen

en samvittighedsfuld embedsmand, der er klar til at redde

menneskeliv,” forklarer David Luban. Endvidere skjuler

billedet, hvad det vil betyde for et samfund at tillade tortur.

Efter David Lubans mening vil det civiliserede samfund

miste sit fodfæste, og han støtter op om Jan Reemtsmas

betragtning:

”De, der argumenterer for at legalisere tortur, har omhyggeligt

undladt at sige, hvordan torturen så skal se ud. Dertil

rækker den juridiske fantasi ikke. Man vil helst ikke tale

om, at det nødvendigvis må komme til en lovgivning, hvor

man sætter tekst på forskellige torturmetoder. At der må

parlamentsdebatter til. At der må offentlige debatter til. At

det skal med i partiprogrammerne, og at jeg må læse dem,

inden jeg beslutter mig for, om jeg går ind for en udvidet

torturpraksis eller en restriktiv. At vi altså måtte have en offentlig

debat om torturmetoder, og at den ville få civilisatoriske

følger, som man slet ikke kan tænke til ende. Følgerne

for vores civiliserede samliv ville være katastrofale. Og den

diskussion har de, der argumenterer for brug af tortur, slet

ikke forudset. Tortur vil forrå vores samfund”.

Foto: Zuma Press/POLFOTO

More magazines by this user
Similar magazines