Til vands, til lands og i luften - Billund ErhvervsFremme

billunderhvervsfremme.dk

Til vands, til lands og i luften - Billund ErhvervsFremme

Bestyrelsen

Billund erhvervsFremme

Formand: Kurt Kirkegaard

Kurt Kirkegaard A/S

Egebjerg Landevej 14, Krogager

7200 Grindsted

Tlf. 75 33 94 33

kk@kurt-kirkegaard.dk

Næstformand: Visti Lund-Jensen

LEGOLAND VILLAGE

Ellehammers Allé 2 · 7190 Billund

Tlf. 75 33 27 77

info@LEGOLAND-Village.dk

Borgmester: Ib Kristensen

Billund Kommune

Jorden Rundt 1 · 7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00

ibk@billund.dk

Første viceborgmester:

Klara Lyskjær Noer

Billund Kommune

Lillevang 67 · 7190 Billund

Tlf. 75 35 30 30

kln@billund.dk

Flemming Nørbygaard

Fmd. Billund Handelsforening

Sportmaster

Gammelbro 22, 7190 Billund

Tlf. 75 33 81 79

billund@sportmaster.dk

Jesper Dahlmann

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Tinghusgade 22 · 7200 Grindsted

Tlf. 75 32 13 00

jesper.dahlmann@grindes.dk

Erik Møberg

Murerfirmaet Erik Møberg

Østermarksvej 39 · 7250 Hejnsvig

Tlf. 75 33 59 00

erik@erikmoeberg.dk

Indhold

04 :: Økologi fra Hong Kong til Havana

06 :: Vand er vigtigt

og der er penge i skidtet

10 :: Stor søgning til landbrugsskolen

12 :: Klar til fremtidens fisk

15 :: Ude med snøren efter turisterne

18 :: Fisk på land

– er ikke så ringe endda!

22 :: Ikke større for enhver pris

26 :: Kedsomhed skabte god idé

28:: Nye tider for flycatering

erhvervschef, Gert Helenius

leder & indhold

Leder ::

Danmarks svar på

de gæve gallere

Temaet for denne udgave af In Momentum

Til lands, til vands og i luften – leder måske

tankerne hen på en dejlig dag med familien i

LEGOLAND eller Lalandia med sus i skørterne

og vand i håret. Man kan også komme til at

tænke på Asterix og Obelix, deres mange eventyr

og deres evindelige kamp for at placere sig

som et lille samfund i en stor verdensorden. En

ganske god parallel til erhvervsudviklingen i Billund

Kommune og områdets placering i den

globale verden. In Momentum sætter denne

gang spot på lidt mere ukendte, men ganske

stærke nicher i området.

Til lands tager afsæt i områdets historiske

udgangspunkt, hvor opdyrkning af heden og en

stærk landbrugstradition har givet grundlag for

både spændende følgeindustri, landbrugsuddannelser

og rådgivningsvirksomhed. Folkesjælen

her i ”landsbyen” tager måske nok sit

udgangspunkt i at beholde fødderne på jorden,

men når vi ser på udviklingen i den landbrugsrelaterede

klynge, er det tydeligt, at udsynet over

de store vidder, som hos gallerne, også her har

medført mange store tanker og gode virksomhedsidéer.

I luften var der, hvor romerne endte under de

mange sammenstød med gallerne. I dag flyver

vi i stedet romerne og mange andre hertil, og

temaet kunne derfor sagtens handle om selve

Billund Airport og den fortsatte fremgang i både

passagertal og godsmængder – eller måske om

den store ombygning af passagerområdet.

Men i stedet sætter vi fokus på nogle af de

mange virksomheder, der er opstået i slipstrømmen

på lufthavnen, som på en måde

lever i det skjulte på lufthavnens skyggeside,

men som står for en betydelig udvikling både

lokalt og på eksportmarkederne – og som i dag

bidrager med mange af de vigtige videnstunge

jobs i kommunen.

Til vands lyder nok lidt mere spøjst, for det er jo

ikke de store kyststrækninger, der præger Billund

Kommune og kun i Piratland møder vi pira-

IN MOMENTUM

ter, som dem vi husker fra historierne om Asterix.

Man kunne selvfølgelig lege med en tanke

om at gøre Grindsted til havneby med marina

på Engsøen og en form for Nyhavn langs den

flotte å midt i byen, men siger du ordene vand

og Billund, vil det nok mest medføre tanker om

et stort indendørs badeland. Alligevel gemmer

der sig under overfladen ikke blot en masse fisk

i spændende lystfiskervand, men også en hel

klynge af virksomheder, der på den ene eller

anden måde arbejder med akvakultur – altså

fiskeopdræt. Der er bl.a. tale om verdens førende

virksomhed inden for store anlæg til produktion

af fisk på land, nogle af de mest moderne

og miljøteknologiske dambrug, avl og eksport

af fiskeæg, transport af levende fisk og ikke

mindst et stort ”ørredslagteri,” hvor der tidligere

blev slagtet svin. Hos gallerne var Hørmetix

ganske upopulær, men i dag lugter fisk nu en

gang mest af penge.

Billund Kommune er på mange måder en nichekommune

med de fordele, nicherne har i en

moderne og fleksibel verden. Historierne til

lands, til vands og i luften løfter blot en flig af

det store broderede tæppe af iværksættere og

veletablerede virksomheder, der får ting til at

ske i området. Både befolkning og virksomheder

er ganske rigtigt præget af en god portion

jysk snusfornuft, men samtidig også et stærkt

engagement, stor ihærdighed og ikke mindst

en kærlighed til lokalområdet, der endnu en

gang fører tankerne hen på Asterix og hans

gæve gallere. Et lille område i udkantsverden,

der nægter at overgive sig, men gerne prøver

kræfter med alle de stærkeste – og jo, med taknemmelighed

godt hjulpet af en smule trylleeliksir

fra Klodserix.

Med venlig hilsen

Gert Helenius, Erhvervschef

03

More magazines by this user
Similar magazines