Download - Rct

dignityinstitute.dk

Download - Rct

CASE CIa-oFFICERER:

”dET ER dÅRlIG aFhøRInG”

Da det kom frem, at CIA blev opfordret til at

bruge metoden ”stress og tvang” (se kapitel 1),

nægtede en række CIA-folk at bruge metoden.

De følte, at metoden gav utroværdige oplysninger,

og to anonyme CIA-officerer fortalte til den

amerikanske tv-station ABC News, at teknikken

ikke var mere effektiv end en metodisk, grundig

psykologisk afhøring. ”Det er dårlig afhøring. Du

kan få hvem som helst til at tilstå hvad som helst,

hvis torturen er slem nok,” sagde den tidligere

CIA-officer Bob Baer til ABC News ved afsløringen

af metoderne i november 2005.

Han fik opbakning af sin tidligere kollega, Larry

Johnson, der også havde været chef for den amerikanske

anti-terror myndighed. ”Rigtige CIA-folk

ved, at det er bedre at opbygge et tillidsforhold til

fangen ... end at opnå hurtige tilståelser med en

taktik, som nazisterne og Sovjet brugte,” konstaterede

Larry Johnson.

CIA-folkene brugte et eksempel med Ibn Shayk

al-Libbi, som efter to uger med afhøringer, hvor

torturmetoderne vandbrættet og den kolde celle

blev benyttet, kom med tilståelser om, at Irak

trænede al-Qaida-medlemmer til biologisk krig.

En oplysning, der var medvirkende til den amerikanske

invasion af Irak, men også en oplysning,

som Ibn Shayk al-Libbi senere trak tilbage, fordi

den var urigtig. Han var bange for, at der vil blive

taget endnu værre metoder i brug, hvis han ikke

talte.

Kapitel 2 • Tortur: Et dilemma? 1

More magazines by this user
Similar magazines