qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ... - Henrik Herløv Lund

henrikherloevlund.dk

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ... - Henrik Herløv Lund

Reduktion af dagpengeperioden.

14

Det er eksplicit nævnt af Jørgen Søndergaard, at ”Hvis dagpengesystemet skal bidrage til at skabe mere

arbejdskraft i den nuværende konjunktursituation, så må man kigge på dagpengeperiodens længde” 14 .

Allerede som medlem af Velfærdskommissionen var Jørgen Søndergård med til at stille forslag om

nedsættelse af dagpengeperioden fra i dag 4 år til 2½ år. Det sker med den begrundelse, at kortere

ledighedsperiode øger motivationen til at finde arbejde og dermed ledighedsperiodernes længde.

Det økonomiske Råd har foreslået reduktion af dagpengeperioden fra 4 til eksempelvis 2½ år 15 , mens

DA har foreslået 2 år. I Norge blev dagpengeperioden i 2003 af den daværende borgerlige regering

reduceret til 2 år 16 og i Sverige har den nyliberalt – borgerlige regering i 2006 skåret den helt ned til 1

år.

Det kan dermed klart forventes, at AMK vil foreslå en reduktion af dagpengeperioden til 2½ eller måske

kun til 2 til1½ år 17 .

Aftrapning af dagpengeydelsen.

Et andet sandsynligt forslag vil være et forslag om en trinvis nedtrapning af dagpengeydelsen for

herigennem gradvist at ”… øge det økonomiske incitament til at søge arbejde”.

Noget sådan er fx længe krævet af DA 18 og fx gennemført af den borgerligt – liberale regering i

Sverige 19 . Også Det Økonomiske råd har tidligere foreslået, at dagpengesystemet omlægges, så ”…

dagpengebeløbet falder med længden af perioden, den ledige har været arbejdsløs for på den måde, at få

dagpengemodtagerne søge mere intensivt og bredere” 20 .

Også partiet de Radikale har foreslået noget sådant, jf. nedenstående figur:

Diagram: De Radikales forslag til dagpenge reform.

14 ) Jf. Brinkmann, Hans: Forkort dagpengeperioden. Interview med Jørgen Søndergaard.

15 ) Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, Forår 2008, s 112.

16 ) Den norske dagpengereform, der trådte i kraft 1. januar, korter dagpengeperioden ned fra tre til nu to år. Reformen

skærper samtidig adgangskravene til dagpengesystemet, og ledige får ikke længere dagpenge under de første fem dages

ledighed. Endelig afskaffer reformen feriedagpengene til ledige. Arbejdsmarkedspolitisk agenda 23. Jan. 2003.

17 ) Andersen, Ivar Houmark (Ugebrev A4): Dagpenge i sigtekornet.

18 ) Larsen, Jørn Neergaard: Oplæg Arbejdsmarkedskommissionens

19 ) Umiddelbart efter regeringsskiftet i Sverige i 2006 gennemførtes en dagpengereform, hvor dagpengeperioden blev fastsat

til maksimalt 300 dage. Erstatningsniveauet blev samtidig besluttet aftrappet, således at dagpengene til ledige efter 200 dages

ledighed falder fra 80 til 70 procent i lønkompensation. Konjunkturinstituttet i Stockholm – Sveriges uafhængige

økonomiske råd – har anslået, at denne reform, sammen med et nyt jobfradrag, vil øge beskæftigelsen i Sverige med 1,6 pct..

Arbejdsmarkedspolitisk agenda

20 ) DØR: Dansk Økonomi Efterår 2005.

More magazines by this user
Similar magazines