Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

2. Opkomsten af issues management som ledelsesdisciplin

Issues management har rødder, der rækker længere end 100 år tilbage i tiden, men disciplinen fik

først sit navn og blev først defineret som en ledelsesdisciplin for knap 30 år siden 18 .

Baggrunden var en ny tidsånd 19 , der i begyndelsen af 1980’erne skabte en langt mere kompleks

opfattelse af virkeligheden. Den nye tidsånd gav sig bl.a. udtryk i en ændret opfattelse af

• organisationer (fra lukkede ”maskiner” til ”levende” systemer)

• ledelse (fra det præskriptive til emergente perspektiv)

• kommunikation (fra envejs til alle-veje)

• menneskeopfattelse (fra Teori X til Teori Y)

• kontekstopfattelse (fra et samfund kendetegnet ved enkelthed og stabilitet til et

samfund kendetegnet ved kompleksitet og forandring).

Med den nye tidsånd fulgte nye begreber som issues management, crisis management og

stakeholder management til at håndtere den langt mere komplekse virkelighed.

Issues, issues management og issues kommunikation er således i lighed med kriser, kriseledelse og

krisekommunikation fortsat forholdsvis nye områder, hvor langt størstedelen af den videnskabelige

faglitteratur er blevet til siden midten af 1980’erne 20 .

Issue management (i ental) blev defineret af W. Howard Chase i 1977 21 , og samme år publicerede

Chase og Barry Jones den første issue management model, som organisationer kan bruge til at

identificere, analysere og håndtere begyndende issues, således at de kan reagere på dem, inden de

når en afgørelse eller beslutning. I 1981 var Chase og Raymond P. Ewing med til at grundlægge

Issues Management Association hhv. som formand og direktør for den nye organisation, og i 1984

udgav Chase den første bog, som udelukkende handlede om emnet, Issues Management: Origins of

the Future 22 . I dag anses Robert Heath for referenceforskeren med referenceværket Strategic Issues

Management 23 fra 1988, genudgivet i ny version 1997, hvor Heath 24 bl.a. argumenter, at

kriseledelse er en issues management-funktion.

Selv om issues management er en relativ ny ledelsesdisciplin, har disciplinen ifølge Heath rødder,

der rækker længere end 100 år tilbage i tiden, hvor ”issues management” har været anvendt på en

18 Ifølge Heath (1997), men ifølge Crable & Vibbert (1986:62) kan issues management føres tilbage til retorikken

(=issues analysis) og Aristoteles for 2.500 år siden. Det, mener vi dog, er noget af en fortolkning.

19 Frandsen på internat 2, forår 2006.

20 Frandsen & Johansen (2004a:3)

21 Chase (1977:25-26).

22 Chase (1984)

23 Heath (1997)

24 Heath (1997:289f)

10

More magazines by this user
Similar magazines