Din Kirke

immanuelaros.dk

Din Kirke

Kan du holde

bala ncen?

2 Din Kirke

AF KRISTIAN MINCK & TRINE TOUSGAARD

Ordet balance kan bruges i mange sammenhænge. Nogle af disse kommer

vi omkring i denne udgave af Din Kirke - fra surferen, der kæmper med

elementerne til det ny sammensatte menighedsråd, der skal forholde sig til

alt lige fra en skrantende økonomi til kirkens 100 års fødselsdag næste år.

En af de sværeste balancekunster er den, som vi alle i et eller andet omfang

kender til; nemlig at få arbejds-, fritids- og familieliv til at gå op i en højere

enhed. Nogen trives bare tingene lige hænger sammen og alle er sunde og

raske, andre har brug for overskud i form af tid, energi eller mulighed for at

kunne købe den gode flaske vin, der koster lidt ekstra.

Og hvor passer kirkefællesskabet så ind i dette puslespil? I en frikirke som

Immanuelskirken, der er afhængig af frivillige til at betale for kirkens drift, og

samtidig løse praktiske opgaver, så som at være kirketjener eller være en del et

rengøringshold, er det nok lidt af det hele. Der skal både ydes en indsats og være

plads til, at man kan mødes med familie og menighedsfæller til Gudstjeneste

eller et hyggeligt måltid. I et samfund, der er styret af tid og lyst, er det vigtigt,

at vi som kirkefællesskab har øje for at bruge den enkeltes kompetencer bedst

muligt. Kompetencer, tør vi måske endda kalde det nådegaver, og lyst hænger

nemlig ofte sammen.

Det har tidligere været forsøgt at udforske og udfordre kompetencerne hos

menighedens medlemmer, men hver gang med svingende succes. Måske er

det værd at gøre forsøget igen - at give folk plads til at lave noget andet end

det de plejer, hvis de nu rent faktisk har mere lyst til noget andet. Men lige så

vigtigt er det at give plads og hjælp til dem, der måske endnu ikke har opdaget

deres særlige kompetencer, så de får lyst til at blive aktive medlemmer af

fællesskabet.

Det kunne skabe en helt ny balance.

Vores faste klummeskribenter har kastet sig over andre opgaver, så det er slut

med klummer for nu. Vi vil derfor gerne sige tak for indsatsen til Mads og Jens,

hvem ved, måske dukker deres navn op i bladet en anden gang?!

More magazines by this user
Similar magazines