SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sf.kalundborg.dk

SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

Forbund.

Samarbejdet mellem tillidsfolkene på de private færgeruter foregik på bedste

måde og på MOLSLINIEN var det SF’eren Oscar Sørensen der styrede

slagets gang.

På Storebæltsfærgerne var partiet også godt repræsenteret ved

fællestillidsmand Preben Kjellerup, der var bosiddende i Nyborg, han var

fællestillidsmand for de matroser der ikke var tjenestemænd, men medlemmer

af Sømændenes Forbund.

De 3 tillidsfolk fra færgerne havde stor opbakning fra matroserne og var

respekterede for deres saglighed og var desuden medlemmer af

Sømændenes forbunds bestyrelse under ledelse af formanden Preben Møller

Hansen.

SF Søfarts medlemmer var meget aktive og var med til at udskifte den

daværende formand for Sømændene, Johannes Andersen med Preben

Møller Hansen, et samarbejde der ikke varede ved.

SF I AMTS OG BYRÅD

I 1973 blev jeg for første gang indvalgt i Vestsjællands Amtsråd som eneste

medlem af SF blandt de 31 medlemmer rådet bestod af, det var i øvrigt alle

sammen af hankøn.

Her i midten af halvfjerdserne var det meget på mode at afholde Ø-lejre, især

kvinderne var meget aktive på dette område - men selvfølgelig ville SF ikke

stå tilbage for denne mode..

En SF matroskollega og jeg havde investeret i en grund på Omø til favorable

vilkår, så vi tilbød amtsudvalget at bruge denne til overnatning, og en små

hundrede SF er fra de fleste partiforeninger i amtet deltog med campingvogne

og telte, vi havde også lejet forsamlingshuset til indendørs aktiviteter, såsom

spisning og banko for børnene om aftenen.

De sanitære forhold taler vi ikke om, der var alene en vandhane på grunden

og toiletter fandtes ikke

Kokkehans - der var kok på JKL stod for de kulinariske ydelser, han var

specialist i kylling i karry godt krydret som han havde lært at lave det da han

sejlede på østen.

I nærheden af forsamlingshusets

køkken var der en mødding, og aldrig

har jeg set så mange fluer forsamlet,

så alle både deltagere såvelsom fluer

fik en upåklagelig middag.

Den politiske dagsorden var

Regionplaner for amtet frem til 1990

noget der virkelig på daværende

tidspunkt havde skabt interesse

blandt borgerne i amtet og trak fulde

I huse nærheden af interesserede af forsamlingshusets borgere når køkk

emnet var på dagsordenen på

skolerne eller i forsamlingshusene.

Kokkehans lavede kylling i karry med ris

10

More magazines by this user
Similar magazines