Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

En anden, lignende model er aktørmatrixet 86 (stakeholdermatrix), hvor aktørerne i forhold til et

issue kan kortlægges efter deres holdning og indflydelse:

Holdning

Positiv

Negativ

Sympatisørerne Alliancepartnerne

De modvillige Modstanderne

Lille

Indflydelse

Stor

Figur: Aktørmatrix, egen tilvirkning og ”labels” efter Kjær Hansen (2004:190)

Virksomheden kan ved at påvirke holdning og indflydelse forsøge at flytte aktørerne rundt i

matrixet til fordel for virksomheden. Medierne vil her ofte optræde som ”modstandere”, men der

kan også blandt medierne være alliancepartnere.

4.4 Den retoriske tilgang

Den retoriske tilgang til issues management blev udviklet som svar på svaghederne i den første

model til issues management, Jones & Chases’ model fra 1977. Teoretikerne bag den retoriske

tilgang interesserer sig især for virksomhedernes diskurs og public relation, dvs. virksomhedens

retorik og dens indflydelse på public relations 87 . Teoretikerne har især fokuseret på at forklare

issues management aktiviteter som definering, legitimering, polarisering og identifikation samt

issuets livscyklus.

I den retoriske tilgang skabes et issue, når det får betydning ud fra sproget 88 .

Blandt teoretikerne tilhører Crable & Vibbert den retoriske tilgang.

86 Kjær Hansen (2004:190). Modellen stammer sandsynligvis ikke fra Kjær Hansen, som er praktiker. Vi er imidlertid

ikke stødt på modellen andre steder.

87 Taylor et al. (2003:260)

88 Taylor et al. (2003:266)

30

More magazines by this user
Similar magazines