Din Kirke

immanuelaros.dk

Din Kirke

NANNA

NØRGAARD:

Umiddelbart synes det mest

åbenlyse at være min alder. Med

mine “kun” 25 år, kan jeg vist

roligt siges at være den yngste

i menighedsrådet, og naturligt

nok vil jeg også skabe balance i

denne retning ved at være med

til, at menighedsrådet tilsammen

repræsenterer en bred del af

AKSEL MØLBÆK (NÆSTFORMAND):

Jeg hedder Aksel Mølbæk,

jeg er født og opvokset

i menigheden, så jeg

mener at kende den rigtig

godt.

Jeg tror på en

positiv fremtid for

menigheden, og jeg

vil være med til at

sikre en stabil vandring

for hele menigheden på vej

mod de næste hundrede år.

menigheden. Personligt synes jeg dog,

at det vigtigste, som jeg kan bidrage

med, er mine holdninger til kirkens

fremtidige udvikling. Jeg har sagt ja til at

være en del af menighedsrådet, da jeg håber, at jeg kan være

med til at præge kirken i en positiv retning de næste

par år.

CARSTEN

GØRTZ PETERSEN:

Jeg vil gerne arbejde for,

at vi sikrer vort langsigtede

arbejde ved at finde balancen

mellem ambitioner og

økonomisk formåen. Menighedens

overlevelse afhænger heraf. Lad os

genfinde glæden ved fællesskabet om at

skabe noget selv og være noget for hinanden

- på et fortsat fornuftigt balanceret grundlag.

TORBEN

PEDERSEN:

Vi kan være i

balance, og vi kan være

ude af balance. Man kan have svært ved at finde

balancepunktet - specielt når man vender sit ”wii-balanceboard” forkert.

Men hvis man holder tungen lige i munden og ryggen ret så holdes balancen.

4 Din Kirke

Her i kirken gælder det om at finde et balancepunkt, som alle brugere ikke

snubler over, men ser frem til.

Det vil jeg gerne bidrage til.

INTRO:

Det hænder,

at folk i

Immanuelskirken

ikke ved, hvem

der egentlig sidder

i menighedsrådet.

Derfor har Din Kirke bedt

de nye rådsmedlemmer

om at præsentere sig og evt.

fortælle lidt om deres bidrag

til Balancen i både rådet og

menigheden. Deres forskellige

svar, og billeder, kan ses på disse

sider, der let kan rives ud og

hænges op som en Idol-plakat,

hvis man er til den slags.

More magazines by this user
Similar magazines