Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

ofte er ganske meget mere kompliceret end teorien, og at man derfor er nødt til at forholde sig til,

om de anbefalede værktøjer passer til den givne situation på det givne tidspunkt. Desuden vil de

forskellige kategorier af offentligheder i Hallahans model ofte eksistere side om side på samme tid,

og derfor kræve forskellige værktøjer på samme tid.

4.5 Den engagerende tilgang

Den engagerende tilgang (the engagement approach) til issues management hævder at forene

styrkerne fra de foregående tre tilgange i en integreret tilgang til issues management, som derefter

udvider dem til at fokusere på forholdet mellem organisationen og offentligheden. Den engagerende

tilgang til issues management hævder, at aktiv dialog eller engagement mellem en organisation og

dens offentlighed er den mest effektive måde at håndtere issues. Involvering betyder, at relevante

stakeholdere overvejes og involveres i organisationens beslutninger 101 .

Den engagerende tilgang til issues management er udviklet af Taylor et al., som hævder, at den

engagerende tilgang udvider den systemteoretiske, den strategiske og den retoriske tilgang, og

dermed kan fungere som en forenende tilgang, der kan lede issues management ind i det 21.

århundrede. Deres tilgang til issues management bygger i bund og grund på, hvordan relationerne

mellem organisationen og offentligheden er:

”...the engagement approach steps away from reactive and

proactive strategies and posits relationship-building as the

process of ethical issues management”.

Taylor et al. (2001:266)

Den engagerende tilgang baserer sig iflg. Taylor et al. på tre antagelser. For det første, at alle

organisationer forsøger at maksimere deres udbytte. Organisationer har størst succes med dette, hvis

de lytter til deres offentlighed og forholder sig til og tilpasser sig offentlighedens behov. Et

argument, som også Heath 102 bruger. For det andet, at offentligheden ikke kun begrænses til

aktivistgrupper og lovgivere, som især den tidlige issues management fokuserede på.

Offentlighedsbegrebet er meget bredere, og offentligheden anses som en ressource, som

organisationen er afhængig af. Dette er et vigtigt punkt i den engagerende tilgang, fordi relationerne

til offentligheden ikke slutter, når problemerne omkring issuet er løst.

101 Taylor et al. (2003:260)

102 Heath (1997:3)

38

More magazines by this user
Similar magazines