Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

1. Indledning:

1.1 Scenen sættes

”The earlier an issue can be identified and managed, the

more likely it is that the organization will be able to solve

it in order to minimize the effect on the organization”.

Monstad (2003:36)

Vi lever i et samfund under stadig forandring 1 . Den tyske samfundsteoretiker og sociolog Ulrich

Beck hævder ligefrem, at vi lever i et risikosamfund, hvor bevidstheden om de mange farer, der kan

true samfundet, er blevet et kollektivt fokuspunkt 2 . I takt med moderniseringen af samfundet

producerer vi ikke kun øget velfærd og rigdom, vi producerer også øgede risici. Mens

industrisamfundet fordelte goder, fordeler risikosamfundet onder. Det moderne samfund er blevet

mere komplekst og rammes i stigende grad af sin egen viden, avancerede teknologi og moderne,

industrielle produktionsformer i form af utilsigtede og uforudsete ulemper. Kriser er blevet et

uundgåeligt fænomen, som er indvævet i det moderne samfund 3 .

Samtidig har mediebilledet ændret sig markant. Kriser er i mediernes fokus, og stadig flere kender

kun verden fra kommercielle tv-stationer og gratisaviser, som er med til at skabe en stiliseret

virkelighedsopfattelse. Nyheder præsenteres som underholdning. Komplekse problemstillinger

forenkles til det ukendelige. Sager – issues - sættes i fokus. Skurke og helt opstår - og forsvinder i et

væk 4 .

Ikke kun lokalt. I høj grad også globalt. Muhammed-krisen i 2005-6 udsprang af 12 tegninger bragt

i Morgenavisen Jyllands-Posten. Sagen udviklede sig til Danmarks værste udenrigspolitiske krise

siden 2. verdenskrig, og den skadede ikke blot Danmarks omdømme i den islamiske verden men

også flere store danske virksomheder, som f.eks. Arla Foods, der intet havde med sagen at gøre.

Muhammed-krisen er et eksempel på en sag, som udviklede sig til en global krise, hvor nye

elektroniske medier som internettet og sms-mobiltelefoni viste sin styrke. Som Coombs konstaterer:

”News is global” 5 .

1 Cheney et al. (2004:313ff.), Zorn et al. (2000:515ff), Hildebrandt et al. (2005:16) samt Ellerbæk & Mogensen

(2005:9).

2 Beck (1986/1997)

3 Mitroff (2001:3f)

4 Hallahan (2001:32)

5 Coombs (1999:6)

4

More magazines by this user
Similar magazines