Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

Den retoriske tilgang til issues management er som omtalt født ud af en kritik af Jones & Chases

procesmodel til issues management. Crable & Vibbert 89 har identificeret tre problemer med Jones &

Chases tilgang til issues management.

For det første antyder Jones & Chase, at organisationer har autoritet på linje med myndigheder i

forhold til at skabe lovgivning (public policy). Crable & Vibbert argumenterer, at det ikke er

tilfældet, men at organisationer har evnen til at påvirke lovgivningen. Issues management er en

proces, som organisationer kan bruge til at udøve denne påvirkning.

For det andet ser Jones & Chase et issue som en uafgjort sag, der er klar til beslutning (an unsettled

matter ready for decision). Crable & Vibbert definerer et issue, som et spørgsmål og fastslår, at et

issue er ”created when one or more human agents attach significance to a situation or problem” 90 .

De påpeger, at et issue ikke nødvendigvis er klar til en beslutning. I stedet har issues en status, der

indikerer deres betydningsniveau på et givet tidspunkt i tid, og har som omtalt i kapitel 3.3 en

livscyklus, iflg. Crable & Vibbert med fem stadier.

For det tredje har Jones & Chase identificeret tre grundlæggende reaktionsstrategier til håndtering

af omverdenen 91 :

• Reaktiv strategi: Virksomheden ændrer ikke adfærd og forsøger blot at overvinde

konsekvenserne af issuet.

• Tilpasning: Virksomheden er åben for ændringer, går på kompromis og tilpasser

sig.

• Dynamisk strategi: En proaktiv strategi, hvor virksomheden forventer og

identificerer ændringer, før de opstår, for at kunne påvirke retningen af de

politiske beslutninger.

Crable & Vibbert 92 argumenterer for, at organisationen i stedet anvender en ”katalytisk strategi”

(”The Catalytic Strategy Model”), hvor organisationen aktivt bringer issuet gennem sin livscyklus,

så issuet kan blive løst til fordel for virksomheden. Crable & Vibbert påpeger, at Jones & Chases tre

reaktionsstrategier afventer, at andre (stakeholders) har engageret sig i ”agenda-stimulering”, før

issues management anses for vigtigt. Crable & Vibbert mener ikke det er nødvendigt at vente på at

stakeholderne aktiveres, idet issues management kan anvendes til at påvirke politikker længe før,

issues bliver skabt af andre. Med navnet ”katalystisk strategi” påpeger forskerne, at organisationen

89 Crable et al. (1985:3ff)

90 Crable et al. (1985:5)

91 Jones & Chase (1979:16)

92 Crable et al. (1985:16)

31

More magazines by this user
Similar magazines