Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

whistleblowers, dvs. personer internt i organisationen, der lækker oplysninger, som kan resultere i

en krise 138 , ligesom han ikke inddrager medarbejdernes viden om eventuelle issues.

Coombs siger dog, at skanning handler om at identificere og indsamle informationer fra så mange

kilder som overhovedet muligt og dernæst konvertere dem til kvantitative data, som kan

kategoriseres i et system og analyseres for forvarsler. Coombs 139 foreslår, at organisationen

foretager en risikovurdering af issues ud fra sandsynlighed og påvirkning (jfr. Heats model

beskrevet i afsnit 4.3) og nævner massiv massemediedækning og/eller stærk forbindelse mellem

issuet og stakeholders som sandsynlighedsindikatorer 140 . Coombs foreslår, at man scorer issues på

en 10-punkt-skala både i forhold til sandsynlighed og påvirkning, og at virksomheden dernæst

koncentrerer sig om de højstscorende issues for at forhindre eller formindske deres

trusselpotentiale. Informationsanalysen ender skanningsprocessen og begynder

monitoreringsprocessen, hvor man overvåger udviklingen af forvarslerne.

Crisis prevention

Crisis prevention er fasen, hvor organisationen reagerer på advarselssignalerne og forsøger at

reducere/eliminere den potentielle krise, som er identificeret i signal-detection-fasen. 141 Det sker

ved hjælp af forandring og monitorering. Forandringen skal eliminere og reducere sandsynligheden

for, at advarselssignalerne udvikler sig til en krise og ved hjælp af monitorering holder man øje

med, om forandringen er effektiv. Coombs peger selv på Jones & Chases klassiske issues

management model (jfr. afsnit 4.2) som den dominerende model, der tages i brug i bestræbelserne

på at forhindre et issue i at udvikle sig til en krise, ligesom den bruges til at evaluere issues

management indsatsen 142 . Ifølge Coombs bruges en bred vifte af kommunikationsværktøjer inklusiv

annoncering, lobbyisme (også overfor græsrødder), breve, e-mails, websider og offentlig omtale.

Hvorvidt operationen falder heldigt ud eller ej evalueres ved at holde den aktuelle beslutning af

issuet op imod den ønskede beslutning 143 . Den cirkulære natur i et issues livsforløb gør, at man

mindst en gang om året skal ”tage temperaturen” på issuet for at se, om det har potentiale til at

genopstå og true organisationen 144 .

138

Pauchant og Mitroff (1992:94) gør f.eks. opmærksom på whistleblowers

139

Coombs (1999:32)

140

Coombs henviser bl.a. til Heath (1997)

141

Coombs (1999:39f)

142

Coombs (1999:40f)

143

Jones & Chase (1979:21)

144

Coombs (1999:42), som tildeler Crable & Vibbert (1985) dette synspunkt.

49

More magazines by this user
Similar magazines