Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

Inactive publics: ”De inaktive”: Defineres som individer og grupper, som har et lavt niveau

af viden og et lavt engagement i et emne. Der kan være mange grunde til

dette, men det er ofte spildt arbejde, at forsøge at aktivere denne type

offentlighed. Hallahans inactive public og nonpublics public (næste

kategori) svarer nogenlunde til Grunig & Hunt (1984)’s definition på

latent publics: ”Latent publics are people affected by consequences of

organizational actions, and therefore are linked to the organization.

However, latent publics are unaware of these consequences; such publics

have not detected a problem”.

Nonpublics: ”De uopmærksomme”: Nonpublics er typisk en overhørt kategori. Den

defineres som individer og grupper, som hverken har viden om eller

engagement i et emne. På den baggrund, kan de ofte ignoreres af både

organisationer og aktivistgrupper.

Hallahans fem-deling af publics er god ud fra en teoretisk og forståelsesmæssig synsvinkel samt af

hensyn til hans videre ræsonnementer omkring responsstrategier. I en praktisk sammenhæng vil

Grunig & Hunts tredeling imidlertid være mere håndterbar og operationel, og mere lig

virkeligheden, idet de fem kategorier af offentligheder i Hallahans model ofte vil eksistere side om

side på samme tid, og derfor kan være svære at skille ud fra hinanden i en operationel tilgang til

issues (se yderligere diskussion nedenfor). Imidlertid er Hallahans model god at få forstand af.

Efter inddelingen i de fem kategorier, fokuserer Hallahan på, hvordan issues opstår, og hvordan

individer og grupper transformeres fra inaktive til aktive i forhold til issuet via erkendelse af

problemet, kommunikation, navngivning af problemet og derigennem behovet for at tage kollektiv

aktion for at afhjælpe problemet. Endvidere fokuserer Hallahan på 16 responsstrategier for, hvordan

organisationen kan reagerer over for de forskellige typer af offentlighed. Blandt strategierne er

opbygning af koncensus og fortrolighed, issue identifikation og navngivning, organisering,

opbygning af koalitioner, samt evt. forsvar for sagen i medierne og lobbyarbejde. De 16 strategier

relaterer til hver af de fire centrale typer af offentlighed.

35

More magazines by this user
Similar magazines