Download - Rct

dignityinstitute.dk

Download - Rct

20 Tortur • En tikkende bombe

Anvendelsen af moderat fysisk pres var officiel israelsk

regeringspolitik indtil 1999, hvor den israelske Højesteret

fastslog, at enhver form for fysisk magt under forhør var

ulovlig. Domstolen kunne konstatere, at brugen af moderat

fysisk pres var eskaleret – og afhøringsmetoderne var ikke

begrænsede til det moderate eller til særlige tilfælde. Den

israelske erfaring viser, at det ikke er muligt at indkapsle

brugen af tortur til enkelte tilfælde. Når man én gang lovliggør

tortur, så har man åbnet op for Pandoras æske, med

det resultat, at der er udbredt risiko for, at tortur vil blive

anvendt mere eller mindre rutinemæssigt.

Ingen politistyrke – men muligheder

Selvom Israel i perioden 1987-1999 besluttede, at moderat

fysisk pres ikke er det samme som tortur, blev Israel kritiseret

af bl.a. FN´s Komité mod Tortur. Problemet er imidlertid, at

FN’s eneste ”våben” over for krænkende stater er at rette en

verbal kritik mod dem. FN har ikke en mekanisme, der sikrer,

at de internationale konventioner bliver håndhævet i praksis.

”Det internationale samfund har ikke en international

politistyrke, der kan rykke ud mod stater, der krænker konventionerne.

I praksis er det staterne selv, der er ansvarlige

for overholdelsen af torturforbuddet, og det kan jo være

et problem, når det er den selv samme stat eller dennes

politistyrke, som begår torturen,” siger Therese Rytter, jurist

hos RCT.

Selvom det internationale samfund ikke kan straffe, hvis

konventionerne ikke bliver respekteret i praksis, findes der

alligevel en række mekanismer, der kan være med til at sikre,

at konventionerne bliver overholdt. Fx pålægger konventionerne

staterne at forbyde tortur, at forebygge tortur og at

undervise politi og militær i torturforbuddet. Domstole og

FN-komitéer overvåger, at konventionerne bliver overholdt.

Og FN har en særlig rapportør på torturområdet, Manfred

Nowak, der inspicerer fængsler verden over og forsøger at

overbevise stater om ikke at bruge tortur.

”Man har også mulighed for at hænge stater ud og bebrejde

dem for krænkelserne. Effekten af det skal man ikke undervurdere,

for de færreste lande ønsker at have et umenneskeligt

image,” forklarer Therese Rytter.

Den amerikanske regering og præsident Bush gentager også

gang på gang, at USA ikke bruger tortur. Men diskussionen

om torture light fortsætter, og det kan ikke undgå at sætte

spørgsmålstegn ved torturforbuddet i de internationale

konventioner.

Men FN holder fast: ”Det må være muligt at kæmpe mod

terror inden for folkerettens rammer. Tortur er uretfærdigt,

hver gang,” konstaterer FN’s rapportør Manfred Nowak

kategorisk.

KoM I dYbdEn

Læs mere om FN’s nye tillægsprotokol og andre metoder

til at forebygge tortur på www.tortur.dk

More magazines by this user
Similar magazines