Din Kirke

immanuelaros.dk

Din Kirke

Immanuels

KIRKEN

ALANCE

Din Kirke

Maj - Juni 2010

LÆS OM:

Det rigtige svar

Menighedsrådspræsentation

Dus med dragen


Kan du holde

bala ncen?

2 Din Kirke

AF KRISTIAN MINCK & TRINE TOUSGAARD

Ordet balance kan bruges i mange sammenhænge. Nogle af disse kommer

vi omkring i denne udgave af Din Kirke - fra surferen, der kæmper med

elementerne til det ny sammensatte menighedsråd, der skal forholde sig til

alt lige fra en skrantende økonomi til kirkens 100 års fødselsdag næste år.

En af de sværeste balancekunster er den, som vi alle i et eller andet omfang

kender til; nemlig at få arbejds-, fritids- og familieliv til at gå op i en højere

enhed. Nogen trives bare tingene lige hænger sammen og alle er sunde og

raske, andre har brug for overskud i form af tid, energi eller mulighed for at

kunne købe den gode flaske vin, der koster lidt ekstra.

Og hvor passer kirkefællesskabet så ind i dette puslespil? I en frikirke som

Immanuelskirken, der er afhængig af frivillige til at betale for kirkens drift, og

samtidig løse praktiske opgaver, så som at være kirketjener eller være en del et

rengøringshold, er det nok lidt af det hele. Der skal både ydes en indsats og være

plads til, at man kan mødes med familie og menighedsfæller til Gudstjeneste

eller et hyggeligt måltid. I et samfund, der er styret af tid og lyst, er det vigtigt,

at vi som kirkefællesskab har øje for at bruge den enkeltes kompetencer bedst

muligt. Kompetencer, tør vi måske endda kalde det nådegaver, og lyst hænger

nemlig ofte sammen.

Det har tidligere været forsøgt at udforske og udfordre kompetencerne hos

menighedens medlemmer, men hver gang med svingende succes. Måske er

det værd at gøre forsøget igen - at give folk plads til at lave noget andet end

det de plejer, hvis de nu rent faktisk har mere lyst til noget andet. Men lige så

vigtigt er det at give plads og hjælp til dem, der måske endnu ikke har opdaget

deres særlige kompetencer, så de får lyst til at blive aktive medlemmer af

fællesskabet.

Det kunne skabe en helt ny balance.

Vores faste klummeskribenter har kastet sig over andre opgaver, så det er slut

med klummer for nu. Vi vil derfor gerne sige tak for indsatsen til Mads og Jens,

hvem ved, måske dukker deres navn op i bladet en anden gang?!


DET RIGTIGE

SVAR

AF LASSE ÅBOM, PRÆST I KORSKIRKEN, HERLEV BAPTIST-

KIRKE // WWW.ETSKRIDT.NU

der kOm engang nogen og spurgte Jesus: ”Hvad

er det vigtigste? – hvad er det, der virkelig betyder

noget? Hvad er det største bud i Loven?”

Du kan jo overveje hvad du ville svare på det

spørgsmål. Hvad betyder egentlig noget for

dig? Hvad er det vigtigste? For det leder vi jo

alle sammen efter, ikke? Vi vil så gerne finde det

rigtige svar. Nøglen, der kan få det hele til at gå op.

Den rigtige løsning, der endelig kan give os den

balance, vi længes efter.

For nogle gange kan livet virkelig føles ude af

balance. Som om det liv, vi lever, ikke helt stemmer

med det liv, der gerne vil leve i os. Og vi føler os

brudte, og det er svært at fokusere, og nogle gange

er det endda svært helt at mærke, hvem vi egentlig

er, og hvad vi egentlig vil. Og det ville være så

nemt, hvis vi bare kunne få et svar – et pænt og

håndgribeligt burde, som vi kunne sætte op som et

mål og piske os selv for at nå. Men det er som om

Jesus vil noget helt andet.

I virkeligheden er det svar, Jesus giver, en

selvfølgelighed. En banal trivialitet – som alle

rettroende jøder på Jesu tid kendte. ”Du skal elske

Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl

og af hele dit sind – og din næste som dig selv.”

Han gentager bare den jødiske trosbekendelse,

det traditionelle svar – rygmarvsreaktionen, som

alle jøder gentog for sig selv morgen og aften.

Men han lavede dog et lille twist: Han vedhæftede

den lille bemærkning om at elske sin næste som

sig selv. Heller ikke det var i virkeligheden særligt

originalt, det er bare hentet fra en anden del af

Moseloven. Men det betydningsfulde ligger nogle

gange ikke i, hvad man siger, men i stedet hvor man

siger det - i hvilken sammenhæng tingene bliver

sagt. Husk spørgsmålet handlede om det vigtigste

bud i loven – svaret på alt ting. Mens spørgerne

taler om bud og love taler Jesus om kærlighed.

Mens spørgerne søger det rigtige svar – nøglen

til balance og det lykkelige liv – peger Jesus på

de relationer vi er sat ind i. Han udspænder de to

poler, hvorimellem vores liv udfolder sig – Gud og

næsten, og han viste os, at det er her, vi skal leve.

Måske fordi han nægtede at gå med på jagten

efter det ene rigtige svar. Fordi han nægtede at

se livet som en jagt efter at nå frem til målet, men

udfordrede os til at omfavne rejsen, vandringen,

relationen, som netop aldrig kan fuldbyrdes, men

altid må opleves, udforskes og erfares. Eller måske

var det, fordi han ville vise os, at man aldrig kan finde

sig selv, finde helhed og balance i livet ved enten at

søge ind i sig selv eller ved at opstille et uopnåeligt

burde, som man så kan presse sig selv ind i. Men at

balance kun findes ved at leve sandt i de relationer,

som vi er sat ind i, fordi intet menneske lever eller

dør for sig selv – intet menneske er en øde ø. Vi

er sat ind i levende virkelige relationer til Gud og

til mennesker omkring os. Og måske er det vigtige

spørgsmål ikke: Hvad er svaret? Hvordan finder jeg

balancen? Hvad er det rigtige?

Måske finder vi kun os selv og bliver hele mennesker,

når vi åbner vore øjne og vores liv for Gud og

mennesker. Og måske er det i virkeligheden det

troen handler om – at vokse ind i sande, kærlige,

forsonende relationer med Gud og med vores

næste og i sidste ende også med os selv?

Din Kirke 3


NANNA

NØRGAARD:

Umiddelbart synes det mest

åbenlyse at være min alder. Med

mine “kun” 25 år, kan jeg vist

roligt siges at være den yngste

i menighedsrådet, og naturligt

nok vil jeg også skabe balance i

denne retning ved at være med

til, at menighedsrådet tilsammen

repræsenterer en bred del af

AKSEL MØLBÆK (NÆSTFORMAND):

Jeg hedder Aksel Mølbæk,

jeg er født og opvokset

i menigheden, så jeg

mener at kende den rigtig

godt.

Jeg tror på en

positiv fremtid for

menigheden, og jeg

vil være med til at

sikre en stabil vandring

for hele menigheden på vej

mod de næste hundrede år.

menigheden. Personligt synes jeg dog,

at det vigtigste, som jeg kan bidrage

med, er mine holdninger til kirkens

fremtidige udvikling. Jeg har sagt ja til at

være en del af menighedsrådet, da jeg håber, at jeg kan være

med til at præge kirken i en positiv retning de næste

par år.

CARSTEN

GØRTZ PETERSEN:

Jeg vil gerne arbejde for,

at vi sikrer vort langsigtede

arbejde ved at finde balancen

mellem ambitioner og

økonomisk formåen. Menighedens

overlevelse afhænger heraf. Lad os

genfinde glæden ved fællesskabet om at

skabe noget selv og være noget for hinanden

- på et fortsat fornuftigt balanceret grundlag.

TORBEN

PEDERSEN:

Vi kan være i

balance, og vi kan være

ude af balance. Man kan have svært ved at finde

balancepunktet - specielt når man vender sit ”wii-balanceboard” forkert.

Men hvis man holder tungen lige i munden og ryggen ret så holdes balancen.

4 Din Kirke

Her i kirken gælder det om at finde et balancepunkt, som alle brugere ikke

snubler over, men ser frem til.

Det vil jeg gerne bidrage til.

INTRO:

Det hænder,

at folk i

Immanuelskirken

ikke ved, hvem

der egentlig sidder

i menighedsrådet.

Derfor har Din Kirke bedt

de nye rådsmedlemmer

om at præsentere sig og evt.

fortælle lidt om deres bidrag

til Balancen i både rådet og

menigheden. Deres forskellige

svar, og billeder, kan ses på disse

sider, der let kan rives ud og

hænges op som en Idol-plakat,

hvis man er til den slags.


SØREN THINGBAK (FORMAND):

Jeg blev medlem af menigheden i 1978 og har oplevet

skiftende perioder med hver deres særkende og udfordringer. Den

altoverskyggende udfordring for menigheden lige nu – og de

kommende ca. 2 år – som jeg ser det, bliver at skabe en god balance

mellem det vi gerne vil, og det vi magter. Det betyder prioritering

og fokus – først og fremmest fokus på fællesskab og vandring,

men også fokus på bidrag, bidragsskabende aktiviteter og stram

omkostningsstyring. Vi kan godt! – og jeg lover at gøre hvad

jeg kan, for at vi finder en fornuftig balance

BRITTA

CHRISTENSEN:

Som nyt medlem af

menighedsrådet, er

det vigtigt for mig,

at arbejde for, at

alle menighedens

medlemmer og ven-

ner er involverede

i en fortsat udvikling af

menighe- den, så der ikke sidder grupper,

der føler sig overset. F.eks. synes jeg, det er vigtigt, at

alle får et indblik i, hvad der kan ligge bag måne-

dens tema, for at kunne arbejde ud fra et fælles

grundlag og på den måde finde en fælles

balance.

JAN

NØRGAARD:

og fortsat kan være kirke på

Frederiksberg Torv.

KRISTIAN MINCK (SEKRETÆR):

Balance for mig er en kirke, der er i

Hvad sker der i Immanuelskirken? Hvornår sker der noget?

Og hvem er ansvarlig for det? Der er nok at holde styr på,

og det kan hurtigt blive noget af en balanceakt, at komme

helskindet igennem en uges program. Som sekretær i

det nye menighedsråd vægter jeg informationsniveauet

balance med sig selv, forstået på den måde:

højt, og håber at gennemsigtighed og kommunikation

At alle menighedens medlemmer bakker op

om de aktiviteter, der foregår i kirken. At hele

menigheden støtter og hjælper deres ansatte &

menighedsråd. At hele menigheden er i balance med det

den står for. At hele menigheden, som en enhed, tager sig af den

enkelte, der tilhører eller kommer i kirken, uden forbehold.

At alle menighedens medlemmer bidrager med det de formår økonomisk.

kommer til at præge arbejdet

fremover.

Din Kirke 5


LETH &

AF JENS CHRISTENSEN

CHRISTENSEN

at hOlde balancen er en vedvarende korrigering og justering af kroppen – rent fysisk. Når jeg tænker

på balance i den sammenhæng kommer for mit indre øje billedet af små rumænske gymnastikpiger i

redskabsgymnastik for år tilbage – ikke mindst deres ekvilibristiske øvelser på balancebommen. Det var

ekstremt og vildt imponerende, men også skræmmende, da vi senere kunne erfare, at de udover hver

eneste dag at træne som gale modtog medicin og kosttilskud, så deres senere udvikling som kvinder

blev bragt i ubalance.

Uden at gå til ekstremerne har vi alle brug for at finde balancen – fysisk og mentalt. Og selv om vi ind

imellem kan tro, at vi bedst/nemmest finder balancen, når vi står/sidder stille, så er det faktisk modsat:

det er i bevægelse, vi finder balancen. Det er i bevægelsen af vores krop, vi kan foretage korrigering og

justering af den og genoprette en tabt balance. Det samme gør sig gældende mentalt. Vi må hele tiden

korrigere og justere i forhold til de psykiske påvirkninger fra vores omgivelser for at finde den mentale

balance.

Når vi tænker på balance i vores kirkefællesskab, er vi let tilbøjelige til at tænke på økonomisk balance. Den

er heller ikke uvæsentlig. Men den er nok mere afhængig af vores tros balance end af vores økonomiske

formåen. Vores tros balance bliver hele tiden påvirket af Jesu udfordring, og ud fra den må hver enkelt af

os hele tiden korrigere og justere, for at vi, mens vi i fællesskab vandrer Vejen, kan finde balancen. Jesus

sagde om balance: Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For

det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.

AF MADS LETH

giv din balance en chance og hold den! Spis ikke for mange æg, for det forhøjer dit kolesteroltal og forstyrrer

fedtbalancen. Og hvis du alligevel ikke kan holde dig fra æggemadderne så kom ikke for meget salt

på. Det forskubber din natrium-kalium balance. Endvidere - husk nu, at selv nogle få stykker marinerede

sild ovenpå æggene kan have katastrofale følger for syrebalancen. Og vigtigst af alt - drik endelig rigeligt

med vand til. Du skulle jo helst opretholde væskebalancen. Mindst halvanden liter væske om dagen skal

til. Kaffe og the tæller ikke med på grund af koffeinbalancen, og sodavand er rent galt - tænk bare på hvad

det skidt kan gøre ved din sukkerbalance.

Efter frokost på vej hen i Brugsen for at købe ind, så tag cyklen og lad bilen stå. Motion er godt for blodets

iltbalance, og det ville være uhæderligt at tage bilen derhen og bidrage til at bringe klimaet yderligere

ud af balance. Nej, vent lidt! Drop hellere Brugsen og tag hen i Netto i stedet. Vi skal jo også tænke på

balancen på din bankkonto. Og forsøg så vidt muligt at købe danske varer derhenne. Det er godt for

betalingsbalancen og afhjælper finanskrisen. Når du cykler hen i Netto, så lov mig at passe på dig selv, fat

mod og hold balancen på cykelstien! Det kræver gode nerver at være cyklist i disse tider, hvor billisternes

forhold til fartbegrænsninger i byen og orienteringspligt ved højresving er temmelig meget ude af

balance. Og nu vi er ved nerverne: vidste du forresten at balancenerven sidder i øret? Jeg håber virkelig,

du har hørt efter og givet din balance en chance.

Slutteligt for nu at bringe denne klumme i kirkebladsmæssig balance: I Ordsprogenes bog (4,20-

23) er der kloge ord at læse om balancegangens svære kunst gennem livet: ”Min søn, lyt til mine

ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte; for det

er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme. Frem for alt: Vogt dit hjerte,

for derfra udgår livet.”

6 Din Kirke


AF PETER BAAER

KITESuRFINg ER EN SpoRT, hvor man tager et board

på fødderne, spænder en drage om livet og arbejder

sammen med vinden på havet. Jan Hørning Pedersen

(35) har kitesurfet siden barnsben.”Din Kirke” mødte

ham til en snak om vind og vejr og om, hvad det giver

ham at kitesurfe.

Jan har for noget tid siden været på ferie i Den

Dominikanske Republik for bl.a. at kitesurfe. Mens Jan

fortalte og viste billeder fra sin tur, kastede jeg af og til

et blik på hans øjne i et forsøg på at tolke, hvad der skete

inden i ham. Han var meget til stede i min stue samtidig

med, at han var af sted på sit surfboard.

Er det ikke vildt svært?

”Det er som at lære at cykle. Når man først har lært det,

glemmer man det aldrig. Alle har balancen, men der er

naturligvis dem, der er noget forsigtige i deres surfing,

hvor andre er mere vilde”.

For mig så det ret vildt ud med mennesker på vandet

med en drage om livet, der kastede sig rundt mens de

satsede på, at dragen holdt dem. I min undren fik jeg

beskrivelsen af roen og friheden, den sport giver. Der er

enormt stor vekslen mellem oplevelserne. Nogle gange

er der det gode flow, hvor det føles helt balletagtigt og

der er plads til at lave en masse fede tricks. Det handler

meget om tricks. Det skal føles fedt, siger Jan. ”Der er

mange for hvem, det er en identitet at være kitesurfer,

men ikke for mig, selvom jeg da gerne vil have

KITESURFING OG BALANCE

anerkendelsen, når jeg laver noget fedt. Sådan er det nok

for alle mennesker et eller andet sted”, siger han.

Jeg kan godt se, at det ser fedt ud, men hvad sker der indeni?

”Det er meget forskelligt, hvordan det opleves alt efter

vejret. Det er hele tiden balancen med naturen, da man

oplever begge sider af den. Der er den vilde natur, hvor

man næsten får følelsen af overlevelse. Det er kontakten

med det farlige, hvor man spekulerer på, om man nu

klarer det. Man er nødt til at have kontrollen, for at det

ikke skal gå galt. Jeg føler mig meget levende, når jeg får

øget skærpethed i vild natur eller på lavt vand med store

sten. Man hopper op over stenene i samarbejdet med

vinden, og når man skal lande mellem de store sten, får

man næsten et tunnelsyn, så man kun har øje på det sted,

man skal lande, for at det ikke går galt. Jeg oplever det

som en slags balance mellem overlevelsen og kontrollen.

På den anden side opleves den stille natur i stille vejr,

hvor man oplever roen omkring sig, alt er lydløst og man

kan stille se de 30 meter op til dragen og bare nyde”. For

mig virkede det ret meget som almindeligt surfing bare

kombineret med drageflyvning, som man kender det, fra

man var barn. Jeg blev dog klogere, da Jan forklarede, at

der er stor forskel på de to sportsgrene. Det er bl.a. selve

balancen i kroppen, der er forskellig. I den almindelige

surfing arbejder man på at finde balancen i kroppen

i samarbejdet med bølgerne, men i kitesurfing skal

balancen findes i samarbejde med vinden. Man skal finde

balancen i vinden, så man stadig er i gang med vinden,

men ikke så meget i gang, at man driver væk.

Man skal være 100% dus med dragen.

DUS

MED

DRA

GEN

Din Kirke 7


Kalender

Maj Juni

Søndag 2/5 16.00 Spejdergudstjeneste

18.00 Fællesspisning

19.00 Aftenbøn

Mandag 3/5 18.00 Spejdernes

fællesspisning

18.30 Spejdermøde

Tirsdag 4/5 19.00 Glæden ved balance v.

Rune Funch

Fredag 7/5 18.00 Fredags Kick-in

Lørdag 8/5 Spejdernes

venskabsweekend

Søndag 9/5 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen)

Mandag 10/5 18.00 Spejdernes

fællesspisning

18.30 Spejdermøde

19.45 Bibelgruppe m.

inspiration fra Taizé

Tirsdag 11/5 19.30 Menighedsrådsmøde

Søndag 16/5 10.00 Gudstjeneste (Berit

Weiss)

18.00 Aftenbøn m. besøg

fra Taizé

Mandag 17/5 18.00 Spejdernes

fællesspisning

18.30 Spejdermøde

Tirsdag 18/5 19.00 Kalendermøde

Torsdag 20/5 14.00 Senior- og gildeudflugt

Søndag 23/5 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen)

Mandag 24/5 19.45 Bibelgruppe med

inspiration fra Taizé

Fredag 28/5 18.30 Fredags Kick-in

Søndag 30/5 Loppemarked starter

16.00 Gospelgudstjeneste

(Rune & Marlene)

Mandag 31/5 14.00 Gildemøde

18.00 Spejdernes

fællesspisning

Immanuels

KIRKEN

18.30 Spejdermøde

Hedemannsgade 1,

8000 Århus C.

Tlf: 86 12 55 24

mail@immanuelaros.dk

Giro: 6 58 83 01

Bank: 3283-4620507881

Menighedsrådets formand:

Søren Thingbak, Hans Tausens Vej 14, 8260 Viby.

Tlf: 20 74 85 20 / 86 22 95 77

soeren.thingbak@gmail.com

Præst:

Jens Christensen, tlf: 41 56 55 24 jens@immanuelaros.dk

Musikmedarbejder & pedel:

Rune Funch, tlf: 29 92 74 30

Maj - Juni 2010

Tirsdag 1/6 Deadline for ”Din

Kirke

19.00 Glæden ved balance v.

Rune Funch

Søndag 6/6 10.00 Gudstjeneste

19.00 Aftenbøn

Mandag 7/6 18.00 Spejdernes

fællesspisning

18.30 Spejdermøde

Tirsdag 8/6 19.30 Menighedsrådsmøde

Søndag 13/6 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen)

Menighedsmøde

19,00 Gospel Celebration

Mandag 14/6 18.00 Spejdernes

fællesspisning

18.30 Spejdermøde

Lørdag 19/6 Loppemarked slutter

Søndag 20/6 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen)

Mandag 21/6 18.00 Spejdernes

fællesspisning

18.30 Spejdermøde

Søndag 27/6 10.00 Gudstjeneste (Berit

Weiss)

For fuldt opdateret kalender

www. immanuelaros.dk

GOSPELKOR:

INJOY : ONSDAGE KL. 19.15 // LIVING GOSPEL :

Din Kirke

immanuelaros.dk

Din Kirke udgives af Århus Baptistmenighed.

Bladet udkommer 6 gange årligt og kan

modtages gratis pr. post eller mail. Artikler

og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for

redaktionens eller menighedens holdning.

Redaktion

Layout

Trine Tousgaard, tlf: 28780594 Dan Nguyen, tlf: 22410740

Kristian Minck, tlf: 20234775 dan@immanuelaros.dk

dinkirke@immanuelaros.dk

Ekspedition:

Arne Valbak, tlf: 86 14 94 05

a.valbak@stofanet.dk

More magazines by this user
Similar magazines