SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sf.kalundborg.dk

SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

af fabrikken, hvilket gjorde den lokale SIDafdeling ret så sure på mig - det

drejede sig om 120 arbejdspladser.

Jeg skal måske lige tilføje at jeg på daværende tidspunkt var

sikkerhedsrepræsentant på JKL og vi havde problemer med

dieseludledninger fra lastbilerne når de startede op på dækket på færgen,

hvor der ikke var udluftning af betydning, samtidig var arbejdsmiljøet så småt

begyndt at være et emne i fagbevægelsen som blev taget alvorligt med

baggrund i de mange arbejdsskader der var på arbejdspladserne på

daværende tidspunkt.

Der blev afholdt et stormøde i Skælskørhallen om en eventuel PVC

fabrikation, jeg repræsenterede modstanden i amtsrådets Teknik og

Miljøudvalg mod fabrikken - hvilket jeg var alene om.

Jeg blev noget forbavset som paneldeltager da godt 1200 borgere mødte op

til mødet.

Den første der havde ordet var viceamtsborgmester og viceborgmester i

Skelskør, Lykke Jørgensen, S der var varm fortaler for projektet.

Efter hans indlæg hvor ret mange klappede, forventede jeg stor modstand

mod mine argumenter for at sige nej til fabrikken - men til min store

forbavselse var der ligeså mange der klappede af mine holdninger til at sige

nej til PVC fabrikation i Skælskør.

Med baggrund i modstanden blev fabrikken aldrig etableret, men for en SF’er

med rod i fagbevægelsen var det en svær beslutning at sige nej til

arbejdspladser ikke mindst fordi der var ret stor arbejdsløshed på daværende

tidspunkt.

Ikke længe efter blev SF Skælskør dannet og partiforeningen blev

repræsenteret i byrådet, den første var Stig Thorup, og SF har været

repræsenteret lige siden.

Selve optakten til starten af partiforeningen var lidt anderledes end andre

steder, da en del af medlemmerne også spillede på forskellige instrumenter

så det var et helt orkester der dukkede op om lørdagen foran KVIKLY når der

om lørdagen skulle uddeles pjecer.

Det var en festlig og fornøjelig valgkamp til amts og kommunalvalget i 1979.

Jeg deltog i festlighederne i Skælskør, og husker jeg her havde en artikel i

SJÆLLANDSKE samme lørdag hvor jeg forsøgte at være morsom og love at

alle der kørte på cykel skulle have rygvind uanset hvad vej de kørte.

Jeg fik dog ikke samme respons på mit forslag som en senere MF er fra

Århus.

Som skrevet var det især miljøet der havde min hovedinteresse og en anden

stor sag i TM udvalget blev en ansøgning fra Bjergsteds daværende

borgmester, Ole Junker - der også kunne smykke sig af titlen godsejer.

Junker sendte en ansøgning til amtet om at etablere en losseplads på hans

jorde, hvor der var ret store dybe huller med baggrund af at der i mange år var

blevet gravet grus på hans ejendom, og hvad var mere naturligt end at fylde

disse store huller op med skrald?

Der var bare den hage ved ansøgningen at området også havde et af

Sjællands største vandreservoirer, hvor Deigvad vandværk leverede 1 mio.

kubikmeter vand til Kalundborg by og til de store industrier der allerede

12

More magazines by this user
Similar magazines