Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

dvs. hvor en offentlighed defineres som en gruppe, organiseret omkring og aktivt involveret i

diskussionen af et problem. Derfor definerer han fem typer af offentlighed inddelt efter deres viden

og deres engagement i et bestemt emne 94 , 95 , 96 . Herefter påviser han, hvordan disse offentligheder

kan aktiveres omkring en sag og hvilke responsstrategier, en organisation har over for dem.

Viden

Høj

Lav

Engagement

Lav Høj

Aware

De opmærksomme

Inactive

De inaktive

Active

De aktive

Aroused

De vågnende

Nonpublic

De uopmærksomme

Figur: Hallahan (2001:34): De fem typer af offentlighed 97 inddelt efter deres viden og deres

engagement i et bestemt emne. De danske labels er vores oversættelse.

94

Et emne kan ifølge Hallahan kan være et problem, et issue, en organisation, et produkt, en service, en (politisk)

kandidat eller en sag (cause).

95

Rubriceringen af offentligheden omkring viden og engagement har baggrund i socialpsykologisk teori. Viden er en

evne, som relaterer sig til overbevisninger, attituder og ekspertise (evner), som individer har omkring et emne.

Engagement er en motiveringsfaktor.

96

Hallahans inddeling er stærkt inspireret af public relations forskerne Grunig & Hunt (1984)’ situationel teori, som

segmenterer offentligheden efter grad af opmærksomhed og grad af handling på et issue. Grunig & Hunt definerer ”a

public” som en gruppe af mennesker, der står over for et fælles issue. Grunig (1992:125) definerer endvidere forskellen

mellem stakeholder og publics således: ”Often the terms stakeholder and public are used synonymously. There is a

subtle difference, however, that helps to understand strategic planning of public relations. People are stakeholders

because they are in a category affected by decisions of an organization or if their decisions affect the organization.

Many people in a category of stakeholders – such as employees or residents of a community – are passive. The

stakeholders who are or become more aware and active can be described as publics”.

97

Grunig (1992:139) inddeler også publics på en anden måde: All-issue Publics (publics, som er aktive over for alle

issues), Apathetic Publics (publics, som er inaktive over for alle issues), Single-Issue Publics (publics, som er aktive

over for en eller flere issiues, som kun vedrører en mindre del af populationen. Grunigs eksempel: Hvalfangst) og Hot-

Issue Publics (publics, som kun er aktive over for ét issue, men som til gengæld involverer næsten hele populationen og

som får massiv mediedækning. Grunigs eksempel: Oliemangel). I forhold til Hallahans inddeling, vil Grunigs’ all-issue

publics omtrent modsvare de aktive (active), apathetic publics modsvarer omtrent de uopmærksomme (non publics) og

måske de inaktive (inactive), single-issue publics modsvarer omtrent de opmærksomme (aware) eller de vågnende

(aroused), og hot-issue publics modsvarer de aktive (active) og måske en andel af de opmærksomme (aware).

33

More magazines by this user
Similar magazines