Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

5.3 Krisens livsforløb

Ideen om at kriser har en livscyklus optræder mange steder i kriseledelseslitteraturen, og det er

nødvendigt at forstå denne livscyklus, fordi forskellige stadier kræver forskellige handlinger 121 .

Der findes forskellige livscyklusmodeller til kriseledelse, herunder Finks fire-delte livscyklusmodel

(1986) – som er en af de første, der behandler kriser som en ”udvidet begivenhed” – Miitroff´s fem-

delte model (1994) og en tre-delt model. Vi vil kort gennemgå alle i det følgende.

Som tidligere nævnt stammer ordet ”krisis” fra lægevidenskaben, og Fink anvender da også

sygdomsmetaforik, når han identificerer de fire faser i sin livscyklusmodel 122 :

1) Symptomer (prodromes) på en potentiel krise

2) En akut uløsende faktor (acute), der medfører skade

3) Krisen holder ved (chronic)

4) Krisen finder en løsning (resolution)/ er ovre (termination).

Coombs 123 påpeger netop, at Fink blot ser kriser som en ”udvidet begivenhed”, og ikke som en

egentlig flerfaset proces. Finks model tager ikke direkte højde for, hvordan en organisation med

kriseledelse kan forhindre krisen i at opstå eller fremskynde overvindelsen af krisen. For Fink er

kriseledelsen ovre, når krisen er ovre (en lineær proces) 124 .

En anden indflydelsesrig livscyklusmodel, der både ser ”krisen” som en proces og tager højde for

kriseledelse gennem alle livsfaserne, stammer fra kriseeksperten Ian Mitroff, der opdeler

kriseledelse i fem faser 125 :

1) Advarselstegn som skal identificeres og ageres på (signal detection)

2) Afdækning af kendte risici og reduktion af deres potentielle skade

(probing and prevention)

3) Inddæmning af skaden (damage containment)

4) Recovery (organisationen vender tilbage til ”business as usual”

5) Læring (learning)

Mens Fink fokuserer på selve krisen og dens udvikling, beskæftiger Mitroff sig i højere grad med

selve ledelsen af krisen – ligesom hans cyklus ”bider sig selv i halen” i og med, at organisationen

med læringsfasen implicit forbereder sig på at kunne identificere nye advarselstegn (en cirkulær

121

Gonzalez-Herrero & Pratt (1995); Sturges (1994) ifølge Coombs (1999:10), Coombs (1999:13f)

122

Fink (1986) ifølge Coombs (1999:11)

123

Coombs (1997:11)

124

Finks model indeholder dog også en vis cirkulær proces, idet Fink betragter sin model som at køre ind i en tunnel,

hvor der er lys for enden. Men Fink beskæftiger sig ikke særligt meget med, hvad der sker før og efter ”tunnelen”.

125

Mitroff (1994) ifølge Coombs (1999:12)

44

More magazines by this user
Similar magazines