Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

overordnede paraplydisciplin, og i dette perspektiv ses issues primært som public policy issues, dvs.

issues, som medfører en eller anden form for lovgivning eller regulering. Kriseledelse (crisis

management) anvendes i dette perspektiv som et element i den overordnede issues management

disciplin med det formål at undgå, at kriser udvikler sig til public policy issues til skade for

virksomheden. I makroperspektivet er kriseledelse således blot et element i issues management.

Referenceforskeren inden for issues management, den amerikanske professor i kommunikation og

direktør for Institute for the Study of Issues Management i Houston, Robert L. Heat er eksponent for

dette perspektiv:

”If a company is engaged in issues management before,

during, and after a crisis, it can mitigate – perhaps prevent

– the crisis from becoming an issue by working quickly and

responsibly to establish or re-establish the level of control

desired by relevant stakeholders”.

Heath (1997:289)

“...crisis management is an issues management function

that entails issues monitoring, strategic planning, and

getting the house in order, to try to avoid events that

trigger outrage and uncertainty and have the potential of

maturing into public policy issues”.

Heath (1997:289f)

Mikroperspektivet er omvendt det perspektiv, hvor issues management anvendes i førkrisefasen

med det formål at undgå, at et issue går hen og bliver en krise for virksomheden. I dette perspektiv

er et issues andet og mere end kategorien public policy issues, og issues management-disciplinen er

blot et af flere strategiske ledelsesværktøjer til kriseledelse. I mikroperspektivet er issues

management således et element i kriseledelsen. En af referenceforskerne inden for crisis

management, den amerikanske PR- og kriseforsker W. Timothy Coombs 11 , er eksponent for dette

perspektiv, idet han placerer issues management som ét blandt flere discipliner i førkrisefasen til

”signal opfangning” med det formål at forhindre en krise i at opstå:

11 Coombs (1999) & (2002)

Issues management, risk assessment, and stakeholder

relations all serve to scan information that could be

relevant to crisis management. Examining the three

functions provides the materials necessary to construct a

crisis-sensing mechanism”.

Coombs (1999:18)

6

More magazines by this user
Similar magazines