Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

og livsforløb og når derigennem frem til vores egen definition, som senere lægger til grund for

vores issues management model i kapitel 5. Inden da gennemgår vi i kapitel 4 fire teoretiske

tilgange til issues management og forsøger at placere nogle af de centrale forskere og deres

modeller i de fire tilgange. Indtil nu har opgaven udelukkende forsøgt at afdække issues

management feltet. I kapitel 5 sætter vi så scenen for issues management i et

kriseledelsesperspektiv. Vi diskuterer kort krise og kriseledelse, og den historiske udvikling af

området fra en snæver til en bred tilgang, og vi ser kort på forskellige krisekategorier og krisers

livsforløb. Herefter fokuserer vi ind på førkrisefasen og anvendelsen af issues management i denne

fase. I kapitel 5.6 forsøger vi at samle alle trådene i opgaven og folder vores tanker ud omkring

operationalisering og integrering af issues management i kriseledelse. Dermed når vi også frem til

vores model for den issuesbevidste organisation samt en issuesporteføljemodel, som en organisation

kan anvende til kortlægning af potentielle issues.

Med dette har vi også indikeret, at denne opgave er en teoretisk opgave. Vi baserer os på centrale

forskere inden for issues managementfeltet, specielt Jones & Chase, Heath, Renfro, samt Crable &

Vibbert. Inden for kriseledelse har vi valgt altovervejende at basere os på referenceforskeren

Coombs’ teorier om krisens faser. Via en litteratursøgning har vi forsøgt at skanne den væsentligste

litteratur i form af bøger og artikler, herunder de værker, som centrale forskere henviser til og

baserer sig på. Vi har endvidere skannet alle artikler om issues management og crisis management

siden 1980 i databasen Business Source Premier, som giver adgang til artikler i flere end 8.000

tidsskrifter. Overraskende nok fremkommer kun relativt få relevante artikler, som til gengæld er

yderst relevante for denne opgave. Vi har således identificeret en række nyere artikler om issues

management og crisis management af bl.a. Heath og Coombs. Endvidere har vi søgt i en række

andre databaser – herunder risk management-organisationen Primo Danmarks webbibliotek og

Kommunikationsforum – for relevant litteratur, uden at det dog har tilført væsentligt nyt.

9

More magazines by this user
Similar magazines