Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

3. Hvad er et issue?

3.1 Definitioner

I dette kapitel vil vi diskutere forskellige definitioner på ”et issue”.

“Having a specific definition is important because how we

define a subject indicates how we approach it”.

Coombs (1999:2)

Flere danske forfattere har uden større held forsøgt at fordanske de amerikanske begreber issue og

issue management. Højberg og Blach 35 anvender begreberne emne og emneledelse. Kjær Hansen 36

foreslår betegnelsen tema og temaledelse. Schroll 37 anvender begrebet omtvistelig problemstilling,

omtvisteligt knudepunkt og stridspunkt. Frandsen anvender betegnelsen en sag 38 . Ingen af disse

betegnelser er dog slået igennem, og de fleste anvender blot ordet ”issue”.

Lige så lidt, som der er enighed om en dansk terminologi for begrebet, lige så lidt er der blandt

forskere og praktikere konsensus om definitionen på, hvad ”et issue” og ”issues management” er 39 .

Chase var den første, der definerede begrebet issue:

“An issue is an unsettled matter which is ready for

decision”.

Jones & Chase (1979:11)

Chase anlægger et snævert perspektiv, hvor beslutningen omkring et issue er i fokus. Han ser først

et issue umiddelbart før, der tages en (politisk) beslutning omkring det. Issuet opfattes som et

”public policy issue”, dvs. et issue, som medfører en politisk beslutning eller offentlig regulering på

anden vis.

Crable & Vibbert 40 har kritiseret Chase’s definition, fordi et issue efter deres opfattelse ikke

nødvendigvis er klar til beslutning. Deres definition lyder:

35

Højberg & Blach (1989/1995)

36

Kjær Hansen (2004:187)

37

Schroll (2000:14f),

38

Finn Frandsen på MCC-3.semester-1. internatkursus 2006

39

Heath (1997:5)

40

Crable & Vibbert (1985:5)

”An issue occurs when a problem becomes focused in a

particular question that calls for dispute and some sort of

resolution”.

Crable & Vibbert (1986:62)

13

More magazines by this user
Similar magazines