qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ... - Henrik Herløv Lund

henrikherloevlund.dk

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ... - Henrik Herløv Lund

Der er i dag ca. 65.000 modtagere af kontanthjælp. Heraf udgjorde matchgrupperne 1, 2 og 3 i 2006

omkring 1/3, jf. nedenstående diagram:

Figur: Fordeling af kontanthjælpsmodtagere på matchgrupper pr. juni 2006 27 .

En stramning af kontanthjælpsreglerne for de mest arbejdsmarkedsparate må således vurderes i dag at

ville ramme mellem 20 og 25.000 personer. Jf. nedenstående tidligere opgørelse fra SFI havde over

halvdelen heraf været på kontanthjælp i mere end 3 år.

Tabel: Procentfordeling af kontanthjælpsmodtagere pr uge 50. 2005 efter varighed af periode på

kontanthjælp 28 .

Under6 6 – 11 12 – 23 24 – 35 36 – 47 48 – 59 60 – 72 Total

mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr.

9 % 9 % 15 13 12 12 30 100

Dette mønster er i de senere år ganske givet blevet forstærket, således at der i takt med at de mest

arbejdsmarkedsnære er kommet i job er blevet en større andel af ”tunge” bistandsklienter med

komplekse problemsæt og lang tid på kontanthjælp.

Det må således vurderes, at indførelse af også en nedtrapning af kontanthjælp over tid vil ramme de

svage, som i forvejen med at komme tilbage og få fodfæste på arbejdsmarkedet – også selv om de to

allermest svage matchgrupper måtte blive undtaget.

Også en sådan stramning af kontanthjælpsreglerne vil således vende den tunge ende nedad eller på

almindeligt dansk være asocial.

18

2.2. Forkortelse af dagperioden og aftrapning af dagpengeydelse: Giver det mere beskæftigelse?

27 ) Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

28 )Jf Rosdahl, Anders og Pedersen, Kirstine Nærvig: Modtagere af kontanthjælp, s 24.

More magazines by this user
Similar magazines