Download - Rct

dignityinstitute.dk

Download - Rct

26 Tortur • En tikkende bombe

posttraumatisk stressforstyrrelse, der er betegnelsen for

langvarige følgevirkninger efter svære psykiske traumer.

Symptomerne er angst, irritabilitet, søvnløshed, natlige

mareridt, nedsat hukommelse og oplevelser af flashbacks på

alle tider af døgnet.

Det har rod i oplevelsen fra det øjeblik, man bliver arresteret

under råb og tumult. Man bliver slået og ydmyget foran

familien. Man aner ofte ikke, hvor man bliver ført hen, kun at

man er alene med bødlerne. Og man ved ikke, hvad der sker

med familie eller venner. Man bliver slået, nedværdiget og

presset psykisk. ”Hvis ikke du taler, så voldtager vi din datter

foran øjnene på dig,” kan truslen lyde.

Det efterlader psykisk smerte uanset om man kalder det

tortur eller moderat fysisk pres. Hvis det ikke bliver behandlet,

kan det ofte ende i indelukkethed og afvisning af andre

mennesker. Og selvom det bliver behandlet, er det ikke

sikkert, at efterveerne forsvinder.

ToRTUREns FølGER

De hyppigste psykiske følger af tortur er:

• Angst

• Søvnbesvær

• Mareridt

• Irritabilitet

• Vredesudbrud

• Svækket impulskontrol

• Depression

Tal for tortur

Man har ikke tal for, hvor mange der bliver tortureret

på verdensplan. Men tortur findes i over 100

lande. Det internationale rehabiliteringsråd for

torturofre (IRCT) har 200 klinikker verden over og

hjælper 100.000 torturofre årligt.

Traumet vandrer

Efter torturen hersker tavsheden ofte. Mange torturofre

magter ikke at tale om det. Og traumet hænger uudtalt over

hele familier.

”De første år gik det godt, men derefter gik det ned ad

bakke. Min far havde store psykiske problemer, han så

fjendebilleder og var vanskelig at omgås. Han kunne sidde

længe og kigge ud i luften. Uhyggen hærgede hele hjemmet

og livsglæden forsvandt . Jeg higede efter de små

stunder, hvor vi stadig havde det rart sammen. Men de blev

sjældnere og sjældnere. Min mor var meget nervøs det sidste

halve år, han levede. Han kunne skyde sig selv når som helst,

og til sidst gjorde han det,” fortæller sønnen til en tortureret

dansk modstandskæmper under Anden Verdenskrig.

Tortur af forældre påvirker børn og familieliv. Men det kan

også give varige problemer for børnene. Undersøgelser af

store grupper torturofre og deres familier viser, at børnene

ofte lider af angst, har depressiv adfærd, har svært ved at

koncentrere sig i skolen, har mareridt og bliver indadvendte.

Traumet kan leve videre i flere generationer. Men det kan

også sprede sig til resten af ofrets omgivelser.

Udstødelse

Det er dog ikke nødvendigvis torturofret, der lukker andre

ude. Torturofre oplever også ofte at blive lukket ude af naboer,

venner og familie. Torturen vækker mistanken hos det

omgivende samfund. Mistroen vokser, fordi de færreste tror,

det er uden grund eller tilfældigt, at en enkelt person bliver

anholdt og tortureret. På den måde bliver ofret gjort skyldig

af sine omgivelser, hvad enten han eller hun har begået en

forbrydelse eller ej.

Det fænomen har rødder helt tilbage til dengang, man kun

torturerede kriminelle fanger, man anså for at være skyldige.

Derfor spøger skyldsgenfærdet ofte omkring torturofre.

Visse regimer har brugt og bruger stadig tortur til at udstøde

torturofre fra samfundet.

More magazines by this user
Similar magazines