FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

2. Regionplantillæggets formål

Amtsrådet ønsker, at en større el-produktion med vindkraft fremmes -

også i Storstrøms Amt. Amtsrådets første prioritet er imidlertid, at

udbygningen med vindenergi sker på havet. Det har derfor været en

forudsætning for amtsrådet, at dette regionplantillæg for opstilling af

nye og større møller på land resulterer i færre møller, og at nye møller

kun placeres i områder, der landskabeligt er velegnede under hensyntagen

til de omboende. Planlægningen skal søge at løse følgende forhold:

• Fjernelse af ældre vindmøller op til og med 450 kW, der er foreløbig

aftalt inden, der vedtages et endeligt regionplantillæg

for nye vindmølleområder.

• Udpegning af nye vindmølleområder så de placeres i respekt

for det omgivende landskab og under hensyntagen til de omboende.

Generelt er der et stort behov for at sanere gamle vindmøller væk. Det

gælder en del, primært enkeltstående, møller i zone 1. Og det gælder

ældre klynger, der er opstillet tæt på andre klynger, så det kan være

svært at adskille klyngerne visuelt.

Langt hovedparten af de saneringsprojekter, amtet har modtaget, medfører

imidlertid ønske om at opstille nye, større møller i de samme

områder. Kun i få tilfælde er der foreslået en så grundig bortsanering,

at det samlede resultat for landskabet vurderes at være positivt. Flere

af de fravalgte projekter har søgt at opstille de nye, højere møller så

tæt på andre klynger, at amtsrådet har vurderet, at projekterne ikke er

forenelige med regionplanens og vindmøllecirkulærets bestemmelser.

Ved beskrivelsen og vurderingen af de enkelte projekter har vi forsøgt

at beskrive de faktiske forhold i landskabet i dag – og efter eventuel

opstilling af de nye møller. Det vil herefter være op til politikerne i

amtsrådet og senere i kommunerne at vedtage plangrundlaget.

For alle projekter gælder det, at der skal udarbejdes en VVMredegørelse,

som beskriver møllernes indvirkning på miljøet og omgivelserne.

I den forbindelse vil offentligheden, naboer og organisationer

igen få mulighed for at deltage i en debat om mølleprojekterne.

10

More magazines by this user
Similar magazines