SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sf.kalundborg.dk

SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

Sæby og Skælskørs sygehuses fortsatte bevarelse ofte på dagsordenen, en

debat der fortsatte i amtsrådet i valgperioden fra 80.

I valgperioden 76 - 80 blev det vedtaget at bruge mange millioner af kroner på

udbygninger af Holbæk og Slagelses sygehuse - hvilket SF naturligvis var

imod fordi det trak tæppet væk under de eksisterende sygehuse.

Jeg lyttede meget til den kritik der især blev fremført af en overlæge på Sæby

Sygehus, Kolding, der var valgt af Fremskridtspartiet og var meget kritisk

overfor administrationen og flertallet i Amtsrådet.

Til stor glæde for sygehusadministrationen måtte Kolding fratræde sin stilling

som overlæge da han blev 70 år, han fortsatte dog sin gerning som læge i

flere af de norske bygder.

Kolding var meget respekteret som læge, han var uddannet som kirurg og tog

sig af de såkaldte “banalsygdomme” som er åreknuder, sterilisationer og den

slags.

Kolding advarede imod den tendens der var begyndt indenfor

sygehusområdet, nemlig at alle læger skulle specialisere sig, og hvilken

betydning det ville få for fremtidens sygehusvæsen med centralisering til følge

- Kolding har fået ret, centraliseringen har betydet større enheder og masser

af specialister, og tendensen med lukning af eksisterende sygehuse fortsætter

stadigvæk 30 år efter at Amtsrådet startede processen.

Eneste forskel er at amterne er nedlagte og regionerne fortsætter arbejdet.

Inden valget i 1980 nåede jeg at få vedtaget at Regionskontoret skulle lave en

rapport det skulle afdække fordele og det modsatte for Vestsjællands Amt

hvis Folketinget vedtog at bygge en Storebæltsbro?

Debatten og forslaget var dukket op igen for jeg ved ikke hvilken gang - men

denne gang så det alvorligt ud.

Fra SF Vestsjællands side var vi naturligvis imod, og fremførte hvilke

uhyrligheder det ville betyde for ikke mindst færgebyerne Korsør, Kalundborg

og Sj. Odde.

Både arbejdsløshed og mindskede skatter etc. var argumenterne imod en fast

forbindelse, men også vandgennemstrømningen til og fra Østersøen blev

brugt især af borgere med holdninger til miljøet.

Rapporten blev lavet inden jeg forlod Amtsrådet, men nogle af argumenterne

brugte jeg naturligvis da sagen blev diskuteret i Folketinget da jeg senere blev

trafikpolitisk ordfører for partiet.

14

More magazines by this user
Similar magazines