Ledelse af skoler med tosprogede elever - Mere viden: UCC kursus ...

mereviden.ucc.dk

Ledelse af skoler med tosprogede elever - Mere viden: UCC kursus ...

Praktiske oplysninger Modulerne består af to valgmoduler fra Diplomuddannelsen i Ledelse på hver 5 ECTS-points. Modulerne er udviklet i samarbejde med Tosprogs-Taskforcen, der også har stået for fi nansiering af udviklingen. Desuden har KL, Skolelederforeningen, Undervisningsministeriet samt en arbejdsgruppe nedsat af Tosprogs-Taskforcen, samt UCC medvirket under udvikling af modulerne. Hvem kan tage Modulerne? For at blive optaget skal man opfylde optagelsesbetingelserne til Diplomuddannelsen i Ledelse. Modulernes afvikling og struktur Modulerne afvikles over to omgange med 2 internater og 1 kombineret undervisningsog vejledningsgang og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt materiale med relevante problemstillinger fra egen organisation, jfr. Bekendtgørelse 638 af 29. juni 2009. Datoplan: 1. modul. 1. internat: 5. og 6. september 2012 2. internat: 3. og 4. oktober 2012 Vejledning og undervisning: 23. oktober 2012 Afl evering af skriftlig opgave (maks. 5 sider): 30. oktober. 2012 Mundtlig eksamen med intern medbedømmer: 13. november 2012. 2. modul. 1. internat: 28. og 29. november 2012 2. internat: 23. og 24. januar 2013 Vejledning og undervisning: 7. februar 2013 Afl evering af skriftlig opgave (maks. 5 sider): 26. februar 2013 Mundtlig eksamen med intern medbedømmer: 12. marts 2013. Internaterne begynder kl. 10.00 på førstedagen og slutter kl. 13.00 på andendagen. Undervisningen og vejledningen på enkeltdagene begynder kl. 10.00. Prisen er 11.000 kr. pr. modul, inklusiv internater. Litteratur Der skal læses ca. 2 x 500 siders litteratur. Der vil være tale om tekster på dansk, som fordeles med ca. 50 % til modulernes sproglige del og 50 % til ledelses- og styringsdelen. Tilmelding Tilmelding skal ske til udviklingskonsulent Ib Kristiansen via mail: IKR@ucc.dk. For yderligere oplysninger kontakt Ib Kristiansen på tlf.: 4189 7228. Tilmeldingsfrist: primo august 2012. Få den nyeste viden om ledelse og organisation direkte i din indbakke Tilmeld dig UCC’s elektroniske nyhedsbrev og vælg den udgave som handler om ledelse og organisationsudvikling. Nyhedsbrevet opdaterer dig med den nyeste viden, og du bliver præsenteret for kurser og arrangementer i UCC. Se hvordan du tilmelder dig nyhedsbrevet på ucc.dk Ledelse og organisation/KLEO Titangade 11 2200 København N +45 4189 9600 www.ucc.dk To diplom-valgmoduler i ledelse for skoler med tosprogede elever: Ledelse af skoler med tosprogede elever - en særlig udfordring Kampagneskoler: 2012-2013


Udfordringen Skoleledere på skoler med tosprogede elever står over for udfordringer, der både ligner og er skærpede i forhold til skoleledelse generelt. Ledelse af skoler med tosprogede elever repræsenterer særlige udfordringer. Erfaringer viser, at skal ledelse lykkes på disse skoler, skal den sproglige dimension gennemsyre skolens strategiske beslutninger og opfølgningsrutiner. Det forudsætter bl.a. et lederskab, som kan stå i spidsen for en mangfoldig og ressourceorienteret skoleudvikling, en personaleledelse, der understøtter udviklingen af den sproglige dimension gennem kompetenceudvikling og kulturudvikling, samt en pædagogisk ledelse med særligt fokus på integration af dansk som andetsprog i fagene. Det er vigtigt, at ledere af skoler med tosprogede elever kvalifi ceres til at håndtere disse særlige udfordringer. De nye diplomvalgmoduler er netop svaret herpå, idet de sætter skoleledere i stand til at bringe den sproglige dimension i spil som ressource i samarbejdet – både omkring skolen og i den konkrete undervisning. Forløbet afvikles nu for anden gang efter en succesfuld afvikling af første forløb i efteråret 2010. Undervisningen og procesledelsen vartetages af erfarne eksperter fra bl.a. UCC, KL og DPU, der også stod for afviklingen af det første forløb. Fagligt indhold Modulerne øger lederens kompetencer inden for: • Forandringsledelse • Relationsledelse, konfl ikthåndtering og interkulturel kommunikation • Mål – og rammestyret organisering med særligt tosprogligt fokus • Skolens evalueringspraksis med fokus på integration af dansk som andetsprog i fagene • Ledelse af interne eksperter • Personaleudvikling bl.a. gennem aktionslæring, klasseledelse og teamsamarbejde • Ekstern kommunikation og pressepleje. Modulerne giver adgang til opdateret og forskningsvalideret viden gennem et pensum, der er udviklet til lejligheden og løbende ajourføres via elektroniske kompendier. Der formidles både relevant teori og anvendelsesorienterede metoder - herunder metoder, der i forvejen anvendes i skolernes pædagogiske udviklingsarbejde. Der vil være rig lejlighed til at arbejde med egne problemstillinger, til at se kolleger over skuldrene gennem besøg på hinandens arbejdspladser, samt til netværksdannelse. Ledelsessyn Modulernes tilgange til ledelsesarbejdet er inspireret af organisationsteoretikeren Colin Hastings 6 perspektiver 1 . På modulerne udgør perspektiverne særlige fokuspunkter for undervisningen, dialogerne og procesarbejdet Vi har tilføjet en syvende dimension, som vi kunne kalde ”den faglige og tosproglige dimension”, som er placeret under de forskellige perspektiver: 1 Project leadership, second Edition, 1996, Wendy Brainer, Colin Hastings, Michael Geddes. Lederens perspektiv Opad Mål for opgaven Indad Stort fællesskab og lille fællesskab Leder i et politisk styret system Samarbejde med forvaltningen Bevidsthed om egne præferencer Refl ektion over egen rolle Ledelese af ledelsesteam Udad Arbejde med eksperter Arbejde med skolens pædagogiske profi l Forældresamarbejde Handlingsorienteret mål- og rammestyring Dokumentation. Test Ledelse af komplekse systemer Soprogets betydning for lærings og dannelse Flersprogethedens betydning for kommunikation Kompetenceudvikling Konfl ikthåndtering Kultur- og organisationsudvikling Ledelse af medarbejderteam Ledelse af egne eksperter Integration af dansk som andetsprog Nedad Resultater


Praktiske oplysninger Modulerne består af to valgmoduler fra Diplomuddannelsen i Ledelse på hver 5 ECTS-points. Modulerne er udviklet i samarbejde med Tosprogs-Taskforcen, der også har stået for fi nansiering af udviklingen. Desuden har KL, Skolelederforeningen, Undervisningsministeriet samt en arbejdsgruppe nedsat af Tosprogs-Taskforcen, samt UCC medvirket under udvikling af modulerne. Hvem kan tage Modulerne? For at blive optaget skal man opfylde optagelsesbetingelserne til Diplomuddannelsen i Ledelse. Modulernes afvikling og struktur Modulerne afvikles over to omgange med 2 internater og 1 kombineret undervisningsog vejledningsgang og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt materiale med relevante problemstillinger fra egen organisation, jfr. Bekendtgørelse 638 af 29. juni 2009. Datoplan: 1. modul. Første internat: 3. og 4. september 2012 Andet internat: 1. og 2. oktober 2012 Vejledning og undervisning: 22. oktober 2012 Afl evering af skriftlig opgave (maks. 5 sider): 29. oktober 2012 Mundtlig eksamen med intern medbedømmer: 12. november 2012. 2. modul. Første internat: 26. og 27. november 2012 Andet internat: 21. og 22. januar 2013 Vejledning og undervisning: 6. februar 2013 Afl evering af skriftlig opgave (maks. 5 sider): 25. februar 2013 Mundtlig eksamen med intern medbedømmer: 11. marts 2013. Internaterne begynder kl. 10.00 på førstedagen og slutter kl. 13.00 på andendagen. Undervisningen og vejledningen på enkeltdagene begynder kl. 10.00. Prisen er 11.000 kr. pr. modul, inklusiv internater. Litteratur Der skal læses ca. 2 x 500 siders litteratur. Der vil være tale om tekster på dansk, som fordeles med ca. 50 % til modulernes sproglige del og 50 % til ledelses- og styringsdelen. Tilmelding Tilmelding skal ske til udviklingskonsulent Ib Kristiansen via mail: IKR@ucc.dk. For yderligere oplysninger kontakt Ib Kristiansen på tlf.: 4189 7228. Tilmeldingsfrist: primo august 2012. Få den nyeste viden om ledelse og organisation direkte i din indbakke Tilmeld dig UCC’s elektroniske nyhedsbrev og vælg den udgave som handler om ledelse og organisationsudvikling. Nyhedsbrevet opdaterer dig med den nyeste viden, og du bliver præsenteret for kurser og arrangementer i UCC. Se hvordan du tilmelder dig nyhedsbrevet på ucc.dk Ledelse og organisation/KLEO Titangade 11 2200 København N +45 4189 9600 www.ucc.dk To diplom-valgmoduler i ledelse for skoler med tosprogede elever: Ledelse af skoler med tosprogede elever - en særlig udfordring Udviklingsprogramskoler: 2012-2013


Udfordringen Skoleledere på skoler med tosprogede elever står over for udfordringer, der både ligner og er skærpede i forhold til skoleledelse generelt. Ledelse af skoler med tosprogede elever repræsenterer særlige udfordringer. Erfaringer viser, at skal ledelse lykkes på disse skoler, skal den sproglige dimension gennemsyre skolens strategiske beslutninger og opfølgningsrutiner. Det forudsætter bl.a. et lederskab, som kan stå i spidsen for en mangfoldig og ressourceorienteret skoleudvikling, en personaleledelse, der understøtter udviklingen af den sproglige dimension gennem kompetenceudvikling og kulturudvikling, samt en pædagogisk ledelse med særligt fokus på integration af dansk som andetsprog i fagene. Det er vigtigt, at ledere af skoler med tosprogede elever kvalifi ceres til at håndtere disse særlige udfordringer. De nye diplomvalgmoduler er netop svaret herpå, idet de sætter skoleledere i stand til at bringe den sproglige dimension i spil som ressource i samarbejdet – både omkring skolen og i den konkrete undervisning. Forløbet afvikles nu for anden gang efter en succesfuld afvikling af første forløb i efteråret 2010. Undervisningen og procesledelsen vartetages af erfarne eksperter fra bl.a. UCC, KL og DPU, der også stod for afviklingen af det første forløb. Fagligt indhold Modulerne øger lederens kompetencer inden for: • Forandringsledelse • Relationsledelse, konfl ikthåndtering og interkulturel kommunikation • Mål – og rammestyret organisering med særligt tosprogligt fokus • Skolens evalueringspraksis med fokus på integration af dansk som andetsprog i fagene • Ledelse af interne eksperter • Personaleudvikling bl.a. gennem aktionslæring, klasseledelse og teamsamarbejde • Ekstern kommunikation og pressepleje. Modulerne giver adgang til opdateret og forskningsvalideret viden gennem et pensum, der er udviklet til lejligheden og løbende ajourføres via elektroniske kompendier. Der formidles både relevant teori og anvendelsesorienterede metoder - herunder metoder, der i forvejen anvendes i skolernes pædagogiske udviklingsarbejde. Der vil være rig lejlighed til at arbejde med egne problemstillinger, til at se kolleger over skuldrene gennem besøg på hinandens arbejdspladser, samt til netværksdannelse. Ledelsessyn Modulernes tilgange til ledelsesarbejdet er inspireret af organisationsteoretikeren Colin Hastings 6 perspektiver 1 . På modulerne udgør perspektiverne særlige fokuspunkter for undervisningen, dialogerne og procesarbejdet Vi har tilføjet en syvende dimension, som vi kunne kalde ”den faglige og tosproglige dimension”, som er placeret under de forskellige perspektiver: 1 Project leadership, second Edition, 1996, Wendy Brainer, Colin Hastings, Michael Geddes. Lederens perspektiv Opad Mål for opgaven Indad Stort fællesskab og lille fællesskab Leder i et politisk styret system Samarbejde med forvaltningen Bevidsthed om egne præferencer Refl ektion over egen rolle Ledelese af ledelsesteam Udad Arbejde med eksperter Arbejde med skolens pædagogiske profi l Forældresamarbejde Handlingsorienteret mål- og rammestyring Dokumentation. Test Ledelse af komplekse systemer Soprogets betydning for lærings og dannelse Flersprogethedens betydning for kommunikation Kompetenceudvikling Konfl ikthåndtering Kultur- og organisationsudvikling Ledelse af medarbejderteam Ledelse af egne eksperter Integration af dansk som andetsprog Nedad Resultater

More magazines by this user
Similar magazines