SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sf.kalundborg.dk

SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

Der manglede ikke mange stemmer i at SF kom i byrådet, men der var ikke

nok, og spidskandidaten gik senere over i S, hvor han blev valgt ved næste

valg - hans holdninger lå ifølge pressens referater i pressen fra møderne nok

nærmere Fremskridtspartiet end SF s.

Med hensyn til Høng, var SF erne her inden firserne medlemmer i enten

Gørlev eller Slagelse partiforeninger.

Til kommunalvalget i 1976 var der endvidere en SF liste i Hvidebæk hvor

spidskandidaten hed Hanne Dinesen, men først 4 år senere ved næste valg

lykkedes for SF at blive valgt i den kommune.

PARTIFORENINGEN.

I midten af halvfjerdserne vedtog bestyrelsen og medlemmerne at vi skulle

leje nogle lokaler, noget som ellers alene store byer med mange medlemmer

var i besiddelse af.

Det blev i Møllestræde hvor vi lejede os ind i den bygning der også omfatter

Ole Lunds Gård.

Lokaler bestod af et mødelokale til godt 30 mennesker en gang og et kontor -

samt ikke at forglemme et aflåst rum til øl og vand, huslejen var beregnet på

at komme ind ved salget af disse produkter - nok mest øl.

Hver fredag var der åbent fra kl.16,her kom så medlemmer og bekendte for

at få slukket tørsten over en kop øl. Der var normalt lukketid kl. 20,men det

trak ofte ud når nu verdenssituationen skulle løses.

Møderne i partiforeningen blev naturligvis også afholdt i forbindelse med

åbningen om Fredagen.

Byrådsmedlem, Gunner Larsen havde fast kontortid hvis, nu der var en borger

der havde nogle problemer som Gunner meget gerne ville arbejde videre

med. Gunner var arbejdsmand på CARMEN, men også et meget fint

menneske og en fantastisk arbejdskraft for SF Kalundborg.

Som beskrevet var det især om fredagen at der kom mange i lokalerne, og

huslejen kom ind hver måned med det forbrug der var på denne dag, men

også andre lånte lokalerne, ikke mindst deres beliggenhed tæt ved

Møllebakken, gjorde besøget og salget godt eksempelvis til 1 ste. Maj og var

det regnvejr var det i lokalerne man samledes og diskuterede.

I Møllestræde boede endvidere et par medlemmer, Inge og Torben Danielsen

som stod for at der var fyldt op i det aflåste skab hvilket var et must for

betalingen af den månedlige husleje.

En overgang havde vi ligeledes en mindre boghandel på stedet, her havde

Marianne Madsen, Poul Holck Jørgensen og jeg været inde i hovedstaden og

været i den Kinesiske Butik og købt rigeligt med MAOS DEN LILLE RØDE

samt kinesiske farverige plakater samt anden venstreorienteret litteratur, ja

selv plader af RØDE MOR og den slags var vi leveringsdygtige i.

I mødelokalet var der en talerstol, således at medlemmerne kunne vænne sig

til at tale fra en sådan når de senere skulle sige noget på møder rundt

omkring, talerstolen blev naturligvis benyttet når der var interne møder og

medlemmerne havde ordet.

16

More magazines by this user
Similar magazines