Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

”Verden” er blevet mindre. Internettet er blevet ”allemandseje” og har demokratiseret diskussionen

af issues 6 . Det er blevet ekstremt billigt at publicere synspunkter til hele verden - og der er

ubegrænset plads i ”cyperspace”.

Samtidig har internettet ikke blot stillet virksomheder og græsrødder mere lige i den forstand, at det

ikke længere er den pengestærke virksomhed, som nødvendigvis løber med sejren. Internettet har til

dels flyttet på magten til at afgøre, hvilke issue-debatter, der bliver hørt af offentligheden. Den magt

ligger ikke længere alene hos journalister, redaktører og nyhedschefer – de såkaldte gatekeepers –

eller regeringstalsmænd.

Virksomheder oplever, at med internettet kan issues dukke op med lynets hast 7 – og på ekstremt

kort tid gå fra at være ukendte til at være kendte i hele verden.

De nye kommunikationsteknologier repræsenterer således ikke alene nye muligheder men også

adskillige trusler mod virksomhederne 8 .

I et samfund der bliver stadigt mere komplekst, dynamisk og uoverskueligt, hungrer mennesker

efter sikkerhed, og når usikkerheden bliver større, bliver tilliden vigtigere. Det gælder også tilliden

til virksomhederne og deres ageren som ansvarlige ”samfundsborgere”.

Derfor fortjener virksomhedernes håndtering af kriser stor opmærksomhed, og den allerbedste måde

at håndtere en krise på er at forhindre, at den overhovedet opstår 9 .

Det er derfor, kriseledelse og issues management er interessante discipliner for virksomheder, og

det er baggrunden for, at vi skriver denne opgave.

Mange ledelsesdiscipliner ser på hinanden fra forskellige perspektiver. Fra ét perspektiv ses en

ledelsesdisciplin som en paraply, der dækker alle (eller mange) andre ledelsesdiscipliner. Fra et

andet ledelsesperspektiv udgør den første ledelsesdisciplin imidlertid blot et element, der indgår i en

anden ledelsesdisciplin. Det gælder f.eks. inden for corporate communications og branding, og det

gælder inden for issues management og crisis management. Vi har valgt at kalde de to perspektiver

for makroperspektivet og mikroperspektivet.

Makroperspektivet i issues management er det perspektiv, hvor issues management ses som en

strategisk ledelsesdisciplin, der anvendes med det formål at undgå, at sager - ”issues” - i det

offentlige rum – i den offentlige debat eller ”den retoriske arena” 10 – medfører lovgivning eller

offentlig regulering, der vil begrænse virksomhedens handlemuligheder. Issues management er den

6 Heath (1998)

7 Coombs (2002)

8 Heath (1998:273), Coombs (2002:215)

9 Coombs (1999:17)

10 Frandsen & Johansen (2005:8ff)

5

More magazines by this user
Similar magazines