Informationer for skiskolen i uge 7 2012 - Faxe Kommunale ...

ungdomsskolen.net

Informationer for skiskolen i uge 7 2012 - Faxe Kommunale ...

Sygdom på turen: Bliver en elev syg under opholdet, vil denne efter aftale

med rejselærerne, kunne opholde sig i sin hytte / lejlighed.

En konkret vurdering af situationen, vil afgøre i hvilket

omfang der skal føres tilsyn med pågældende elev.

Pågældende elevs hjem vil blive kontaktet, og orienteret

om situationen.

Ski skader: På skiture kan skader opstå, også selv om vi gør for at

undgå dette.

Kommer en elev til skade under turen, vil vi i første omgang

skabe os et overblik over situationen – om nødvendigt i

samråd med samaritter, læge eller sygehus, afhængigt af

situationen – herefter vil hjemmet blive orienteret om de

konkrete forhold i situationen, samt det videre forløb. Herved

opnås så informativ en information til hjemmet som muligt.

Skal en elev transporteres til sygehus, sendes så vidt muligt

en rejselærer med – akutte forhold kan dog forhindre dette.

Under alle omstændigheder vil eleverne blive nøje instrueret

om, ikke at stå på ski alene og at kontakte en rejselærer

hurtigst muligt, hvis der sker uheld.

(se endvidere afsnittet –”sikkerhed”)

Bliver der tale om ekstraordinær hjemtransport af en elev

under opholdet, vil dette ske i samarbejde med- og efter

vurdering fra vores forsikringsselskab, ud fra de betingelser

der er tegnet i forsikringen. Det kan ikke forventes at

Ungdomsskolen kan stille personale til rådighed i forbindelse

med ekstraordinær hjemtransport, hvis dette alene er et

ønske fra hjemmets side.

Transport: Kørslen til Lofsdalen foregår med Ungdomsskolens rejse bus.

Faxe kommunale Ungdomsskole forestår transporten med

egen bus. Ungdomsskolens egne rutinerede

erhvervschauffører forestår transporten jfr. Regler vedr.

erhvervsmæssig persontransport (bus).

Medbring: Gyldigt blåt EU sygesikringskort

Personlig bagage (tøj, toiletsager, håndklæder mv.)

Sengelinned (der er sengetøj i hytten)

Drikkevarer til rejsen.

Evt. tæppe og / eller pude til bussen

More magazines by this user
Similar magazines