Blad 44/november 2012 - Hinnerup Løberne

hinneruploberne.klub.modul.dk

Blad 44/november 2012 - Hinnerup Løberne

H I N N E R U P

LØBERNE

#44november2012


BESTYRELSEN

2

Formand:

Dorte Elleby

Kildeagervej 10, Foldby

8382 Hinnerup

Tlf. 51 52 60 88

Kasserer:

Anni Agerbo

Damsbrovej 57,

8382 Hinnerup

Tlf. 40 32 88 13

Bestyrelsesmedlem:

Lene Johansen

Vadestedet 16,

8680 Ry

Tlf. 51 86 11 14

Bestyrelsesmedlem:

Annelise Ejgaard Brandt

Rønvangen 131,

8382 Hinnerup

Tlf. 23 72 18 81

Bestyrelsesmedlem:

Carsten Wetche

Teglhøjen 22,

8382 Hinnerup

Tlf. 86 91 24 19

Bestyrelsesmedlem:

Brian Løgstrup

Egernvej 7,

8382 Hinnerup

Tlf. 40 34 53 09

Bestyrelsesmedlem:

Tommy Jespersen

Nørregade 68 A

8382 Hinnerup

Tlf. 21 93 69 88

Sommeren går på hæld og efteråret kommer

snigende. Farverne skifter i skoven, jagtsæsonen

indledes, nye ruter må fi ndes. De korte bukser

bliver lagt i skabet, og de lange løbetights bliver

taget frem, sammen med jakker og svedtransporterende

undertøj. Vintersæsonen står for døren.

Vi afslutter sommersæsonen med et foredrag

med Jacob Just Hansen om at fastholde motivationen

over vinteren og fastholde glæden ved at

løbe. Netop for at giver jer muligheden for at få

ideer og input til at holde fast i træningen over

vinteren.

I oktober fejrede klubben 13 års fødselsdag.

Klubben er nu som en teenager – vi er store nok

til at klare os selv, men vi er også blevet meget

mere alsidige. Vi ser fl ere der løber og træner

sammen uden for de offi cielle klubtider. Vi har

en rigtig god løbeskole, som har en ny og god

tilgang til det at komme i gang med at løbe, hvilket

giver nye medlemmer en god start. Vi har et

godt tilbud om torsdagen med intervaltræning,

som mange benytter sig af, og vi har tilbud om

lang løb om lørdagen, hvis man har ambitioner

om ½ og hel maraton. Og vi har selvfølgelig

stadig vores almindelige træningsløb søndag formiddag

og tirsdag/torsdag aften.


Men vi ser også at tilmeldingen til vores

offi cielle løb er meget svingende – hvor nogle

løb trækker 4-7 deltagere fra Hinnerup og

andre løb trækker 40-50 deltagere. Vores

midnatsløb blev afl yst pga. for få deltagere.

Selv vores søndage, som er vores offi cielle

samlingspunkt for klubben er lidt svingede

med deltagere. Er det fordi der er så mange

andre tilbud, at det blevet sværere at holde

sammen på klubben?

Hvis målet er at få folk ud at løbe, så er det jo

godt med de tilbud og den alsidighed klubben

har fået, og vi må forvente, at vi alle kun tager

imod de tilbud vi synes er spændende og har

tid til. Og det er jo dejligt at se, at så mange

kommer af sted til løb og på løbeture alligevel,

selvom det ikke altid er klubbens offi cielle løb.

Vi skal bare alle huske at holde sammen på

”Danmarks hyggeligste løbeklub”, selvom vi

er på vej ind i ”teenagealderen”.

Nogle af de tiltag vi i bestyrelsen har gjort er,

at vi hen over året opdaterer vores hjemmeside,

så der bliver bedre mulighed for tilmelding og

betaling til løb via hjemmesiden, samt udsending

af nyhedsbreve – se i øvrigt artikel senere i

bladet. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at få

oprettet mailadresse på deres medlemsinfo, når

det bliver muligt.

Og vi vil igen til næste år lave en fælles tur til

Århus City Halvmaraton, forsøge med lidt

fl ere foredrag og selvfølgelig holde fast i vores

sociale arrangementer.

Vi ser frem til et spændende og alsidigt 2013,

og håber, at Hinnerup løberne kan få endnu

fl ere kilometer i skoene i den kommende sæson.

Af Carsten Wetche

Hinnerup Løberne442012

3


Fuldenløbet 2012

Vi var et meget lille hold Hinnerup

løbere, der var taget afsted for at

prøve kræfter med Fuldenløbet

som klubben tilbød som et nyt

løb med startgebyret betalt.

Gratis er altid en fi n pris !

Fuldenløbet’s rute (10 km) startede ved

Beder-Malling skole, hvor man så løb ned til

Fulden og videre ad en lille sti til Skovmøllen

i Marselisborgskov. Så løb man Marselisborg–

ruten og noget af 1900 stafet ruten baglæns for

at ende ved ishuset ved Moesgård.

Derefter gik ruten hjemad over selve Moesgård

og ad små stier tilbage til Fulden og et smut til

Wilhelmsborg og så til Beder Malling i mål.

Ruten var let kuperet men mange steder løb

man på en smal og ujævn sti, så det er bestemt

ikke noget hurtigt løb

Som sagt var vi et lille hold med kun 4

Hinnerup løbere så her kommer en lille

præsentation af de 4 glade løbere:

4

Afsaneh er en pige, som oprindeligt kommer

fra Iran men nu Hinnerup. Afsaneh har løbet

3-4 år, hun forsøgte selv at komme igang med

løb ved at følge forskellige løbeprogrammer,

men det var svært. Derfor prøvede hun at

starte på løbeskolen sidste år på niveau 1, og

det gik rigtigt godt, så i år træner hun i den

almindelige klub med os andre. Hendes hidtil

bedste løb i år var 5 km ruten i Hadstenløbet,

hvor hun løb hele vejen og kom i mål på 30

min. Hun løber fordi hun syntes, det er den

bedste måde at holde sig i form på.


Anni Agerbo fra Norring har løbet i 2 år,

startede med at løbe i 2010, hvor hun startede

på løbeskolen på niveau 1. Hun havde aldrig

løbet før, så det var lige på og hårdt. Hendes

bedste løb var her i år, hvor hun prøvede

kræfter med Nykredit Halvmarathon som hun

løb i fl otte 2 timer og 9 min. Hun løber også

for at holde sig i god form, men er desuden

blevet afhængig af løb! Anni sidder nu også i

bestyrelsen, træner på løbeskolen, og er klubbens

dygtige kasserer.

Jeg selv, Lars BP, har faktisk løbet siden jeg

var 20, men holdt så en pause nogle år men

har siden da løbet ret stabilt. Dengang da jeg

var “ung” løb jeg en del og deltog da også i

marathon et par gange. Senere startede så

mit voksne løbeliv i Hinnerup løberne, hvor

Ulrik, Lars Kjær og Brian E. holdt mig til

ilden. Så fi k jeg smag for marathonløb og har

løbet mange sammen med klubben. Desværre

fi k jeg lidt skader og kunne ikke løbe i næsten

2 år, så jeg blev ret fed, men efter mine fødder

var ok igen har jeg trænet op igen. Jeg oplever

stort velvære ved at løbe. Mit bedste løb er

Marsellisløbet (12 km) som jeg løb i 42 min,

men det er mange år siden.

Vibe er min lille pige, som efterhånden er

blevet en lille dame på 13 år.

Startede med at løbe for et par år siden, efter

pres fra faderen. Har løbet en del løb gennem

de sidste par år,og har forbedret sig meget i

det seneste år. Hun har været meget glad for at

løbe med Sigrid, som også er en ung pige, til

søndagstræningen. Vibe har haft fl ere gode løb

men i år var hun glad for sejren i Frijsenborg–

løbet, hvor hun vandt kvindeklassen på 5 km i

21 min. Desværre er hun ramt af skinnebensbetændelse

her i efteråret og har løbepause nu.

Af Lars BP

Hils på en underlig fisk

Jyske Bank bliver kaldt “Havkatten i hyttefadet”.

Havkatten er en underlig fisk – men den skaber

liv og bevægelse, hvor den er.

Kig ind og oplev en anderledes bank, der går

nye veje – også til gavn for dig som kunde.

Voldbjergvej 2 • Risskov

Tlf. 89 89 97 00

Hinnerup Løberne • 43 • 2012

5


INew York

Denne historie starter med at vi en søndag

morgen havde været ude og løbe med klubben

og hvor jeg derefter stod og snakkede lidt med

Sigrid og hendes mor. Vi kiggede lidt i

løbeaviserne hvor vi fandt en annonce om et

10 km kvindeløb i New York. Det så helt vildt

spændende ud og det kunne da være vildt hyggeligt

med Sigrid og hendes mor og min far.

Man kunne rejse med Marathon travel, et

dansk fi rma med base i Viborg, som arrangerer

løberejser. Vi bestilte og vi var i alt 10 kvinder

som skulle derover og løbe. Sigrid og hendes

mor kunne desværre ikke komme med så det

blev bare mig og min far. Så skulle vi langt om

længe afsted og kom til New York.

Vi gik rundt og kiggede og det er helt som

det er i fi lm (vi var jo lige kommet ind med 4

toget). Sådan gik de næste par dage og vi fi k

set de mest populære steder i New York. Så

hvis man skal der over vil jeg stærkt anbefale at

man har nok tid derovre for vi stressede rimelig

meget rundt.

6

Nå, men så kom dagen hvor jeg skulle løbe.

Der var ca 8000 kvinder med både unge og

gamle. Ruten var i Central Park og stort set

kun på asfalt. Selvom man ikke skulle tro det

så var der faktisk rigtig mange bakker og de var

lange. I starten løb man langt lige ud ad en vej,

hvor jeg nok kom til og løbe for lidt for stærkt.

De første 5 km gik fi nt på 21 min, jeg syntes

selv at jeg lå fi nt i puls. Men da jeg ramte de

hårde stigninger, nogle endda med hårnålesving,

ramte det mig som en mavepumper, så

jeg måtte sætte farten helt ned på bakkerne.

Men det gik vel fi nt og snart nærmede jeg mig

målet og jeg fi k en okay god tid (46 min) og

kom på andenpladsen i min aldersgruppe fra

12-19 år. Løbet blev vundet i 32 min. af en

afrikansk kvinde, så der var et stykke ned til os

danskere.

New York er en fantastisk by som jeg kommer

tilbage til, det er helt sikkert !

Af Vibe


Hinnerup Løberne • 43 • 2012

7


En maraton

debutants

beretninger

Efter at have taget tilløb gennem

længere tid og flere halv-maratons

skulle 2012 være året, hvor jeg

skulle løbe mit første maraton

– og gerne flere!

Jeg havde i god tid (januar 2012) bestilt et

startnummer til København maraton i maj

2012. Jeg planlagde mit eget trænings-

program baseret på andres erfaringer og

min egen formåen og mavefornemmelse.

Efter mange træningskilometer i kulde og

regn skulle jeg løbe maratonet den 20. maj

– selvfølgelig årets første varme dag.

Det overraskede en del af os godt 12.000

løbere. Fra at have løbet i varmt tøj i mine

træningspas skulle de korte ærmer og bukser

pludseligt findes frem fra garderoben.

Det var en kæmpe oplevelse på trods af den

overraskende varme – der var mennesker

overalt på den flade rute gennem Københavns

indre gader. Der blev hujet og spillet musik på

ruten, så man næsten ikke mærkede de mange

kilometer. Og dog. Løbet blev hårdt fra 28 km

og frem – men dog kun med en enkelt gåtur på

cirka 1 km. Jeg løb hjem i tiden 3:30:08 – mit

mål var 3:30 så jeg kunne kun være

8

Af Brian Løgstrup

tilfreds med løbet – varmen og den manglende

erfaring taget i betragtning. Jeg kom dog kun

så godt i mål med hjælp fra tilskuerne på

ruten – der hjalp mig frem dels med tilråb men

også med uautoriserede vandposter. Hjælpen i

København var stor den dag!

Mit første maraton gav mig erfaring og mere

blod på tanden. Og jeg fik mig hurtigt meldt

til H.C. Andersen Maraton i Odense den

23. september 2012. Efter sigende en god

og flad rute.

Igen trænede jeg mig op ud fra min egen

mavefornemmelse – men dog mere fokuseret

end op til København Maraton. Jeg havde ved

København Maraton gjort mig den erfaring, at

der skulle nogle flere kilometer i benene for at

undgå, at løbet blev så hårdt så tidligt.

I august 2012 løb jeg således 329 km på

trods af sommerferien. Endvidere havde jeg

gjort mig den erfaring at mit energiniveau

under maratonet i København var vel lavt,

så jeg havde stor fokus på min kost henover

sommeren 2012. Jeg følte mig derfor godt

forberedt både med træningen og min kost.

Den 23. september kørte jeg med en løbe-makker

mod Odense. Vejret var perfekt til løb, og

stemningen var i top. Jeg glædede mig virkelig


til løbet. Mit energibælte var fyldt med mere

energigele end under København – og mine

ben føltes gode.

Løbet foregår ligesom i København i byens

indre gader – dog med væsentlig mindre

deltagerantal – men med stadig rigtig god

opbakning i byen.

Denne gang begyndte det først at gøre rigtigt

ondt ved 38 km mærket – dog uden gåtur

denne gang. Løbet gik godt – men igen fik

jeg hentet nogle gode erfaringer med hjem.

For i Odense løb jeg en kende for stærkt fra

starten – jeg blev simpelt hen grebet af den

gode stemning og de fantastiske rammer.

Men til gengæld føltes mit energi niveau bedre

og de mange kilometer i træningen op til havde

en god virkning.

Min oplevelse var at H.C. Andersen Maraton’et

var et løb hvor rammerne var bedre end

i København, men det er også et mindre og

dermed mere overskueligt løb, så det spiller

selvfølgelig også ind. Men min tid var også

bedre i Odense – 3:19:28 målet var 3:15-3:25

– og det spiller selvfølgelig også ind på den

samlede oplevelse. Løbet blev dog vundet af en

kenyaner i tiden 2:10 – gad vide hvordan han

træner og spiser inden løbet….?

Men imponerende tid!

Jeg er ikke færdig med at løbe maraton

endnu - tværtimod. Jeg planlægger at løbe

Berlin Maraton i 2013 – og mon ikke der

kommer en enkelt eller 2 mere ind over.

Det er tidskrævende at træne op til, men

glæden og tilfredsstillelsen ved løbeformen er

enorm – det kan kun anbefales – og jeg løber

gerne en tur med Jer der har lyst!


Kageløbet i Randers

Torsdag den 21. juni samledes

Hinnerup løberne ved klubhuset

og fordelte sig i bilerne for at drage

til Randers. Vejret var fl ot solskin,

dejligt sommervejr.

Birthe, John, Leif og jeg kørte sammen,

humøret var højt og vi glædede os til løbet

i Randers.

Turen gik ad motorvejen, det var jo det

hurtigste! Pludselig gik trafi kken i stå og over

radioen lød, at fi re biler var impliceret i et

uheld, som var sket mellem Hadsten og Borup

afkørslerne. Det var ikke så rart, og vi håbede,

at der ikke var Hinnerup løbere involveret.

Efter en halv times tid med mere eller mindre

stop kom trafi kken i gang igen. En bil med en

fl ok Hinnerup løbere, i øvrigt gamle

arbejdskollegaer, vinkede os ud i yderbanen –

venlige mennesker, tak Valther.

10

Da vi kom forbi uheldstedet, kunne vi se,

at der heldigvis kun var sket materiel skade

og ingen Hinnerup løbere var involveret.

Men en tur ned over grænsen for at købe

dåse øl og sodavand endte på motorvejen,

hvor dåserne lå spredt. – Jae, - hvad de

afgiftsstigninger dog medfører.

Så gik det ellers i fl yvende fart til Randers

Frejas klubhus ved Vasen. Da vi nåede frem,

havde løbskomiteen også hørt om uheldet

og løbet blev udsat, så alle tilmeldte kunne

nå frem til starten.

Løbet blev skudt i gang, og vi var omkring

25-30 Hinnerup løbere. Ruten var en fl ad

rute på 4 og 8 km.

På begge ruter løbes halvdelen af km ud

af stier og over motorvejen, tilbage langs

Randers Å – en dejlig og smuk tur, med

mange kanoroere på åen. Men selvom turen

er fl ad, er den lidt hård langs åen med modvind

og mange småsten.


Anette, som er superløber, lovede at trække os

nybegyndere med, men efter en halv kilometer,

kunne jeg ikke få øje på hende mere. Det var

lidt nemmere med Carsten, som rager noget

højere op, men han satte det lange ben foran,

og så var der heller ikke meget, at stille op der.

Godt tilbage i målboksen stod det på kager

– masser af kager, som lige skulle smages,

når man nu havde løbet langt.

Vibe, den dejlige pige, blev nummer 1 i sin

gruppe, det er dejligt for Vibe, men også for

alle vi andre Hinnerup løbere -tillykke til Vibe.

Kageløbet er et hyggeligt løb, ikke mindst

fordi vi er mange Hinnerup Løbere, som

deltager. Stemningen er god og humøret højt

– her leves op til vores slogan

”Danmarks hyggeligste løbeklub”.

Af Gitte Olesen

11


Hvad er en god løbeklub!?

Helt ubetinget en løbeklub med interval–

træning torsdag kl. 19 hos Hanne.

Her står den på intervaltræning på Stjerne–

pladsen – det store kryds på Linen.

Der skal løbes 3 minutter ud af hver vej i alle

fi re verdenshjørner, plus lige en ekstra tur,

hvor vi helt selv må bestemme, hvilken

ekstra tur vi ønsker, så stor frihed! – Når vi

har løbet 3 minutter ud, skal der dog lige tages

10 sprællemandshop og når vi er tilbage i

krydset, tages 10 lunges eller der fortsættes ud

på træstubbene, hvor der tages nogle baglæns

mormorarmbøjninger – selvom Jan Ole hellere

ville tage nogle morfar/bedstefar armbøjninger,

- ja, sådan får man stolt fortalt, at man

altså er blevet morfar.

Nogle aftener går turene rundt om søen, med

jog og tempoløb og som lidt afslapning, mavebøjninger.

Herefter en tur i Lilleskoven til bakketræning.

Der løbes 45 sekunder op af bakken - og 45

sekunder lyder ikke af meget, men puha,

hvor er det hårdt, og alligevel får man lige et

”presser du dig nok, Gitte” af ”læreren”

– så jogger vi ned igen, og så på den igen.

12

Efter 5 ture skal der lige lidt armbøjninger på

gelænderet ved åen – og så endnu 5 ture med

fl ere efterfølgende armbøjninger, inden turen

går tilbage til boldbanerne, - her kan vi så lige

nå lidt japansk intervaltræning, som består af

20 sekunder i fuld fart, 10 sekunders luft, og så

i gang igen – efter 8-10 ture – tilbage til klubhuset,

og vi har løbet omkring 10 kilometer,

haft det sjovt og også haft tid til lidt hyggesnak

om mærkelige muskler, som ligger under lungerne,

og som er vigtige at få aktiveret.

Hanne er god til at holde os i gang, ”læreren”

ved hvad hun vil have os til, og der skal arbejdes,

og ind imellem driller de seje drenge

”læreren” – så vi hygger os, og jeg tror godt at

jeg, på alles vegne, kan sige, at vi har

”verdens bedste løbetræner”, – tak fordi du

gider bruge så meget tid på os.

Af Gitte Olesen


13. års fødselsdag

Den 7. oktober fejrede løbeklubben

sin 13. års fødselsdag, og den

traditionsrige bananstafet blev

afholdt. I år var familien blevet

inviteret til at deltage.

Der var 14 børn som deltog i børnebananstafetten,

som var på 1 km rundt om Rønbæksøen.

Der var hård kamp om de første pladser.

Efter 1. runde lå hold nummer 4 – Kristine og

Niels på første pladsen, men kampen var hård,

og de måtte se sig overhalet i anden runde.

Samlet vinder af børnebanenstafetten blev

Kristine og Markus.

Der var 34 voksne som deltog i bananstafetten.

Det var 2x4km rundt om Rønbæksøen og

skolen, og stafetten blev vundet af Heidi og

Carsten i tiden 36.51 minutter. Tillykke med

sejren og bananen.

Bagefter var der grill og kage til deltagerne og

deres familier. Bananerne brugte Lene til at

bage banankage, da de var blevet godt bløde.

Efter hendes eget udsagn var det en udmærket

kage.

Hinnerup Løberne442012

13


Vejle Ådal løbet

– den 21. oktober 2012.

Efteråret viste sig IKKE fra den smukkeste side

og bussen var IKKE helt fyldt op - men derudover

er der udelukkende positivt at sige om

den 21. oktober.

Det var den dag, jeg, som nybegynder i Hinnerupløbernes

løbeskole, deltog i mit første

offi cielle løb i løbeklub-regi - Vejle Ådal løbet.

Det er jo fantastisk dejlig og nemt blot at

tilmelde sig et løb, en færdigpakket tur, hvor

klubben har sørget for alle de praktiske ting.

Så er der som deltager “kun løbet” at koncentrere

sig om.

14

Oven i købet var der sørget for rødvin og pizza

efter løbet til alle deltagere. Rigtig hyggeligt

også at møde andre klubmedlemmer, som viste

sig at være ganske rare og imødekommende.

Jeg skal helt sikkert med til løb næste gang

chancen byder sig. Det giver god motivation til

de daglige løbeture!

Hilsen fra Bente Pedersen


Gløggløb sammen

med Hinnerup løberne

SØNDAG DEN 16. DECEMBER

KL.10.00 VED KLUBHUSET

Kom og løb kalorierne af inden du har indtaget

dem. Som altid om søndagen løber vi

en tur i skoven, denne søndag med nissehue

på. Efter løbet vil bestyrelsen byde på gløgg

og æbleskiver i klubben, også din familie

er velkommen. Mød op og ønsk dine løbevenner

glædelig jul.

Traditionen tro vil vi afslutte løbeåret

med champagneløb

TORSDAG DEN 27. DECEMBER

KL. 18.00 VED KLUBHUSET

Vi løber ud på årets sidste fællestur og når vi

vender tilbage vil bestyrelsen være klar med

et glas champagne til de voksne og sodavand

til de yngre, men fyrværkeri til alle.

Kom og ønsk dine løbevenner godt nytår.

Hinnerup Løberne • 43 • 2012

15


Stemningsfuld

tur til Vejle

I traditionens tro blev løbssæsonen afsluttet

med Vejle Ådal løbet søndag d. 21. oktober.

Tilslutningen til løbet var mere end halveret i

forhold til de seneste par år, og hvad det skyldes

vides ikke helt. Men stemningen var i top, da

knap 40 løbere søndag formiddag mødte op til

”holdfoto” og fællestransport med De grønne

busser, der kørte sikkert mod Vejle i

en fl ot blå bus…

5 km- og halvmaraton-distancerne var som i

tidligere år annonceret som fl ade ruter, men i år

var 10 km-ruten lavet en smule om og der var

varslet med 5-6% stigning over 60 meter efter

ca. 5,4 km efterfulgt af 200 meter med 1-2

% stigning. Senere faldt ruten med de samme

procenter. Som noget nyt i år løb vi også med

engangschip, en strimmel der fi kst lige skulle

klistres sammen rundt om snørebåndet i skoen.

Det var godt ikke skulle bruge tid på at tage

den af ens sko efter løbet, men måske man

skulle sørge for at læse monteringsvejledningen

grundigere for der var et par stykker, der inden

løbet havde tabt deres chip, og de blev råbt op.

løbet havde tabt deres chip, og de blev råbt op. personlige rekorder.

16

De grønne trøjer

var repræsenteret

på alle distancer, fl est løb enten 10 km eller

halvmaraton. Startskuddet lød først for løbere

på halvmaratondistancen, men starten blev

udskudt et par minutter, da nogle halvmaratonløbere

var fanget i lange farverige toiletkøer.

Jeg selv nåede tids nok igennem toiletkøen og

stod klar, da vi blev sent ud på de 10 km. Det

var en fi n rute, synes jeg, selvom vi mødte lidt

mudder på vejen og senere løb direkte på en

hovedvej, men jeg så ingen køretøjer. Efter ca.

7,5 km følte jeg mig lidt snydt, da vi blev sendt

ud på en lille løkke, jeg ville på det tidspunk

helst den direkte vej til målet... Det var ellers

fi nt løbevejr, overskyet men ingen regn.

Alle nåede sikkert i mål, og efter et behørigt

bad blev der taget hul på vin og pizza med stor

appetit og snakken gik på kryds og tværs.

Det var i det hele taget en hyggelig dag,

hvor der blev præsteret fl otte resultater og slået

personlige rekorder.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I HINNERUP Løberne

Vi holder vores ordinære generalforsamling

MANDAG D. 4. FEBRUAR 2013 KL. 18.30

I UHRESALEN, HINNERUP BIBLIOTEK OG KULTURHUS.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent

2 Fremlæggelse/godkendelse af

formandens beretning

3 Fremlæggelse/godkendelse

af regnskab og evt. budget

4 Fastsættelse af kontingent

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelse

7 Valg af revisor

8 Eventuelt

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet

på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt

være formanden i hænde senest 14 dage

før generalforsamlingen.

Vedrørende punkt 6 valg af bestyrelse

er alle på valg og 1 ønsker ikke genvalg.

Dorte Elleby (ønsker genvalg)

Tommy Jespersen (ønsker genvalg)

Carsten Wetche (ønsker genvalg)

Lene Johansen (ønsker ikke genvalg)

Anni Agerbo (ønsker genvalg)

Brian Løgstrup (ønsker genvalg)

Annelise Brandt (ønsker genvalg)

Efter generalforsamlingen vil der igen i år

være et spændende foredrag.

Bestyrelsen

Corpus Balance Fysiurgisk Massage

v/Fysiurgisk Massør Mette Hansen

25% på massage

Hele november og december

Ekstra rabat på gavekort/klippekort

Tidsbestilling på 3095 8191 – kun aften tider

Klinik: FitnessMaster, Samsøvej 30, 8382 Hinnerup – www.corpusbalance.dk

Hinnerup Løberne • 43 • 2012

17


Klubmodul – hvad er det?

Som nyvalgt bestyrelsesmedlem, der ved

første bestyrelsesmøde brød den trykkede

tavshed da kassereren skulle vælges og straks

fi k kasketten placeret solidt på hovedet, indså

jeg, at min frivillige arbejdsindsats i form af

det tidsforbrug jeg nok ville komme til at ligge

i foreningen kunne blive reduceret, hvis vi

havde et regnskabssystem, der var integreret

med medlemsregisteret.

Til det efterfølgende bestyrelsesmøde luftede

jeg mine tanker og straks bød fl ere af de øvrige

bestyrelsesmedlemmer ivrigt ind med, at det så

også kunne være fedt med bl.a. online betaling,

shop og debatforum. Med det noget bredere

perspektiv gik en lille arbejdsgruppe derpå i

gang med at undersøge mulighederne og fandt

frem til tre systemer, der blev sammenlignet.

Valget faldt hurtigt på Klubmodul, et produkt,

hvis bagvedliggende ide er ”Alt i et system”,

hvilket det fuldt ud lever op til.

Klubmodul er en pakkeløsning, som har integreret

regnskabssystem, medlemsstyring, shop,

online tilmeldinger og betaling, kontingentbetaling,

debatforum, hjemmeside og mere til i et

og samme system. Kort fortalt, har vi nu fået et

system, der giver mulighed for at samle klubbens

administrationsopgaver, dokumenter og

billeder et sted og nemt få overblik over f.eks.

hvem der er tilmeldt og har betalt. Med andre

ord vil det lette bestyrelsens arbejde, men også

som almindelig medlem vil I få stor gavn af

systemet. F.eks. er der indgået en PBS-aftale

og systemet er således indrettet, at kontingentet

automatisk trækkes hvert år – så ingen rykkere

længere på den konto. I bliver selvfølgelig i en

mail adviseret inden det sker, og vil i denne

mail også få mulighed for at afslå.

Det sidste vil vi naturligvis kraftigt fraråde,

da det er ensbetydende med at I melder jer ud

af klubben – og hvem ved, hvad det også kan

have af konsekvenser for velvære og helbred

mv., så pas på med det.

Da vi med pakken også får en hjemmeside,

er det besluttet at vi pr. 1. januar 2013 forventer

at tage den nye hjemmeside i brug.

Det tilstræbes, at den nye hjemmeside kommer

til at minde meget om den I kender i dag, og

blot byder på lidt mere, der gør det hele nemmere

for alle. De af jer, der har været med til

Velje Ådal Løbet har allerede stiftet bekendtskab

med siden; oprettet profi l og afprøvet

online betaling, og I vil når I logger jer på

kunne se denne tilmelding.

I bestyrelsen ser vi meget frem til, at klubmodul

bliver fuldt ud implementeret, og vi håber

alle medlemmer vil tage godt imod det.


Løbskalender 2013

- foreløbig:

Datoer markeret med spørgsmålstegn skal tages med forbehold.

DATO DISTANCER EGEN

BETALING

Århus-Løbet Søndag d.11.marts? 5/10/15/21,1 km JA

Egå Engsø Rundt Mandag d. 1.april? 5/10 km JA

Stjerneløbet Tirsdag d. 16.april kl.19? 11 km JA

Tækker 1900 Stafetten Søndag i maj ? 6,2 / 10 km

(børn 2,5 km)

JA

Lystrupløbet Onsdag d. 22.maj? 5/10 km JA

Aarhus City

Halvmarathon

Søndag d. 9.juni 21,1 km JA NEJ

Jyske Bank Løbet Torsdag d. ? juni kl.19.15 4/8 km JA NEj

Sommerløbet Randers Torsdag d. 20.juni ? 4/8 km JA

Hadstenløbet Torsdag d. 8.aug. ? 5/10 km JA

DHL-stafetten Tirsdag d. 20.aug. kl.18.30 5 km JA

Solbjerg Løbet Ultimo august ? 5/12 km JA

Bananstafet Søndag d.6.okt. kl.9 4 km (børn 1 km) JA

Vejle Ådal

Søndag d. 20.okt. 5/10/21,1 km JA JA

Halvmarathon

DELVIS

Ovenstående løb deltager Hinnerup Løberne i.

Der ydes tilskud af forskellige størrelse til startgebyr – dog undtagen ved Aarhus City Halvmarathon og vores

eget Jyske Bank Løbet. Hvor det er muligt arrangeres fælles transport.

Ved udeblivelse fra tilmeldt løb – uanset årsag – opkræves pågældende fuld egen betaling.

TIL-

SKUD

19


DGI løbetræner

Jeg er nu uddannet DGI

løbetræner med særlig viden om

træningsplanlægning og løbeskader,

herunder skadesforebyggende træning.

Under uddannelsen har jeg lært om opvarmning,

opvarmningsøvelser, træningsprincipper,

løbestil, motivation og det sociale netværk i

løbegruppen. Dertil kommer den skadesforebyggende

regel nr. 1 – ”Lyt til kroppen”,

dernæst undgår vi skader med omhyggelig træningsplanlægning.

Skadesforebyggende øvelser

i form af specifi kke styrkeøvelser er vigtige, det

er vigtigt at lave et program, så løbetræningen

varieres og gerne supplere med cykling eller

svømning – og vi skal være opmærksomme på

det med løbestilen.

20

Der skal være disse uger, hvor vi ”kun” løber

restitutionsløb, planlægges de korrekt, styrker

de blot vores løb. Det jeg har lært, anvender jeg

allerede i løbeskolen, ved intervaltræning om

torsdagen og på de lange løbeture om lørdagen.

Jeg kommer til at bidrage i klubben i forskellige

sammenhænge omkring træningsplanlægning

og forhåbentlig kan vi komme til at lave

noget styrketræning også om vinteren, når det

er vådt og koldt. – Under uddannelsen har jeg

lært mange søde løbetrænere fra andre klubber

at kende, som jeg allerede så småt er begyndt at

dele erfaringer med. DGI’s tilbud til løbeklubber

kan blot varmt anbefales

Af Birthe Jordt


Hinnerup Løberne • 43 • 2012

DGI Østjylland

På generalforsamlingen i februar blev

besluttet, at bestyrelsen i år skal lave

en undersøgelse af, hvad der ligger

i et medlemskab af DGI Østjylland, -

og beskrive det i klubbladet. Derfor

denne artikel… Det skal dog bemærkes,

at artiklen udelukkende er forfattet

af Dorte Elleby, da vi pga. tidsnød

endnu ikke har drøftet det nærmere i

bestyrelsen. Oplysninger i artiklen er

fremskaffet fra DGI’s hjemmeside og ved

kontakt til deres sekretariat. Der skal på

den kommende generalforsamling tages

stilling til om Hinnerup Løberne skal

være medlem af DGI.

DGI Østjylland er en af 16 landsdelsforeninger

i DGI. DGI har som formål at udbrede idræt

i Danmark medforeningen som organisatorisk

ramme. Landsdelsforeningens kerneaktiviteter er

bl.a. foreningsudvikling, uddannelse af idrætsleder

og instruktører, idrætsskoler og – lejre, stævner

mv. Antallet og arten af aktiviteter bestemmes

i høj grad af medlemsforeningernes ønsker.

Har klubben en idé kan DGI Østjylland bruges

som sparringspartner og medarrangør.

Medlemskontingentet er på 6 kr. pr. forenings-/

klubmedlem, hvilket for Hinnerup Løberne

vil sige omkring 1200kr. om året.

21


22

DGI udbyder mange forskellige kurser

– dels fastlagte i DGI regi som træner- og

bestyrelseskurser (f.eks. foreningsudvikling og

fundraising) – og dels kurser tilrettelagt for

den enkelte klub efter dennes ønsker. Prisen

for disse kurser nedsættes med ca.15-20% ved

medlemskab. De kan således også købes uden

medlemskab, hvilket Hinnerup Løberne har

benyttet sig af nogle gange. Dels i forbindelse

med en træneruddannelse til Birthe Jordt og for

ca. 5 år tilbage til et kursus om intervaltræning

for Lene Johansen og Hanne Henriksen.

Hanne har gennem fl ere år bragt sin viden videre

som tovholder for intervaltræningen.

Birthe Jordt bruger sin træneruddannelse til

Løbeskolen og til marathon-træning for begyndere.

Hendes nye viden efterspørges af både

nye som gamle medlemmer. Bestyrelsen har

et ønske om fortsat at understøtte og udbrede

hendes viden på forskellig vis, f.eks. ved alternativ

opvarmning, artikler i bladet og sparring

omkring løbestil og træning til andre klubmedlemmer.

Der er også drøftet muligheden for at

træner-uddanne fl ere klubmedlemmer, der vil

påtage sig træneropgaver i klubben.

Kurser i eget klubregi (kaldet spotkurser) vil

være med indhold og varighed planlagt efter

klubbens egne ønsker og kan dermed blive af

generel interesse for løbere – som f.eks. løbestil,

løbeskader, træningsmetoder, samt kost og

motion. Kravet er blot minimum 8 deltagere.

Et spotkursus kan vare fra 3 timer op til en

weekend. Prisen vil typisk ligge mellem 500

og 1000 kr. Hinnerup Løberne har i de seneste

år købt 2 mindre kurser af 4 timers varighed

for hjælperne til Løbeskolen vedr. motivation

og træning af nye løbere. Der har været positiv

respons fra deltagerne på disse kurser, både i

forhold til underviseren og kursets indhold.

Det har givet ny inspiration og været en god

forberedelse til opgaven som hjælpetræner for

nye løbere.

Desuden kan hver medlemsforening få op til

4 timers gratis instruktion pr. år. Trænere og

instruktører kan gratis få vejledning/sparring

af en erfaren kollega på indhold og udviklingsmuligheder

for konkret træningssession.

Trænere kan på DGI Trænerguiden fi nde

inspiration og værktøjer. DGI Østjylland

yder konsulentbistand (rådgivning, sparring

og udvikling) på mange områder lige fra foreningsudvikling,

bestyrelsesarbejde, vedtægter,

kommunikation i foreningen, skattefri ydelser,

kommunale støtteordninger og til aktivitetsudvikling.

Der må siges at være mange og forskelligartede

muligheder for kurser, sparring og konsulentbistand.

Det er svært at vurdere, hvor stort vores

behov er i klubben. Hvor mange medlemmer

vil være interesseret – og hvor ofte? Og hvilke

temaer er relevante hvornår…?

Klubbens aktive medlemmer er en varieret

skare i ft. antal, behov og tidsforbrug i klubregi.

Vil der med øget aktivitet komme øget interesse?

Eller vil folk hurtigt blive ’mætte’?

Andre foredragsholdere og kursusforløb købes

som regel til faste priser uanset hvor mange

deltagere, der er. Det kan således betyde lavere

beløb pr. deltagere, hvis vi er heldige at fi nde et

tema og tidspunkt der passer mange medlemmer

– og modsat blive dyrt hvis der ikke kommer

så mange. Gennem DGI er det muligt at

lave fl ere mindre kurser og således dække fl ere

forskellige interesser i klubben.


Bestyrelsen skal for hvert nyt kursus/foredrag

i dag selv undersøge undervisere og priser på

markedet. Gennem DGI skal vi spørge ét sted,

hvor de må formodes at holde sig opdaterede

med ny viden og muligheder.

Gennem medlemskab af DGI er klubben

automatisk dækket af ansvarsforsikring

(foreningsniveau), arbejdsskadeforsikring

(for lønnede og lønnede trænere), psykologisk

krisehjælp, idrætsrejseforsikring (dækker medlemmer

på foreningsrejser til udlandet), samt

retshjælpsforsikring (foreningsniveau).

Klubben har i dag ingen forsikringer,

men ment at folk løber på eget ansvar….

Hvad der holder i juridisk sammenhæng,

vides ikke. Hvis uheldet er ude og nogen stiller

os til ansvar eller på anden måde ønsker forsikringsmæssig

inddragelse af klubben en dag, vil

det være godt at have en større organisation i

ryggen.

Hinnerup Løberne • 43 • 2012

Desuden kan det enkelte medlem selv tegne en

Codan Care behandlingsforsikring ved idrætsulykke

for 200kr. årligt (individuel idræt). Forsikringen

dækker udgifter til undersøgelse og/

eller behandling på privathospital/-klinik, og

muligvis dækning af operation og efterfølgende

genoptræning. Se mere på www.codan-dgi.dk

Klubben vil kunne låne/leje udstyr som tidtagningssystem,

højtaleranlæg, hoppepuder, oppustelige

fodboldbaner, kajakker, mountainbikes

mm. Tidtagningssystemet indeholder også

elektronisk tilmeldingsmodul, og det kan lejes

for 24 kr. pr. person. Det vil til Jyske Bank

Løbet blive en pris på ca.10.000kr., hvilket er

lidt mindre end hvad vi har betalt til Sportstiming,

men de står til gengæld så også for alt

det tekniske arbejde med tilmeldinger og tidtagning

før, under og efter løbet.

Jeg håber dette har givet et bedre indblik i,

hvad et medlemskab ved DGI består af

– både af udgifter og potentielle muligheder.

23

Similar magazines