Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

for organisationen. Når først et issue er identificeret, og dets påvirkning af organisationen er

vurderet, anvendes issues management bl.a. til rådgivning, ledelse, uddannelse, information,

problemløsning og reaktion på medieomtale.

I den systemteoretiske tilgang skabes et issue, når det tillægges betydning af organisationens

ledelse 65 .

Blandt teoretikerne tilhører Jones & Chase og Renfro den systemteoretiske tilgang.

Den første issues management-model blev formuleret af Jones & Chase 66 . Den er i dag den mest

kendte og udbredte model, og næsten alle andre issues management modeller kan siges at stamme

fra denne model 67 .

Modellen giver organisationer en proaktiv public relations tilgang til deltagelse i dannelsen af love

og regler (public policy).

Jones & Chases model 68 rummer fem trin i issues management processen til en systematisk

håndtering af public policy issues:

• Issue identification

• Issue analysis

• Issue change strategy options

• Issue action program

• Evaluation of results

Modellen domineres af de fem grundlæggende funktioner: Identifikation af issues, analyse og

prioritering, reaktionsstrategier til forandring, håndtering og implementering samt evaluering.

Modellen er i hvert trin meget omfattende og ressourcekrævende, og vi anser det kun muligt for

meget store koncerner med mange ressourcer at implementere denne model. Endvidere kan

modellen (og mange andre issues management-modeller) kritiseres for sin overfladiskhed i fht.

skanning og overvågning 69 . Ifølge Schroll 70 må man lære stakeholdernes værdier og holdninger at

kende, så man kan forebygge, der opstår et ”gab” mellem reel og forventet handlen, og Schroll

mener derfor, at skanning og overvågning kun er overfladiske redskaber, mens værdier og

holdninger er dybereliggende lag, der ikke bare vil kunne fremvises ved at skanne og overvåge.

Endvidere kritiserer Schroll den traditionelle issues management opfattelse for at bygge på et

65 Taylor et al. (2003:266)

66 Jones & Chase (1979:3-23)

67 Coombs (1999:40), Monstad (2003:44) og Taylor et al. (2003:258)

68 Jones & Chase (1979:4f)

69 Schroll (2000)

70 Schroll (2000:19)

26

More magazines by this user
Similar magazines