FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Statens krav

Regionplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af større

tekniske anlæg, herunder vindmøller. Retningslinjerne skal være i

overensstemmelse med Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse

til opstilling af vindmøller samt den tilhørende vejledning af

7. marts 2001.

Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarsministeriet ved udpegning

af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer.

Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover

skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen.

Vindmøller – antal og energiproduktion

Udbygningen af vindkraft i Danmark skyldes især gode sanerings- og

tilskudsordninger, der har været med til at sikre det nationale mål om,

at 20% af danskernes elforbrug i 2003 skulle være dækket af vedvarende

energi. Heraf skulle møllerne på land dække de 15%.

Vindmøller med en samlet kapacitet på ca. 3.100 MW dækkede i 2004

18,4% af det danske elforbrug. Havmøllerne stod for de 424 MW.

Storstrøms Amt har med en kapacitet på 292 MW på land og 171,3

MW på havet (165,6 MW på Rødsand) en andel på 14,8 % af den nationale

produktion. Målet er altså nået – ikke mindst i Storstrøms Amt.

Miljøministeriet har skønnet, at der er plads til 192 MW vindmøller på

land i Danmark i gældende regionplaner. Hertil kommer yderligere

275 MW i planforslag og debatoplæg. Ifølge Staten bør denne rummelighed

anvendes til udskiftning af eksisterende, mindre og eventuelt

uheldigt opstillede vindmøller til mere effektive og bedre placerede

møller. Udfordringen ligger derfor i at revurdere den nuværende regionplanlægning

for vindmøller og tilpasse denne planlægning, så der

kan ske en udskiftning af mindre eller uheldigt placerede vindmøller.

I Storstrøms Amt står der 633 vindmøller, hvoraf 206 møller kan indgå

i saneringsordningen med en samlet effekt på 47 MW (Husstandsvindmøller,

som højst må være 18 m høje, indgår ikke heri.).

Disse vindmøller er spredt ud over hele amtet og står typisk som enkeltstående

møller og i mindre grad i klynger på 2-3 vindmøller. 106

af disse møller står i regionplanens zone 1 områder, hvor der ikke

tillades opstillet nye møller – og hvor en sanering dermed vil være

ønskelig. Særligt i den vestlige del af Næstved Kommune (10 stk.), på

Vestmøn og Bogø (11 stk.), på Sydfalster (12 stk.), i Nysted-Holeby

området (10 stk.) samt ved Kappel findes der i dag ældre møller i zone

1. Alene ved Kappel står 24 stk. 400 kW møller, der dog allerede indgår

i Energi E2's saneringsplaner.

9

More magazines by this user
Similar magazines