Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

forhold til issues. Issues-integrationen omfatter også integration med virksomhedens øvrige

kommunikations/ledelsessystemer. Det kan f.eks. være issues-drøftelser (issues reviews 155 )

på det ugentlige direktionsmøde og ”rullende” møder mellem issues manageren

(kommunikationschefen) og alle afdelinger (afdelingschef og centrale nøglepersoner i

afdelingen), f.eks. kvartalsmøder, hvor man drøfter potentielle issues sammen med andre

emner. Italesættelsen af issues skal medvirke til at skabe en issues kultur, herunder

legitimere tilvejebringelsen af issues, med det formål at skabe en integreret issues-radar,

som gør organisationen i stand til at reagere – kraftigt om nødvendigt - på selv svage issues-

signaler 156 .

Den issuesbevidste organisation skaber således en issueskultur, som gør det muligt at identificere

potentielle issues - og dermed potentielle kriser. Den gør det legitimt at bringe eventuelle ”skeletter

i skabet” frem i lyset og skærper opmærksomheden på signaler fra interne (f.eks. medarbejdere) og

eksterne (f.eks. traditionelle og elektroniske medier) stakeholdere. Den issues-bevidste organisation

er desuden opmærksom på at sikre kontinuiteten i læringen, så den ikke forsvinder sammen med

nøglepersonernes fratræden og ikke genlæres med nye ledere.

Vi foreslår således virksomheden, at den:

• Vælger vores issuesdefinition som forståelsesramme (afsnit 3.4)

• Sætter en issues læringsproces i gang (herunder om de modeller som er gennemgået i afsnit

4)

• Implementerer en issues management tankegang i de daglige ledelsesrutiner (og f.eks.

anvender en issuesporteføljemodel)

• Anvender de issues management ”håndtag”, som er de bedste i den givne situation på det

givne tidspunkt, f.eks. Hallahans 16 responsstrategier (afsnit 4.4)

• Implementer øvrige elementer fra stakeholder management (f.eks. kontinuerlig dialog) og

risk management (afdækning af risici), som vi ikke har berørt i denne opgave.

Vi mener, ovenstående ”bevidsthedsmodel” giver selv mindre virksomheder mulighed for at

operationalisere og implementere issues management som led i den strategiske kriseledelses før-

155

Efter vores opfattelse er det reelt det, Silkeborg Kommune har gjort i praksis, som led i kriseberedskabet. Casen er

beskrevet i Frandsen et al. (2004:261ff)

156

Jf. Pauchant og Mitroff samt Weick og Sutcliffe

53

More magazines by this user
Similar magazines