Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

Det er på den baggrund, vi når frem til vores problemformulering.

1.2 Problemformulering

1.3 Afgrænsning

Med udgangspunkt i en teoretisk diskussion af begreberne issues, issues

management og issues managementmodeller fra fire teoretiske tilgange

vil vi diskutere, hvordan issues management kan operationaliseres og

integreres i den del af strategisk kriseledelse, som betegnes

førkrisefasen, med det formål at forebygge kriser.

Fokus i denne opgave er dels issues management og dels kriseledelse. Begge discipliner er særdeles

komplekse, og denne opgaves omfangkrav tillader ikke, at vi folder alle elementer og vinker ud.

Derfor er en lang række vinkler kun kort berørt og visse diskussioner kun antydet. Vi har for vores

egen skyld valgt at lægge hovedvægten på afdækningen af issues managementfeltet, da både

undervisningen og vores egen praktiske erfaring på de to felter primært har fokuseret på

kriseledelse.

Vi behandler derfor ikke kriser, kriseledelse og krisekommunikation særligt indgående, idet vi

fokuserer på issues, issues management og issues management modeller og hvordan, issues

management kan anvendes i en førkrisefase.

Vi anlægger i opgaven en bred, og dermed nyere tilgang til kriseledelse 17 , hvor krisen ses som en

dynamisk proces med både før-, under- og efterkrisefaser. Vi fokuserer endvidere kun på

førkrisefasen, og dermed anvendelsen af issues management som præventiv disciplin i en proaktiv

tilgang til kriser, dvs. som et strategisk ledelsesværktøj til forebyggelse af kriser.

Ud over issues management er andre væsentlige discipliner i førkrisefasen stakeholder management

og risk management. Vi berører kun sporadisk disse felter og anskuer dem ud fra en issues

management synsvinkel. Dermed har vi fravalgt at berøre meget væsentlige elementer af

stakeholder management og risk management, som har betydning i førkrisefasen.

1.4 Opgavens opbygning og metode

Denne opgave er inddelt i fire hovedkapitler. Kapitel 2 er en kort gennemgang af issues

managementdisciplinens opkomst. Dernæst diskuterer vi forskellige issues definitioner, kategorier

17 Frandsen & Johansen (2004a:3f)

8

More magazines by this user
Similar magazines