Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

4. Teoretiske tilgange til issues management

4.1 Hvad er issues management?

”Issue management isn’t quite public relations. Neither is

it government relations, nor public affairs, nor lobbying,

nor cisis management, nor futurism, nor strategic

planning. It embraces all of these disciplines, and maybe a

few more”.

Miller (1997:125) 53

Som vi så i forrige kapitel er der ikke enighed hverken blandt forskere eller praktikere om en

definition på issues og dermed heller ikke på begrebet issues management 54 . I dette kapitel vil vi

fortsætte denne diskussion ved indledningsvis at se på forskellige definitioner på issues

management for derefter at se på disciplinen ud fra fire teoretiske tilgange, hvori vi forsøger at

placere nogle af de centrale forskere og deres modeller.

I den traditionelle opfattelse af issues management fokuserer disciplinen på, hvordan virksomheder

undgår, at sager i den offentlige debat påvirker lovgivningen og dermed får indflydelse på

virksomhedens handlemuligheder.

Chase er den første forsker, som definerer issues management. Denne definition fra 1982 er en af de

mest citerede i litteraturen:

Issues management is the capacity to understand,

mobilize, coordinate, and direct all strategic and policy

planning functions, and all public affairs/public relations

skills, toward achievement of one objective: meaningful

participation in creation of public policy that affects

personal and institutional destiny”.

Chase (1982:1)

Issues management er her virksomhedens evne til at forstå, mobilisere og koordinere alle

virksomhedens evner og ressourcer med det ene formål at være en politisk aktør, som deltager i en

meningsfyldt skabelse af de love og regler, som påvirker organisationen. Det gælder altså om at

håndtere issues på en hensigtsmæssig måde både for organisationen og dens stakeholdere, som alle

påvirkes af lovgivningsprocessen.

53 Her citeret efter Monstad (2003:27)

54 Heath (1997:5)

22

More magazines by this user
Similar magazines