SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

sf.kalundborg.dk

SF KALUNDBORG OG OMEGNS HISTORIE.

FOLKETINGSVALGET I 1980.

Der havde været folketingsvalg i 1979, men Anker Jørgensen kunne ikke

holde sammen på flertallet der bestod af S. RV og et meget modvilligt SF, der

var bange for at komme i samme situation som da VS blev dannet.

Desuden var de personlige vibrationer mellem Anker Jørgensen og Gert

Petersen meget dårlige.

Valget blev udskrevet i slutningen af November til afholdelse d. 8-12.

I Kalundborg kredsen havde vi ingen folketingskandidat og jeg fik fra

bestyrelsen en henvendelse om jeg ville stille op?

Kalundborg var den mindste kreds Vestsjællands Amt, men det var ikke

populært hos et par af de andre kandidater i Vestsjællands valgkreds at jeg

sagde ja ikke mindst fordi vi som en af de få kredse i landet havde sideordnet

opstilling, hvilket betyder at den kandidat der får flest personlige stemmer er

valgt.

Det normale i SF dengang var partiliste, hvilket betød at det var partiets

medlemmer der stemte om hvem der skulle stå først på valglisten - og det

absolut normale var at nr. 1 på listen blev valgt de steder hvor vi fik valgt folk

til Folketinget.

Opstillings reglerne var ofte et varmt emne, men Vestsjællands Amt var vi af

den opfattelse at sideordnet opstilling var det mest demokratiske, hvorimod

partliste var en gammel remisens fra manges kommunistiske fortid,

eksempelvis VS og senere Enhedslisten altid har svoret til partiliste.

Jeg blev opstillet d. 1-12-1980, men havde lovet mine partikammerater der

var kandidater i kredsen at føre en stille og rolig valgkamp, og der var ikke

noget med at sige ja til møder udenfor den kreds man selv var opstillet i.

Ifølge referaterne fra vælgermøderne i KF holdt de såkaldte “ 5 gamle partier”

S, V, K, RV og A nogle af deres vælgermøder alene. Hvorved de forsøgte at

holde CD, fremskridtspartiet, VS og SF og andre nye partier ude fra de aftalte

vælgermøder, ikke mindst Socialdemokraterne stod bag den slags for at

forhindre for megen omtale af eksempelvis SF.

Derfor holdt Venstrefløjen ofte deres egne valgmøder, men nogle steder f.

eks. på skoler og gymnasier blev alle partier normalt inviterede til at deltage.

Jeg husker et vælgermøde på Høng Gymnasium hvor der var afstemning

bagefter og hvor SF blev det største parti - det gav jo blod på tanden, må jeg

tilstå.

Det fik Fremskridtspartiets kandidat, Ole Maisted - som havde været

amtsrådskollega - til at sende mig et brev hvori han kaldte mig populist.

Vi var ikke gode venner, jeg havde været meget aktiv i TM udvalget for at

lukke hans forkromningsvirksomhed ved Fuglebjerg der var meget

forurenende og udledte meget giftige stoffer, vistnok den eneste virksomhed

jeg var med til at lukke mens jeg sad i Amtsrådets udvalg for Teknik og miljø?

Ole Maisted blev valgt til Folketinget, og lagde desuden sag mod Amtet og

ville have 2,4 mio. kr. i erstatning - han tabte dog sagen.

Senere blev han anklaget for skattesnyd på et beløb af 260 000 kr. men fik

dog lov til at blive i Folketinget.

Den politiske debat gik meget på om SF skulle i regering med Soc. Hvilket

bla. Sigurd Ømann tog meget kraftig afstand fra op til valget.

20

More magazines by this user
Similar magazines