SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sf.kalundborg.dk

SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

evilget et hus til kvinder der var udsatte for vold fra deres ægtefæller eller

samlevere.

Hera døtrene eksisterer stadigvæk og driver et hjem for kvinder der har været

udsat for vold, huset er nu flyttet fra Torvet 3 til Slagelsesvej med flere

værelser og faciliteter til brugerne.

PRESSEN.

Da jeg i sin 1965 meldte mig ind i partiet var der i Kalundborg 3 aviser der

dækkede området, det var Holbæk Amts Venstreblad( HAV) Sjællands

Tidende, Sjællands Posten og Kalundborg Folkeblad (KF)- alle med

redaktionerne i Skibbrogade, KF og HAV i den pæne nordlige ende af gaden,

de 2 andre i den anden sydlige ende hvor værtshuse nu som dengang var

placerede.

Som noget nyt var Danmarks Radios Regionalen begyndt at sende fra

Næstved, meningen var denne skulle dække nyheder fra Vestsjælland og

Storstrøms amter.

Til Amtsrådsvalget i 73 dukkede ligeledes DR s tv op og dækkede

valgkampen, her blev jeg af Mette Fugl interviewet om min holdning til

screeningen af kvinder for at forhindre livmoderkræft - hvilket jeg naturligvis

gik ind for burde indføres straks.

Regionalens journalister fik jeg et godt forhold til, ikke mindst da jeg stillede

forslag i Amtsrådet om at der skulle sendes beslutningsreferater til pressen fra

udvalgsmøderne, forslaget blev vedtaget.

Da jeg ofte i TM udvalget havde særstandpunkter til især miljøsagerne, fik jeg

altid i referaterne der blev udsendt til pressen mine synspunkter med, hvilket

ofte medførte at jeg blev ringet op journalisterne der gerne ville vide hvorfor

jeg havde sagt fra i en sag?

Dette fortalte jeg naturligvis ganske beredvilligt og fik på den måde ret megen

tid i radioen hvilket jo ikke er til at kimse af for en ung fremadstræbende

politiker.

Også den trykte presse fik udvalgsreferaterne tilsendt, læserbreve fra

undertegnede var ikke sjældne, af artikler i KF fra 1980 kan jeg se at ikke

mindst rektor på Høng Gymnasium, Tom Højem og jeg tit diskuterede med

hinanden.

Tom var Centrumsdemokrat i en tid hvor Mimi Jakobsen var minister og ad

den vej fik han tilladelse til at gymnasiet i Høng kunne fortsætte,

godkendelsen skete på regeringsplan og i modstrid med de vedtagne

Regionsplaner.

Også reklamer i tv diskuterede vi i pressen, Jeg var naturligvis imod noget

sådan, hvilket Tom ikke var.

Tom Høyem blev aldrig valgt til Folketinget men blev senere udpeget som

Grønlandsminister under en borgerlig regering hvori CD deltog, på en senere

tur jeg deltog i som Finansudvalgsmedlem, fik jeg at vide at man deroppe

havde været meget glad for ham som minister.

Jeg har altid haft den holdning at hvis man er politiker, så er det også vigtigt at

de ting og sager man kæmper for, og rejser, kommer ud til

borgerne/vælgernes kendskab.

Derfor har et godt forhold til journalister altid været noget jeg har arbejdet for

18

More magazines by this user
Similar magazines